ДСТУ 9132:2021 Олії. Визначення показників якості та безпечності методом спектроскопії в ближній інфрачервоній зоні

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19986 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 9132:2021 Олії. Визначення показників якості та безпечності методом спектроскопії в ближній інфрачервоній зоні
Дата початку дії01.05.2022
Дата прийняття28.10.2021
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ ГОСТ 33441:2020 (ГОСТ 33441-2015, IDT; ISO 12099:2010, NEQ)
Затверджуючий документНаказ від 28.10.2021 № 380 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа9132:2021
РозробникТехнічний комітет «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86)


ГОСТ 30418-96 Масла рослинні. Метод визначення жирнокислотного складу

ДСТУ 4349:2004 Олії. Методи відбирання проб (ISO 5555:1991, NEQ)

ДСТУ 4350:2004 Олії. Методи визначання кислотного числа (ISO 660:1996, NEQ)

ДСТУ 4568:2006 Олії. Методи визначання колірного числа

ДСТУ 4569:2006 Жири тваринні і рослинні та олії. Методи визначання йодного числа

ДСТУ 4570:2006 Жири рослинні та олії. Метод визначання пероксидного числа

ДСТУ 4603:2006 Олії. Методи визначення масової частки вологи та летких речовин. З Поправкою (ІПС № 6-2006)

ДСТУ 5063:2008 Олії. Методи визначання нежирових домішок і відстою

ДСТУ 7082:2009 Олії. Методи визначання масової частки фосфоровмісних речовин

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7585:2014 Олії. Метод визначання ерукової кислоти

ДСТУ EN 12966-1:2019 Знаки дорожні вертикальні. Змінні знаки, що регулюють правила дорожнього руху. Частина 1. Стандарт на вироби (EN 12966-1:2005 + A1:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 12966-1:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Газова хроматографія метилових ефірів жирних кислот. Частина 1. Настанови щодо сучасної газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот (EN ISO 12966-1:2014, IDT; ISO 12966-1:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 12966-1:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Газова хроматографія метилових ефірів жирних кислот. Частина 1. Настанови щодо сучасної газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот (EN ISO 12966-1:2014, IDT; ISO 12966-1:2014, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN ISO 12966-2:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Газова хроматографія метилових ефірів жирних кислот. Частина 2. Готування метилових ефірів жирних кислот (EN ISO 12966-2:2017, IDT; ISO 12966-2:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO 12966-4:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Газова хроматографія метилових ефірів жирних кислот. Частина 4. Визначення методом капілярної газової хроматографії (EN ISO 12966-4:2015, IDT; ISO 12966-4:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 27107:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення пероксидного числа. Потенціометричне визначення точки переходу (EN ISO 27107:2010, IDT; ISO 27107:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 3960:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення пероксидного числа. Йодометричне (візуальне) визначення за кінцевою точкою (EN ISO 3960:2017, IDT; ISO 3960:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO 3961:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення йодного числа (EN ISO 3961:2018, IDT; ISO 3961:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 5555:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Відбирання проб (EN ISO 5555:2001, IDT; ISO 5555:2001, IDT)

ДСТУ EN ISO 660:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення кислотного числа та кислотності (EN ISO 660:2009, IDT; ISO 660:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 663:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту нерозчинних домішок (EN ISO 663:2017, IDT; ISO 663:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO 6885:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення анізидинового числа (EN ISO 6885:2016, IDT; ISO 6885:2016, IDT)

ДСТУ ISO 10540-3:2014 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту фосфору. Частина 3. Метод використання оптичної емісійної спектроскопії індуктивно зв’язаної плазми (ІЗП) (ISO 10540-3:2002, IDT)

ДСТУ ISO 15304:2007 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту трансізомерів жирних кислот у рослинних жирах та оліях методом газової хроматографії (ISO 15304:2002, IDT)

ДСТУ ISO 5508-2001 Жири та олії тваринні і рослинні. Аналізування методом газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот (ISO 5508:1990, IDT)

ДСТУ ISO 5509-2002 Жири тваринні і рослинні та олії. Приготування метилових ефірів жирних кислот (ISO 5509:2000, IDT)

ДСТУ ISO 660:2009 Жири тваринні та рослинні й олії. Метод визначення кислотного числа та кислотності (ISO 660:1996, IDT)

ДСТУ ISO 662:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту вологи та летких речовин (ISO 662:1998, IDT)

ДСТУ ISO 9832:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення залишкового вмісту технічного гексану (ISO 9832:2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 33441:2020 Олії. Визначення показників якості та безпеки методом спектроскопії в ближній інфрачервоній зоні (ГОСТ 33441-2015, IDT; ISO 12099:2010, NEQ)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значення точності на практиці (ГОСТ ИСО 5725-6-2003, IDT)

НПАОП 73.1-1.11-12. Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ
Визначення показників якості
та безпечності методом спектроскопії
в ближній інфрачервоній зоні

ДСТУ 9132:2021

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Олії, жири та продукти переробки» (ТК 86), Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 жовтня 2021 р. № 380 з 2022–05–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ДСТУ ГОСТ 33441:2020 (ГОСТ 33441–2015, IDT; ISO 12099:2010, NEQ))

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Умови вимірювання

6 Апаратура, матеріали та реактиви

7 Відбирання проб

8 Правила готування до випробування

9 Вимірювання

10 Опрацювання результатів

11 Метрологічні характеристики методу

12 Вимоги безпеки під час виконання робіт

Додаток А (обов’язковий) Перевірка градуювальної моделі згідно з ISO 12099, AOCS CD 1E-01 та ASTM E 1655

Додаток Б (довідковий) Метод визначання масової частки бета-каротину в рафінованих оліях

Додаток B (довідковий) Додаткові терміни та визначення позначених ними понять, необхідних для розуміння тексту стандарту

Додаток Г (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ
Визначення показників якості та безпечності методом
спектроскопії в ближній інфрачервоній зоні

OILS
Determination of quality and safety
by near infrared spectrometry

Чинний від 2022–05–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на олії та встановлює метод спектроскопії в ближній інфрачервоній зоні для одночасного експрес-визначення таких показників якості та безпечності:

— кислотне число;

— пероксидне число;

— анізидинове число;

— масова частка фосфору;

— масові частки вологи та летких речовин;

— масова частка ерукової кислоти;

— масова частка транс-ізомерів жирних кислот;

— масова частка β-каротину;

— колір (за шкалою Lovibond);

— залишковий вміст технічного гексану;

— масова частка олеїнової кислоти.

Діапазони вимірювання та метрологічні характеристики наведено в розділі 11, таблиця 1.

Метод поширюється також на визначення:

— колірного числа, нежирових домішок та відстою у випадках, обумовлених в примітках 1 та 2 до таблиці 1;

— йодного числа, з використанням в якості референтного методу для градуювання приладу будь-якого з методів згідно з ДСТУ 4569 або ДСТУ EN ISO 3961.

Вимоги щодо безпечності під час випробовування наведено в розділі 12.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 4349:2004 Олії. Методи відбирання проб (ISO 5555:1991, NEQ)

ДСТУ 4350:2004 Олії. Методи визначання кислотного числа (ISO 660:1996, NEQ)

ДСТУ 4568:2006 Олії. Методи визначання колірного числа

ДСТУ 4569:2006 Жири тваринні і рослинні та олії. Методи визначання йодного числа

ДСТУ 4570:2006 Жири рослинні та олії. Метод визначання пероксидного числа

ДСТУ 4603:2006 Олії. Методи визначення масової частки вологи та летких речовин

ДСТУ 5063:2008 Олії. Методи визначання нежирових домішок і відстою

ДСТУ 7082:2009 Олії. Методи визначання масової частки фосфоровмісних речовин

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7585:2014 Олії. Методи визначення ерукової кислоти

ДСТУ ISO 662:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту вологи та летких речовин (ISO 662:1998, IDT)

ДСТУ ISO 5508-2001 Жири та олії тваринні й рослинні. Аналізування методом газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот (ISO 5508:1990, IDT)

ДСТУ ISO 5509-2002 Жири та олії тваринні і рослинні. Приготування метилових ефірів жирних кислот (ISO 5509:2000, IDT)

ДСТУ EN ISO 5555:2019 (EN ISO 5555:2001, IDT; ISO 5555:2001, IDT) Жири тваринні і рослинні та олії. Відбір проб

ДСТУ ISO 9832:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання залишкового вмісту технічного гексану (ISO 9832:2002, IDT)

ДСТУ ISO 10540-3:2014 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту фосфору. Частина 3. Метод використання оптичної емісійної спектроскопії індуктивно зв’язаної плазми (ІЗП) (ISO 10540-3:2002, IDT)

ДСТУ ISO 15304:2007 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту трансізомерів жирних кислот у рослинних жирах та оліях методом газової хроматографії (ISO 15304:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 660:2019 (EN ISO 660:2009, IDT; ISO 660:2009, IDT) Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення кислотного числа та кислотності

ДСТУ EN ISO 663:2019 (EN ISO 663:2017, IDT; ISO 663:2017. IDT) Жири тваринні і рослині та олії. Визначення вмісту нерозчинних домішок

ДСТУ EN ISO 3960:2019 (EN ISO 3960:2017, IDT; ISO 3960:2017, IDT) Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення пероксидного числа. Йодометричне (візуальне) визначення за кінцевою точкою

ДСТУ EN ISO 3961:2019 (EN ISO 3961:2018, IDT; ISO 3961:2018, IDT) Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення йодного числа

ДСТУ EN ISO 6885:2019 (EN ISO 6885:2016, IDT; ISO 6885:2016. IDT) Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення анізидинового числа

ДСТУ EN ISO 12966-1:2019 (EN ISO 12966-1:2014, IDT; ISO 12966-1:2014, IDT)/Поправка 1:2019 (EN ISO 12966-1:2014/AC:2015, IDT) Жири тваринні і рослинні та олії. Газова хроматографія метилових ефірів жирних кислот. Частина 1. Настанови щодо сучасної газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот

ДСТУ EN ISO 12966-2:2019 (EN ISO 12966-2:2017, IDT; ISO 12966-2:2017, IDT) Жири тваринні і рослинні та олії. Газова хроматографія метилових ефірів жирних кислот. Частина 2. Готування метилових ефірів жирних кислот

ДСТУ EN ISO 12966-4:2019 (EN ISO 12966-4:2015, IDT; ISO 12966-4:2015, IDT) Жири тваринні і рослинні та олії. Газова хроматографія метилових ефірів жирних кислот. Частина 4. Визначення методом капілярної газової хроматографії

ДСТУ EN ISO 27107:2019 (EN ISO 27107:2010, IDT; ISO 27107:2008, IDT) Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення пероксидного числа. Потенціометричне визначення точки переходу

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значень точності на практиці (ГОСТ ИСО 5725-6-2003, IDT)

ГОСТ 30418-96 Масла растительные. Метод определения жирно-кислотного состава

НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ