ГОСТ 8.315-97 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів. Основні положення. Зі зміною № 1

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20449 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГОСТ 8.315-97 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів. Основні положення. Зі зміною № 1
Дата початку дії01.07.1999
Дата прийняття19.01.1999
СтатусДіючий
Мова документаРосійська
На замінуГОСТ 8.315-91
Затверджуючий документНаказ від 19.01.1999 № 17
Вид документаГОСТ (Міждержавний стандарт)
Шифр документа8.315-97
РозробникУральський науково-дослідний інститут метрології (УНДІМ)


ГОСТ 10689-75 Сода кальцинована технічна з нефелінового сировини. Технічні умови

ГОСТ 14657.0-96 Боксит. Загальні вимоги до методів хімічного аналізу (ИСО 8558-85)

ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізу

ГОСТ 2059-95 Паливо тверде мінеральне. Метод визначення загальної сірки спалюванням за високої температури (ИСО 351-96). Зі зміною № 1

ГОСТ 25542.0-93 Глинозем. Загальні вимоги до методів хімічного аналізу. Зі зміною № 1

ГОСТ 27611-88 Чавун. Метод фотоелектричного спектрального аналізу. Зі Зміною

ГОСТ 28052-97 Титан і титанові сплави. Методи визначення кисню

ГОСТ 7727-81 Сплави алюмінієві. Методи спектрального аналізу. Зі Змінами 1-III-87, 2-VII-92

ГОСТ 8776-99 Кобальт. Методи хіміко-атомно-емісійного спектрального аналізу

ДСТУ 3546-97 Ізолятори лінійні штирьові фарфорові та скляні на напругу до 1000 В. Загальні технічні умови (ГОСТ 30531-97). З Поправкою

ДСТУ 3730-98 Латуні ливарні. Метод рентгенофлуоресцентного аналізу (ГОСТ 30609-98)

ДСТУ 3731-98 Бронзи олов’яні. Метод рентгенофлуоресцентного аналізу (ГОСТ 30608-98)

ДСТУ 4046-2001 Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв. Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4117:2007 Зерно та продукти його переробки. Визначення показників якості методом інфрачервоної спектроскопії

ДСТУ 4296:2004 Метрологія. Засоби вимірювальної техніки для вимірювання білості борошна. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 4512:2006 Державний прапор України. Загальні технічні умови

ДСТУ 4513:2006 Асортимент колірний і стандартні зразки кольору матеріалів і фарб. Порядок розроблення, атестації, узгодження і затвердження

ДСТУ 4871:2007 Метрологія. Аналізатори інфрачервоні для визначення вмісту речовини у зерні та продуктах його перероблення. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 5098-2:2015 Харчова промисловість. Методики виконання вимірювання. Частина 2. Порядок розроблення

ДСТУ 7749:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу

ДСТУ 7762:2015 Сплави дорогоцінних металів ювелірні. Загальні вимоги до методів аналізу

ДСТУ 8396:2015 Молоко коров`яче. Визначення масової частки жиру, білка, лактози, сухої речовини методом інфрачервоної спектрометрії (експрес-метод)

ДСТУ 8899:2019 Сталь. Метод рентгенофлуоресцентного аналізу

ДСТУ 8918:2019 Чавун. Метод фотоелектричного спектрального аналізу

ДСТУ 8920:2019 Сталі та сплави. Методи визначення газів

ДСТУ 8923:2019 Чавун, сталь, феросплави, хром та марганець металеві. Загальні вимоги до методів аналізування

ДСТУ ГОСТ 1429.14:2005 Припої олов’яно-свинцеві. Методи атомно-емісійного спектрального аналізування (ГОСТ 1429.14-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 15483.10:2005 Олово. Методи атомно-емісійного спектрального аналізування (ГОСТ 15483.10-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.532-2003 Метрологія. Стандартні зразки складу речовин і матеріалів. Міжлабораторна метрологічна атестація. Зміст і порядок проведення робіт (ГОСТ 8.532-2002, IDT)

ДСТУ ОІМL D 18:2008 Метрологія. Державні стандартні зразки у сфері метрологічного контролю та нагляду, що їх здійснюють національні служби законодавчої метрології. Основні положення (ОІМL D 18:2002, IDT)

ДСТУ-Н ISO Guide 34:2006 Загальні вимоги до компетентності виробників стандартних зразків (ІSO Guіde 34:2000, ІDT)

ДСТУ-Н РМГ 54:2014 Метрологія. Характеристики градуювальні засобів вимірювання складу та властивостей речовин і матеріалів. Методика виконання вимірювання з використанням стандартних зразків (РМГ 54-2002, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 60:2014 Метрологія. Суміші атестовані. Загальні вимоги щодо розроблення (РМГ 60-2003, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 61:2006 Метрологія. Показники точності, правильності, прицезійності методик кількісного хімічного аналізу. Методи оцінення (РМГ 61-2003, ІDT)

Покажчик нормативних документів з метрології, чинних в Україні (станом на 01.01.2015 р.)

СОУ 74.30-37-244:2005 Галузеві стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів. Порядок розроблення, метрологічної атестації і впровадження

СОУ МПП 77.080-150:2006 Сталь легована. Методика виконання вимірювань масових часток марганцю, хрому та нікелю фотоелектричним спектральним методом

СОУ НАЕК 027:2014 Технічне обслуговування та ремонт. Контроль неруйнівний ультразвуковий. Методика контролю основних матеріалів (напівфабрикатів)

СОУ НАЕК 028:2014 Технічне обслуговування та ремонт. Контроль неруйнівний ультразвуковий. Методика вимірювання товщини монометалів, біметалів та антикорозійного покриття

СОУ НАЕК 032:2014 Технічне обслуговування та ремонт. Контроль неруйнівний ультразвуковий. Методика контролю зварних з`єднань і наплавлень

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Государственная система обеспечения единства измерений
СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ
Основные положения

ГОСТ 8.315-97

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Уральским научно-исследовательским институтом метрологии (УНИИМ) Госстандарта России

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11 от 25 апреля 1997 г.)

За принятие проголосовали

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика

Азгосстандарт

Республика Армения

Армгосстандарт

Республика Беларуссь

Госстандарт Беларуси

Грузия

Грузстандарт

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизская Республика

Киргизстандарт

Республика Молдова

МолдоваСтандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикгосстандарт

Туркменистан

Главная государственная служба Туркменистана

Республика Узбекистан

Узгосстандарт

Украина

Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 10 ноября 1997 г. № 365 межгосударственный стандарт ГОСТ 8.315-97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1998 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 8.315-91

Изменение № 1 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 21 от 28 мая 2002 г.)

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Республика Армения

Армгосстандарт

Республика Беларусь

Госстандарт Республики Беларусь

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

Кыргызстандарт

Республика Молдова

Молдова-Стандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикстандарт

Туркменистан

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Республика Узбекистан

Узгосстандарт

Украина

Госстандарт Украины

5 ИЗДАНИЕ (ноябрь 2007 г.) с Изменением № 1, принятым в августе 2002 г. (ИУС 11-2002)

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения и сокращения

4 Общие положения

5 Порядок разработки стандартных образцов

6 Утверждение, регистрация и выпуск стандартных образцов

7 Применение стандартных образцов

8 Метрологический контроль и надзор за выпуском и применением СО

Приложение А. Порядок допуска к применению стандартных образцов зарубежного выпуска

Приложение Б. Общие требования к способам нормирования и формам представления метрологических характеристик СО

Приложение В. Содержание технического задания на разработку ГСО

Приложение Г. Форма сертификата

Приложение Д. Форма паспорта ГСО

Приложение Е. Информация, приводимая на этикетке (или маркировке) СО

Приложение Ж. Порядок продления срока действия сертификата об утверждении типа ГСО

Приложение И. Библиография

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Государственная система обеспечения единства измерений
СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ
Основные положения

State system for enshuring the uniformity of measurements. 
Certified reference materials of composition and properties of substances and materials. Basic principles

Дата введения 1998-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов и устанавливает общие требования к порядку их разработки, утверждения (признания), регистрации, выпуска и применения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.010-901) Госсударственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

ГОСТ 8.326-892) Госсударственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая аттестация средств измерений

ГОСТ 8.532-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава веществ и материалов. Межлабораторная метрологическая аттестация. Содержание и порядок проведения работ

ГОСТ 15.001-883) Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения

ГОСТ 15895-774) Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения

____________

1) На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.563-96

2) На территории Российской Федерации действуют ПР 50.2.009-94.

3) На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 15.201-2000.

4) На территории РФ действуют ГОСТ Р 50779.10-2000 и ГОСТ Р 50779.11-2000.

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ