ДСТУ EN 140:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски і чвертьмаски. Вимоги, випробування, маркування (EN 140:1998, IDТ)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19717 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 140:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски і чвертьмаски. Вимоги, випробування, маркування (EN 140:1998, IDТ)
Дата початку дії01.01.2006
Дата прийняття05.10.2004
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 05.10.2004 № 219
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа140:2004
РозробникТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби індивідуального захисту органів дихання
ПІВМАСКИ І ЧВЕРТЬМАСКИ
Вимоги, випробовування, маркування

(EN 140:1998, IDТ)
ДСТУ EN 140:2004

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний інститут охорони праці та Технічний комітет зі стан­дартизації «Безпека промислової продукції та засоби Індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Воробйов, д-р тех. наук; І. Видолоб; В. Захаров; Л. Кучерук; М. Лисюк, канд. техн. наук; В. Миколенко; В. Руринкевич (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня № 219 з 2006-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 140:1998 Respiratory protective devices — Half masks and quarter masks — Requirements, testing, marking (Засоби захисту дихання. Півмаски та чверть- маски. Вимоги, випробовування, маркування). Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Опис

5 Позначення

6 Вимоги

6.1 Загальні положення

6.2 Номінальні значення та граничні відхили

6.3 Візуальне перевіряння

6.4 Матеріали

6.5 Стійкість до температури

6.6 Стійкість до займання

6.7 Чищення та дезінфекція

6.8 Знімні частини

6.9 Змінні частини

6.10 Головний гарнітур

6.11 З’єднувач

6.12 Вдихальні і видихальні клапани

6.13 Сумісність зі шкірою

6.14 Вміст діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі

6.15 Опір диханню

6.16 Коефіцієнт підсмоктування

6.17 Площа поля зору

6.18 Експлуатаційні властивості

7 Випробовування

7.1 Загальні положення

7.2 Готування

7.3 Візуальне перевіряння

7.4 Стійкість до впливання температури

7.5 Здатність до займання

7.6 Чищення та дезінфекція

7.7 Головний гарнітур

7.8 З’єднувач

7.9 Видихальний клапан (випробовування проходженням потоку)

7.10 Міцність кріплення корпусу видихального клапана

7.11 Вміст діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі

7.12 Опір диханню

7.13 Коефіцієнт підсмоктування

7.14 Експлуатаційні випробовування

8 Маркування

8.1 Лицева частина

8.2 Пакування

9 Інформація, яку надає виробник

Додаток А Маркування

Додаток ZA Пункти цього стандарту, що посилаються на загальні вимоги або інші положення Директив ЄС

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 140:1998 Respiratory protective devices — Half masks and quarter masks — Requirements, testing, marking (Засоби захисту дихання. Півмаски та чверть- маски. Вимоги, випробовування, маркування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт EN 140:1998 видано CEN на заміну EN 140:1989 і EN 140:1989/А1:1992.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» змінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— «Національну примітку» виділено рамкою;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— під час перекладу вилучено текст «Foreword» (Передмова), як той, що не стосується змісту цього стандарту;

— назву стандарту доповнено словом «індивідуального», що відповідає змісту стандарту та є загальною назвою групи стандартів відповідної сфери;

— змінено нумерацію сторінок;

— замінено познаки одиниць фізичних величин:

Копії європейських стандартів, на які є посилання в тексті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»).

ВСТУП

Цей засіб індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) може бути схвалений за цим стан­дартом, якщо окремі складові частини задовольняють вимоги технічних умов, що є цілим стандар­том або його частиною, а також вимоги експлуатаційних випробовувань укомплектованого ЗІЗОД, які визначено у відповідному стандарті. Якщо за якихось причин неможливе проведення випробо­вувань укомплектованого ЗІЗОД, дозволено випробовувати модель ЗІЗОД із подібними дихальни­ми характеристиками та розподілом маси.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
ПІВМАСКИ І ЧВЕРТЬМАСКИ
Вимоги, випробовування, маркування

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВДЫХАНИЯ
ПОЛУМАСКИ И ЧЕТВЕРТЬМАСКИ
Требования, испытание, маркировка

RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICES
HALF MASKS AND QUARTER MASKS
Requirements, testing, marking

Чинний від 2006-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає мінімальні вимоги до півмасок і чвертьмасок, призначених для вико­ристовування в складі ЗІЗОД, за винятком рятувальних і підводних апаратів.

Лабораторні та експлуатаційні випробовування долучено до стандарту для оцінювання відпо­відності ЗІЗОД вимогам.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. ЦІ нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено ниж­че. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цьо­го стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі неда- тованих посилань треба звертатися до останнього видання відповідної публікації.

prEN 132 Respiratory protective devices — Definitions

EN 134 Respiratory protective devices — Nomenclature of components

prEN 148-1 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 1: Standard thread connection

prEN 148-2 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 2: Centre thread connection

EN ISO 6941 Textile fabics — Burning behaviour — Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens (ISO 6941:1984, including Amendment 1:1992).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

prEN 1321) Засоби індивідуального захисту органів дихання. Визначення.

Стандарт впроваджують як ДСТУ EN 132

1) Замінено стандартом EN 132:1998 Засоби захисту дихання. Визначення термінів і піктограм.

EN 134[1] Засоби індивідуального захисту органів дихання. Номенклатура складових частин. Стандарт впроваджують як ДСТУ EN 134

EN 148-11) Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Частина 1. Стандартне нарізеве з’єднання.

Стандарт впроваджують як ДСТУ EN 148-1 EN 148-21) Засоби захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Частина 2. Центральне нарізеве з’єднання. Стандарт впроваджують як ДСТУ EN 148-2

EN ISO 6941 Текстильні вироби. Характеристика горіння. Вимірювання властивостей розпов­сюдження полум’я по вертикально орієнтованому зразку.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті визначення подано згідно з prEN 132 і номенклатуру складових частин згідно з EN 134 разом із такими.

Півмаскою називають лицеву частину, яка затуляє ніс, рот і підборіддя. Чверть маскою нази­вають лицеву частину, яка затуляє ніс і рот. їх призначено для забезпечення належної Ізоляції об­личчя користувача ЗІЗОД від навколишньої атмосфери за вологої або сухої шкіри обличчя і під час рухів голови.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ