ДСТУ 4216:2003 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробовування на поширення полум`я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю (ІЕС 60332-1:1993, MOD)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20048 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 4216:2003 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробовування на поширення полум`я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю (ІЕС 60332-1:1993, MOD)
Дата початку дії01.07.2005
Дата прийняття21.07.2003
Дата скасування дії 01.01.2015
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ 4237-1-1:2014, ДСТУ 4237-1-2:2014
Затверджуючий документНаказ від 21.07.2003 № 126
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4216:2003
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України


ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення (укр)

ДСТУ 4237-1-1:2014 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-1. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Устатковання (IEC 60332-1-1:2004, MOD)

ДСТУ 4237-1-2:2014 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Метод випробування полум’ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт (ІЕС 60332-1-2:2004, MOD)

ДСТУ 4743:2007 Проводи самоутримні ізольовані та захищені для повітряних ліній електропередавання. Загальні технічні умови

ДСТУ 4809:2007 Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування

ДСТУ EN 1889-2:2013 Машини для підземних розробок. Підземні самохідні машини. Безпека. Частина 2. Локомотиви рейкові (EN 1889-2:2003+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 50525-2-31:2015 Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 2-31. Кабелі загальної призначеності. Кабелі без оболонки одножильні з термопластичною полівінілхлоридною ізоляцією (EN 50525-2-31:2011, IDT)

ДСТУ EN 50525-3-41:2015 Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 B (Uo/U) включно. Частина 3-41. Кабелі зі спеціальними пожежними характеристиками. Кабелі одножильні без оболонки з безгалогенною зшитою ізоляцією та незначним димоутворенням (EN 50525-3-41:2011, IDT)

ДСТУ IEC 60189-1:2010 Кабелі та проводи низькочастотні з полівінілхлоридною ізоляцією і полівінілхлоридною оболонкою. Частина 1. Загальні методи випробування та вимірювання (IEC 60189-1:2007, IDT)

ДСТУ IЕС 60502-1:2009 Кабелі силові з екструдованою ізоляцією й арматура до них на номінальну напругу від 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ). Частина 1. Кабелі на номінальну напругу 1 кВ (Um = 1,2 кВ) і 3 кВ (Um = 3,6 кВ) (ІEC 60502-1:2004, ІDT)

ДСТУ ІЕС 60840:2009 Кабелі з екструдованою ізоляцією силові та арматура до них на номінальну напругу понад 30 кB (Um = 36 кВ) і до 150 кB (Um = 170 кВ) включно. Вимоги та методи випробування (ІЕС 60840:2004, IDT)

ДСТУ Б EN 508-1:2015 Вироби покрівельні та облицювальні металеві листові. Технічні вимоги до самонесучих сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі. Частина 1. Сталь (EN 508-1:2014, IDT)

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

ПУЕ Правила улаштування електроустановок (перше переглянуте, перероблене, доповнене та адаптоване до умов України видання)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ВИПРОБОВУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КАБЕЛІВ В УМОВАХ ВПЛИВУ ВОГНЮ

Частина 1. Випробовування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю

(ІЕС 60332-1:1993, MOD)

 

ДСТУ 4216:2003

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2005

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України, Технічний комітет зі стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

РОЗРОБНИКИ: І. Харченко, канд. техн. наук (керівник розробки); Р. Кравченко, канд. техн. наук; С. Новак, канд. техн. наук; М. Спірідончев; Л. Нефедченко

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 21 липня 2003 р. № 126 з 2004-10-01

3 Стандарт відповідає ІЕС 60332-1:1993 Tests on electric cables under fire conditions - Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable (Випробовування електричних кабелів в умовах пожежі. Части­на 1. Випробовування поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого прово­ду або кабелю) із поправкою ІЕС 60332-1:1993/Соr:1993

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Зразок

4 Кондиціювання

5 Випробовувальне устатковання

6 Розміщення зразка для випробовування

7 Джерело запалювання

8 Процедура випробовування

8.1 Прикладання полум'я

8.2 Тривалість прикладання полум'я

8.3 Оцінювання результатів випробовування

9 Вимоги до характеристики

Додаток А Бібліографія

Додаток НА Технічні відхили та їх пояснення

Додаток НБ Перелік міжнародних стандартів, які прийняті як національні

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт — переклад ІЕС 60332-1:1993 Tests on electric cables under fire conditions — Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable (Випробовування електричних кабелів в умовах пожежі. Частина 1. Випробовування поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого про­воду або кабелю) із поправкою ІЕС 60332-1:1993/Соr:1993 і окремими технічними відхилами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожеж­на техніка». Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Структура технічного змісту національного стандарту відповідає міжнародному.

До стандарту внесено окремі зміни, які викликані окремими вимогами застосовування стандар­ту в сфері випробовування на пожежну небезпеку, виходячи з національних особливостей.

Національні відхили, пояснення та примітки долучено безпосередньо до розділів, пунктів, яких вони стосуються, і виділено в тексті рамкою із заголовком «Національний відхил», «Національне пояснення» та «Національна примітка».

Повний перелік змін разом з обґрунтуванням наведено в національному додатку НА.

У стандарті є посилання на міжнародні стандарти (МС), які прийняті як національні стандарти (НС) (див. національний додаток НБ).

ІЕС 60332 складається з таких частин під загальною назвою «Tests on electric cables under fire conditions (Випробовування електричних кабелів в умовах пожежі)»:

— Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable (Частина 1. Випробовування поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю);

— Part 2: Test on a single small vertical insulated copper wire or cable (Частина 2. Випробовування поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого мідного проводу або кабелю з малим перерізом);

— Part 3: Tests on bunched wires or cables (Частина 3. Випробовування проводів або кабелів, прокладених у пучках).

ІЕС 60332-3:1992, на який є посилання, замінено на:

— ІЕС 60332-3-10:2000 Tests on electric cables under fire conditions — Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables — Apparatus (Випробовування електричних кабелів в умовах пожежі. Частина 3-10. Випробовування на вертикальне поширення полум’я верти­кально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Устатковання);

— ІЕС 60332-3-21:2000 Tests on electric cables under fire conditions — Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables — Category A F/R (Випробовування елект­ричних кабелів в умовах пожежі. Частина 3-21. Випробовування на вертикальне поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія A F/R);

— ІЕС 60332-3-22:2000 Tests on electric cables under fire conditions — Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables — Category А (Випробовування електрич­них кабелів в умовах пожежі. Частина 3-22. Випробовування на вертикальне поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія А);

— ІЕС 60332-3-23:2000 Tests on electric cables under fire conditions — Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables — Category В (Випробовування електрич­них кабелів в умовах пожежі. Частина 3-23. Випробовування на вертикальне поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія В);

— ІЕС 60332-3-24:2000 Tests on electric cables under fire conditions — Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables — Category С (Випробовування електрич­них кабелів в умовах пожежі. Частина 3-24. Випробовування на вертикальне поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія С);

— ІЕС 60332-3-25:2000 Tests on electric cables under fire conditions — Part 3-25: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables — Category D (Випробовування електрич­них кабелів в умовах пожежі. Частина 3-25. Випробовування на вертикальне поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія D).

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— у назві стандарту «Випробовування електричних кабелів в умовах пожежі» замінено на «Ви­пробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню». Така назва запропонована на підставі змісту стандарту та з урахуванням того, що в ІЕС 60695-4 Fire hazard testing — Part 4: Terminology concerning fire tests (Випробовування на пожежну небезпеку. Частина 4. Термінологія з випробову­вання на пожежну небезпеку) англійський термін «fire» має два визначення: як пожежа і як вогонь. У назві стандарту «Випробовування поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольова­ного проводу або кабелю» замінено на «Випробовування на поширення полум’я поодиноко прокла­деного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю». Слова «на поширення по­лум’я» внесено для конкретизації типу випробовування на пожежну небезпеку;

— вилучено структурний елемент МС «Foreword (Передмову)»;

— введено структурні елементи: «Зміст» і «Бібліографічні дані»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— замінено «ця частина ІЕС 60332» на «цей стандарт»;

— на рисунку 3 поправка ІЕС 60332-1:1993/Сог:1993 позначена двома рисками (||).

Копії стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИПРОБОВУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КАБЕЛІВ В УМОВАХ ВПЛИВУ ВОГНЮ

Частина 1. Випробовування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю

ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОГНЯ

Часть 1. Испытание на распространение пламени одиночно проложенного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля

TESTS ON ELECTRIC CABLES UNDER FIRE CONDITIONS

Part 1. Test for flame spread on a single vertical insulated wire or cable

Чинний від 2005-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено метод випробовування поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю в умовах впливу вогню і вимоги, яким вони повинні відповідати.

Примітка 1. Використання поодиноко прокладеного ізольованого проводу або кабелю, який не поширює полум’я і відповідає вимогам цього стандарту, не гарантує запобігання поширенню вогню за інших способів їх прокладання, тому у випадках, коли ризик поширення вогню великий, наприклад, під час прокладання кабелів вертикально в пучках, необхідно вживати спеціальні застережні заходи. Якщо зразок кабелю відповідає вимогам цього стандарту, то з цього не потрібно робити висновок, що він не буде поширювати полум'я за умов прокладання його в пучках (ІЕС 60332-3).

Примітка 2. Метод, описаний у цьому стандарті, може бути не придатним для випробовування проводів з малим перерізом жил діаметром менше ніж 0,8 мм або проводів з малими багатодротовими жилами перерізом менше ніж 0,5 мм2, якщо вони втрачають цілісність до закінчення випробовування (ІЕС 60332-2).

Національний відхил.

У першому абзаці після слів «проводу або кабелю» треба додати «(електричних або оптичних)».

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього національного стандарту. На час опублікування цього стандарту за­значені нормативні документи були чинними. Усі нормативні документи підлягають перегляду, і учас­никам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найнові­ших видань нормативних документів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ІЕС 60695-2-4/1:1991 Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 4/Sheet 1: 1 kW nominal pre-mixed test flame and guidance

ІЕС 60695-2-4/1:1991 Випробовування на пожежну небезпеку. Частина 2. Методи випробову­вання. Розділ 4/Лист 1. Випробовувальне полум’я попередньо змішаного типу номіналом 1 кВт та настанови.

Національний відхил.

Додати:

«ДСТУ 4217:2003 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2. Випробовування на поширення полум’я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом (ІЕС 60332-2:1989, MOD)».

ДОДАТОК А

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

У примітках цього стандарту є посилання на нижченаведені стандарти, але вони не є його нормативними частинами.

ІЕС 60332-2:1989 Tests on electric cables under fire conditions — Part 2: Test on a single small vertical insulated copper wire or cable

IEC 60332-3:1992 Tests on electric cables under fire conditions — Part 3: Tests on bunched wires or cables

IEC 60695-2-4/0:1991 Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 4/Sheet 0: Diffusion type and pre-mixed type flame test methods

ДОДАТОК НБ

(довідковий)

ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, ЯКІ ПРИЙНЯТІ ЯК НАЦІОНАЛЬНІ

Познака МС

Познака НС, який відповідає МС

Ступінь відповідності

ІЕС 60332-2:1989 Tests on electric cables under fire conditions — Part 2: Test on a single small ver­tical insulated copper wire or cable (Випробо­вування електричних кабелів в умовах пожежі. Частина 2. Випробовування поодиноко прокла­деного вертикально розташованого ізольова­ного мідного проводу або кабелю з малим перерізом)

ДСТУ 4217:2003 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2. Випробовування на поширення полум’я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом (ІЕС 60332-2:1989, MOD)

Модифікований (MOD)

ІЕС 60695-2-4/0:1991 Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 4/Sheet 0: Diffusion type and pre-mixed type flame test methods (Випробо­вування на пожежну небезпеку. Частина 2. Ме­тоди випробовування. Розділ 4/Лист 0. Методи випробовування полум’ям дифузійного типу та попередньо змішаного типу)

ДСТУ 3987-2000 (ІЕС 60695-2-4/1:1991) Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/0. Методи випробування полум'ям дифузійного та попередньо змішаного типів

Ідентичний (IDT)

ІЕС 60695-2-4/1:1991 Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 4/Sheet 1: 1 kW nominal pre-mixed test flame and guidance (Випробову­вання на пожежну небезпеку. Частина 2. Методи випробовування. Розділ 4/Лист 1. Випробову­вальне полум’я попередньо змішаного типу но­міналом 1 кВт та настанови)

ДСТУ 3988-2000 (ІЕС 60695-2-4/1:1991) Ви­пробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/1. Випробувальне полум’я попередньо змішаного типу номінальною потужністю 1 кВт та настанови щодо його використання

Ідентичний (IDT)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ