ДСТУ ISO 5805:2007 Вибрация и удар механические. Влияние на человека. Словарь терминов (ISO 5805:1997, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19064 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 5805:2007 Вибрация и удар механические. Влияние на человека. Словарь терминов (ISO 5805:1997, IDТ)
Дата начала действия01.07.2009
Дата принятия04.12.2007
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 04.12.2007 № 344 "Об утверждении национальных стандартов Украины"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа5805:2007
РазработчикНациональный научно-исследовательский институт промышленной безопасности и охраны труда (ННИИПБОТ)
Принявший органНациональный научно-исследовательский институт промышленной безопасности и охраны труда (ННИИПБОТ)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Вібрація та удар механічні
ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ
Словник термінів

(ISO 5805:1997, IDТ)
ДСТУ ISO 5805:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Базилевич, канд. техн. наук; М. Лисюк, канд. техн. наук; Н. Марченко; В. Репін, канд. техн. наук (науковий керівник); М. Репін, І. Ткалич

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 грудня 2007 р. № 344 з 2009-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 5805:1997 Mechanical vibration and shock — Human exposure — Vocabulary (Вібрація та удар механічні. Вплив на людину. Словник термінів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Основні терміни

4 Терміни, які характеризують механічну вібрацію та удар, що впливає на людину

5 Терміни стосовно біодинаміки

6 Терміни, які описують реакції людини на вібрацію/удар

7 Різні терміни

Додаток А Бібліографія

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 5805:1997 Mechanical vibration and shock — Human exposure — Vocabulary (Вібрація та удар механічні. Вплив на людину. Словник термінів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

У стандарті зазначено положення, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний довідковий додаток НА Абетковий покажчик українських термінів.

Стандарт ISO 2041:1990, на який є посилання, впроваджено в Україні як національний стан­дарт ДСТУ ISO 2041 Вібрація та удар. Словник термінів.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Го­ловному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІБРАЦІЯ ТА УДАР МЕХАНІЧНІ
ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ
Словник термінів

ВИБРАЦИЯ И УДАР МЕХАНИЧЕСКИЕ
ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА
Словарь терминов

MECHANICAL VIBRATION AND SHOCK
HUMAN EXPOSURE
Vocabulary

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення понять, які стосуються біодинаміки люди­ни, або які використовують у певних контекстах інших стандартів стосовно оцінювання впливу механічної вібрації та удару на людину. Цей стандарт доповнює ISO 2041, але не подає терміни загального характеру, які легко можна знайти в словниках.

Примітка 1. Долучають кілька синонімів з числа термінів, які визначають напрямки вібрації чи удару, що впли­вають на людину, де широко розповсюджене використання синоніма ще вживають в літературі з біодинаміки або з оцінювання впливу механічної вібрації та удару на людину. Однак використання основного стандартного терміна (який стоїть першим) є переважним і використання неоднозначних термінів не схвалюють. Згадування слова «удар» у кон­тексті біодинаміки потрібно розуміти в механічному, а не в медичному сенсі. Механічний удар (що його зазвичай на­зивають «зіткненням», коли використовують стосовно людини) визначено в ISO 2041.

Примітка 2. Згадування слова «людина» потрібно розуміти однаково використовуваними до чоловіка або до жінки.

Примітка 3. Числа, які стоять перед кожним терміном, умовні в межах кожного категорійного розділу, їх викори­стовують винятково задля вказівок, зокрема для допомоги перехресному посиланню в перекладі основного терміна між мовами ISO та її комітетів-членів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені норма­тивні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базова­них на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останнє видання стандартів, наведених нижче. Члени ISO та ІЕС упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 2041:1990 Vibration and shock. Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 2041:1990 Вібрація та удар. Словник.

3 ОСНОВНІ ТЕРМІНИ


3.1 вібрація/удар у будівлях

Механічна(-ий) вібрація/удар, яка(-ий) впли­ває на людину і яку(-ий) людина або відчу­ває, або виявляє в/на будівлі, мосту, або іншій нерухомій конструкції.

Примітка. Вібрація будівлі, яка зумовлює занепокоєння людини, дуже часто пов’язана зі звуком, що передається повітрям, і більшість людей важко відрізняють вібраційні збурювання від акустичних збурювань у будівлях

еn

fr

building vibration [shock]

vibration [choc] dans un batiment

3.2 звук кроків

Механічна вібрація, ударний рух або шум, спричинені людьми, які перебувають в будів­лях V

еn

fr

footfall

pas

3.3  непряма вібрація

Механічна вібрація, яка впливає на людину, не проникаючи в тіло.

Приклад: Видиме в полі зору коливання пред­метів

еn

fr

indirect vibration

vibration indirecte

 

3.4  [сегментний] вібратор [для кінцівок]

Вібраційна машина (зазвичай, невелика) для локального впливу вібрації на кінцівку люди­ни або іншу ділянку тіла для експеримен­тальних або терапевтичних цілей

еn

fr

 

limb vibrator; segmental vibrator vibreur

applique aux membres; vibreur seg­mental

3.5 їзда

Вимірне перебування в навколишньому середовищі під час руху (охоплюючи вібра­цію, удар, поступальне та обертальне при­швидшення), що його відчувають люди в/на транспортному засобі.

Примітка. Деякі авторитетні фахівці розглядають супутній шум, який чутно всередині рухомого транспортного засо­бу як частину середовища під час їзди, особливо якщо складне віброакустичне середовище, зазвичай, несприят­ливе для людини, створюється загальним джерелом або джерелами (наприклад, автонавантажувачі, вертольоти, кораблі, космічні кораблі)

еn

fr

ride

vibration d’un trajet

3.6 самодолучена вібрація

Механічна вібрація, докладена кимось до власного тіла задля лікування, відновлення сил або задоволення

еn

fr

self-applied vibration

vibration autoappliquee

3.7 [самоспричинювана] [самогенерована] вібрація (біодинаміка)

Ендогенна вібрація, тобто вібраційний або коливальний рух у межах тіла, зумовлений мускульною активністю (наприклад, ходіння, танці, погойдування), або спричинений мимо­вільною діяльністю органів (наприклад, биття серця, нейромускульне тремтіння)

еn

fr

self-generated vibration

vibration auto-induite

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com