ДСТУ 6081:2009 Паливо моторне. Ефіри метилові жирних кислот олій і жирів для дизельних двигунів. Технічні вимоги

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20047 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 6081:2009 Паливо моторне. Ефіри метилові жирних кислот олій і жирів для дизельних двигунів. Технічні вимоги
Дата початку дії01.03.2010
Дата прийняття20.01.2009
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 20.01.2009 № 27
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа6081:2009
РозробникНаціональний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП)


ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Вибухобезпечність. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.014-84 Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення (ИСО 4589-84)

ГОСТ 12.2.003-91 Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 12.4.013-85 (СТ СЭВ 4564-84) Система стандартів безпеки праці. Окуляри захисні. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.4.021-75 . ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ГОСТ 12.4.068-79 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація і загальні вимоги (СТ СЭВ 3954-82)

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги

ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ГОСТ 1461-75 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення зольності. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охорона природи. Атмосфера правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами

ГОСТ 19433-88 Вантажі небезпечні. Класифікація та маркування

ГОСТ 19932-99 Нафтопродукти. Визначення коксованості методом Конрадсона (ИСО 6615-93)

ГОСТ 2070-82 Нафтопродукти світлі. Методи визначення йодних чисел і вмісту ненасичених вуглеводнів. Зі змінами № 1, 2 (СТ СЭВ 2384-80)

ГОСТ 22254-92 Паливо дизельне. Метод визначення граничної температури фільтрації на холодному фільтрі

ГОСТ 2477-65 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення вмісту води. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 2874-82 Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю

ГОСТ 3122-67 Паливи дизельні. Метод визначення цетанового числа

ГОСТ 5985-79 (СТ СЭВ 3963-83) Нафтопродукти. Метод визначення кислотності і кислотного числа

ГОСТ 6321-92 Пальне для двигунів. Метод випробування на мідній платівці (ИСО 2160-85)

ГОСТ 6356-75 Нафтопродукти. Метод визначення температури спалаху в закритому тиглі

ГОСТ 6370-83 Нафта, нафтопродукти і присадки. Метод визначення механічних домішок

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення (укр)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна № 2

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна № 2 (рос)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна №1

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення (рос)

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування. Зі зміною № 1

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування. Зміна № 2

ДСТУ 2575-94 Олії рослинні. Сировина та продукти переробки. Показники якості. Терміни та визначення

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001). Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4350:2004 Олії. Методи визначання кислотного числа (ISO 660:1996, NEQ)

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ДСТУ 4534:2006 Олія соєва. Технічні умови. Зі Зміною № 1

ДСТУ EN 14103:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту ефіру та метилового ефіру ліноленової кислоти (EN 14103:2003, IDT)

ДСТУ EN 14104:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення кислотного числа (EN 14104:2003, IDT)

ДСТУ EN 14105:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту вільного та загального гліцерину та моно-, ди- та тригліцеридів (контрольний метод) (EN 14105:2003, IDT)

ДСТУ EN 14106:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту вільного гліцерину (EN 14106:2003, IDT)

ДСТУ EN 14107:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту фосфору емісійною спектрометрією з індуктивно наведеною плазмою (EN 14107:2003, IDT)

ДСТУ EN 14108:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту натрію атомною абсорбційною спектрометрією (EN 14108:2003, IDT)

ДСТУ EN 14109:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту калію атомною абсорбційною спектрометрією (EN 14109:2003, IDT)

ДСТУ EN 14110:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту метанолу (EN 14110:2003, IDT)

ДСТУ EN 14111:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення йодного числа (EN 14111:2003, IDT)

ДСТУ EN 14112:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення стійкості до окиснювання (прискорений метод) (EN 14112:2003, IDT)

ДСТУ ISO 12185:2009 Нафта сира та нафтопродукти. Визначення густини методом із застосуванням U-подібної коливної трубки (ISO 12185:1996, IDT)

ДСТУ ISO 2719:2006 Визначення температури спалаху горючих речовин методом Пенського-Мартенса в закритому тиглі (ISO 2719:2002, IDT)

ДСТУ ISO 3961:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення йодного числа (ISO 3961:1996, IDT)

ДСТУ ISO 5508-2001 Жири та олії тваринні і рослинні. Аналізування методом газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот (ISO 5508:1990, IDT)

ДСТУ ISO 6884-2002 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначання золи. Контрольний метод (ISO 6884:1985, IDT)

ДСТУ ГОСТ 14111:2009 Електроди прямі для контактного крапкового зварювання. Типи і розміри (ГОСТ 14111-90 (ИСО 5184-79), IDT)

ДСТУ ГОСТ 31072:2006 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення густини, відносної густини та густини в градусах АРІ ареометром (ГОСТ 31072-2002, IDT). З поправками

ДСТУ ГОСТ 33-2003 Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в`язкості і розрахунок динамічної в`язкості (ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94), IDT)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (рос)

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (укр)

Порядок нагромадження, транспортування, знешкодження й поховання токсичних промислових відходів (санітарні правила)

СанПиН 42-128-4433-87 Санітарні норми припустимих концентрацій хімічних речовин у ґрунті

СанПиН 42-128-4690-88 Санітарні правила утримання територій населених місць

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміна № 1

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміни

СП 1042-73 Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Паливо моторне

БЗ № 1-2009/50

ЕФІРИ МЕТИЛОВІ ЖИРНИХ КИСЛОТ ОЛІЙ І ЖИРІВ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ

Технічні вимоги

ДСТУ 6081:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний технологічний інститут Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка (НДТІ ХНТУСГ); Національний університет біоресурсів та природокористування України

РОЗРОБНИКИ: В. Войтов, д-р. техн. наук; Г. Голуб, д-р техн. наук; О. Грищенко; I. Гудим; М. Даценко; І. Демідов, д-р. техн. наук; С. Драгнєв; В. Дробот; В. Дубровін, д-р. техн. наук (науковий керівник); М. Євдощук, д-р геол. наук; В. Кашковський, канд. хім. наук; В. Ковальов, канд. техн. наук; Б. Кочірко; В. Кравчук, д-р. техн. наук; О. Левченко, канд. техн. наук; М. Лінник, д-р с.-г. наук; I. Масло, канд. техн. наук; М. Мельничук, д-р. біол. наук; С. Мельничук, д-р біол. наук; В. Мироненко, д-р техн. наук; А. Окоча, канд. техн. наук; К. Патриляк, д-р хім. наук; Л. Патриляк, д-р хім. наук; В. Погорілий; В. Поліщук, канд. техн. наук; В. Семенов, канд. техн. наук; В. Таргоня, канд. с.-г. наук; Ю. Хоменко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 20 січня 2009 p. № 27

3 Національний стандарт відповідає в частині класифікації (таблиця 1, таблиця 2) та частині загальних технічних вимог до біодизельного палива (таблиця 3) європейському стандарту EN 14214:2003 Automotive fuels — Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines — Requirements and test methods (Палива для двигунів внутрішнього згорання. Метилові ефіри жирних кислот. Технічні вимоги та методи випробовування)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Загальні технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Маркування

9 Пакування

10 Правила транспортування та зберігання

11 Методи контролювання

12 Правила приймання

13 Гарантії виробника

Додаток А Сезонне використовування ефірів метилових жирних кислот в Україні залежно від граничної температури фільтрування

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАЛИВО МОТОРНЕ

ЕФІРИ МЕТИЛОВІ ЖИРНИХ КИСЛОТ ОЛІЙ І ЖИРІВ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ Технічні вимоги

ТОПЛИВО МОТОРНОЕ

ДСТУ 6081:2009

ЭФИРЫ МЕТИЛОВЫЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ МАСЕЛ И ЖИРОВ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Технические требования

AUTOMOTIVE FUELS

FATTY ACID METHYL ESTERS OF FAT AND OIL FOR DIESEL ENGINES Technical requirements

Чинний від 2010-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на ефіри метилові жирних кислот олій і жирів для дизельних двигунів (далі за текстом — ефіри), які використовують як паливо для адаптованих для даного виду палива дизельних двигунів у чистому вигляді або як добавку до нафтового палива. Ефіри виробляють з олій та жирів.

1.2 Дозволено виготовляти паливо з добавками, допущеними до застосовування у вста­новленому порядку.

1.3 Вимоги щодо безпечності продукції викладено у розділах 5, 6 та 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, разміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2575-94 Олії рослинні. Сировина та продукти переробки. Показники якості. Терміни та визначення

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4350:2004 Олії. Методи визначення кислотного числа (ISO 660:1996, NEQ)

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання ДСТУ 4534:2006 Олія соєва. Технічні умови

ДСТУ EN 14103:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту ефіру та метилового ефіру ліноленової кислоти (EN 14103:2003, IDT)

ДСТУ EN 14104:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення кислотного числа (EN 14104:2003, IDT)

ДСТУ EN 14105:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту вільного та загального гліцерину та моно-, ди- та тригліцеридів (контрольний метод) (EN 14105:2003, IDТ)

ДСТУ EN 14106:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту вільного гліцерину (EN 14106:2003, IDT)

ДСТУ EN 14107:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту фосфору емісійною спектрометрією з індуктивно наведеною плазмою (EN 14107:2003, IDT)

ДСТУ EN 14108:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту натрію атомною абсорбційною спектрометрією (EN 14108:2003, IDT)

ДСТУ EN 14109:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту калію атомною абсорбційною спектрометрією (EN 14109:2003, IDТ)

ДСТУ EN 14110:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту метанолу (EN 14110:2003, IDТ)

ДСТУ EN 14111:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення йодного числа (EN 14111:2003, IDТ)

ДСТУ EN 14112:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення стабільності до окислення (прискорений метод) (EN 14112:2003, IDТ)

ДСТУ ISO 2719:2006 Визначення температури спалаху горючих речовин методом Пенського- Мартенса в закритому тиглі (ISO 2719:2002, IDТ)

ДСТУ ISO 3961:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення йодного числа (ISO 3961:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 5165* Нафтопродукти. Дизельне паливо. Визначення цетанового числа моторним методом (ISO 5165:1998, IDТ)

ДСТУ ISO 5508-2001 Жири тваринні і рослинні та олії. Аналіз методом газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот (ISO 5508:1990, ЮТ)

ДСТУ ISO 6884-2002 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення золи (ISO 6884:1985, IDТ) ДСТУ ISO 6886-2003 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення стійкості проти окислення (Прискорена проба на окислюваність) (ISO 6886:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 8534:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту води методом Карла Фішера (ISO 8534:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 12185:2009 Нафта сира та нафтопродукти. Визначення густини методом із застосуванням U-подібної коливної трубки (ISO 12185:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 12937* Нафтопродукти. Визначення води кулонометричним титруванням за методом Карла Фішера (ISO 12937:2000)

ДСТУ ISO 20846*:2009 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному пальному методом ультрафіолетової флуоресценції (ISO 20846:2004, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 33-2003 (ИСО 3104-94) Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в’язкості і розрахунок динамічної в’язкості (ГОСТ 33-2003 (ИСО 3104-94), IDТ) ДСТУ ГОСТ 31072:2006 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення густини, відносної густини та густини в градусах АРІ ареометром (ГОСТ 31072-2002, IDТ)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови) ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працівників. Загальні вимоги та класифікація)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні умови) ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг та рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови) ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми жіночі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови) ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги) ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами) ГОСТ 1461-75 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности (Нафта та нафтопродукти. Метод визначання зольності)

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хра­нение (Нафта та нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання) ГОСТ 2070-82 Нефтепродукты светлые. Методы определения йодных чисел и содержания непредельных углеводородов (Нафтопродукти світлі. Методи визначання йодних чисел та вмісту насичених вуглеводнів)

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды (Нафта та нафтопродукти. Метод визначання вмісту води)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 3122-67 Топлива дизельные. Метод определения цетанового числа (Палива дизельні. Метод визначання цетанового числа)

ГОСТ 5985-79 Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа (Нафтопродукти. Метод визначання кислотності та кислотного числа)

ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) Топливо для двигателей. Метод испытания на медной пластинке (Паливо для двигунів. Метод випробовування на мідній пластинці)

ГОСТ 6356-75 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле (Нафтопродукти. Метод визначання температури спалаху у закритому тиглі)

ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей (Нафта, нафтопродукти та присадки. Метод визначання механічних домішок)

ГОСТ 8988-77 Масло рапсовое. Технические условия (Олія ріпакова. Технічні умови) ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия (Бочки зварні та закатані з гофрами на корпусі. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17483-72 Жир животный кормовой. Технические условия (Жир тваринний кормовий. Технічні умови)

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (Вантажі небезпечні. Класи­фікація та маркування)

ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93) Нефтепродукты. Определение коксуемости методом Конрадсона (Нафтопродукти. Визначання коксованості за методом Конрадсона)

ГОСТ 22254-92 Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре (Паливо дизельне. Метод визначання температури фільтрованості на холодному фільтрі)

ГОСТ 25784-83 Топливо нефтяное для газотурбинных установок. Метод определения натрия, калия и кальция (Паливо нафтове для газотурбінних установок. Метод визначання натрію, калію та кальцію).

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EN 116:1997 Diesel and domestic heating fuels — Determination of cold filter plugging point (Дизельні палива та палива комунально-побутової призначеності. Визначання граничної температури фільтрувальної здатності на холодному фільтрі)

2 ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products — Laboratory determination of density or relative density — Hydrometer method (ISO 3675:1998) (Нафта сира та рідинні нафтопродукти. Лабораторне визначання густини або відносної густини. Ареометричний метод)

3 EN ISO 3104:1996/С: 1999 Petroleum products — Transparent and opaque liquids — Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO 3104:1994, including Cor. 1:1998 and Cor. 2:1999) (Нафтопродукти. Рідини прозорі та непрозорі. Визначання кінематичної в’язкості та розраховування динамічної в’язкості (ISO 3104:1994, охоплючи поправку 1:1998 та поправку 2:1999))

4 EN ISO 10370:1995 Petroleum products — Determination of carbon residue (Micromethod) (ISO 10370:1993) (Нафтопродукти. Визначання коксового залишку (Мікрометод) (ISO 10370:1995)

5 ISO 3987:1994 Petroleum products — Lubricating oils and addives — Determination of sulfated ash (Нафтопродукти. Оливи мастильні та присадки. Визначання сульфатованої золи)

6 EN 12662:1998 Liquid petroleum products — Determination of contamination in middle distillates (Нафтопродукти рідкі. Визначання забруднення в середніх дистилятах)

7 EN ISO 2160:1998 Petroleum products — Corrosiveness to copper — Copper strip test (ISO 2160:1998) (Нафтопродукти. Корозійна дія на мідь. Випробовування на мідній пластині (ISO 2160:1998))

8 EN 14538:2006 Fat and oil derivatives — Fatty Acid Methyl Esters (FAME) — Determination of Ca, K, Mg and Na content by optical emission spectral analysis with inductively coupled plasma (ICP OES) (Похідні жиру й олії. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Визначання вмісту Ca, К, Mg та Na методом спектрального аналізування з індуктивно зв’язаною плазмою (ICP OES))

9 СанПиН № 3183-84 Порядок накопления, транспортировки, уничтожения и захоронения токсичных промышленных отходов (Порядок накопичення, транспортування, знищення та захо­вання токсичних промислових відходів)

10 СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Опалення, вентилювання та кондиціювання повітря), затверджені Державним комітетом з будівництва та інвестицій 28.11.91 № 2.04.05

11 СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водогін та каналізація споруд)

12 ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

13 НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики. — К.: «Основа», 1997

14 НПАОП 40.1-1.32-2001 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. — «Укрархбудінформ», 2001

15 СП 1042-73 (ДНАОП 0.03-1.07-73) Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання, затверджені Мінохорони здоров’я СРСР, 1973, № 1042

16 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246

17 ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населенних місць від забруднення хімічними і біологічними речовинами, затверджені МОЗ України від 09.07.97 № 201

18 СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве (Санітарні норми граничних концентрацій хімічних речовин у ґрунті)

19 СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримування територій населених місць), затверджені МОЗ СРСР 05.08.88 № 4690

20 НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні. — К.: «Пожінформтехніка», 2005

21 EN 14331:2004 Liquid petroleum products — Separation and characterization of fatty acid methyl esters (FAME) from middle distillate — Liquid chromatography (LC) / gas chromatography (GC) (Нафтопродукти рідкі. Розділення та визначання характеристик метилових ефірів жирних кислот (МЕЖК), отриманих із середніх дистилятів методом рідинної хроматографії (РХ) та газової хроматографії (ГХ))

22 МУ № 4299-87 Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации диметилсебацината в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки з газохроматографічного вимірювання вмісту диметилсебацинату у повітрі робочої зони)

23 ASTM D 6751-02 Standard Specification for Biodiesel Fuel Blend Stock (B100) for Middle Distillate Fuels (Паливо біодизельне (B100) як компонент змішування для дистилятних палив. Технічні умови).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ