ДСТУ 1.14:2015 Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19811 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 1.14:2015 Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації
Дата початку дії01.06.2016
Дата прийняття31.12.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 31.12.2015 № 217 Про прийняття основоположних нормативних документів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа1.14:2015
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
Орган, що прийнявДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
Додаткові дані Дату чинності перенесено на 01.06.2016 згідно з наказом від 31.03.2016 № 95


ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів

ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів. Зміна № 1

ДСТУ 1.13:2015 Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України

ДСТУ 1.1:2015 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD)

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації. Поправка

ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ). Зі зміною (ІПС № 5-2016)

ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів. Поправка

ДСТУ 1.8:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення Програми робіт з національної стандартизації. З поправкою

ДСТУ 1.8:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення Програми робіт з національної стандартизації. Поправка


Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 1.14:2015

Національна стандартизація

ПРОЦЕДУРИ СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕХНІЧНИХ КОМІТЕТІВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Київ

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)

2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 23 листопада 2015 р. № 156

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 31 грудня 2015 р. № 217 з 2016-04-01; згідно з наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 18 лютого 2016 р, № 43 змінено назву

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Повноваження національного органу стандартизації

7 Процедури створення технічного комітету стандартизації

8 Основні засади діяльності технічного комітету стандартизації

9 Членство в технічному комітеті стандартизації

10 Голова технічного комітету стандартизації та заступник голови технічного комітету стандартизації

11 Відповідальний секретар технічного комітету стандартизації

12 Секретаріат технічного комітету стандартизації

13 Структура технічного комітету стандартизації

14 Засідання технічного комітету стандартизації

15 Процедура голосування

16 Планування робіт технічного комітету стандартизації

17 Положення про технічний комітет стандартизації

18 Порядок звітування

19 Процедури припинення діяльності технічного комітету стандартизації

20 Оприлюднення інформації про технічний комітет стандартизації

Додаток А Форма опитування технічних комітетів стандартизації

Додаток Б Оформлення пропозиції щодо створення технічного комітету стандартизації

Додаток В Оформлення пропозиції щодо складу технічного комітету стандартизації

Додаток Г Оформлення пропозиції щодо структури технічного комітету стандартизації

Додаток Д Довідкова інформація щодо технічних органів міжнародних та регіональних організацій стандартизації

Додаток Е Оформлення переліку членів технічного комітету стандартизації (колективних та індивідуальних) у наказі національного органу стандартизації

Додаток Ж Оформлення структури технічного комітету стандартизації у наказі національного органу стандартизації

Додаток И Оформлення сфери діяльності та об’єктів стандартизації у наказі національного органу стандартизації

Додаток К Оформлення переліку членів технічного комітету стандартизації (колективних членів технічного комітету, їх повноважних представників та індивідуальних членів технічного комітету)

Додаток Л Оформлення пропозиції щодо нової сфери діяльності технічного комітету стандартизації

Додаток М Оформлення протоколу засідання технічного комітету стандартизації

Додаток Н Оформлення резолюції засідання технічного комітету стандартизації

Додаток П Оформлення бланка бюлетеня для голосування технічного комітету стандартизації

Додаток Р Оформлення звіту про результати голосування

Додаток С Оформлення складу технічного комітету стандартизації

Додаток Т Оформлення структури технічного комітету стандартизації

Додаток У Оформлення сфери діяльності та об’єктів стандартизації

Додаток Ф Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

ПРОЦЕДУРИ СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕХНІЧНИХ КОМІТЕТІВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

NATIONAL STANDARDIZATION

THE PROCEDURES FOR THE ESTABLISHMENT, ACTIVITY OPERATION AND DISBANDING OF THE TECHNICAL COMMITTEES FOR STANDARDIZATION

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовують під час створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації (далі — ТК).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації

ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ) Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів

ДСТУ 1.8:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ 1.13:2015 Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в ДСТУ 1.1, ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.7 та ДСТУ 1.8.

Нижче подано термін, додатково використаний у цьому стандарті, та визначення позначеного ним поняття.

3.1   резолюція

Рішення, яке приймають у результаті обговорення будь-якого питання на засіданні технічного комітету стандартизації.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ГКФ — група з консультативними функціями;

НД — нормативний документ;

HOC — національний орган стандартизації;

ТК — технічний комітет стандартизації;

ПК — підкомітет;

РГ — робоча група;

ПГ — проектна група;

СГ — спільна група;

СРГ — спеціальна робоча група.

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 ТК є формою співробітництва заінтересованих юридичних і фізичних осіб з метою організації й виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації.

5.2 ТК діє на підставі Положення про технічний комітет стандартизації (далі — Положення про ТК), розробленого відповідно до розділу 17.

5.3 ТК не мають статусу юридичної особи.

5.4 ТК не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.

5.5 ТК можуть мати власний бланк з необхідними реквізитами.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. ISO/ІЕС Directives — Parts 1: Procedures for the technical work sixth edition:2008 (ISO/ІЕС Директиви. Частина. 1. Настанови щодо технічної діяльності (шосте видання, 2008)

2. ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів.

 

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ