ДСТУ 2366:2009 Виноград свіжий технічний. Технічні умови

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19799 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 2366:2009 Виноград свіжий технічний. Технічні умови
Дата початку дії01.01.2010
Дата прийняття05.10.2009
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ 2366-94
Затверджуючий документНаказ від 05.10.2009 № 357
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа2366:2009
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція» (ТК 23)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція» (ТК 23)


ГОСТ 10131-93 Ящики з деревини і деревних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства і сірників. Технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.3.002-75 Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів

ГОСТ 26927-86 Сировина і продукти харчові. Методи визначення ртуті. Зі зміною № 1

ГОСТ 30178-96 Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначення токсичних елементів

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСТУ 2163-93 Виноробство. Терміни та визначення

ДСТУ 4947:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення вмісту мікотоксину патуліну

СанПиН 42-128-4690-88 Санітарні правила утримання територій населених місць

СанПиН 4630-88 Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення

СаНПиН № 4630-88 Доповнення 3 до санітарних правил і нормам охорони поверхневих вод забруднення. Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об`єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування

СП 4690-88 Санітарні правила утримання територій населених місць

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНОГРАД СВІЖИЙ ТЕХНІЧНИЙ
Технічні умови

ДСТУ 2366:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний інститут винограду і вина «Магарач» і ТК 23 «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція»

РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с-г. наук (науковий керівник); В. Волинкін, д-р с-г. наук; О. Дернова; В. Загоруйко, д-р техн. наук, В. Іванченко, д-р с-г. наук; Н. Кравченко; І. Кречетов, канд. техн. наук; В. Таран, канд. техн. наук; А. Яланецький, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2009 р. № 357

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 2366-94

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Маркування

9 Пакування

10 Правила приймання

11 Методи контролювання

12 Транспортування та зберігання

13 Гарантії виробника

Додаток А Код продукції (Код ДКПП)

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНОГРАД СВІЖИЙ ТЕХНІЧНИЙ
Технічні умови

ВИНОГРАД СВЕЖИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Технические условия

FRESH WINE GRAPE
Specifications

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на виноград свіжий технічний ампелографічних сортів роду Вітіс (Vitis), у тому числі виду Вітіс вініфера (Vitis vinifera), а також отриманий схрещуванням між цим та іншими видами роду Вітіс (Vitis), технічного і універсального напрямів використання, ручного і машинного збирання, і призначений для промислового переробляння на виноматеріали та соки. Під виноградом розуміють плоди (ягоди, грона) виноградної рослини.

Обов’язкові вимоги щодо безпеки викладено в розділах 6 та 7.

Код продукції згідно з ДК 016 — 01.13.12.000.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2163-93 Виноробство. Терміни та визначення

ДСТУ 2301-93 Виноградарство. Терміни та визначення

ДСТУ 4947:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення вмісту мікотоксину патуліну

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природи. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з деревини й деревних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства й сірників. Технічні умови)

ГОСТ 17812-72 Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов. Технические условия (Ящики дощаті багатообігові для овочів і фруктів. Технічні умови)

ГОСТ 24104-84 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырьё и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина й продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929-94 Сырьё и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина й продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырьё и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина й продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырьё и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина й продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ Z6932-86 Сырьё и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина й продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырьё и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина й продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырьё и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина й продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 27198-87 Виноград свежий. Методы определения массовой концентрации сахаров (Виноград свіжий. Методи визначання масової концентрації цукрів)

ГОСТ 30178-96 Сырьё и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина й продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ