Нові документи БУДСТАНДАРТ Online

Найменування документа Дата прийняття Дата початку дії
НАПБ Б.07.029-2018 Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій
05.09.2018
12.09.2018
НАПБ Б.07.022-2017 Звіт про пожежі та їх наслідки
14.06.2017
25.07.2017
НАПБ Б.07.021-2017 Акт про пожежу
14.06.2017
25.07.2017
НАПБ Б.07.017-2017 Порядок спільних дій Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень та інших подій, пов`язаних з пожежами
24.07.2017
15.09.2017
НАПБ Б.04.003-2018 Статут дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж
26.04.2018
27.07.2018
НАПБ Б.04.002-2018 Статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
26.04.2018
27.07.2018
НАПБ Б.01.008-2018 Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників
15.01.2018
30.03.2018
НАПБ Б.01.006-2017 Правила пожежної безпеки для архівних установ України
27.11.2017
15.12.2017
НАПБ 05.048-2017 Інструкція із заповнення (ведення) Журналу реєстрації інформації про пожежі та обліку пожеж
16.08.2017
01.01.2018
НАПБ 05.023-2017 Інструкція по роботі з карткою обліку пожежі
16.08.2017
01.01.2018
Наказ від 16.08.2017 № 445 Про забезпечення ведення обліку пожеж та їх наслідків
16.08.2017
01.01.2018
Наказ від 26.04.2018 № 340 Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж
26.04.2018
27.07.2018
Наказ від 07.03.2019 № 55 Про відновлення дії національного стандарту
07.03.2019
Немає даних
Наказ від 07.03.2019 № 57 Про прийняття національних стандартів, прийняття змін до національних стандартів, скасування міждержавних стандартів
07.03.2019
Немає даних
Наказ від 07.03.2019 № 56 Про прийняття та скасування національних стандартів
07.03.2019
Немає даних
Наказ від 05.03.2019 № 53 Про відновлення дії національних стандартів
05.03.2019
Немає даних
Наказ від 05.03.2019 № 52 Про внесення змін до наказу від 12.12.2018 № 479
05.03.2019
Немає даних
Наказ від 04.03.2019 № 46 Про прийняття національних стандартів
04.03.2019
Немає даних
Наказ від 04.03.2019 № 45 Про відновлення дії міждержавних стандартів
04.03.2019
Немає даних
Наказ від 04.03.2019 № 44 Про внесення зміни до наказу від 01.08.2018 № 247
04.03.2019
Немає даних
Наказ від 04.03.2019 № 43 Про внесення зміни до наказу від 07.11.2018 № 401
04.03.2019
Немає даних
Наказ від 04.03.2019 № 42 Про відновлення дії національних та міждержавних стандартів
04.03.2019
Немає даних
Наказ від 27.02.2019 № 40 Про прийняття національних стандартів
27.02.2019
Немає даних
Наказ від 27.02.2019 № 38 Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття змін до національних стандартів
27.02.2018
Немає даних
Наказ від 26.02.2019 № 37 Про прийняття національних стандартів
26.02.2019
Немає даних
Наказ від 26.02.2019 № 36 Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття змін до національних стандартів
26.02.2019
Немає даних
Наказ від 20.02.2019 № 32 Про внесення зміни до наказу від 02.08.2018 № 251
20.02.2019
Немає даних
Наказ від 20.02.2019 № 31 Про внесення зміни до наказу від 28.11.2018 № 445
20.02.2019
Немає даних
Наказ від 19.02.2019 № 30 Про відновлення дії національного стандарту
19.02.2019
Немає даних
Наказ від 26.02.2019 № 35 Про прийняття та скасування національних стандартів
26.02.2019
Немає даних
Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
15.12.1993
05.12.2012
Лист від 18.11.2016 № 11506/1/4.4-ДП-16 Щодо забезпечення робочих місць аптечками
18.11.2016
Немає даних
Закон України від 06.12.2018 № 2639-VIII Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів
06.12.2018
07.02.2019
Постанова від 20.02.2019 № 160 Про перерахування розміру щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого
20.02.2019
07.03.2019
Наказ від 17.01.2019 № 22 Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів
17.01.2019
22.01.2019
Хто з адміністративних ІТР повинен проходити навчання з питань ДСНС, чи можна покладати обов`язки на інженера з охорони праці за роботу по ДСНС і за що відповідає начальник штабу ДСНС підприємства? На підставі якого документу (нормативно-правового акту), направляються на навчання з охорони праці керівники відділів: юридичного, бухгалтерії, економічного, техвідділу? Підприємство комунальне і надає послуги з перевезення пасажирів
01.03.2019
Немає даних
Яким чином роботодавець забезпечує приймання і перевірку ЗІЗ, що надходять на підприємство, на їх відповідність вимогам нормативних документів? Як документально оформлювати приймання та перевірку ЗІЗ? Наведіть приклад заповнення Таблиці врахування ризиків для обґрунтування вибору та використання ЗІЗ
01.03.2019
Немає даних
На підприємстві експлуатуються телескопічні навантажувачі іноземного виробництва Маніту. Згідно п.2. розділу 1 Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів, затверджених наказом Мінсоцполітики України від 27.08.2018 № 1220, дія Правил поширюється на навантажувачі, перелік яких наведено у додатку до Правил № 1220 зокрема: Навантажувачі вилкові фронтальні та стрілові (з телескопічною стрілою). Які документи повинні бути у працівника щоб допустити його до експлуатації такого навантажувача?
01.03.2019
Немає даних
ДСТУ EN ISO 22301:2017 Безпека суспільства. Системи керування неперервністю діяльності. Вимоги (EN ISO 22301:2014, IDT; ISO 22301:2012, IDT)
17.10.2017
01.01.2019
СОУ 42.1-37641918-094:2017 Дорожні машини та механізми. Норми витрат паливно-мастильних матеріалів. Зміна № 1
27.02.2019
01.04.2019
ДБН В.2.3-19:2018 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування. Поправка
07.02.2019
01.04.2019
Постанова від 23.01.2019 № 128 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
23.01.2019
28.02.2019
Підприємство (орендар) орендує цілісний майновий комплекс. Дозвіл на викиди має власник майнового комплексу (орендодавець). Чи потрібно отримати дозвіл на викиди орендарю та хто повинен сплачувати екологічний податок?
01.03.2019
Немає даних
Надайте, пояснення до п. й) ст.17 ЗУ Про відходи, а саме яким має бути порядок забезпечення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та проведення атестації спеціалістів у сфері поводження з відходами. Хто має право проводити таке навчання і чи можливо проводити його на підприємстві, якщо інженер-еколог сам не проходив таке навчання?
01.03.2019
Немає даних
На нашому підприємстві утворився новий вид відходу — зола летка (деревна) від спалювання обрізків дерев’яних і паливних брикетів у твердопаливних котлах. Для оновлення Звіту про інвентаризацію джерел утворення відходів і відходів виробництва та споживання у формі 13 необхідно зазначити: 1) хімічний склад відходу; 2) фізико-хімічну характеристику відходу, найменування токсичного компоненту, його питому вагу в хімічному складі відходів
01.03.2019
Немає даних
Яким нормативним документом керуватися при встановленні ГДК в повітрі робочої зони?
01.03.2019
Немає даних
Оприбуткування відходів (згідно наказу по підприємству) відбувається у вагових одиницях виміру щомісяця. Обсяги відходів визначаються відповідно до нормативних документів. Відходи передаються спеціалізованим підприємствам (по мірі накопичення) за певний період. В момент передачі в процесі зважування фактична вага відходів менша від нормативної. Чи можливе оприбуткування відходів в момент передачі за фактом зважування?
01.03.2019
Немає даних
Чи потрібно на каналізаційні насосні станції отримувати дозвіл на викиди?
01.03.2019
Немає даних
Що загрожує підприємству, якщо не здавати на утилізацію акумулятори? Допоможіть скласти службову записку керівництву, які продають автомобільні свинцеві акумулятори покупцю без ліцензії. Як донести, що це невигідно (потім, коли прийде екологічна інспекція і нарахує штрафи, вийде набагато дорожче)?
01.03.2019
Немає даних
Підкажіть, будь ласка, коди категорій та груп відходів, а також клас небезпеки повітряних і масляних фільтрів для заповнення статистичної звітності форми N 1 (річна)
01.03.2019
Немає даних
Чи могли б Ви надати перелік документації з екології, яка повинна бути в наявності в будівельній компанії?
01.03.2019
Немає даних
Де можна подивитись актуальний перелік, щоб дізнатись чи перебуває підприємство на обліку, оскільки на сайті Мінекології знаходиться перелік від 2017 року?
01.03.2019
Немає даних
Чи необхідно контролювати якість питної води , яка надходить на підприємство? Яка повинна бути періодичність виконання таких аналізів?
01.03.2019
Немає даних
ПІ 1.7.10-573-2010 Примірна інструкція з охорони праці для ткача
07.10.2010
Немає даних
ПІ 1.7.10-572-2010 Примірна інструкція з охорони праці для розроблювача відходів
07.10.2010
Немає даних
ПІ 1.7.10-571-2010 Примірна інструкція з охорони праці для ракліста (виробництво текстилю)
07.10.2010
Немає даних
ПІ 1.7.10-570-2010 Примірна інструкція з охорони праці для прядильника
07.10.2010
Немає даних
Який нормативний документ встановлює, що свічка на інфрачервоному обігрівачі є джерелом викиду?
01.03.2019
Немає даних
ПІ 1.7.10-568-2010 Примірна інструкція з охорони праці для оператора чесального устаткування
07.10.2010
Немає даних
Якщо виконано перепланування і добудову в приміщенні під стелею, з метою використання його як лекційний клас, які необхідно на нього документи і якими нормами це регламентується?
01.03.2019
Немає даних
ПІ 1.7.10-567-2010 Примірна інструкція з охорони праці для оператора стрічкового устаткування
07.10.2010
Немає даних
Яким нормативно-правовим актом слід керуватися при організації проведення лабораторних досліджень умов праці (які оптимальні величини показників мікроклімату та його допустимі норми, яка методологія проведення вимірювань, організаційне забезпечення досліджень, допустимі рівні концентрації, періодичність проведення вимірювань тощо)?
01.03.2019
Немає даних
Під час прийому на роботу інваліда, він надає роботодавцю Довідку МСЕК та Індивідуальну програму реабілітації. Прошу пояснити, куди можна звернутись за роз’ясненням, якщо роботодавцю не зрозуміло з довідки та програми, які саме умови праці необхідно створити інваліду. Дуже часто в Довідці в розділі Висновок про умови праці та в програмі реабілітації в розділі Трудова реабілітація зазначено: Може працювати в спеціально створених умовах або взагалі нічого не вказано. Як розуміти, які умови потрібні інваліду?
01.03.2019
Немає даних
ПІ 1.7.10-563-2010 Примірна інструкція з охорони праці для оператора вузлов`язальної машини
07.10.2010
Немає даних
Яким нормативним документом регламентується необхідність розроблення ПЛАС для потенційно небезпечних об’єктів, які ідентифіковані і за результатами ідентифікації не належать до об’єктів підвищеної небезпеки?
01.03.2019
Немає даних
На який термін видаються сертифікати нарколога і психолога для електротехнічного персоналу?
01.03.2019
Немає даних
Чому для проведення медичного огляду працівників ніде не вказується наказ № 280, згідно з яким переліки по працівниках також необхідно погоджувати, а лише наказ № 246?
01.03.2019
Немає даних
ПІ 1.7.10-560-2010 Примірна інструкція з охорони праці для оператора розпушувально-тіпальної машини
07.10.2010
Немає даних
Які ГДК, ОБРВ хімічних речовин в повітрі робочої зони діють в Україні на даний час?
01.03.2019
Немає даних
Чи можна допускати по наряду-допуску до верхолазних робіт людей, які працюють по договору цивільно-правових відносин?
01.03.2019
Немає даних
ПІ 1.7.10-558-2010 Примірна інструкція з охорони праці для оператора рівничного устаткування
07.10.2010
Немає даних
Яким нормативно-правовим актом встановлено обов’язковість створення пожежної дружини на підприємстві?
01.03.2019
Немає даних
Чи потрібні наряди-допуски до робіт на висоті? Що мається на увазі: зняття рулонів зі стелажів на виробництві, висота більше як 2 метри?
01.03.2019
Немає даних
ПІ 1.7.10-555-2010 Примірна інструкція з охорони праці для декатирувальника
07.10.2010
Немає даних
Індекси інфляції за 2018 рік
01.01.2019
Немає даних
Індекси інфляції наростаючим підсумком з січня 1998 року по грудень 2019 року
01.01.2019
Немає даних
Індекси інфляції наростаючим підсумком з січня 1998 року по січень 2019 року
01.02.2019
Немає даних
Індекси інфляції за 2018 рік та за січень 2019 року
01.02.2019
Немає даних
На стадії розроблення проектної документації складається інвесторська кошторисна документація, у тому числі Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, що визначає повну кошторисну вартість всіх робіт і витрат, включаючи кошторисну вартість будівельних робіт, витрат на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також інших витрат. У ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва наведена Примірна номенклатура Зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва (Додаток К). За наявною інформацією в главу 10 Утримання служби замовника останнім часом було внесено зміни щодо врахування коштів на здійснення технічного нагляду, коштів на надання послуг інженера-консультанта, однак змінена форма в нормативних документах не наводилася, у зв’язку з чим виникають розбіжності між спеціалістами замовників і проектних організацій, які не володіють інформацією про внесені зміни. Просимо дати роз’яснення щодо внесених змін і, якщо можливо, навести змінену редакцію глави 10 Примірної номенклатури Зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва
01.02.2019
Немає даних
На стадії розроблення проектної документації складається інвесторська кошторисна документація, у тому числі Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, що визначає повну кошторисну вартість всіх робіт і витрат, включаючи кошторисну вартість будівельних робіт, витрат на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також інших витрат. У ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва наведена Примірна номенклатура Зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва (Додаток К). За наявною інформацією в главу 10 Утримання служби замовника останнім часом було внесено зміни щодо врахування коштів на здійснення технічного нагляду, коштів на надання послуг інженера-консультанта, однак змінена форма в нормативних документах не наводилася, у зв’язку з чим виникають розбіжності між спеціалістами замовників і проектних організацій, які не володіють інформацією про внесені зміни. Просимо дати роз’яснення щодо внесених змін і, якщо можливо, навести змінену редакцію глави 10 Примірної номенклатури Зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва
01.02.2019
Немає даних
Інформація про заробітну плату працівників, зайнятих у будівництві, у середньому по Україні за 2017 рік і за 2018 рік (дані Державної служби статистики України)
01.02.2019
Немає даних
М 42.1-37641918-771:2018 Методика розрахунку стійкості асфальтобетонного покриття до утворення колії на залізобетонних автодорожніх мостах
01.01.2018
Немає даних
Просимо роз’яснити, чи не є втручанням у господарську діяльність підрядника вимоги замовників надавати для перевірки первинні документи, які підтверджують витрати генерального підрядника, відображені в Актах приймання виконаних будівельних робіт, а саме податкові накладні, акти приймання-передачі наданих послуг, виконаних субпідрядниками робіт, інші документи, на підставі яких визначається вартість виконаних будівельних робіт по об’єкту? Чи не порушує це принцип самостійного здійснення господарської діяльності суб’єктом господарювання?
01.02.2019
Немає даних
Просимо роз’яснити, чи не є втручанням у господарську діяльність підрядника вимоги замовників надавати для перевірки первинні документи, які підтверджують витрати генерального підрядника, відображені в Актах приймання виконаних будівельних робіт, а саме податкові накладні, акти приймання-передачі наданих послуг, виконаних субпідрядниками робіт, інші документи, на підставі яких визначається вартість виконаних будівельних робіт по об’єкту? Чи не порушує це принцип самостійного здійснення господарської діяльності суб’єктом господарювання?
01.02.2019
Немає даних
Просимо роз’яснити спірне питання, що виникло при проведенні експертизи проектно-кошторисної документації. Запитання стосується такого. У ДСТУ Б Д.2.2-33:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Лінії електропередачі (Збірник 33) (ДБН Д.2.2-33-99, MOD), Технічна частина, підрозділ 1.5 Опори контактної мережі міського електротранспорту наведено Загальні вказівки (1.5.1), Правила обчислення об`ємів робіт (1.5.2), а також Таблицю 8 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм (1.5.3), у якій зазначено умови, які ускладнюють виконання робіт, і відповідні поправочні коефіцієнти, що враховують такі умови. У нашому випадку проектною документацією передбачена заміна на об’єкті 3-х опор контактної мережі, заміна проводів контактної мережі на визначеній проектом ділянці, фарбування сталевих опор тощо. Враховуючи специфіку робіт (неможливість виконання робіт у денний час у зв’язку з експлуатацією електротранспорту), проектом організації будівництва передбачена робота в нічний час протягом 3-х годин, відповідно в інвесторській кошторисній документації передбачено коефіцієнт 1,17 згідно з п.1.5.3.5 Таблиці 8, а також згідно з п.1.5.3.2 коефіцієнт 1,1, що враховує установлення 3-х опор відповідно до п.1.5.1.4. При проведенні експертизи експерт наполягає на виключенні цих коефіцієнтів, мотивуючи тим, що в Додатку до Таблиці 8 написано таке: Коефіцієнти до норм, наведені в пп.1.5.3.2 - 1.5.3.5 призначені для визначення витрат при розрахунках за фактично виконані в зазначених умовах роботи
01.02.2019
Немає даних
Просимо роз’яснити спірне питання, що виникло при проведенні експертизи проектно-кошторисної документації. Запитання стосується такого. У ДСТУ Б Д.2.2-33:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Лінії електропередачі (Збірник 33) (ДБН Д.2.2-33-99, MOD), Технічна частина, підрозділ 1.5 Опори контактної мережі міського електротранспорту наведено Загальні вказівки (1.5.1), Правила обчислення об`ємів робіт (1.5.2), а також Таблицю 8 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм (1.5.3), у якій зазначено умови, які ускладнюють виконання робіт, і відповідні поправочні коефіцієнти, що враховують такі умови. У нашому випадку проектною документацією передбачена заміна на об’єкті 3-х опор контактної мережі, заміна проводів контактної мережі на визначеній проектом ділянці, фарбування сталевих опор тощо. Враховуючи специфіку робіт (неможливість виконання робіт у денний час у зв’язку з експлуатацією електротранспорту), проектом організації будівництва передбачена робота в нічний час протягом 3-х годин, відповідно в інвесторській кошторисній документації передбачено коефіцієнт 1,17 згідно з п.1.5.3.5 Таблиці 8, а також згідно з п.1.5.3.2 коефіцієнт 1,1, що враховує установлення 3-х опор відповідно до п.1.5.1.4. При проведенні експертизи експерт наполягає на виключенні цих коефіцієнтів, мотивуючи тим, що в Додатку до Таблиці 8 написано таке: Коефіцієнти до норм, наведені в пп.1.5.3.2 - 1.5.3.5 призначені для визначення витрат при розрахунках за фактично виконані в зазначених умовах роботи
01.02.2019
Немає даних
ДСТУ ISO 14637/IDF 195:2009 Молоко. Ферментативний метод визначення вмісту сечовини з використанням різниці pH (Контрольний метод) (ISO 14637/IDF 195:2004, IDT). Зі зміною і поправкою
12.03.2009
01.01.2011
ДСТУ ISO 10110-7:2004 Оптика та оптичні прилади. Готування креслеників оптичних елементів та систем. Частина 7. Допуски на дефекти поверхні (ISO 10110-7:1996, IDТ)
05.07.2004
01.10.2005
ДСТУ 4761:2007 Плити деревинностружкові та деревинноволокнисті. Метод визначення розбухання за товщиною після занурення у воду (EN 317:1993, MOD)
04.05.2007
01.01.2009
ДСТУ ГОСТ 8.113:2009 ДСВ. Штангенциркулі. Методика повірки
22.12.2008
01.02.2009
ДСТУ EN 13117-1:2008 Тара транспортна. Ящики жорсткі пластмасові багаторазового використання. Частина 1. Загальні положення щодо застосування (EN 13117-1:2000, IDT)
14.08.2008
01.01.2010
ДСТУ ГОСТ 17216:2004 Чистота промислова. Класи чистоти рідин (ГОСТ 17216-2001, IDТ)
05.07.2004
01.01.2005
ДСТУ EN 420:2017 Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування (EN 420:2003+А1:2009, IDТ)
22.12.2017
01.01.2019
СОУ НАЕК 143-2:2018 Капітальне будівництво. Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи. Частина 2. Вимірювальна техніка та метрологія
13.08.2018
13.08.2018
СОУ НАЕК 143-1:2018 Капітальне будівництво. Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи. Частина 1. Автоматизовані системи керування технологічними процесами
13.08.2018
13.08.2018
ДСТУ 2621-94 Зв`язок телефонний. Загальні поняття. Телефонні мережі. Терміни та визначення
29.06.1994
01.07.1995
ДСТУ 2657-94 Машини та обладнання для механізації робіт у доменному виробництві. Загальні вимоги безпеки
11.07.1994
01.07.1995
ДСТУ 2615-94 Електрозв`язок. Зв`язок цифровий та системи передачі цифрові. Терміни та визначення. З поправкою
01.07.1995
01.07.1995
ДСТУ 2624-94 Зв`язок телефонний. Системи сигналізації. Терміни та визначення
29.06.1994
01.07.1995
ДСТУ EN 60598-1:2017 Світильники. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (EN 60598-1:2015/A1:2018, IDT; IEC 60598-1:2014/A1:2017, IDT). Зміна № 1:2018
13.12.2018
17.12.2018
ДСТУ CEN ISO/TR 15608:2015 Зварювання. Настанова щодо класифікації металевих матеріалів за групами (CEN ISO/TR 15608:2013, IDT)
25.12.2015
01.01.2016
ДСТУ EN 60598-2-5:2015 Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 5. Прожектори заливного світла (EN 60598-2-5:1998, IDT)
12.02.2016
01.01.2016
ДСТУ EN 1459:2014 Безпечність промислових навантажувачів. Самохідні навантажувачі з видвижним вантажопідйомником (EN 1459:1998+A3:2012, IDT)
29.12.2014
01.01.2016
ДСТУ EN ISO 9017:2015 Випробування руйнівні зварних з’єднань металевих матеріалів. Випробування на переламування (EN ISO 9017:2013, IDT; ISO 9017:2001, IDT)
25.12.2015
01.01.2016
Наказ від 08.08.1997 № 63 Про затвердження Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України
08.08.1997
Немає даних
Ціноутворення у будівництві, № 2, лютий 2019 (рос)
01.02.2019
Немає даних
ДСТУ ISO 2553:2014 Зварювання та споріднені процеси. Умовні познаки на креслениках. Зварні з’єднання (ISO 2553:2013, IDT)
28.07.2014
01.11.2014
ДСТУ IEC 60949:2018 Розрахунок термічно допустимих струмів короткого замикання з урахуванням ефектів неадіабатичного нагрівання (IEC 60949:1988/AMD1:2008, IDT). Зміна № 1:2018
10.12.2018
01.01.2019
ДСТУ EN ISO 4074:2015 Презервативи ґумові. Вимоги та методи випробування (EN ISO 4074:2002/AC:2008, IDT). Поправка № 1:2015
25.12.2015
01.01.2016
ДСТУ EN ISO 4074:2015 Презервативи ґумові. Вимоги та методи випробування (EN ISO 4074:2002, IDT; ISO 4074:2002, IDT)
25.12.2015
01.01.2016
ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення
28.09.2018
01.06.2019
Наказ від 28.09.2018 № 260 Про затвердження ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення
28.09.2018
Немає даних
Наказ від 05.09.2018 № 1129 Про внесення змін до наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 12.06.2017 № 945
05.09.2018
Немає даних
ДСТУ ISO 1003:2018 Прянощі. Імбир (Zingiber officinale Roscoe). Технічні умови (ISO 1003:2008, IDT)
18.07.2018
20.07.2018
Наказ від 12.06.2017 № 945 Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг щодо виконання підготовчих та будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів
12.06.2017
05.09.2018
ДСТУ ISO 4063:2014 Зварювання та споріднені процеси. Перелік й умовні познаки процесів (ISO 4063:2009, IDT)
28.07.2014
01.11.2014
ДСТУ ISO 928:2015 Прянощі та приправи. Визначення загального вмісту золи (ISO 928:1997, IDT)
25.12.2015
01.01.2016
ДСТУ ISO 927:2015 Прянощі та приправи. Визначення вмісту домішок і сторонніх речовин (ISO 927:2009/Cor 1:2012, IDT). Поправка № 1:2015
25.12.2015
01.01.2016
ДСТУ ISO 927:2015 Прянощі та приправи. Визначення вмісту домішок і сторонніх речовин (ISO 927:2009, IDT)
25.12.2015
01.01.2016
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2018 році
01.02.2019
Немає даних
Лист від 13.02.2019 № 8/15.3/298-19 Щодо розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів
13.02.2019
Немає даних
Постанова від 28.11.2018 № 1078 Про внесення змін до пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 934
28.11.2018
23.01.2018
ДСТУ ISO 2813:2015 Фарби та лаки. Визначення блиску під кутом 20°, 60° і 85° (ISO 2813:2014, IDT)
05.11.2015
01.01.2016
Ціноутворення у будівництві, № 2, лютий 2019 (укр)
01.02.2019
Немає даних
Закон України від 23.11.2018 № 2628-VIII Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів
23.11.2018
01.01.2019
Постанова від 05.10.2018 № 1178 Про затвердження Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника останньої надії
05.10.2018
19.10.2018
Постанова від 05.10.2018 № 1176 Про затвердження Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
05.10.2018
19.10.2018
Постанова від 12.12.2018 № 1056 Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника останньої надії
12.12.2018
15.12.2018
ДСТУ EN ISO 10042:2015 Зварювання. З’єднання з алюмінію та його сплавів, виконані дуговим зварюванням. Рівні якості залежно від дефектів (EN ISO 10042:2005, IDT; ISO 10042:2005, IDT)
25.12.2015
01.01.2016
Розпорядження від 12.12.2018 № 1023-р Про визначення державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності Укрінтеренерго постачальником останньої надії
12.12.2018
12.12.2018
Постанова від 14.03.2018 № 310 Про затвердження Кодексу систем розподілу
14.03.2018
19.04.2018
Постанова від 14.03.2018 № 308 Про затвердження Правил ринку на добу наперед та внутрішньодобового ринку
14.03.2018
01.07.2019
ДСТУ EN 81-20:2015 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські (EN 81-20:2014, IDT). Поправка № 2
01.01.2019
Немає даних
ДСТУ 4492:2017 Олія соняшникова. Технічні умови. Поправка № 2
01.01.2019
Немає даних
ДСТУ 4492:2017 Олія соняшникова. Технічні умови. Поправка № 1
01.01.2019
Немає даних
Постанова від 16.01.2019 № 27 Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
16.01.2019
23.01.2020
Постанова від 14.03.2018 № 307 Про затвердження Правил ринку
14.03.2018
01.07.2019
Наказ від 11.02.2019 № 25 Про відновлення дії національного стандарту
11.02.2019
Немає даних
Перелік діючих відомчих будівельних норм (ВБН), галузевих будівельних норм (ГБН), стандартів організацій України (СОУ) у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.02.2019 року
01.02.2019
01.02.2019
Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року
01.02.2019
01.02.2019
ДСТУ EN ISO 18275:2014 Матеріали зварювальні. Eлектроди покриті для ручного дугового зварювання високоміцних сталей. Класифікація (EN ISO 18275:2012, IDT)
30.12.2014
01.01.2016
Наказ від 14.12.2018 № 403 Про скасування стандартів Укравтодору
14.12.2018
Немає даних
Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць
03.03.2015
Немає даних
Постанова від 28.01.2002 № 178/2002 Встановлення загальних принципів і вимог харчового законодавства, створених Європейською Владою Безпеки харчових продуктів і встановлюючи принципи з питань нешкідливості харчових продуктів
28.01.2002
Немає даних
Державний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки (станом на 29.12.2018)
10.10.2003
29.12.2018
ОМД 33497324.002-2005 Методика проведення експертного обстеження атракціонної техніки
05.07.2005
Немає даних
ДСТУ EN ISO 20471:2016 Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги (EN ISO 20471:2013, IDT; ISO 20471:2013, IDT; EN ISO 20471:2013/А1:2016, IDT; ISO 20471:2013/Amd 1:2016, IDT). Поправка
01.12.2018
Немає даних
Галузеві будівельні норми та стандарти (ВБН, ГБН, ГСТУ, СОУ), розроблені на замовлення Укравтодору, та їх статус на 31.12.2018
31.12.2018
Немає даних
СОУ 42.1-37641918-087:2019 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього господарства
11.02.2019
01.04.2019
Наказ від 11.02.2019 № 43 Про прийняття СОУ 42.1-37641918-087:2019
11.02.2019
Немає даних
Наказ від 14.12.2018 № 402 Про скасування стандартів Укравтодору
14.12.2018
Немає даних
© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com