ДСТУ 8950:2019 Метрологія. Вимірювачі вмісту алкоголю у крові та видихуваному повітрі. Методика повірки

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20263 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8950:2019 Метрологія. Вимірювачі вмісту алкоголю у крові та видихуваному повітрі. Методика повірки
Дата початку дії01.01.2021
Дата прийняття22.11.2019
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 22.11.2019 № 373 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8950:2019
РозробникТехнічний комітет «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63)


ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Електробезпека. Захисне заземлення. Занулення

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3214:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах

ДСТУ ISO 14912:2005 Аналіз газів. Перетворення величин складу газових сумішей (ISO 14912:2003, IDТ)

ДСТУ ISO 6141:2017 Аналіз газів. Уміст сертифікатів на калібрувальні газові суміші (ISO 6141:2015, IDT)

ДСТУ ISO 7504:2018 Аналіз газів. Словник термінів (ISO 7504:2015, IDT)

ДСТУ ISO 80000-9:2016 Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика (ISO 80000-9:2009; ISO 80000-9:2009/Amd. 1:2011, IDT)

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDТ)

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDТ)

ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток (ISO Guide 31:2000, IDT)

Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII Про метрологію та метрологічну діяльність

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила пристрою і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (зі змінами і доповненнями) (рос)

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97)

НПАОП 73.1-1.11-12. Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ВИМІРЮВАЧІ ВМІСТУ АЛКОГОЛЮ
В КРОВІ ТА ВИДИХУВАНОМУ ПОВІТРІ
Методика повірки

ДСТУ 8950:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Українській науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 22 листопада 2019 р. №373 з 2021-01-01

З Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Операції повірки

6 Засоби повірки

7 Вимоги до кваліфікації персоналу

8 Умови виконання повірки

9 Вимоги щодо безпеки

10 Підготування до повірки

11 Виконання повірки

12 Оформлення результатів повірки

Додаток А (довідковий) Форма протоколу повірки

Додаток Б (обов’язковий) Характеристики КГС, застосовуваних для повірки аналізаторів

Додаток В (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки — вимірювачів вмісту алкоголю в крові та видихуваному повітрі, які перебувають в експлуатації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ВИМІРЮВАЧІ ВМІСТУ АЛКОГОЛЮ В КРОВІ
ТА ВИДИХУВАНОМУ ПОВІТРІ
Методика повірки

METROLOGY
ANALYZERS OF ALCOHOL CONTENT IN BLOOD
AND EXHALED AIR
Verification procedure

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на вимірювачі вмісту алкоголю в крові та видихувваному повітрі, (далі — аналізатори), які перебувають в експлуатації, та встановлює методику їх повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює тип аналізаторів), а також позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2].

1.3 Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, які відповідно до [1] здійснюють повірку аналізаторів.

1.4 Під час повірки потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на аналізатори та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал аналізаторів становить один рік відповідно до [5].

1.6 Вимоги щодо безпеки викладено в розділі 9 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 3214:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах

ДСТУ ISO 6141:2017 (ISO 6141:2015, IDT)Аналіз газів. Уміст сертифікатів на калібрувальні газові суміші

ДСТУ ISO 7504:2018 (ISO 7504:2015, IDT) Аналіз газів. Словник термінів

ДСТУ ISO 14912:2005 Аналіз газів. Перетворення величин складу газових сумішей (IS014912:2003, IDT)

ДСТУ ISO 80000-9:2016 (ISO 80000-9:2000, ISO 80000-9, ISO) Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика

ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток (ISO Guide 31:2000, IDT)

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDT)

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDT).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ