ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідності) та категорії складності об`єктів будівництва. Зміна № 1

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19461 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідності) та категорії складності об`єктів будівництва. Зміна № 1
Дата початку дії01.07.2014
Дата прийняття12.05.2014
Дата скасування дії 01.12.2019
СтатусНедіючий
Новий документДСТУ 8855:2019
Затверджуючий документНаказ від 12.05.2014 № 135 "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва»"
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаВ.1.2-16:2013
РозробникНауково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)
Орган, що прийнявНауково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)
Додаткові дані Скасовано згідно з наказом від 24.06.2019 № 175


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГБН В.2.3-37641918-552:2015 Автомобільні дороги. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів дорожнього будівництва

ДБН А.2.1-1:2014 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. Проект, друга редакція

ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

ДБН В.2.3-7:2018 Метрополітени

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДСТУ 33.118:2017 Страховий фонд документації. Достатній склад проектної та виконавчої документації на будівлі та інженерні споруди. Правила визначення

ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об`єктів. Основні положення

ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)

ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів

ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення

ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах

ДСТУ-Н Б В.1.1-41:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на закарстованих територіях

ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих ґрунтах

ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд

ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

МР Г.1-37641918-900:2019 Методичні рекомендації щодо складання проектів організації будівництва та виконання робіт у дорожньому господарстві

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

ПУЕ Правила улаштування електроустановок (перше переглянуте, перероблене, доповнене та адаптоване до умов України видання)

СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-103/102:2014 Правила визначення вартості реконструкції, капітального і поточного ремонту основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій. Методичні рекомендації. Зі зміною № 1

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Зміна № 1 ДСТУ Б В.1.2-16:2013 ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)

ТА КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 12 травня 2014 року № 135, чинна з 1 липня 2014 р.

ТЕКСТ

1.   Розділ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ замінити позначення та слова «ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва» на «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва».

2.   Розділ З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНА ЧЕННЯ ПОНЯТЬ доповнити терміном:

«3.7 відокремлена частина будинку, будівлі, споруди

Автономна конструктивна система, відокремлена деформаційно-температурним, антисейсмічним (за потреби) швом, протипожежною стіною, має автономне інженерне забезпечення та закінчений цикл виробничого процесу (наприклад, блок-секція, дільниця тощо).».

3.   Розділ 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ пункт 4.1, абзац перший викласти у новій редакції:

«Клас наслідків (відповідальності) будівлі, будинку, споруди, лінійного об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури та категорію складності об'єкта будівництва зазначають у завданні на проектування. У разі якщо розраховані клас наслідків (відповідальності) та категорія складності не співпадають із зазначеними у завданні на проектування, до завдання вносять відповідні зміни.

Категорію складності використовують для визначення стадійності проектування, обов'язковості проведення експертизи проектної документації, дозвільних процедур та розраховують під час розроблення проектної документації. Розрахунок наводять у пояснювальній записці проектної документації на будівництво.».

Абзац другий вилучити.

Абзац третій вилучити.

Доповнити абзацом наступного змісту:

«Категорія складності встановлюється на підставі визначеного класу наслідків (відповідальності). Клас наслідків (відповідальності) розраховується за характеристиками, наведеними у таблиці 1.».

4.   Пункт 4.2, речення перше, слова «потрібно здійснювати»

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com