ДСТУ EN 81-2:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні. Зміна № 2. Машинні та блочні простори (EN 81-2:1998/A2:2004, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19023 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 81-2:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні. Зміна № 2. Машинні та блочні простори (EN 81-2:1998/A2:2004, IDT)
Дата початку дії01.01.2010
Дата прийняття22.12.2008
Дата скасування дії 01.01.2019
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ EN 81-20:2015, ДСТУ EN 81-50:2015
На замінуДСТУ EN 81-2:2003 3міна № 2:1998/рrА2, IDТ
Затверджуючий документНаказ від 22.12.2008 № 489 Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа81-2:2003
РозробникТехнічний комітет стандартизації ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри»
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри»
Додаткові дані Скасовано згідно з наказом від 30.05.2016 № 147. Відновлення дії з 01.02.2018 до 01.01.2019 згідно з наказом від 24.01.2018 № 13


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі. Зміна № 1

ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства). Зміна № 2

ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти

ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ
Частина 2. Ліфти гідравлічні
Зміна № 2. Машинні та блочні простори

(EN 81-2:1998/А2:2004, IDT)
ДСТУ EN 81-2:2003/3міна № 2:2008

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Пономаренко, Б. Лоначевський, В. Величко, К. Ущенко, І. Сікоренко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 489 з 2010-01-01

3 Зміна № 2 до національного стандарту відповідає EN 81-2:1998/А2:2004 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 2: Hydraulic lifts. A2: Machinery and pulley spaces (Нор­ми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні. А.2. Машинні та блочні простори) і внесена з дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050, Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 81-2:2003/3міна № 2:1998/ргА2, IDТ

ЗМІСТ

Національний вступ

0  Вступ

3 Терміни та визначення понять

5 Шахта ліфта

5.3.3 Міцність стелі

6 Машинне і блочне приміщення

6.1 Загальні положення

6.2 Доступ

6.3 Механізми в машинному приміщенні

6.3.1 Загальні положення

6.3.2 Механічна міцність, поверхня підлоги

6.3.3 Розміри

6.3.4 Двері і люки

6.3.5 Інші отвори

6.3.6 Вентиляція

6.3.7 Освітлення і розетки

6.3.8 Переміщення устатковання

6.4 Механізми усередині шахти

6.4.1 Загальні положення

6.4.2 Розміри робочих зон усередині шахти

6.4.3 Робочі зони в кабіні або на даху кабіни

6.4.4 Робочі зони в приямку

6.4.5 Робочі зони на платформі

6.4.6 Робочі зони поза шахтою

6.4.7 Двері і люки

6.4.8 Вентиляція

6.4.9 Освітлення і розетки

6.4.10 Переміщення устатковання

6.5 Механізми поза шахтою

6.5.1 Загальні положення

6.5.2 Шафа для механізмів

6.5.3 Робоча зона

6.5.4 Вентиляція

6.5.5 Освітлення і розетки

6.6 Пристрої для аварійного керування і проведення випробовувань

6.7 Конструкція й устатковання блочних просторів

6.7.1 Блочні приміщення

6.7.2 Блоки в шахті

12 Привод ліфта

12.5.1 Запірний клапан

12.7 Резервуар

12.9 Аварійне керування

12.9.1 Рух кабіни вниз

12.9.2 Рух кабіни вверх

12.9.3 Перевірка положення кабіни

13 Електричні установки і прилади

13.1 Загальні положення

13.4 Головні вимикачі

13.6 Освітлення і розетки

13.6.3 Контроль живлення для освітлення і розеток

14 Захист від електричних пошкоджень. Засоби керування. Пріоритети

14.2   Засоби керування

14.2.2 Пристрої зупинення

14.2.3 Пристрій аварійної сигналізації

15 Написи, марковання і робочі інструкції

15.4 Машинне і блочне приміщення

15.5 Шахта

16  Перевірки. Випробовування. Реєстрація. Технічне обслуговування

16.3 Інформація монтажної організації

16.3.1Нормальне використовування

Додаток А Перелік електричних пристроїв безпеки

Додаток С Технічна документація

С.2 Загальні положення

C.3 Технічні характеристики і креслення  

Додаток D Випробовування і перевірки перед введенням в експлуатацію

D.2 Випробовування і перевірки на відповідність  

Додаток Е Періодичні перевірки і випробовування, перевірки і випробовування після значних змін або після нещасного випадку

E.2 Перевірки і випробовування після значних змін або після нещасного випадку  

Додаток L Машинні простори. Доступ (6.1

Додаток ZA Взаємозв’язок пунктів цього стандарту з основними вимогами або іншим положеннями Європейських Директив

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Ця зміна є тотожний переклад EN 81-2:1998/А2:2004 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 2: Hydraulic lifts. A2: Machinery and pulley spaces (Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні. А2. Машинні та блочні простори).

Технічний комітет, відповідальний за цю зміну № 2 до стандарту, — ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри».

До Зміни № 2 до стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», «Національний вступ» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «Цей європейський стандарт» змінено на «Цей стандарт»;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

Копії європейських стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Го­ловному фонді нормативних документів.

ДСТУ EN 81-2:2003/3міна № 2:2008 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

0 ВСТУП

0.3.15 Викласти в новій редакції:

«Щоб гарантувати правильне функціювання устатковання в машинному просторі(-ах), тобто з урахуванням тепла, що надходить від роботи устатковання, температуру навколишнього середо­вища в машинному просторі(-ах) необхідно підтримувати від 5 °С до 40 °С.».

0.3.18 Доповнити пунктом:

«Шляхи доступу до робочих зон відповідно освітлюють (див. 0.2.5).».

0.3.19 Доповнити пунктом:

«Мінімальні коридори, що вимагаються будівельними нормами, обов’язкові для нормального відчинення дверей (люків) ліфта і/чи будь-яких засобів захисту для робочих зон за межами шахти, згідно з інструкціями з технічного обслуговування (див. 0.2.5).».

0.3.20 Доповнити пунктом:

«Якщо з ліфтом працює більше ніж одна особа одночасно, між цими особами треба забезпечити відповідні засоби зв'язку.».

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Розділ 3 доповнити такими термінами та визначеннями позначених ними понять:

«механізми (machinery)

Устатковання, традиційно розміщене в машинному приміщенні: шафа(-и) для системи керу­вання і приводна система, привод ліфта, головний вимикач(і) та засоби для аварійного керування

машинний простір (machinery space)

Простір(-ори) усередині або поза шахтою, де розташовують механізми в цілому або частинами

блочний простір (pulley space)

Простір(-ори) усередині або поза шахтою, де розташовують блоки».

5 ШАХТА ЛІФТА

5.3.3 Міцність стелі

Пункт викласти в новій редакції:

«Незважаючи на вимоги 6.3.2 і/чи 6.7.1.1, у разі підвісних напрямних місця підвішування мають витримувати щонайменше зусилля та навантаження відповідно до зазначених у G.5.1.».

6 МАШИННЕ І БЛОЧНЕ ПРИМІЩЕННЯ

Розділ 6 викласти в новій редакції:

«6 МАШИННИЙ І БЛОЧНИЙ ПРОСТОРИ

6.1 Загальні положення

Механізми та блоки мають бути розташовані в машинному і блочному просторах. Ці простори і поєднані з ними робочі зони мають бути доступні. Має бути доступ до просторів тільки для упов­новажених осіб (технічне обслуговування, перевірка і звільнення пасажирів). Простори і поєднані з ними робочі зони мать бути відповідно захищені від екологічних впливів, ураховуючи розташу­вання робочих зон для проведення технічного обслуговування (огляду) й аварійного керування.

Див. 0.2.2, 0.2.5 і 0.3.3.

Див. додаток L.

Якщо машинний простір не прилягає до шахти, гідравлічні труби та електрична проводка, що поєднує машинне приміщення з шахтою ліфта, мають бути встановлені в трубі або жолобі, спеціально для цього зарезервовані (див. 12.3.1.2).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com