ДСТУ 3789:2015 Пожежна безпека. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробування

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20048 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 3789:2015 Пожежна безпека. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробування
Дата початку дії01.07.2016
Дата прийняття22.06.2015
СтатусЧастково скасований
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ 3789-98
Затверджуючий документНаказ від 22.06.2015 № 61 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа3789:2015
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України
Додаткові дані Скасовано з 01.03.2016 в частині положень розділу 11 Правила приймання наказом ДП УкрНДНЦ від 24.02.2016 № 49


ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення (ИСО 4589-84)

ГОСТ 15.309-98 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Випробування і приймання продукції. Основні положення

ГОСТ 2405-88 Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри і тягонапороміри. Загальні технічні умови

ГОСТ 27331-87 Пожежна техніка. Класифікація пожеж

ГОСТ 29329-92 Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги

ГОСТ 3826-82 Сітки дротяні ткані з квадратними осередками. Технічні умови

ГОСТ 6613-86 Сітки дротові ткані з квадратними комірками. Технічні умови. Зі зміною № 1

ГОСТ 6709-72 Вода дистильована. Технічні умови

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров`я населення

ДСТУ 2207.1-93 Засоби миючі синтетичні і речовини поверхнево-активні. Методи визначення концентрації водневих іонів (ГОСТ 22567.5-93)

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування. Зі зміною № 1

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування. Зміна № 2

ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації. Зі змінами № 1, 2

ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій. Зміна № 3

ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97). Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань. Зі зміною № 1

ДСТУ 3789-98 Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання

ДСТУ 7261:2012 Продукти хімічні технічні. Методи визначення густини рідин

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ 15.001:2009 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво

ДСТУ ГОСТ 33-2003 Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в`язкості і розрахунок динамічної в`язкості (ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94), IDT)

Закон України від 06.04.2000 № 1644-III Про перевезення небезпечних вантажів

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 73.1-1.11-12. Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Пожежна безпека
ПІНОУТВОРЮВАЧІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ
Загальні технічні вимоги і методи випробування

ДСТУ 3789:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МИС України (УкрНДІПБ)

РОЗРОБНИКИ: В. Боровиков, канд. техн. наук (науковий керівник), О. Слуцька, В. Чеповський

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01. Стандарт скасовано у частині положень розділу 11 «Правила приймання» згідно з наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 26 лютого 2016 р. № 49

3 НА ЗАМІНУ: ДСТУ 3789-98

ЗМІСТ

1. Сфера застосування

2. Нормативні посилання

3. Терміни та визначення понять

4. Загальні технічні вимоги

5. Вимоги щодо безпеки

6. Вимоги щодо охорони довкілля

7. Маркування

8. Пакування

9. Транспортування та зберігання

10. Методи випробування

12. Правила використання, регенерування, утилізування

13. Гарантії виробника

Додаток А Кресленики генераторів піни середньої кратності

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
ПІНОУТВОРЮВАЧІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ
Загальні технічні вимоги і методи випробування

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Общие технические требования и методы испытания

FIRE SAFETY
GENERAL DESIGNATION FOAM CONCENTRATES FOR FIRE EXTINGUISHING
General specifications and test methods

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на піноутворювачі загального призначення, використовувані для генерування газомеханічної піни за допомогою спеціальної апаратури, а також змочувальних розчинів для гасіння пожеж класів А та В (підкласів А1, А2, В1) згідно з ГОСТ 27331 і встановлює загальні технічні вимоги до них, правила транспортування та зберігання, методи випробування, а також порядок поводження з піноутворювачами загального призначення під час їхнього зберігання, використання, регенерування та утилізування.

Обов’язкові вимоги до піноутворювачів загального призначення щодо убезпечення життя, здоров’я населення й охорони довкілля викладено в розділах 5, 6 та 12.

Стандарт не поширюється на піноутворювачі спеціального призначення для гасіння пожеж.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2207.1-93 (ГОСТ 22567.5-93) Засоби миючі і речовини поверхнево-активні. Методи визначення концентрації водневих іонів

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та використання

ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій

ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97) Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання

ДСТУ 7261:2012 Продукти хімічні технічні. Методи визначення густини рідин

ДСТУ ГОСТ 15.001:2009 СРПП. Продукция производственно-технического назначения (СРПВ. Продукція виробничо-технічного призначення)

ДСТУ ГОСТ 33-2003 (ИСО 3104-94) Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в’язкості і розрахунок динамічної в’язкості (ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94), IDТ)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDТ)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення)

ГОСТ 15.309-98 СРПП. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (СРПВ. Випробування та приймання виготовлюваної продукції. Основні положення)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Технічні умови)

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия (Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри та тягонапороміри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3826-82 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (Сітки дротові ткані з квадратними вічками. Технічні умови)

ГОСТ 6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия (Бочки сталеві зварні з обручами катання на корпусі. Технічні умови)

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (Сітки дротові ткані з квадратними вічками. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллирования. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия (Бочки сталеві зварні та закатні з гофрами на корпусі. Технічні умови)

ГОСТ 18995.5-73 Продукты химические органические. Методы определения температуры кристаллизации (Продукти хімічні органічні. Методи визначення температури кристалізації)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25828-72 Гептан нормальный эталонный. Технические условия (Гептан нормальний еталонний. Технічні умови)

ГОСТ 27331-87 ССБТ. Пожарная техника. Классификация пожаров (ССБП. Пожежна техніка. Класифікація пожеж)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробування)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной меткой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з одною позначкою)

ГОСТ 29298-92 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия (Тканини бавовнянопаперові та змішані побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические условия (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні умови)

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях

ДСанПІН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ