Нові документи БУДСТАНДАРТ Online

Найменування документа Дата прийняття Дата початку дії
Поточні щоквартальні ціни на матеріальні ресурси за 2018 рік. Частина 5 Матерiали, вироби i конструкцiї для монтажних та спецiальних будiвельних робiт
31.12.2018
Немає даних
Поточні щоквартальні ціни на матеріальні ресурси за 2018 рік. Частина 4 Мiсцевi матерiали
31.12.2018
Немає даних
Поточні щоквартальні ціни на матеріальні ресурси за 2018 рік. Частина 3 Матерiали та вироби для санітарно-технiчних робiт
31.12.2018
Немає даних
Поточні щоквартальні ціни на матеріальні ресурси за 2018 рік. Частина 2 Будiвельнi конструкцiї та вироби
31.12.2018
Немає даних
Поточні щоквартальні ціни на матеріальні ресурси за 2018 рік. Частина 1 Будівельні матеріали
31.12.2018
Немає даних
Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII Про Державний бюджет України на 2019 рік
23.11.2018
01.01.2019
Наказ від 12.10.2018 № 270 Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік
12.10.2018
14.12.2018
ДСТУ-ЗТ ISO/IEC TR 13818-5:2010 Інформаційні технології. Метод кодування аудіовізуальної інформації MREG-2. Частина 5. Моделювання програмного забезпечення (ISO/IEC TR 13818-5:2005, IDT). Поправка № 1
01.11.2018
Немає даних
ДСТУ-ЗТ IEC/TR 61131-4:2010 Контролери програмовні. Частина 4. Настанови для користувача (IEC/TR 61131-4:2004, IDT). Поправка № 1
01.11.2018
Немає даних
Наказ від 31.10.2018 № 288 Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.08.2017 № 204
31.10.2018
21.12.2018
ДСТУ ISO 858:2008 Сітки рибальські. Позначення сіткових ниток за системою Текс (ISO 858:1997, IDT). Поправка
01.11.2018
Немає даних
ДСТУ 2368:2017 Напої безалкогольні. Виробництво. Терміни та визначення понять. Поправка
01.11.2018
Немає даних
З 01.01.2019 скасовано багато ГОСТів згідно постанови від 2017. Чим керуватися в роботі?
01.01.2019
Немає даних
У штаті підприємства є медична сестра, яка відповідно до встановленого порядку проводить передзмінний огляд працівників. Чи необхідно їй проходити щорічний медогляд? Які нормативно-правові документи це регламентують?
01.01.2019
Немає даних
Санлікарем відділу гігієни праці викреслено користувачів ПЕОМ, які підлягають проходженню медогляду, з мотиву того, що комп’ютери з рідкокристалічними екранами - без неіонізуючого випромінювання. Чи відповідає це наказу № 246 Міністерства охорони здоров`я?
01.01.2019
Немає даних
До якого класу небезпечності віднести такі забруднюючі речовини, як арсен та його сполуки, емульсон і кислоту оцтову, під час розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення?
01.01.2019
Немає даних
Дозвіл на викиди закінчився влітку, а новий отримано тільки тепер. Чи правомірно нараховувати збитки за період відсутності даного дозволу, якщо Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10.12.2008 № 639 скасовано судом?
01.01.2019
Немає даних
Якщо в попередньому кварталі сплачено податок на розміщення відходів, і ці відходи ще не передали на утилізацію, чи потрібно тоді ще раз на них нараховувати податок у звітному кварталі?
01.01.2019
Немає даних
Чи обов’язково вести журнали ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3 в паперовій формі чи їх можливо перевести в електронну форму?
01.01.2019
Немає даних
Чи може підприємство використовувати відходи, які утворюються в процесі його діяльності, для технічних потреб? Які для цього необхідні внутрішні документи? Які відходи можна/не можна використовувати?
01.01.2019
Немає даних
Наказ від 22.12.2018 № 655 Про внесення змін до стандарту Міненерговугілля Вентиляційні, ізолюючі та вибухостійкі перемички при ліквідації аварій у вугільних шахтах. Конструкція, матеріали та технологія зведення (СОУ 10.1-00174102-016:2011)
22.12.2018
Немає даних
З яких причин можуть анулювати дозвіл на викиди? Чи є причиною анулювання дозволу невиконання його умов? Чи правомірними є дії екоінспекція щодо зупинки роботи підприємства у випадку анулювання дозволу на викиди?
01.01.2019
Немає даних
На підприємстві проводяться роботи по будівництву нової котельні. При виконанні земляних робіт щодо підготовки котловану була проведена виїмка ґрунту із залишками бою цегли. Цей ґрунт потрібен для зворотної засипки котловану (підготовка фундаменту). Було прийнято рішення (наказ) щодо тимчасового складування ґрунту на території підприємства. Майданчик для зберігання забетонований частково, тобто частина ґрунту зберігається на майданчику без твердого покриття. Цільове призначення земель - землі промисловості, де родючий ґрунт відсутній. Екологічною інспекцією при плановій перевірці були проведені заміри площі та обсягів ґрунту для подання позову по засміченню земель будівельними відходами. Заміри проводилися рулеткою, на яку на вимогу еколога інспекцією не був наданий документ щодо держповірки. Копія акту замірів також не надана підприємству в зв’язку з тим, що ми відмовилися від підпису. Відповідно до п 5.1. Методики розрахунку збитків, розміри шкоди обчислюються уповноваженими особами, що здійснюють державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства на основі актів перевірок, протоколів про адміністративне правопорушення та інших матеріалів, що підтверджують факт засмічення земель протягом шести місяців з дня виявлення порушення. Підприємство протягом 4-5 місяців використає ґрунт із залишками цегли. Чи може інспекція нарахувати збитки підприємству? Чи правомірні дії інспекції при проведені замірів і чи не порушена процедура?
01.12.2018
Немає даних
Підприємство має індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (ІТНВПВ) для власного водозабору з терміном дії до серпня 2021. Дозвіл на спецводокористування закінчується у 2019 році. Чи означає це, що новий дозвіл буде виданий на термін дії ІТНВПВ? Чи можлива видача дозволу на 3-5 років за умови перегляду норм ІТНВПВ у встановлений термін?
01.12.2018
Немає даних
За яких умов щорічно подається реєстрова карта на відходи: за наявності дозволу чи декларації на відходи?
01.12.2018
Немає даних
На підприємстві екоінспекцією була проведена позапланова перевірка виконання припису, виданого за результатами акту планової перевірки. Наскільки правомірними є дії екоінспекції у разі здійснення позапланової перевірки, якщо така перевірка проводилася без уповноважених осіб (еколог був у відпустці, про що інспекція була попереджена заздалегідь)? Крім того, під час позапланової перевірки інспекцією був зроблений відбір проб землі, хоча в приписі нічого не було сказано з приводу її забруднення
01.12.2018
Немає даних
Як розрахувати екологічний податок за викиди від котла (як паливо використовується вугілля), якщо немає інвентаризації та дозволу на викиди?
01.12.2018
Немає даних
Підприємство має дозвіл на спеціальне водокористування у якому є 5 природоохоронних заходів. Зараз вже відомо, що один із заходів не буде виконаний наступного року. Що чекає на підприємство у разі невиконання природоохоронних заходів? Як це вплине на видачу наступного дозволу?
01.12.2018
Немає даних
На підприємстві експлуатується паливовикористовуюче обладнання (газові технологічні печі). У Дозволі на викиди зазначені умови: Проводити еколого-теплотехнічні іспити паливовикористовуючого обладнання згідно з встановленим у законодавстві строком. Яким нормативно-правовим документом України регламентуються строки здійснення перевірки технологічного паливовикористовуючого обладнання?
01.12.2018
Немає даних
Чи є на сьогодні законодавча база для оцінки ризиків? Як її впровадити на підприємстві?
01.12.2018
Немає даних
Який порядок проведення аудиту з питань охорони праці? Хто має право його проводити? Які критерії оцінки та інше?
01.12.2018
Немає даних
Що таке адаптація законодавства? Як вона відбувається? Чи поліпшилася ситуація після адаптації законодавства для підприємств?
01.12.2018
Немає даних
У Збірниках Ціноутворення у будівництві щокварталу публікуються листи Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з додатками, у яких зазначено індекси зміни вартості будівельних робіт, промислової продукції, продукції підприємств машинобудування тощо, а також показники опосередкованої вартості будівництва об’єктів соціального призначення. У листах зазначено, що індекси і показники мають довідковий характер і можуть застосовуватися при прогнозуванні обсягів капітальних інвестицій, при перерахуванні їх у зіставлений рівень цін, для приведення вартісних показників об’єктів-аналогів у поточний рівень цін при визначенні кошторисної вартості будівництва на перших стадіях проектування. Індекси наводяться в поточному році за кожний квартал, а в попередні періоди - за кожний рік або декілька років. Просимо роз’яснити, як правильно застосовувати індекси, якщо необхідно визначити індекс за попередній період, що включає в себе попередній рік (наприклад, 2017 рік і частину 2016 року - IV квартал)?
01.12.2018
Немає даних
Міське комунальне підприємство теплових мереж просить роз’яснити таке питання. Підприємство власними силами розробляє проектно-кошторисну документацію на реконструкцію та технічне переоснащення своїх об’єктів. Чи необхідно проходити обов’язкову експертизу кошторисної частини проектної документації відповідно до пункту третього частини четвертої статті 31 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності, якщо будівельні роботи виконуються господарським способом, а кошторисна вартість проектів перевищує 300 тисяч гривень?
01.12.2018
Немає даних
Міське комунальне підприємство теплових мереж просить роз’яснити таке питання. Підприємство власними силами розробляє проектно-кошторисну документацію на реконструкцію та технічне переоснащення своїх об’єктів. Чи необхідно проходити обов’язкову експертизу кошторисної частини проектної документації відповідно до пункту третього частини четвертої статті 31 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності, якщо будівельні роботи виконуються господарським способом, а кошторисна вартість проектів перевищує 300 тисяч гривень?
01.12.2018
Немає даних
Інформація про заробітну плату працівників, зайнятих у будівництві, у середньому по Україні за 2017 рік і за 10 місяців 2018 року (дані Державної служби статистики України)
01.12.2018
Немає даних
Інформація про заробітну плату працівників, зайнятих у будівництві, у середньому по Україні за 2017 рік і за 10 місяців 2018 року (дані Державної служби статистики України)
01.12.2018
Немає даних
При узгодженні договірної ціни підрядника на виконання робіт по об’єкту будівництва виникли розбіжності із замовником з такого питання. Відповідно до проектних рішень передбачається завезення великої кількості піску для влаштування підготовки під підлоги по всій площі будівлі. Підрядник планує виконати цю роботу власним автомобільним транспортом і в складі договірної ціни представляє розрахунок вартості перевезення піску, складений відповідно до ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт. Розрахунок перевірено спеціалістами замовника і претензій до правильності його складання немає. Розбіжності полягають у тому, як правильно визначати кількість перевезеного піску, оскільки розрахунок вартості виконано на 1 т, як це передбачено стандартом, а піщаний кар’єр відпускає пісок у м3. Підрядник виконує перерахування кубатури піску в тонни, використовуючи Таблицю 1, наведену в нормах РЕКН, Збірник 1 Земляні роботи», поз. 29, пісок: а) без домішок 1600 кг/м3 і на підтвердження своєї правоти посилається на п.1.1.7.4 Технічної частини Збірника 1. У той же час на запит замовника адміністрація кар’єру повідомила, що пісок, який розробляється у кар’єрі, має об’ємну вагу 1490 кг/м3, яка визначається шляхом лабораторних досліджень і підтверджується у документах на відвантаження піску. Таким чином, вага перевезеного піску в підрядника виходить завищеною, а відповідно і вартість його перевезення. Просимо роз’яснити, яка величина об’ємної ваги є правильною в цьому випадку?
01.12.2018
Немає даних
Лист від 18.10.2018 № 8167/3/5.2-ДП-18 Щодо визначення придатності балонів до подальшої експлуатації
18.10.2018
Немає даних
При узгодженні договірної ціни підрядника на виконання робіт по об’єкту будівництва виникли розбіжності із замовником з такого питання. Відповідно до проектних рішень передбачається завезення великої кількості піску для влаштування підготовки під підлоги по всій площі будівлі. Підрядник планує виконати цю роботу власним автомобільним транспортом і в складі договірної ціни представляє розрахунок вартості перевезення піску, складений відповідно до ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт. Розрахунок перевірено спеціалістами замовника і претензій до правильності його складання немає. Розбіжності полягають у тому, як правильно визначати кількість перевезеного піску, оскільки розрахунок вартості виконано на 1 т, як це передбачено стандартом, а піщаний кар’єр відпускає пісок у м3. Підрядник виконує перерахування кубатури піску в тонни, використовуючи Таблицю 1, наведену в нормах РЕКН, Збірник 1 Земляні роботи», поз. 29, пісок: а) без домішок 1600 кг/м3 і на підтвердження своєї правоти посилається на п.1.1.7.4 Технічної частини Збірника 1. У той же час на запит замовника адміністрація кар’єру повідомила, що пісок, який розробляється у кар’єрі, має об’ємну вагу 1490 кг/м3, яка визначається шляхом лабораторних досліджень і підтверджується у документах на відвантаження піску. Таким чином, вага перевезеного піску в підрядника виходить завищеною, а відповідно і вартість його перевезення. Просимо роз’яснити, яка величина об’ємної ваги є правильною в цьому випадку?
01.12.2018
Немає даних
Лист від 10.10.2018 № 7935/5/5.3-ДП-18 Щодо охорони праці під час виконання робіт в хімічних лабораторіях
10.10.2018
Немає даних
Лист від 02.10.2018 № 7728/5/5.2-ДП-18 Щодо призначення відповідального за безпечне проведення навантажувально-розвантажувальних робіт
02.10.2018
Немає даних
Лист від 28.09.2018 № 7654/4/4.5-ДП-18 Щодо відповідальності підприємства у разі непроведення атестації робочих місць за умовами праці
28.09.2018
Немає даних
Лист від 20.09.2018 № 7454/4/4.5-ДП-18 Щодо безоплатної видачі молока працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці
20.09.2018
Немає даних
Закон України від 03.10.2017 № 2148-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій
03.10.2017
19.12.2018
Наказ від 02.07.2018 № 943 Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров`я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування
02.07.2018
23.10.2018
Постанова від 17.10.2018 № 884 Про затвердження Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів
17.10.2018
07.11.2019
Розпорядження від 24.10.2018 № 842-р Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України
24.10.2018
24.10.2018
Лист від 27.04.2018 № 613/0/51-18/218 Про розгляд звернення
27.04.2018
Немає даних
Наказ від 21.09.2018 № 433 Про затвердження Порядку технічного розслідування катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод, подій на залізничному транспорті
21.09.2018
06.11.2018
Постанова від 18.12.2018 № 1099 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр
18.12.2018
21.12.2018
Наказ від 03.07.2017 № 235 Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті
03.07.2017
08.08.2017
Постанова від 12.12.2018 № 1054 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері лісового та мисливського господарства
12.12.2018
18.12.2018
Постанова від 18.06.2014 № 10-1 Про затвердження Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування
18.06.2014
12.06.2018
Наказ від 29.12.2018 № 546 Про відновлення дії національного та міждержавних стандартів
29.12.2018
Немає даних
Наказ від 29.12.2018 № 545 Про відновлення дії національних та міждержавних стандартів
29.12.2018
Немає даних
Наказ від 29.12.2018 № 544 Про відновлення дії міждержавних стандартів
29.12.2018
Немає даних
Наказ від 29.12.2018 № 543 Про відновлення дії міждержавних стандартів
29.12.2018
Немає даних
Наказ від 29.12.2018 № 542 Про відновлення дії міждержавних стандартів
29.12.2018
Немає даних
Наказ від 29.12.2018 № 541 Про відновлення дії національних та міждержавних стандартів
29.12.2018
Немає даних
Наказ від 29.12.2018 № 540 Про відновлення дії національних та міждержавних стандартів
29.12.2018
Немає даних
Наказ від 28.12.2018 № 539 Про відновлення дії національних та міждержавних стандартів
28.12.2018
Немає даних
Наказ від 28.12.2018 № 538 Про відновлення дії національних та міждержавних стандартів
28.12.2018
Немає даних
Наказ від 27.12.2018 № 535 Про відновлення дії міждержавних стандартів
27.12.2018
Немає даних
Лист від 26.09.2018 № 40-701-(90-9)/6521-18 Щодо прийняття в експлуатацію об`єкта, збудованого без дозвільного документа на виконання будівельних робіт
26.09.2018
Немає даних
Надайте, будь ласка, роз`яснення, чому на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), згідно з Постановою від 28.09.2018 № 1125 надано одні ціни на зелені тарифи, а Ліга.Закон вказує, що 12.10.2018 набула чинності Постанова від 26.06.2018 № 556 та вказує інші тарифи? Яка постанова є чинною?
01.12.2018
Немає даних
Постанова від 21.11.2018 № 988 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду
21.11.2018
30.11.2018
Постанова від 28.12.2018 № 2071 Про встановлення зелених тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств
28.12.2018
01.01.2019
Наше запитання стосується правильності застосування ресурсних елементних кошторисних норм ДСТУ Б Д.2.2-9.2012 Металеві конструкції (Збірник 9). У п. 1.1.11 Технічної частини цього збірника зазначено, що норми груп 1, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 не враховують оформлення монтажних вузлів (електродугове зварювання, установлення болтів). Ресурси на зазначені роботи слід визначати додатково за нормами груп 48, 49. 1) Під час складання договірної ціни на монтаж каркаса одноповерхового виробничої будівлі висотою 19,5 м, довжиною 68 м і шириною 24 м було застосовано норми групи 1 Збірника 9 і згідно зі вказівками п.1.1.11 Технічної частини додатково застосовано норми групи 48 Електродугове зварювання при монтажі і норми групи 49 Установлення болтів. Під час узгодження договірної ціни замовник виключив роботи зі зварювання та установлення болтів, посилаючись на п.1.1.4 Технічної частини і мотивуючи тим, що зварювання і установлення болтів може враховуватися тільки при укрупненому складанні конструкцій, які складаються з декількох монтажних марок (наприклад, ферма з 3-х марок, колона з 3-х марок тощо), а в інших випадках зварювання і установлення болтів враховано в нормах груп 1, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 і окремо не враховується. Чи прав замовник у цьому випадку? 2) Наступне питання. Проектом передбачено установлення трьох дефлекторів, які необхідно придбати і змонтувати. Замовник вважає, що придбання і монтаж дефлекторів підрядник повинен здійснювати за рахунок загальновиробничих витрат і з договірної ціни цю роботу також виключив. Просимо роз’яснити, монтаж дефлекторів з їх вартістю - це робота, яку замовник доручає виконати підряднику і зобов’язаний оплатити підряднику, чи загальновиробничі витрати?
01.12.2018
Немає даних
Наше запитання стосується правильності застосування ресурсних елементних кошторисних норм ДСТУ Б Д.2.2-9.2012 Металеві конструкції (Збірник 9). У п. 1.1.11 Технічної частини цього збірника зазначено, що норми груп 1, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 не враховують оформлення монтажних вузлів (електродугове зварювання, установлення болтів). Ресурси на зазначені роботи слід визначати додатково за нормами груп 48, 49. 1) Під час складання договірної ціни на монтаж каркаса одноповерхового виробничої будівлі висотою 19,5 м, довжиною 68 м і шириною 24 м було застосовано норми групи 1 Збірника 9 і згідно зі вказівками п.1.1.11 Технічної частини додатково застосовано норми групи 48 Електродугове зварювання при монтажі і норми групи 49 Установлення болтів. Під час узгодження договірної ціни замовник виключив роботи зі зварювання та установлення болтів, посилаючись на п.1.1.4 Технічної частини і мотивуючи тим, що зварювання і установлення болтів може враховуватися тільки при укрупненому складанні конструкцій, які складаються з декількох монтажних марок (наприклад, ферма з 3-х марок, колона з 3-х марок тощо), а в інших випадках зварювання і установлення болтів враховано в нормах груп 1, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 і окремо не враховується. Чи прав замовник у цьому випадку? 2) Наступне питання. Проектом передбачено установлення трьох дефлекторів, які необхідно придбати і змонтувати. Замовник вважає, що придбання і монтаж дефлекторів підрядник повинен здійснювати за рахунок загальновиробничих витрат і з договірної ціни цю роботу також виключив. Просимо роз’яснити, монтаж дефлекторів з їх вартістю - це робота, яку замовник доручає виконати підряднику і зобов’язаний оплатити підряднику, чи загальновиробничі витрати?
01.12.2018
Немає даних
Міське управління комунального господарства виконує функції замовника під час ремонту асфальтобетонних покриттів на внутрішньоміських дорогах. В інвесторській кошторисній документації вартість робіт визначається за нормами ДСТУ Б Д.2.4-18:2014 Благоустрій. (Збірник 18), зокрема, вартість робіт з ліквідації вибоїн в асфальтобетонному покритті визначається за нормами групи 8 Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг залежно від товщини покриття і площі ремонту. У нормах цієї групи розламування та обрубування країв асфальтобетону передбачено виконувати відбійними пневматичними молотками, які працюють від пересувних компресорів із двигунами внутрішнього згоряння. Підрядна організація стверджує, що це застаріла технологія, яка не забезпечує якість робіт (нерівні краї) і що необхідно спочатку зробити обрізування країв вибоїн нарізувачем швів, а потім розбивати асфальтобетон відбійними молотками. У зв’язку з відсутністю такої прямої норми додатково до норм 18-8-3 і 18-8-4 застосовується норма 18-35-1 Нарізування швів у бетоні затверділому, при цьому підрядники стверджують, що бетон і асфальтобетон практично нічим не відрізняються при нарізанні швів. Наскільки правильно визначати вартість робіт таким чином?
01.12.2018
Немає даних
Міське управління комунального господарства виконує функції замовника під час ремонту асфальтобетонних покриттів на внутрішньоміських дорогах. В інвесторській кошторисній документації вартість робіт визначається за нормами ДСТУ Б Д.2.4-18:2014 Благоустрій. (Збірник 18), зокрема, вартість робіт з ліквідації вибоїн в асфальтобетонному покритті визначається за нормами групи 8 Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг залежно від товщини покриття і площі ремонту. У нормах цієї групи розламування та обрубування країв асфальтобетону передбачено виконувати відбійними пневматичними молотками, які працюють від пересувних компресорів із двигунами внутрішнього згоряння. Підрядна організація стверджує, що це застаріла технологія, яка не забезпечує якість робіт (нерівні краї) і що необхідно спочатку зробити обрізування країв вибоїн нарізувачем швів, а потім розбивати асфальтобетон відбійними молотками. У зв’язку з відсутністю такої прямої норми додатково до норм 18-8-3 і 18-8-4 застосовується норма 18-35-1 Нарізування швів у бетоні затверділому, при цьому підрядники стверджують, що бетон і асфальтобетон практично нічим не відрізняються при нарізанні швів. Наскільки правильно визначати вартість робіт таким чином?
01.12.2018
Немає даних
Індекси інфляції за 2017 рік та за 11 місяців 2018 року
01.12.2018
Немає даних
Наказ від 19.12.2018 № 359 Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації інженерів технічного нагляду саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності - Всеукраїнській громадській організації Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури
19.12.2018
Немає даних
Наказ від 19.12.2018 № 358 Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації експертів саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності - Всеукраїнській громадській організації Асоціація експертів будівельної галузі
19.12.2018
Немає даних
Наказ від 19.12.2018 № 357 Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації інженерів-проектувальників саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності - Всеукраїнській громадській організації Гільдія проектувальників у будівництві
19.12.2018
Немає даних
Наказ від 28.09.2018 № 261 Про затвердження ДБН В.2.3-19:2018 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування
28.09.2018
Немає даних
Наказ від 30.11.2018 № 327 Про затвердження ДБН В.2.2-40:2018 Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення
30.11.2018
Немає даних
Індекси інфляції наростаючим підсумком з січня 1998 року по листопад 2018 року
01.12.2018
Немає даних
Наказ від 12.09.2018 № 240 Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
12.09.2018
09.10.2018
Наказ від 11.09.2018 № 238 Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 № 80
11.09.2018
12.10.2018
Наказ від 17.08.2018 № 221 Про внесення змін до Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України
17.08.2018
28.09.2018
ДБН В.2.3-19:2018 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування
28.09.2018
01.04.2019
МР В.2.7-37641918-897:2018 Методичні рекомендації щодо приготування та застосування вібролитого асфальтобетону
12.12.2018
Немає даних
Р В.2.7-37641918-894:2018 Рекомендації щодо приготування та застосування асфальтобетонних сумішей на основі спінених бітумів
12.12.2018
Немає даних
Наказ від 22.12.2018 № 528 Про внесення зміни до наказу від 27.12.2017 № 484
22.12.2018
Немає даних
Наказ від 20.12.2018 № 526 Про відновлення дії національного стандарту
20.12.2018
Немає даних
Наказ від 20.12.2018 № 521 Про прийняття та скасування національних стандартів
20.12.2018
Немає даних
Наказ від 19.12.2018 № 518 Про прийняття та скасування національних стандартів, скасування змін до національних  стандартів
19.12.2018
Немає даних
Наказ від 19.12.2018 № 517 Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття зміни до національного стандарту
19.12.2018
Немає даних
Наказ від 19.12.2018 № 515 Про прийняття та скасування  національних стандартів, скасування  змін та поправок до національних стандартів,  скасування поправок до змін до національних  стандартів
19.12.2018
Немає даних
Наказ від 19.12.2018 № 514 Про прийняття та скасування  національних стандартів, скасування змін до національних стандартів, скасування міждержавних стандартів,  скасування змін до міждержавних стандартів
19.12.2018
Немає даних
Наказ від 19.12.2018 № 513 Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття змін та поправки до національних стандартів
19.12.2018
Немає даних
Наказ від 19.12.2018 № 512 Про прийняття національних стандартів
19.12.2018
Немає даних
Наказ від 19.12.2018 № 511 Про прийняття національних стандартів
19.12.2018
Немає даних
Наказ від 18.12.2018 № 503 Про прийняття та скасування  національних стандартів
18.12.2018
Немає даних
Ціноутворення у будівництві, № 12, грудень 2018 (укр)
01.12.2018
Немає даних
СОУ 42.1-37641918-085:2018 Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання
28.12.2018
01.01.2019
СОУ 42.1-37641918-050:2018 Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з капітального ремонту
28.12.2018
01.01.2019
© 2018 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com