СНиП 2.09.02-85* Виробничі будівлі. Зміна № 1 (національна) (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 року)

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18834 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СНиП 2.09.02-85* Виробничі будівлі. Зміна № 1 (національна) (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 року)
Дата прийняття21.10.2004
СтатусДіючий
Вид документаСНиП (Будівельні Норми і Правила)
Шифр документа2.09.02-85*
РозробникМіністерство розвитку громад та територій України, що є правонаступником Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон), Держбуду УРСР, Мінінвестбуду України, Мінбудархітектури України, Держкоммістобудування України, Держбуду України, Мінбуду України, Мінрегіонбуду України
Орган, що прийнявМіністерство розвитку громад та територій України, що є правонаступником Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон), Держбуду УРСР, Мінінвестбуду України, Мінбудархітектури України, Держкоммістобудування України, Держбуду України, Мінбуду України, Мінрегіонбуду України
Додаткові дані Збірник змін за 2004 р.


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (у редакції наказу від 21.06.2019 № 271)

ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти

ДБН В.2.3-19:2018 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування

ДБН В.2.3-7:2018 Метрополітени

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання

ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010 Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб`єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Культові будинки та споруди різних конфесій. Посібник з проектування

Перелік нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів колишнього СРСР, які чинні на території України станом на 01.05.2018 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Посібник з практичного застосування ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Р В.2.7-37641918-894:2018 Рекомендації щодо приготування та застосування асфальтобетонних сумішей на основі спінених бітумів

СНиП 2.05.07-91 Промисловий транспорт

Закінчення, початок див

ЗМІНА N 1 національна) СНіП 2.09.02-852.09.02-85*

"Производственные здания"

Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року № 195 набуття чинності

встановлено з 1 квітня 2005 року

ТЕКСТ ЗМІНИ

(друкується мовою оригіналу)

Пункт 1.1. Слова: "общесоюзными нормами технологического проектирования «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» (ОНТП 24-86), утвержденными МВД СССР" замінити позначенням "НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)".

Пункт 1.3 викласти в новій редакції:

"1.3 Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, а также системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей следует предусматривать в соответствии с требованиями ДБН В.1.1-7-2002, НАПБ Б.06.004-97, другими нормативными документами по этому вопросу, в том числе ведомственными (отраслевыми) перечнями, согласованными с центральным органом исполнительной власти по строительству и архитектуре и центральным органом государственного пожарного надзора".

Пункт 2.7. У першому та третьому абзацах слова: "пожарного отсека" замінити словами: "противопожарного отсека".

Пункт 2.8. Слова: "негорючих или трудногорючих материалов” замінити словами: "негорючих материалов или материалов групп горючести Г1, Г2".

Пункт 2.9. Слова: "верхних этажах" замінити словами: "верхнем этаже".

Пункт 2.10. У виносці до пункту позначення "СНиП 2.01.02-85*" замінити позначенням "ДБН В.1.1-7-2002".

Пункт 2.11. У першому реченні слова: "тамбур-шлюзы" замінити словами: "противопожарные тамбур-шлюзы 1-го типа".

Друге речення викласти в новій редакції: "Ограждающие конструкции противопожарных тамбур-шлюзов следует проектировать в соответствии с ДБН В.1.1-7-2002".

Пункт 2.12. В останньому реченні значення межі вогнестійкості "0,75 ч" замінити на "RЕІ 45 (для стен перекрытий), ЕІ 45 (для перегородок) ".

Таблиця 1. У головці таблиці слова: "пожарных отсеков" та "пожарного отсека" відповідно замінити словами:  "противопожарных отсеков" та "противопожарного отсека".

Примітку 1 викласти в  новій редакції:

"Примітка 1. В зданиях І, ІІ, ІІІ и ІІІа степеней огнестойкости допускается вместо противопожарных стен 1-го типа принимать противопожарные секции. Противопожарные секции выполняются в виде вставки, разделяющей здание по всей ширине (длине) и высоте. Вставки представляют собой часть здания, образованную противопожарными стенами 3-го типа, которые отделяют вставку от противопожарных отсеков. Ширина секции должна быть не менее 12 м.

В середине такой секции применяются противопожарные перегородки 1-го типа, перекрытия 3-го типа, колонны с пределом огнестойкости не менее R 150, элементы покрытия с пределом огнестойкости не менее R 45 (для балок, ферм, арок, рам), RЕ 45 (для плит, настилов, прогонов). Наружные стены должны иметь предел огнестойкости не менее RЕІ 45 (для несущих и самонесущих), Е 45 (для ненесущих).

В помещениях, расположенных в пределах противопожарной секции, не допускается применять или хранить горючие газы, жидкости и материалы, а также предусматривать процессы, связанные с образованием горючих пылей".

Примітка 5. У першому та другому абзацах слова: "с нулевым пределом распространения огня, плит перекрытий с пределом огнестойкости 0,75 ч" замінити словами: "с пределом распространения огня соответствующего группе М0, плит перекрытий  с пределом огнестойкости не менее RЕІ 45".

Примітка 7. Слова: "высотой до 10 этажей включительно (при использовании  десятого этажа в качестве технического и отметке  чистого пола верхнего рабочего этажа  не более 30 м от планировочной отметки земли)" замінити словами: "условной высотой до 30 м".


Пункт 2.14. У першому абзаці значення межі вогнестійкості "0,75 ч" замінити на "RЕІ 45".

Пункт 2.16. Позначення "СНиП 2.01.02-85*" замінити позначенням      "ДБН В.1.1-7-2002".

Шостий абзац замінити текстом такого змісту:

"Электрические провода и кабели, прокладываемые над подвесным потолком, должны быть стойкими к распространению пламени. При прокладке в указанном пространстве проводов и кабелей с общим объемом неметаллических материалов на одном погонном метре прокладки (проводов, кабелей) более 7 л, коммуникаций (воздуховодов, трубопроводов) с изоляцией из горючих или трудногорючих материалов следует предусматривать автоматическое пожаротушение.

При прокладке над подвесным потолком проводов и кабелей с общим объемом неметаллических материалов на одном погонном метре прокладки проводов, кабелей от 0,5 до 7 л включительно следует предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию. При прокладке над подвесным потолком проводов, кабелей в стальных водогазопроводных трубах, воздухопроводов и трубопроводов с негорючей изоляцией пожарную сигнализацию и автоматическое пожаротушение предусматривать не требуется.

Примечание. Стойкость электрических проводов и кабелей к распространению пламени определяется по ГОСТ 12176-89 (по категориям А, В, С для проводов и кабелей, проложенных в пучках), ДСТУ 4216-2003 (для одиночно вертикально проложенных проводов и кабелей), ДСТУ 4217-2003 (для одиночно вертикально проложенных проводов, кабелей с малым сечением)".

Пункт 2.17. Слова: "горючих материалов" замінити словами: "материалов групп горючести Г3, Г4".

Пункт 2.20. У першому та другому реченні останнього абзацу слова: "тамбур-шлюзы" замінити словами: "противопожарные тамбур-шлюзы 1-го типа".

В останньому абзаці вилучити третє речення.

Пункт 2.21. Слова: "высотой от планировочной отметки земли до отметки чистого пола верхнего этажа" замінити словами: "с условной высотой".

Пункт 2.24. У першому реченні слова: "внутренние открытые стальные лестницы" замінити словами: "лестницы типа С2".

В останньому реченні слова: "внутреннюю или наружную открытую стальную лестницу" замінити словами: "лестницы типов С2 или С3".

Пункт 2.26. У переліку в) слова: "наружную стальную лестницу" замінити словами: "лестницу типа С3".

У переліку д):

- слова: "высотой от планировочной отметки земли до отметки пола верхнего этажа (яруса)” замінити словами: "с условной высотой";

- слова: "внутреннюю или наружную стальную лестницу" замінити словами:  "лестницы типов С2 или С3";

- в останньому реченні слова: "внутренней лестницы" замінити словами: "лестницы типа С2".

Пункт 2.27. Слова: "высотой не более 30 м от планировочной отметки земли до отметки пола верхнего этажа допускается предусматривать наружную стальную лестницу" замінити словами: "с условной высотой не более 30 м допускается предусматривать лестницу типа С3".

Пункт 2.28. У третьому абзаці слова: "тамбур-шлюзы" замінити словами: "противопожарные тамбур-шлюзы 1-го типа".

Пункт 2.30. У першому абзаці слова: "открытых стальных лестниц" замінити словами: "лестниц типа С2".

У другому абзаці слова: "открытой лестнице" замінити словами: "лестнице типа С2".

В останньому абзаці слова: "наружную лестницу" замінити словами: "лестницу типа С3".

Пункт 2.31. У першому абзаці слова: "горючими полимерными утеплителями" замінити словами: "полимерными утеплителями групп горючести Г3, Г4".

Пункт 2.36 викласти в новій редакції:

"2.36 В зданиях категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа Н3 с постоянным подпором воздуха в тамбур-шлюзах. В указанных зданиях с условной высотой не более 30 м допускается предусматривать обычные лестничные клетки типа СК1, если помещения категорий А, Б имеют выходы в коридор через противопожарный тамбур-шлюз 1-го типа".

У виносці до пункту позначення "СНиП 2.01.02-85*" замінити позначенням "ДБН В.1.1-7-2002".

Пункт 2.37 викласти в новій редакції:

"2.37 В зданиях категории В с условной высотой не более 30 м следует предусматривать обычные лестничные клетки типа СК1. Допускается в этих зданиях предусматривать до 50% незадымляемых лестничных клеток типа Н4. В указанных зданиях с условной высотой более 30м все лестничные клетки должны быть незадымляемыми типов Н1, Н2, Н3".

Пункт 2.38 викласти в новій редакції:

"2.38 В зданиях категорий Г, Д следует предусматривать обычные лестничные клетки типа СК1. Допускается предусматривать до 50 % незадымляемых лестничных клеток типа Н4.

В указанных зданиях с условной высотой более 30 м обычные лестничные клетки типа СК1 должны разделяться на высоту двух маршей глухой противопожарной перегородкой 1-го типа через каждые 20 м по высоте (с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки)".

Пункт 2.39. У другому абзаці:

- слова: "2-го типа" замінити словами: "типа Н2";

- після слів: "противопожарной перегородкой" доповнити словами: "1-го типа".

Таблиця 3. У примітці позначення "СНиП 2.01.02-85*" замінити позначенням "ДБН В.1.1-7-2002".

Пункт 2.42. Примітку 1 доповнити третім реченням: "Остекление окон должно быть одинарным".

Пункт 2.48. Позначення "СНиП 2.01.02-85*" замінити позначенням "ДБН В.1.1-7-2002".

Пункт 2.52. У першому абзаці слова: "негорючих или трудногорючих материалов" замінити словами: "негорючих материалов или материалов групп горючести Г1, Г2”.

Пункт 2.58. У першому реченні слова: "Внутренние открытые лестницы (при отсутствии стен лестничных клеток)" замінити словами: "лестницы типа С2".

Пункт 2.59. У першому реченні слова: "Наружные открытые стальные лестницы" замінити словами: "Лестницы типа С3”.

В останньому реченні слова: "0,5 ч и пределом распространения огня, равным нулю" замінити словами: "RЕІ 30 и группой по пределу распространения огня - М0”.

Пункт 2.60. У першому абзаці слова у дужках: "(на каждые полные и неполные 40 000 м2 кровли)" замінити словами: "(для зданий категорий А, Б, В на каждые полные и неполные 1000 м2 кровли, а для зданий категорий Г, Д на каждые полные и неполные 40 000 м2 кровли)".

Другий абзац викласти у новій редакції:

"одноэтажных - по наружной лестнице типа С3 (проектируемой согласно 2.59) или по наружным пожарным лестницам".

У четвертому абзаці:

- слова: "наружную открытую стальную лестницу" замінити словами: "лестницу типа С3";

- слова: "высотой от планировочной отметки земли до отметки чистого пола верхнего этажа" замінити словами: "с условной высотой".

Пункт 2.61. У першому абзаці слова: "наружные стальные пожарные лестницы, проектируемые согласно СНиП 2.01.02-85*" замінити словами: "наружные пожарные лестницы типов П1, П2 проектируемые согласно ДБН В.1.1-7-2002”.

Другий абзац викласти у новій редакції:

"При определении числа и места расположения наружных пожарных лестниц следует учитывать наружные лестницы, предназначенные для эвакуации (лестницы типа С3, см. 2.59) и лестницы, предназначенные для выхода на кровлю (см. 2.60)".

Додаток. Доповнити таким терміном та його визначенням:

„Условная высота здания - по п. 2.18 ДБН В.1.1-7-2002”.

Для більш зручної роботи з текстом документа
(друк документа, пошук по тексту, зміст) необхідно авторизуватися.

Увійти в Особистий кабінет

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com