ДСТУ EN 13059:2013 Безопасность промышленных погрузчиков. Методы испытаний для измерений вибраций (EN 13059:2002+A1:2008, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18974 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 13059:2013 Безопасность промышленных погрузчиков. Методы испытаний для измерений вибраций (EN 13059:2002+A1:2008, IDT)
Дата начала действия01.07.2014
Дата принятия29.11.2013
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 29.11.2013 № 1424 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, пробных национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными стандартами, отмене национальных стандартов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа13059:2013
РазработчикТехнический комитет Украины (ТК 16) «Краны, подъемные устройства и соответствующее оборудование»
Принявший органТехнический комитет Украины (ТК 16) «Краны, подъемные устройства и соответствующее оборудование»


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

Методи випробовування для вимірювання вібрації
(EN 13059:2002+А1:2008, IDТ)

ДСТУ EN 13059:2013

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання» (ТК 16)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВЕ-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Андрієнко, канд. техн. наук; А. Башинський; С. Рогожин

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424 з 2014-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 13059:2002 ідентичний EN 13059:2002+А1:2008 Safety of industrial trucks — Test methods for measuring vibration (Безпечність промислових навантажувачів. Методи випробовування для вимірювання вібрації) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь- яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимірювані величини

5 Апаратура

5.1 Вимірювання загальної вібрації

5.1.1 Загальні положення

5.1.2 Віброперетворювачі

5.1.3 Частотне зважування

5.1.4 Час інтегрування

5.2 Швидкість машин

6 Напрямок та місце вимірювання вібрації

6.1 Напрямок вимірювання

6.2 Місце вимірювання

7 Наладнання та устатковання

7.1 Загальні положення

7.2 Випробовувальний трек

7.3 Устатковання та стан машини

7.3.1 Машина

7.3.2 Навантага

7.3.3 Шини

7.3.4 Машини з кабіною

7.3.5 Машини з оператором, що сидить

7.4 Оператори

7.4.1 Оператор, що стоїть

7.4.2 Оператор, що сидить

7.5 Параметри навколишнього середовища

8 Процедура вимірювання та достовірність результатів

8.1 Швидкість

8.2 Процедура випробуваний

8.3 Достовірність результатів випробовувань

8.4 Коефіцієнт варіації

8.5 Значення вібрації, що реєструють

8.5.1 Машини з оператором, що стоїть

8.5.2 Машини з оператором, що сидить

8.5.3 Машини з оператором, що стоїть та сидить

9 Відомості, які надають у протоколі випробування

10 Декларування значень емісії вібрації

11 Перевіряння значень емісії вібрації

Додаток А Настанова щодо випробовування «всюдихідних» машин. Категорія 6

Додаток В Настанова щодо протоколювання даних про вібрацію

В.1 Машина з оператором, що стоїть

В.2 Машина з оператором, що сидить

В.2.1 Сидіння відповідає коду випробування сидінь

В.2.2 Сидіння не відповідає коду випробування сидінь

В.3 Машина з оператором, що стоїть та сидить

Додаток С Процедура розробляння методу вимірювання на особливі категорії промислових навантажувачів

Додаток D Посилання на ETRTO видання

Додаток ZA Відповідність цього стандарту суттєвим вимогам європейської Директиви 98/37/ЄС

Додаток ZB Відповідність цього стандарту суттєвим вимогам європейської Директиви 2006/42/ЄС

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з європейськими нормативними документами, посилання на які є у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад європейського стандарту EN 13059:2002+А1:2008 Safety of industrial trucks — Test methods for measuring vibration (Безпечність промислових навантажувачів. Методи випробовування для вимірювання вібрації).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ці європейські норми» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 13059:2002+А1:2008, найбільш суттєві положення якої долучено до «Національного вступу»;

— долучено національний довідковий додаток НА, у якому наведено перелік національних стандартів України, згармонізованих з європейськими стандартами, посилання на які є у цьому стандарті;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— познаку щодо внесення зміни А1 зроблено згідно з правилами національної стандартизації подвійною рискою на полях тексту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ
Методи випробовування для вимірювання вібрації

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
Методы испытаний для измерений вибраций

SAFETY OF INDUSTRIAL TRUCKS
Test methods for measuring vibration

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання параметрів загальної вібрації, яка передається всьому тілу оператора промислового навантажувача (далі — машини).

Цей стандарт не застосовний для визначання параметрів локальної вібрації.

Цей стандарт може бути застосований для самохідних машин, на які поширюється ISO 5053:1987.

Додаток А цього стандарту поширюється на всі «всюдихідні» машини. Він також поширюється на інші види самохідних машин, що не належать до сфери застосування стандарту ISO 5053:1987, наприклад: машини з висувним вантажопідіймачем та машини для комплектування замовлень з підійманням вантажу на малу висоту тощо.

Цей стандарт не застосовують до портальних контейнеровозів з підійманням вантажу на невелику висоту без штабелювання (згідно з 3.1.3.2.3 ISO 5053:1987) та портальних контейнеровозів з підійманням вантажу на велику висоту зі штабелюванням (згідно з в 3.1.3.1.11 ISO 5053:1987).

Результати випробувань, отримані згідно з цим стандартом, не застосовні для визначання впливу на оператора загальної вібрації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших стандартів через датовані та недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань застосовують останні видання наведених документів (разом зі змінами).

EN 292-1 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principals and specifications

EN 1032:1996 Mechanical vibration — Testing of mobile machinery in order to determine the wholebody vibration emission value — General

EN 1070 Safety of machinery — Terminology

EN 12096 Mechanical vibration — Declaration and verification of vibration emission values

ISO 2041 Vibration and shock — Vocabulary

ISO 5053:1987 Powered industrial trucks — Terminology

ISO 5805 Mechanical vibration and shock — Human exposure — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1 Безпечність машин та механізмів. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основні терміни та визначення понять, методологія

EN 292-2 Безпечність машин та механізмів. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та специфікації

EN 1032:1996 Механічна вібрація. Випробовування мобільних машин для визначання значення емісії загальної вібрації. Загальні положення

EN 1070 Безпечність машин та механізмів. Терміни та визначення понять

EN 12096 Механічна вібрація. Декларування та перевіряння значень емісії вібрації

ISO 2041 Вібрація та удар. Словник

ISO 5053:1987 Візки вантажні самохідні. Термінологія

ISO 5805 Вібрація та удар механічні. Вплив на людину. Словник.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com