ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значення точності на практиці (ГОСТ ИСО 5725-6-2003, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20431 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значення точності на практиці (ГОСТ ИСО 5725-6-2003, IDT)
Дата початку дії01.07.2006
Дата прийняття30.12.2005
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Російська
Затверджуючий документНаказ від 30.12.2005 № 387 Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа5725-6:2005
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)


ГОСТ 1.0-92 Міждержавна система стандартизації. Основні положення. Зі змінами № 1-6

ДСТУ ISO 3534-3:2005 Статистика. Словник термінів і позначення. Частина 3. Планування експерименту (ІSO 3534-3:1999, ІDT). З поправкою (ІПС № 7-2007)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-3-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначення правильності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-4-2003, IDT)


ДСТУ 3197:2016 Руди залізні та марганцеві. Експериментальні методи оцінки варіації якості

ДСТУ 3661:2023 Цукор. Метод визначення поляризації

ДСТУ 3686:2015 Руди залізні та марганцеві. Експериментальні методи контролювання. Похибки опробовування

ДСТУ 7094:2009 Метрологія. Маса нафти та нафтопродуктів. Загальні вимоги до методик виконання вимірювання (ГОСТ 8.587-2009, MOD)

ДСТУ 7762:2015 Сплави дорогоцінних металів ювелірні. Загальні вимоги до методів аналізу

ДСТУ 7811:2015 Реактиви. Метод тонкошарової хроматографії

ДСТУ 8380:2015 М’ясо та м’ясні продукти. Метод вимірювання масової частки жиру

ДСТУ 8550:2015 Молоко та молочні продукти. Вимірювання pH потенціометричним методом

ДСТУ 8551:2015 Консерви молочні згущені та продукти молочні сухі. Визначання кислотності потенціометричним та титрометричним методами

ДСТУ 8552:2015 Молоко та молочні продукти. Методи визначання вологи та сухої речовини

ДСТУ 8811.0:2019 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Загальні вимоги до методів хімічного аналізування

ДСТУ 8811.1:2018 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Метод визначення загального заліза

ДСТУ 8811.2:2018 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Методи визначення діоксиду кремнію

ДСТУ 8811.3:2019 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Методи визначення оксиду кальцію та оксиду магнію

ДСТУ 8811.4:2019 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Методи визначення сірки

ДСТУ 8811.5:2020 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Метод визначення заліза (ІІ) у перерахунку на оксид

ДСТУ 8811.6:2020 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Метод визначення нерозчинного залишку

ДСТУ 8811.7:2020 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Метод визначення оксиду калію та оксиду натрію

ДСТУ 8915:2019 Метрологія. Аналізатори глюкози та лактату в крові. Методика повірки

ДСТУ 9132:2021 Олії. Визначення показників якості та безпечності методом спектроскопії в ближній інфрачервоній зоні

ДСТУ EN 13654-2:2014 Меліоранти ґрунту та поживне середовище. Визначення вмісту азоту. Частина 2. Метод Дюма (EN 13654-2:2001, IDT)

ДСТУ EN 13771-2:2013 Компресори та конденсатори для охолодження. Методи випробування з перевіряння робочих характеристик. Частина 2. Агрегати компресорно-конденсаторні (EN 13771-2:2007, IDТ)

ДСТУ EN 60704-3:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 3. Методи визначення та перевірення задекларованих значень шумового випромінення (EN 60704-3:2006, IDT)

ДСТУ EN ISO 11204:2016 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях з урахуванням точних поправок на середовище (EN ISO 11204:2010, IDT; ISO 11204:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 3741:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для ревербераційних випробувальних камер (EN ISO 3741:2010, IDT; ISO 3741:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 3743-1:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками (EN ISO 3743-1:2010, IDT; ISO 3743-1:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 3744:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (EN ISO 3744:2010, IDT; ISO 3744:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 3745:2014 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер (EN ISO 3745:2012, IDТ)

ДСТУ EN ISO 3746:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною (EN ISO 3746:2010, IDT; ISO 3746:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 3747:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічний або наближений метод для використання на місці в ревербераційному середовищі (EN ISO 3747:2010, IDT; ISO 3747:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT)

ДСТУ ISO 10576-1:2006 Статистичні методи. Настанови щодо оцінювання відповідності заданим вимогам. Частина 1. Загальні положення (ІSO 10576-1:2003, ІDT)

ДСТУ ISO 11462-1:2006 Статистичний контроль. Настанови щодо здійснення статистичного контролю за процесом. Частина 1. Елементи статистичного контролю за процесом (ІSO 11462-1:2001, ІDT)

ДСТУ ISO 11648-1:2010 Статистичний контроль. Вибірковий контроль матеріалів насипом. Частина 1. Загальні принципи (ISO 11648-1:2003, IDT)

ДСТУ ISO 11648-2:2010 Статистичний контроль. Вибірковий контроль матеріалів насипом. Частина 2. Контроль сипких матеріалів (ISO 11648-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 13528:2014 Статистичні методи для застосування під час перевірки професійного рівня за допомогою міжлабораторних порівнянь (ISO 13528:2005, IDT)

ДСТУ ISO 15971:2014 Природний газ. Вимірювання властивостей. Теплота згоряння та число Воббе (ISO 15971:2008, IDT)

ДСТУ ISO 19730:2015 Якість ґрунту. Екстрагування з ґрунту перехідних елементів розчином нітрату амонію (ISO 19730:2008, ІDТ)

ДСТУ ISO 204:2019 Металеві матеріали. Одноосьове випробування на повзучість розтягуванням. Метод випробування (ISO 204:2018, IDT)

ДСТУ ISO 3534-1:2008 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 1. Загальні статистичні терміни та терміни теорії ймовірностей (ISO 3534-1:2006, IDT)

ДСТУ ISO/TS 21749:2013 Невизначеність вимірювання в метрологічній практиці. Повторні вимірювання та ієрархічні експерименти (ISO/TS 21749:2005, IDT)

ДСТУ Б EN 1108:2013 Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні для гідроізоляції покрівлі. Визначення формостійкості за циклічної зміни температури (EN 1108:1999, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-3-2003, IDT)

ДСТУ-П ISO/TS 13530:2011 Якість води. Настанови з аналітичного контролю якості результатів хімічного та фізико-хімічного аналізу води (ІSO/TS 13530:2009, ІDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТОЧНІСТЬ (ПРАВИЛЬНІСТЬ
І ПРЕЦИЗІЙНІСТЬ) МЕТОДІВ
ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ
Частина 6. Використання значень точності
на практиці
(ГОСТ ИСО 5725-6-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Р. Климик

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2005 р. № 387 з 2006-07-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике (Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Части на 6. Використання значення точності на практиці)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний відповідає ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике (Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значення точності на практиці)

Замість ГОСТ ИСО 5725-1-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005

Замість ГОСТ ИСО 5725-2-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005

Замість ГОСТ ИСО 5725-3-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005

Замість ГОСТ ИСО 5725-4-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005

Замість ИСО 8258-1991 чинний ДСТУ ИСО 8258:2001

ИСО\МЭК Guide 25:1990 замінено на ISO/IEC 17025:1999

ИСО Guide 33:2000 не чинний

ИСО Guide 35:1989 замінено на ИСО Guide 35:2004

Замість ИСО 3534-3-1985 чинний ДСТУ ИСО 3534-3:2005

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- на другій сторінці обкладинки в таблиці прийняття стандарту змінено назву національних органів стандартизації (п.2 «Предисловия»);

- на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворювання, тиражування та розповсюджування цього стандарту як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

- вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду МКС групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

У разі застосування стандарту рекомендовано замість терміну «повторяемость» використовувати термін «сходимость». згідно з РМГ 29-99 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения».

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY
AND CERTIFICATION (EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ
И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 6
Использование значений точности на практике

(ISO 5725-6:1994, IDT)

Издание официальное

Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологи и сертификации

Предисловие

Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным Государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИстандарт) Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 23 от 22 мая 2003 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004-97
Код страны
по МК (ИСО 3166) 004-97
Сокращенное наименование национального
органа по стандартизации
Азербайджан AZ Азстандарт
Армения AM Армстандарт
Грузия GE Грузстандарт
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Российская Федерация RU Госстандарт России
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт
Украина UA Госпотребстандарт Украины

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 5725-6:1994/Cor.1:2001 "Accuracy (trueness and precision) of measurement methods. Part 6. Use in practice of accuracy values" (ИСО 5725-6:1994/Попр. 1:2001 ("Точность (правильность и прецизионность) результатов и методов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике")

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ИСО/ТК 69, Применяемые статистические методы, подкомитетом ПК 6, Методы и результаты измерений

Перевод с английского (еn)

Сведения о соответствии международных стандартов, на которые даны ссылки, государственным стандартам, принятым в качестве идентичных государственных стандартов, приведены в дополнительном приложении В

Степень соответствия - идентичная (IDT)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Определение пределов

4.1 Пределы повторяемости и воспроизводимости

4.2 Сравнения, основанные на более чем двух значениях

5 Методы проверки приемлемости результатов испытаний и определение конечного заявляемого результата

5.1 Общие положения

5.2 Методы проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости

5.3 Методы проверки приемлемости результатов испытаний, полученных в условиях повторяемости и воспроизводимости

6 Метод проверки стабильности получения результатов испытаний в лаборатории

6.1 Основные положения

6.2 Методы проверки стабильности

7 Использование стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости для оценки работы лабораторий

7.1 Метод оценки

7.2 Оценка применения метода измерений лабораторией, предварительно не прошедшей процедуру оценки

7.3 Последующая оценка признанных лабораторий

8 Сравнение альтернативных методов измерений

8.1 Происхождение альтернативных методов измерений

8.2 Цель сравнения методов измерений

8.3 Метод В является претендентом на статус альтернативного стандартного метода ("эксперимент по стандартизации" не рассматривается)

8.4 Эксперимент по оценке точности

8.5 Метод В является претендентом на статус метода, используемого в повседневной практике

Приложение А Условные обозначения и сокращения, используемые во всех частях ИСО 5725

Приложение В Сведения о соответствии международных стандартов, на которые даны ссылки, межгосударственным стандартам, принятым
в качестве идентичных межгосударственных стандартов

Введение

0.1 Во всех частях ИСО 5725 для описания точности метода измерений используются два термина: "правильность" и "прецизионность". "Правильность" касается близости между средним арифметическим значением большого числа результатов испытаний и истинным или принятым эталонным значением. "Прецизионность" касается близости между результатами испытаний.

0.2 Необходимость принятия во внимание "прецизионности" возникает из-за того, что испытания, выполняемые на предположительно идентичных материалах при предположительно идентичных обстоятельствах, обычно не дают идентичных результатов. Это объясняется неизбежными случайными ошибками, присущими каждой методике измерений; факторы, влияющие на исход измерений, не могут целиком и полностью контролироваться. При практическом истолковании данных измерений эта изменчивость должна приниматься в расчет. Например, разность между результатом испытаний и некоторой заданной величиной может располагаться в пределах области неизбежных случайных
ошибок, в таком случае действительное отклонение от этой заданной величины не может быть установлено. Аналогичным образом сопоставление результатов испытаний двух партий материала не покажет существенного отличия в качестве, если различие между ними может быть отнесено к изменчивости, свойственной определенной методике измерений.

0.3 В ИСО 5725-1 - ИСО 5725-5 рассматриваются основные положения и приводятся методы оценки "прецизионности" (с помощью стандартного отклонения повторяемости и стандартного отклонения воспроизводимости), а также "правильности" (с помощью различных составляющих смещения) измерений, выполняемых с помощью стандартного метода измерений. Подобная оценка тем не менее не будет иметь смысла в случае отсутствия практического применения.

0.4 Принимая во внимание тот факт, что точность метода измерений уже была установлена, настоящий стандарт демонстрирует как применять эти знания в практических ситуациях, например, таких как содействие торговым сделкам, а также контроль и улучшение деятельности лабораторий.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 6
Использование значений точности на практике

ACCURACY (TRUENESS AND PRECISION) OF MEASUREMENT METHODS AND RESULTS
Part 6
Use in practice of accuracy values

Дата введения в Украине 2006-07-01

1 Область применения

1.1 Цель настоящего стандарта - дать некоторые указания относительно того, как данные о точности могут использоваться при решении различных практических задач. Эта цель достигается через:

a) представление стандартного метода расчета пределов повторяемости, воспроизводимости и других пределов, которые затем можно использовать при проверке результатов измерений, полученных с использованием стандартного метода измерений;

b) представление способа проверки приемлемости результатов испытаний, полученных в условиях повторяемости и воспроизводимости;

c) описание того, как можно провести оценку стабильности результатов, получаемых лабораторией за установленный промежуток времени, и обеспечение таким образом методики "контроля качества" работ внутри лаборатории;

d) описание того, как оценить возможности данной лаборатории по правильному использованию данного стандартного метода измерений;

e) описание того, как сравнить альтернативные методы измерений.

1.2 Настоящий стандарт распространяется на методы измерений непрерывных величин, дающим в качестве результата испытаний единичное значение, несмотря на то, что данное единичное значение может быть результатом расчета, основанного на серии наблюдений.

1.3 Предполагается, что оценки прецизионности и правильности метода измерений были получены в соответствии с ИСО 5725-1 - ИСО 5725-5.

1.4 Дополнительная информация, касающаяся использования значений точности дается в начале каждого раздела, описывающего конкретные практические задачи.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ИСО 3534-1:1993 Статистика. Словарь и символы. Часть 1. Вероятность и общие статистические термины

ИСО 5725-1:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Общие принципы и определения

ИСО 5725-2:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

ИСО 5725-3:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

ИСО 5725-4:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

ИСО 8258:1991 Контрольные карты Шухарта

ИСО/МЭК Руководство 25:1990 Общие требования к технической компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ИСО Руководство 33:2000 Использование сертифицированных эталонных материалов

ИСО Руководство 35:1989 Сертификация эталонных материалов. Общие и статистические принципы

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ