ДСТУ 7905:2015 Защита окружающей среды. Пригодность нарушенных земель для рекультивации. Классификация

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18977 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7905:2015 Защита окружающей среды. Пригодность нарушенных земель для рекультивации. Классификация
Дата начала действия01.07.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
На заменуГОСТ 17.5.1.02-85
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7905:2015
РазработчикНациональный университет биоресурсов и природопользования (НУБиП)
Принявший органНациональный университет биоресурсов и природопользования (НУБиП)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИМ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
Придатність порушених земель для рекультивації
Класифікація

ДСТУ 7905:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЗРОБНИКИ: А. Балаєв, д-р с.-г. наук; П. Бучек; М. Дітковська; В. Забалуєв, д-р с.-г. наук (науковий керівник); С. Забалуєв; Ю. Кравченко, канд. с.-г. наук; Я. Лікар, канд. с.-г. наук; Г. Момот, канд. с.-г. наук; О. Піковська, канд. с.-г. наук; О. Тонха, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17.5.1.02-85)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація порушених земель за напрямками рекультивації

4.1 Класифікація порушених земель за напрямками рекультивації залежно від видів подальшого використання в народному господарстві

4.2 Класифікація порушених земель за техногенним рельєфом для рекультивації

4.3 Групування порушених земель за характером обводнення (зволоження)

Додаток А

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
Придатність порушених земель для рекультивації
Класифікація

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Пригодность нарушенных земель для рекультивации
Классификация

ENVIRONMENTAL PROTECTION
Fitness for disturbed land reclamation
Classification

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги щодо класифікації порушених земель за придатністю для рекультивації та різних видів використання.

1.2 Стандарт застосовують під час землевпорядкування, обліку, інвентаризації та картографування порушених земель; галузевого та територіального прогнозування й планування рекуль- тиваційних робіт; проектних і дослідницьких робіт із рекультивації земель, раніше порушених підприємствами.

1.3 Вимоги цього стандарту поширюються на організації й установи з добування та перероблення корисних копалини й торфу, а також підприємства, які виконують будівельні або інші роботи, що спричинили порушення земель; проектування рекультивації у складі проектів гірничих й інших підприємств, технологія яких охоплює процеси порушення та рекультивації земель; проектування лінійних, гідротехнічних й інших споруд, будівництво яких пов’язано з порушенням земельних угідь.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 7705:2015 Захист довкілля. Рекультивація земель. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7906:2015 Захист довкілля. Придатність розкривних та вміщувальних гірських порід для біологічної рекультивації земель. Класифікація

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (Охорона довкілля. Землі. Загальні вимоги до рекультивації земель)

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию (Охорона довкілля. Рекультивація земель. Загальні вимоги до землювання)

ГОСТ 17.8.1.02-88 Охрана природы. Ландшафты. Классификация (Охорона довкілля. Ландшафти. Класифікація).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com