СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20047 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності
Дата початку дії13.01.2016
Дата прийняття13.01.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 13.01.2016 № 003
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа74.9-02568182-003:2016
РозробникДержавне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт)


ГОСТ 15.309-98 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Випробування і приймання продукції. Основні положення

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів. Зміна № 1

ГОСТ 2.114-95 Єдина система конструкторської документації. Технічні умови

ГОСТ 2.301-68 Єдина система конструкторської документації. Формати

ГОСТ 2.501-88 (СТ СЭВ 159-83) Єдина система конструкторської документації. Правила обліку та зберігання

ГОСТ 2.503-90 (СТ СЭВ 1631-79, СТ СЭВ 4405-83) ЄСКД. Правила внесення змін

ГОСТ 2.602-95 Єдина система конструкторської документації. Ремонтні документи

ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів

ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів. Зміна № 1

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів (ISO/IEC Directives Раrt 2:2011, NEQ)

ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ). Зі зміною (ІПС № 5-2016)

ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів. Поправка

ДСТУ 2960-94. Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ ISO 8601:2010 Елементи даних і формати обміну. Обмін інформацією. Подання дати й часу (ISO 8601:2004, IDT)

ДСТУ ISO Guide 64:2010 Настанови щодо враховування екологічних питань у стандартах на продукцію (ISO Guide 64:2008, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17007:2009 Оцінювання відповідності. Настанови щодо складання нормативних документів, придатних до використання для оцінювання відповідності (ISO/IEC 17007:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006, IDT). Поправка № 1:2015

ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 Єдина система конструкторської документації. Електронні документи. Загальні положення

ДСТУ-Н 4486:2005 Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов

Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII Про стандартизацію

Закон України від 16.12.2009 № 1767-VI Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї

Закон України від 19.09.2013 № 584-VII Про Митний тариф України

Цивільний кодекс України


ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2021)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2022)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2021)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2022)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2021)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2022)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2021)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2022)

Перелік діючих відомчих будівельних норм (ВБН), галузевих будівельних норм (ГБН), стандартів організацій України (СОУ) та інших документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.02.2022 року

Перелік діючих відомчих будівельних норм (ВБН), галузевих будівельних норм (ГБН), стандартів організацій України (СОУ) та інших документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.09.2022 року

Перелік діючих відомчих будівельних норм (ВБН), галузевих будівельних норм (ГБН), стандартів організацій України (СОУ) у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.02.2019 року

Перелік діючих відомчих будівельних норм (ВБН), галузевих будівельних норм (ГБН), стандартів організацій України (СОУ) у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.07.2018 року

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Технічні умови України
НАСТАНОВИ ЩОДО ТИПОВОЇ ПОБУДОВИ, ВИКЛАДЕННЯ,
ОФОРМЛЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ
ТА НАДАННЯ ЧИННОСТІ

СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДП «Укрметртестстандарт»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації і захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»)

РОЗРОБНИКИ: Бесараб Т. В., Крицька Є. М., Кузьменко Л. О., Любомирова Т. І., Місячний В. П. (керівник розробки), Місячна Б. В., Стрижак О. Л.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «Укрметртестстандарт» № 003 від 13.01.2016

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Загальні положення

5 Настанови щодо типової побудови та викладення технічних умов

6 Правила позначання технічних умов

7 Перевірка, перегляд, внесення змін до технічних умов

8 Скасування чинності технічних умов

Додаток А Настанови щодо оформлення титульного аркуша технічних умов

Додаток Б Настанови щодо оформлення технічних умов

Додаток В Загальні вимоги до змісту розділів технічних умов

Додаток Г Вимоги до викладення та оформлення змін до технічних умов

Додаток Д Вимоги до оформлення аркуша обліку змін технічних умов

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Технічні умови України
НАСТАНОВИ ЩОДО ТИПОВОЇ ПОБУДОВИ, ВИКЛАДЕННЯ,
ОФОРМЛЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ ТА НАДАННЯ ЧИННОСТІ

Чинний від 2016-01-13

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

В цьому стандарті надано методичні рекомендації щодо розроблення, побудови, викладення, оформлення, позначення технічних умов на продукцію, процеси, послуги (надалі - продукція), а також щодо надання їм чинності, перевірки, перегляду, внесення змін та скасування.

Цей стандарт можливо застосовувати під час розроблення технічних умов, які є складниками комплекту конструкторської документації з огляду на те, що його положення доповнюють та уточнюють вимоги ГОСТ 2.114.

Метою розроблення цього стандарту є створення умов для змістовної та формальної уніфікації технічних умов, що сприятиме спрощенню процедур та зниженню затрат на розроблення нових видів продукції (модифікацію існуючих).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII

Закон України «Про Митний тариф України» від 19.09.2013 № 584-VII

Конвенція про права інвалідів, ратифікована Законом України від 16.12.2009 № 1767-VI «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї»;

Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003

ДСТУ 1.5:2015 (ISO/ІЕС Directives Part 2:2011, NEQ) Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів

ДСТУ 1.7:2015 (ISO/ІЕС Guide 21-1:2005, NEQ;ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ) Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів

ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3279-95 Стандартизація послуг. Основні положення

ДСТУ-Н 4486:2005 Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов

ДСТУ-Н ISO/ІЕС Guide 41:2004 Настанови стосовно паковання. Положення, спрямовані на задоволення потреб споживача

ДСТУ ISO/ІЕС Guide 50-2001 Безпека дітей і стандарти. Загальні принципи

ДСТУ ISO/ІЕС Guide 51-2002 Аспекти безпеки. Настанови щодо їх включення до стандартів

ДСТУ ISO Guide 64:2010 Настанови щодо враховування екологічних питань у стандартах на продукцію

ДСТУ ISO 8601:2010 Елементи даних і формати обміну. Обмін інформацією. Подання дати й часу (ISO 8601:2004, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17007:2009 Оцінювання відповідності. Настанови щодо складання нормативних документів, придатних до використання для оцінювання відповідності

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения (Єдина система конструкторської документації. Електронні документа. Загальні положення)

ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (ЄДРПОУ).

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам (Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів)

ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические условия (Єдина система конструкторської документації. Технічні умови)

ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы (Єдина система конструкторської документації. Формати)

ГОСТ 2.501-88 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения (Єдина система конструкторської документації. Правила обліку і зберігання)

ГОСТ 2.503-90 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений (Єдина система конструкторської документації. Правила внесення змін)

ГОСТ 2.602-95 Единая система конструкторской документации.. Ремонтные документа (Єдина система конструкторської документації. Ремонтні документи)

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Випробування і приймання продукції. Основні положення)

ГОСТ 28388-89 Системы обработки информации. Документы на магнитных носителях данных. Порядок выполнения и обращения (Система оброблення інформації. Документа на магнітних носіях даних. Порядок виконання й обігу)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ