ДСТУ 7595:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення виноградників. Загальні вимоги та методи контролювання

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19309 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7595:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення виноградників. Загальні вимоги та методи контролювання
Дата початку дії01.07.2015
Дата прийняття02.12.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 02.12.2014 № 1430 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, міжнародних стандартів як національних стандартів України, міждержавних стандартів як національних стандартів України, затвердження національних стандартів України та змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7595:2014
РозробникІнститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПіМ НААН)
Орган, що прийнявІнститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПіМ НААН)


ГОСТ 17.1.2.03-90 (СТ СЭВ 6457-88) Охорона природи. Гідросфера. Критерії та показники якості води для зрошення

ГОСТ 17.1.3.11-84 Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги охорони поверхневих і підземних вод від забруднення мінеральними добривами

ГОСТ 17.4.3.03-85 Охорона природи. Грунти. Загальні вимоги до методів визначення забруднюючих речовин

ГОСТ 427-75. Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ 2366:2009 Виноград свіжий технічний. Технічні умови

ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення

ДСТУ 7591:2014 Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії

ДСТУ ISO 10573-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту води в ненасиченій зоні. Метод глибинного нейтронного зонда (ISO 10573:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11276-2001. Якість грунту. Визначання тиску порової води. Метод з використовуванням тензіометра (ІSO 11276:1995, ІDT)

ДСТУ ISO 6107-1:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 6107-1:1996, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 427-75)

СанПиН 4630-88 Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення

СаНПиН № 4630-88 Доповнення 3 до санітарних правил і нормам охорони поверхневих вод забруднення. Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об`єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Мікрозрошення
КРАПЛИННЕ ЗРОШЕННЯ ВИНОГРАДНИКІВ
Загальні вимоги та методи контролювання

ДСТУ 7595:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПІМ НААН)

РОЗРОБНИКИ: А. Калєніков, канд. техн. наук; В. Корюненко, канд. техн. наук; О. Матвієць, канд. с.-г. наук; М. Ромащенко, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Рябков, канд. с.-г. наук; С. Усатий

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р. № 1430

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні вимоги до краплинного зрошення виноградників

5.1 Умови застосування

5.2 Ґрунтові умови

5.3 Якість поливної води

5.4 Вологість кореневого шару ґрунту за краплинного зрошення виноградників

5.5 Гранично допустима глибина зволоження кореневого шару ґрунту

5.6 Строки та норма поливу

5.7 Інтенсивність водоподавання, тривалість міжполивного періоду та кількість поливів

5.8 Забезпечення технічними засобами

5.9 Розміщення поливальних трубопроводів та краплинних водовипусків

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Методи контролювання

Додаток А Схеми розміщення жорстких поливальних трубопроводів (ПТ) за краплинного зрошення виноградників

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІКРОЗРОШЕННЯ
КРАПЛИННЕ ЗРОШЕННЯ ВИНОГРАДНИКІВ
Загальні вимоги та методи контролювання

МИКРООРОШЕНИЕ
КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ ВИНОГРАДНИКОВ
Общие требования и методы контроля

MICROIRIGATION
DRIP IRRIGATION OF VINEYARDS
General requirements and control methods

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до краплинного зрошення виноградників для забезпечення оптимальної вологості кореневого шару ґрунту та методи його контролювання.

Цей стандарт застосовний у галузі сільського господарства.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2301-93 Виноградарство. Терміни та визначення

ДСТУ 2366:2009 Виноград свіжий технічний. Технічні умови

ДСТУ 2438-94 (ГОСТ 25896-94) Виноград свіжий столовий. Технічні умови

ДСТУ 2730-94 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії

ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення

ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3709.3-98 (ISO 4064-3:1983) Вимірювання витрат води в закритих каналах. Лічильники холодної питної води. Частина 3. Методи і засоби випробувань

ДСТУ 7177:2010 Водна меліорація. Терміни і визначення понять

ДСТУ 7591:2014 Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427-75, IDТ) (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ ISO 6107-1:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 6107-1:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 10573-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту води в ненасиченій зоні. Метод глибинного нейтронного зонда (ISO 10573:1995, IDТ)

ДСТУ ISO 11276-2001 Якість ґрунту. Визначання тиску порової води. Метод з використанням тензіометра (ISO 11276:1995, IDT)

ДСТУ ISO 15709:2004 Якість ґрунту. Ґрунтова вода та ненасичена зона. Визначення, позначення та теорія (ISO 15709:2002, IDТ)

ГОСТ 17.1.2.03-90 Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели качества воды для орошения (Охорона природи. Гідросфера. Критерії і показники якості води для зрошення)

ГОСТ 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги охорони поверхневих і підземних вод від забруднення мінеральними добривами)

ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ (Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до методів визначення забруднювальних речовин)

ГОСТ 28268-89 Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений (Ґрунти. Методи визначання вологості, максимальної гігроскопічної вологості та вологості стійкого в’янення рослин)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднень).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com