Нові документи БУДСТАНДАРТ Online

Найменування документа Дата прийняття Дата початку дії
Чи необхідно відповідним наказом вводити в експлуатацію риштування та помости?
01.06.2019
Немає даних
Підприємство має у власності та використовує трансформаторну підстанцію 10/0.4 кВ. Свого електротехнічного персоналу та енергетика (особи, відповідальної за електрогосподарство) в штаті немає. Технічне обслуговування ТП здійснює спеціалізована організація за договором. Особою, відповідальною за електрогосподарство, є працівник спеціалізованої організації. Чи достатньо цих умов для отримання підприємством дозволу на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад 1000В- ТП10/0.4)?
01.06.2019
Немає даних
На підприємстві створена і функціонує комісія з перевірки знань з питань охорони праці. Прийняття на роботу робітників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою (машиніст бурової установки, токар тощо) відбувається в одиночних випадках і тільки тих, хто має посвідчення з відповідної професійної підготовки. Проводити навчання, у тому числі щорічне спеціальне, як традиційними методами (лекції), так і з використанням сучасних технічних засобів немає можливості — їх просто нема. Чи допускається проведення навчання таких робітників шляхом самопідготовки за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх обов`язків, з наступною перевіркою знань в комісії?
01.06.2019
Немає даних
Чи підпадає під правила роботи на висоті, визначені НПАОП 0.00-1.15-07, перебування водія на даху броньованого засобу (БМП) під час відкриття чи закриття люка, висота 1,5 м?
01.06.2019
Немає даних
Аптечка на виробництві: де розміщувати та що в ній має бути?
01.06.2019
Немає даних
З якою періодичністю необхідно проводити перевірку знань працівників з питань охорони праці?
01.06.2019
Немає даних
Яка документація з охорони праці необхідна для ефективної роботи СУОП?
01.06.2019
Немає даних
Чи підлягають працівники направленню на санаторно-курортне лікування за рахунок підприємства згідно з рекомендаціями Держпраці?
01.06.2019
Немає даних
Чи існує перелік загальних питань, за якими Держпраця проводить перевірку? Які документи необхідні підприємству для успішного проходження перевірки?
01.06.2019
Немає даних
Нове виробництво, де працює менше 40 чол. Чи потрібно призначати особу, відповідальну за охорону праці працівників? Чи існує обов`язкова звітна документація й куди її подавати?
01.06.2019
Немає даних
Згідно з Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.11.2011 № 1107, до робіт підвищеної небезпеки належить зберігання горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які визначені в постанові КМУ від 11.07.2002 № 956 (відповідно до п.3 Додатку 2). Чи потрібно мати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки під час експлуатації двох резервуарів з бензином та дизельним паливом. За результатами ідентифікації об`єкт не належить до об`єктів підвищеної небезпеки, але зареєстрований як потенційно небезпечний об`єкт
01.06.2019
Немає даних
Фірма має один верстат лазерного різання, що ріже акрил литий і екструдований (кімната обладнана трубою та витяжкою). Чи потрібно оформлювати якісь документи задля одного верстата?
01.06.2019
Немає даних
Для підприємства, яке планує здійснювати виробничу діяльність, було проведено ОВД з отриманням позитивного висновку. Після підприємство почало проводити роботи з отримання дозволу на викиди, і зіткнулося з тим, що в ОВД вказано меншу кількість джерел викидів порівняно з фактичною під час проведення інвентаризації. Чи повинне підприємство заново проводити ОВД? Можливо, можна провести інвентаризацію джерел викидів за фактичним станом з подальшим отриманням дозволу на викиди?
01.06.2019
Немає даних
Які санкції та відповідальність підприємства та посадових осіб (які саме особи) у випадку передачі небезпечних відходів суб’єктам, що не мають відповідної ліцензії на поводженнями із небезпечними відходами (мазут некондиційний)?
01.06.2019
Немає даних
Об’єкт підлягає оцінці впливу на довкілля. Чи потрібно розробляти матеріали (розділ) оцінки впливів на навколишнє середовище у складі проектної документації за наявного Звіту з оцінки впливу на довкілля?
01.06.2019
Немає даних
Згідно з договором підприємство Х виконує для підприємства Y Проект планованої діяльності, розробляє ОВД та проходить процедуру ОВД під своїм ім’ям Х. Чи може підприємство Y надалі провадити господарську діяльність з Висновком ОВД на ім’я Х?
01.06.2019
Немає даних
Наказ від 07.06.2019 № 146 Про прийняття та скасування національних стандартів
07.06.2019
Немає даних
Наказ від 07.06.2019 № 145 Про прийняття національних стандартів
07.06.2019
Немає даних
Наказ від 07.06.2019 № 144 Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття змін до національних стандартів
07.06.2019
Немає даних
Наказ від 07.06.2019 № 143 Про внесення зміни до наказу від 27.12.2017 № 47
07.06.2019
Немає даних
Наказ від 06.06.2019 № 142 Про прийняття національних стандартів
06.06.2019
Немає даних
Наказ від 06.06.2019 № 141 Про прийняття та скасування національних стандартів
06.06.2019
Немає даних
Наказ від 06.06.2019 № 140 Про внесення зміни до наказу від 13.12.2018 № 486 та про відновлення дії національного стандарту
06.06.2019
Немає даних
Наказ від 06.06.2019 № 139 Про внесення зміни до наказу від 10.05.2019 № 117
06.06.2019
Немає даних
Розпорядження від 22.05.2019 № 402-р Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення
22.05.2019
Немає даних
Постанова від 06.02.2019 № 342 Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг
06.02.2019
04.05.2020
Лист від 15.03.2019 № 40-701-16/1736-19 Щодо деяких питань забудови земельної ділянки
15.03.2019
Немає даних
Наказ від 08.04.2019 № 166 Про визнання такими, що не застосовуються на території України, деяких нормативних документів електроенергетичної галузі
08.04.2019
Немає даних
ДСП 3.3.2.040-99 Державні санітарні правила по обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва
01.12.1999
Немає даних
Лист від 06.03.2019 № 1898/4/4.4-ДП-19 Щодо права підприємства покращувати умови праці працівників шляхом виконання рекомендацій щодо покращання умов праці на робочих місцях
06.03.2019
Немає даних
Лист від 29.11.2018 № 1678/0/102-18 Щодо деяких питань оплати праці
29.11.2018
Немає даних
Постанова від 25.12.1997 № 1471 Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання
25.12.1997
04.04.2019
Лист від 18.02.2019 № 1366/3/5.2-ДП-19 Щодо експлуатації обладнання під тиском
18.02.2019
Немає даних
Наказ від 07.12.2015 № 469 Про повноваження щодо управління об`єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України
07.12.2015
18.05.2016
Постанова від 20.08.2014 № 363 Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
20.08.2014
04.04.2019
Постанова від 06.03.2019 № 298 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
06.03.2019
13.04.2019
Постанова від 06.03.2019 № 253 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти
06.03.2019
03.04.2019
Постанова від 13.03.2019 № 219 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров`я, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) зазначеним Міністерством
13.03.2019
27.03.2019
Лист від 15.02.2019 № 138/0/206-19 Щодо створення служби охорони праці підприємства (організації, установи) залежно від чисельності працівників та умов праці
15.02.2019
Немає даних
Лист від 26.02.2019 № 113/0/247-19 Щодо складання акта за формою НТ (невиробничий травматизм) для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв`язку з травмою, не пов`язаною з виконанням трудових обов`язків
26.02.2019
Немає даних
Розпорядження від 24.01.2019 № 102 Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг
24.01.2019
29.03.2019
Наказ від 04.02.2019 № 82 Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ України
04.02.2019
22.03.2019
Наказ від 20.06.2018 № 146 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів
20.06.2018
Немає даних
Наказ від 06.03.2019 № 100 Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання суб`єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами
06.03.2019
28.03.2019
Чи допускається проводити гідростатичне випробування посудин, що працюють під тиском, лише у строки, передбачені в розділі VIII Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, і не враховувати вимоги інших розділів? Чи можна не проводити гідростатичне випробування посудин робочим тиском не рідше одного разу на рік, якщо це не передбачено підприємством-виробником посудини? Хто визначає періодичність проведення гідростатичного випробування посудин робочим тиском?
01.05.2019
Немає даних
Чи може бути на підприємстві обрано комісію із страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, наприклад, з 10 членів, та з їх числа створено робочу комісію у кількості 4 членів?
01.05.2019
Немає даних
Часто виникає спір з приводу витрат на охорону праці. Ремонт побутової кімнати, заміна кабіни для водія вантажного авто - це витрати на ОП? Чи це вважається поліпшенням умов праці і санітарно-гігієнічних умов?
01.05.2019
Немає даних
Наказ від 01.03.2019 № 48 Про внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами
01.03.2019
04.06.2019
Прошу надати роз`яснення, чи є правомірними вимоги працівників Фонду соціального страхування України щодо обов`язкового складання акту за формою НТ, якщо потерпілий цього не вимагає і нормами Закону це не передбачено?
01.05.2019
Немає даних
Наказ від 28.01.2019 № 41 Про затвердження знаків розрізнення, зразків, порядку та норм носіння форменого одягу працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України
28.01.2019
26.04.2019
Прошу надати роз`яснення щодо розрахунку чисельності працівників служби охорони праці підприємства (організації, установи) залежно від чисельності працівників та умов праці з наданням детальної діючої методики, згідно із Законом України Про охорону праці. Наша організація налічує понад 500 робітників і службовців
01.05.2019
Немає даних
Прошу надати роз`яснення з приводу встановлення доплати за роботу в шкідливих і важких умовах праці працівникам лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції, а саме: лікарю-вірусологу та фельдшеру-лаборанту. Відповідно до п. 4 додатка 4 до наказу Мінсоцпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519 Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту населення за проведення усіх видів лабораторних досліджень крові населення та матеріалів, які надходять від хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих, працівникам підвищують посадові оклади на 60%. Прошу роз`яснити, чи підвищуються оклади працівникам лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції постійно, під час проведення постановок, під час проведення лабораторних досліджень крові донорів або під час виявлення, під час проведення лабораторних досліджень донорів, на ВІЛ-інфекцію або СНІД?
01.05.2019
Немає даних
Р В.2.3-37641918-899:2018 Рекомендації з регенерації шарів асфальтобетонного покриття за технологією гарячого ресайклінгу на дорозі без зміни та зі зміною складу асфальтобетону
29.11.2018
12.12.2018
ДСТУ EN ISO 5579:2014 Неруйнівний контроль. Радіографічний контроль металевих матеріалів із застосуванням плівки та рентген- і гамма-випромінювання. Основні правила (EN ISO 5579:2013, IDT)
30.12.2014
01.01.2016
ГБН В.2.3-37641918-560:2019 Автодорожні мости. Спеціальні допоміжні споруди. Проектування
15.05.2019
01.09.2019
ДСТУ 8811.1:2018 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та рикети. Метод визначення загального заліза. Поправка № 1
01.04.2019
Немає даних
ДСТУ 8732:2017 Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування. Поправка № 1
01.04.2019
Немає даних
ДСТУ 8772:2018 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Методи випробування. Поправка № 1
01.04.2019
Немає даних
ДСТУ EN 54-4:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устатковання електроживлення (EN 54-4:1997; А1:2002, IDT). Поправка
01.04.2019
Немає даних
ДСТУ EN 13397:2015 Промислова трубопровідна арматура. Клапани мембранні металеві (EN 13397:2001, IDT)
25.12.2015
01.01.2016
ДСТУ EN 556-1:2014 Стерилізація медичних виробів. Вимоги до медичних виробів з позначенням СТЕРИЛЬНІ. Частина 1. Вимоги до медичних виробів, що підлягають кінцевій стерилізації (EN 556-1:2001; АС:2006). Поправка № 1
01.04.2019
Немає даних
ДСТУ EN 50065-2-1:2010 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-1. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем і обладнання зв’язку діапазону частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у житловому й торговому середовищах і у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (EN 50065-2-1:2003; А1:2005, IDT). Поправка
01.04.2019
Немає даних
ДСТУ EN 12385-5:2010 Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 5. Канати подвійного звивання для ліфтів (EN 12385-5:2002; AC:2005, IDT). Поправка № 2
01.04.2019
Немає даних
ДСТУ EN 81-70:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 70. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями (EN 81-70:2003; А1:2004, IDT). Поправка № 1
01.04.2019
Немає даних
А В.2.3-37641918-009:2019 Альбом типових рішень. Армування ґратками композитними шарів основи і покриття нежорсткого дорожнього одягу
24.05.2019
Немає даних
ДСТУ EN 60529:2014 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР) (EN 60529:1992, EN 60529:1992/A1:2000, EN 60529:1992/A2:2013, EN 60529:1992/AC:1993, IDT)
29.12.2014
01.01.2016
В товаристві виконує роботу підрядна організація. Вступний та первинний інструктажі з ОП проводить інженер з ОП товариства, чи працівники повинні пройти їх у своїй організації?
01.05.2019
Немає даних
Чи може електрогазозварник виконувати роботи водія автотранспортних засобів за сумісництвом?
01.05.2019
Немає даних
Чи може бригада з числа відряджених працівників проводити технічні заходи, а саме підготовку робочого місця і допуск до роботи в електроустановках підприємства (ТП 10/0,4 кВ), якщо керівнику робіт надано право видачі нарядів? Електроустановка без місцевих оперативних чергових
01.05.2019
Немає даних
Чи можна замінити видачу працівникам 0,5 л молока на 60 г сиру твердого за роботу зі шкідливими умовами праці (відповідно до атестації робочих місць)?
01.05.2019
Немає даних
Чи обов`язково затверджувати Перелік робіт з підвищеною небезпекою саме наказом? Чи не достатньо затвердити Перелік підписом роботодавця у правому верхньому куті?
01.05.2019
Немає даних
ДСТУ EN 13709:2015 Клапани сталеві прохідні, запірні та зворотні промислові (EN 13709:2010, IDT)
25.12.2015
01.01.2016
На підприємстві експлуатуються газові котли PROTHERM потужністю 99 кВт для опалення виробничих приміщень. Чи необхідно щорічно проводити навчання та перевірку знань операторів котельні в спеціалізованих навчальних закладах? Чи взагалі є необхідність операторів для експлуатації цих котлів?
01.05.2019
Немає даних
Прошу проінформувати про вимоги до акумуляторної (зарядної) кімнати технологічного транспорту. Які вимоги до ЗІЗ осіб, відповідальних за обслуговування кислотних та лужних акумуляторів? Які засоби промивання для очей та шкіри повинні бути наявні?
01.05.2019
Немає даних
Наказ від 26.03.2019 № 84 Про затвердження Зміни № 1 ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво
26.03.2019
Немає даних
Від пожежі на полігоні ТПВ загинули 7500 виноградних кущів. Виноробне підприємство понесло збитки за втратою плодоносних кущів та збитки за втраченою вигодою від передбачуваного врожаю. Крім того, порушено баланс грунту. Яку відповідальність несе балансоутримувач полігона ТПВ? Звідки можна отримати інформацію щодо легальності полігона ТПВ за місцем його розташування? Чи існує державний реєстр полігонів України?
01.05.2019
Немає даних
Якими законодавчими актами регулюється утилізаця побутових кондиціонерів на підприємстві? Як класифікувати відпрацьовані кондиціонери типу БК-1500 та ін. за Класифікатором відходів ДК 005-96? Хто проводить утилізацію кондиціонерів?
01.05.2019
Немає даних
ДСТУ EN 13611:2015 Пристрої безпеки й керування газовими пальниками та приладами, що працюють на газовому та/або рідкому паливі. Загальні вимоги (EN 13611:2015, IDT)
25.12.2015
01.01.2016
Як розрахувати норматив утворення відходу окалини при зачистці котла після рафінування?
01.05.2019
Немає даних
Чи можна вважати органом місцевого самоврядування району державну адміністрацію для оприлюднення документів з підготовки Звіту з ОВД (повідомлень та оголошень про громадські слухання)?
01.05.2019
Немає даних
ДСТУ EN ISO 16139:2015 Клапани промислові. Запірні крани з термопластичних матеріалів (EN ISO 16139:2006, IDT; ISO 16139:2006, IDT)
25.12.2015
01.01.2016
СОУ Д.2.4-03359182-001:2016 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Утримання і ремонт об`єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів. Зміна № 3
18.05.2019
18.05.2019
Чому знизився попит на відпрацьовані шини? Підприємство вже протягом місяця не може офіційно здати б/в шини (склади завалені, переробники зупиняють роботу). Чи можна передати хоча б маленьку частину б/в шин працівникам підприємства?
01.05.2019
Немає даних
СОУ Д.2.7-03359182-002:2016 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для виконання робіт з утримання і ремонту об`єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів. Зміна № 3
18.05.2019
18.05.2019
Чи існують норми закону, якими передбачено механізм дій щодо дозволу на викиди та інвентаризацію відходів підприємства в зв`язку зі зміною юридичної адреси внаслідок перейменування назви вулиці в результаті декомунізації? Надайте роз`яснення щодо необхідності переоформлення дозвільних документів на іншу юридичну адресу
01.05.2019
Немає даних
ДСТУ EN ISO 16137:2015 Клапани промислові. Зворотні крани з термопластичних матеріалів (EN ISO 16137:2006, IDT; ISO 16137:2006, IDT)
25.12.2015
01.01.2016
СОУ Д.2.2-03359182-003:2019 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Герметизація швів і стиків дорожніх покриттів бітумною стрічкою
18.05.2019
18.05.2019
Підприємство займається експлуатацією гідроелектростанцій. Дві ГЕС знаходяться на дериваційному каналі. Водозабір першої ГЕС оснащений системою рибозахисту. Друга ГЕС - знаходиться на цьому ж каналі нижче за течією. Канал - це, з точки зору гідротехніки, інженерна споруда. До другої ГЕС вода по каналу потрапляє лише через першу ГЕС. Питання в тому, чи є необхідність обладнання рибозахистом водозабору другої ГЕС? Примітка: не виключене випадкове занесення, наприклад, птахами ікринок в канал нижче першої ГЕС та певне зародження життя іхтіофауни в інженерній споруді (в дериваційному каналі)
01.05.2019
Немає даних
ДСТУ EN 764-5:2015 Обладнання, що працює під тиском. Частина 5. Документи щодо контролювання металевих матеріалів і відповідності специфікації на матеріали (EN 764-5:2014, IDT)
25.12.2015
01.01.2016
ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво. Зміна № 1
26.03.2019
01.09.2019
На підприємстві, що територіально знаходиться в межах однієї області та в межах одного річкового басейну, експлуатують декілька виробничих дільниць. Дозвіл на спеціальне водокористування отримано один (спільний) і дія його поширюється на всі виробничі дільниці (спеціальне водокористування здійснюється на всіх дільницях). В процесі проектування перебуває ще одна виробнича дільниця в межах цієї ж області з плановим водокористуванням до 3-х м. куб/на добу. Чи необхідно переоформлювати (отримувати новий) дозвіл на спеціальне водокористування із врахуванням водокористування нової виробничої дільниці?
01.05.2019
Немає даних
Чи існують спеціальні правила утилізації сонячних модулів? Чи існують правила утилізації кремнієвих моно- та полікристалічних сонячних модулів? Зразок технічного паспорту відходу кремнієві сонячні панелі. Як класифікувати сонячні модулі за Класифікатором відходів ДК 005-96?
01.05.2019
Немає даних
ДСТУ EN 13371:2015 Кріогенні посудини. З`єднання для експлуатування за наднизької температури (EN 13371:2001, IDT)
25.12.2015
01.01.2016
Відходи, які утворюються на підприємстві після очищення жироловок, належать до IV класу небезпеки (1551.2.6.01 Відходи рідкі очищення вод стічних). Чи необхідна ліцензія для організації, яка готова купувати ці відходи як вторинну сировину? У разі, якщо ліцензія не потрібна, то які документи, окрім договору та акта виконаних робіт, повинні бути надані?
01.05.2019
Немає даних
ДСТУ EN ISO 16138:2015 Клапани промислові. Мембранні крани з термопластичних матеріалів (EN ISO 16138:2006, IDT; ISO 16138:2006, IDT)
25.12.2015
01.01.2016
Як розрахувати клас небезпеки відходів? Чи існує методика або механізм розрахунку?
01.05.2019
Немає даних
Наказ від 18.05.2019 № 136-а Про затвердження та надання чинності Зміна № 3 до СОУ Д.2.4-03359182-001:2016; Зміна № 3 до СОУ Д.2.4-03359182-002:2016; СОУ Д.2.2-03359182-003:2019
18.05.2019
Немає даних
ДСТУ EN 12953-9:2015 Котли жаротрубні. Частина 9. Вимоги до обмежувальних пристроїв котлів і допоміжних пристроїв (EN 12953-9:2007, IDT)
25.12.2015
01.01.2016
Ґрунт, вийнятий після проведення розкопок та ремонту доріг на підприємстві, вивезено для зберігання на власну територію. Чи вважається засміченням території зберігання ґрунту на майданчику без твердого покриття?
01.05.2019
Немає даних
Лист від 30.05.2019 № 236 Про умовну позначку СОУ Д.2.2-03359182-003:2019
30.05.2019
Немає даних
ДСТУ EN 15776:2015 Посудини, що працюють під тиском. Вимоги до проектування й виготовлення посудин та елементів посудин із чавуну, що працюють під тиском, з видовженням після гідророзривання, що дорівнює або менше ніж 15% (EN 15776:2011+A1:2015, IDT)
25.12.2015
01.01.2016
Лист від 17.05.2019 № 225 Про погодження СОУ Д.2.2-03359182-003:201Х, Зміни № 3 СОУ Д.2.4-03359182-001:2016, Зміни № 3 СОУ Д.2.7-03359182-002:2016
17.05.2019
Немає даних
Міське комунальне підприємство по експлуатації теплових мереж просить роз’яснити таке питання. Відповідно до проектної документації і договору підряду були виконані роботи з реконструкції ділянки теплових мереж, підрядна організація при виконанні робіт застосовувала власні будівельні машини - екскаватор і автомобільний кран. Вартість експлуатації цих машин була розрахована підрядником у повній відповідності з правилами, викладеними в державному стандарті ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013, вартість 1 маш-години їх експлуатації врахована в складі договірної ціни відповідно до нормативного часу їх застосування, погоджена нами як замовником і оплачена відповідно до Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в. При перевірці правильності використання коштів міського бюджету працівник контролюючого органа вважає, що має місце порушення, яке полягає ось у чому. У розрахунках вартості 1 маш-години експлуатації екскаватора і автокрана враховано витрати на ремонт і технічне обслуговування цієї техніки, як це передбачено стандартом. Перевіряючий вважає, що ці витрати треба виключати з вартості виконаних робіт, оскільки за період, що перевіряється, підрядник практично не купував запасні частини для ремонту цих машин і отже не має права одержувати гроші на їх ремонт від замовника. Невже замовник повинен контролювати підрядника або інших власників будівельної техніки, як вони обслуговують і ремонтують свої машини і механізми, вимагати документи на придбання запасних частин для ремонту або матеріалів для технічного обслуговування?
01.05.2019
Немає даних
Інформація про заробітну плату працівників, зайнятих у будівництві, у середньому по Україні за 2018 рік і за 3 місяці 2019 року (дані Державної служби статистики України)
01.05.2019
Немає даних
Просимо роз’яснити дуже важливе для наших спеціалістів питання, пов’язане з визначенням вартості виготовлення сталевих будівельних конструкцій. У теперішній час виникла суперечка з підрядною організацією щодо вартості виготовлення сталевих ферм покриття, передбачених проектною документацією на будівництво будівель логістичного комплексу (згідно з договором підряду визначення вартості робіт виконується за ДСТУ Б Д.1.1-1:2013). У договірній ціні підрядник визначив вартість виготовлення сталевих ферм покриття за ресурсними елементними кошторисними нормами Збірника 9 Металеві конструкції, група 72 Виготовлення гратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми та ін.), норма 9-72-1. Незважаючи на те, що ця норма знаходиться в Розділі 8 Виготовлення металевих конструкцій на будівельних майданчиках, ми, як фахівці служби замовника, відповідальні за якість робіт і правильне визначення вартості будівельних робіт вважаємо, що виготовлення таких важливих несучих конструкцій, як ферми покриття прогоном 18 м не може бути здійснене на будівельному майданчику, а повинно бути виконане в заводських умовах з дотриманням всіх вимог, передбачених державними будівельними нормами і стандартами для забезпечення безпечної експлуатації будівель комплексу. З урахуванням викладеного, просимо роз’яснити, як правильно визначати вартість виготовлення сталевих ферм покриття в договірній ціні підрядника відповідно до наших вимог?
01.05.2019
Немає даних
ДСТУ EN 15955-2:2014 Залізничний транспорт. Залізнична колія. Машини, що демонтуються та пов`язане устатковання. Частина 2. Загальні вимоги щодо безпеки (EN 15955-2:2013, IDT)
29.12.2014
01.01.2016
ДСТУ EN 15954-2:2014 Залізничний транспорт. Залізнична колія. Причіпні вагони та пов`язане устатковання. Частина 2. Загальні вимоги щодо безпеки (EN 15954-2:2013, IDT)
29.12.2014
01.01.2016
ДСТУ EN 455-2:2015 Медичні рукавички для одноразового застосування. Частина 2. Вимоги та випробування фізичних властивостей (EN 455-2:2015, IDT)
27.11.2015
01.01.2016
ДСТУ 4766:2007 Маски косметичні. Загальні технічні умови
28.04.2007
01.01.2009
ДСТУ 4394:2005 Кава натуральна розчинна. Загальні технічні умови
28.04.2005
01.01.2006
Наказ від 20.11.2018 № 311 Про затвердження ДБН В.2.3-7:2018 Метрополітени
20.11.2018
Немає даних
Наказ від 30.05.2019 № 134 Про прийняття національних стандартів та перенесення терміну скасування чинності міждержавних нормативних документів в Україні
30.05.2019
Немає даних
ДСТУ ISO 4628-3:2015 Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 3. Оцінювання ступеня іржавіння (ISO 4628-3:2003, IDT)
05.11.2015
01.01.2016
Просимо роз’яснити спірне питання, що виникло під час перевірки вартості виконаних будівельних робіт при проведенні капітального ремонту житлового будинку. Відповідно до договірної ціни в Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в було включено роботи з навантаження будівельного сміття, що утворилося в процесі розбирання конструкцій (застосована норма 20-40-1 Навантаження сміття вручну Збірника 20 РЕКНр), а також враховано вивезення його на 10 км згідно з С311-10-М. Працівник Держаудитслужби вважає це порушенням, тому що ці роботи на його думку повинні виконуватися за рахунок загальновиробничих витрат відповідно до Додатка А до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва. Вважаємо таку думку неправильною, тому що є спеціальна державна норма на цю роботу, на кожному об’єкті ремонту кількість сміття може бути абсолютно різною і дуже значною, так само як і відстані його вивезення на звалище можуть дуже відрізнятися, а це великі витрати для підрядника, які не можуть ураховуватися в загальновиробничих витратах і повинні оплачуватися замовником кожного об’єкта капітального ремонту або реконструкції на підставі фактичних витрат підрядника на навантаження будсміття, його вивезення на звалище, витрат на утилізацію сміття, оплачених комунальному підприємству (звалищу)
01.05.2019
Немає даних
Індекси інфляції наростаючим підсумком з січня 1998 року по квітень 2019 року
01.05.2019
Немає даних
Індекси інфляції за 2018 рік та за 4 місяці 2019 року
01.05.2019
Немає даних
Інформація щодо цін на основні дорожньо-будівельні матеріали в Україні станом на 01.04.2019 року
01.04.2019
Немає даних
ДСТУ 3168-95 Монтаж електричний радіоелектронної апаратури та приладів. Технічні вимоги до обробляння монтажних проводів та кріплення жил (ГОСТ 23587-96)
28.07.1995
01.07.1997
ДСТУ 3328-96 Дугове зварювання конструкційних чавунів. Вимоги до технологічного процесу (ГОСТ 30430-96)
27.03.1996
01.07.1998
© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com