ДСТУ ІЕС 60085:2015 Изоляция электрическая. Оценка нагревостойкости и буквенные обозначения (ІЕС 60085:2007, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19064 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ІЕС 60085:2015 Изоляция электрическая. Оценка нагревостойкости и буквенные обозначения (ІЕС 60085:2007, IDT)
Дата начала действия01.09.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа60085:2015
РазработчикАрендное предприятие Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт электроизоляционных материалов и фольгированных диэлектриков (АП «НИИЭИМ»)
Принявший органАрендное предприятие Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт электроизоляционных материалов и фольгированных диэлектриков (АП «НИИЭИМ»)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ДСТУ EN 60034-1:2016 Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные и рабочие характеристики (EN 60034-1:2010; EN 60034-1:2010/AC:2010, IDT)

ДСТУ EN 60065:2017 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности (EN 60065:2014; AC:2016; AC:2017; A11:2017, IDT; IEC 60065:2014, MOD; Cor 1:2015; Cor 2:2016, IDT)

ДСТУ EN 60335-1:2017 Приборы бытовые и аналогичные электрические. Безопасность. Часть 1. Общие требования (EN 60335-1:2012; А11:2014; АС:2014; А13:2017, IDT; ІЕС 60335-1:2010, MOD)

ДСТУ EN 60598-1:2017 Светильники. Часть 1. Общие требования и испытания (EN 60598-1:2015; АС:2015; АС:2016; АС:2017, IDT; IEC 60598-1:2014, MOD; COR1:2015; COR2:2015; COR3:2017, IDT)

ДСТУ EN 60947-1:2017 Аппаратура коммутационная и аппаратура управления низковольтная. Часть 1. Общие правила (EN 60947-1:2007; A1:2011; A2:2014, IDT; IEC 60947-1:2007, A1:2010; A2:2014, IDT)

ДСТУ EN 61058-1:2015 Выключатели для электрических бытовых приборов. Часть 1. Общие требования (EN 61058-1:2002; EN 61058-1:2002/A2:2008, IDT)

ДСТУ EN 61439-1:2016 Устройства распределения и управления комплектные низковольтные. Часть 1. Общие правила (EN 61439-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 61869-1:2017 Трансформаторы измерительные. Часть 1. Общие требования (EN 61869-1:2009, IDT; IEC 61869-1:2007, MOD)

ДСТУ EN 62368-1:2017 Оборудование аудио-, видео-, информационных и коммуникационных технологий. Часть 1. Требования безопасности (EN 62368-1:2014; AC:2015-05; AC:2015-02; AC:2015-11; AC:2017; А11:2017; IDT; IEC 62368-1:2014, MOD; Cor 1:2014; Cor 2:2015, IDT)

ДСТУ EN 62477-1:2017 Требования безопасности к силовым электронным преобразовательным системам и оборудованию. Часть 1. Общие положения (EN 62477-1:2012; A1:2017, IDT; IEC 62477-1:2012, A1:2016, IDT)

ДСТУ EN 62841-1:2017 Инструменты ручные электромеханические, переносные инструменты и машины для газонов и садов. Безопасность. Часть 1. Общие требования (EN 62841-1:2015; АС:2015, IDT; IEC 62841-1:2014, MOD; Cor 2:2015, IDT)

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІЗОЛЯЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНА
Оцінювання нагрівостійкості та літерні познаки

(ІЕС 60085:2007, IDТ)
ДСТУ ІЕС 60085:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Орендне підприємство «Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут електроізоляційних матеріалів та фольгованих діелектриків» (ОП «НДІЕІМ»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Денисенко; Д. Іцелев; О. Іцелев (науковий керівник); О. Марченко; Л. Остренко; І. Пугачова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-09-01

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 60085:2007 Electrical insulation — Thermal evaluation and designation (Електрична ізоляція. Оцінювання нагрівостійкості та літерні познаки)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення. Зв’язок між ЕІМ і EIS

5 Клас нагрівостійкості

Бібліографія

Таблиця 1 — Визначені класи нагрівостійкості

Додаток НА Перелік чинних в Україні національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 60085:2007 Electrical insulation - Thermal evaluation and designation (Електрична ізоляція. Оцінювання нагрівостійкості та літерні познаки).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 131 «Електроізоляційна та кабельна техніка».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

слова «цей Міжнародний стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

структурні елементи стандарту: «Титульний ракуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з ви­могами національної стандартизації України;

вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до ІЕС 60085;

у розділі 2 «Нормативні посилання» та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

долучено національний довідковий додаток НА, у якому наведено перелік національних стан­дартів, гармонізованих з міжнародними, на які є посилання у цьому стандарті.

ІЕС 60216-1, ІЕС 60505, на які є посилання у цьому стандарті, упроваджено в Україні як націо­нальні стандарти. Перелік їх наведено в додатку НА.

Решту стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, не впроваджено в Україні як національні стандарти і чинних замість них немає. Копії їх можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІЗОЛЯЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНА
Оцінювання нагрівостійкості та літерні познаки

ИЗОЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
Оценка нагревостойкости и буквенные обозначения

ELECTRICAL INSULATION
Thermal evaluation and designation

Чинний від 2016-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено відмінності між класами нагрівостійкості електроізоляційних сис­тем і електроізоляційних матеріалів. Стандарт установлює критерії для оцінювання нагрівостійкості як електроізоляційних матеріалів (ЕІМ), так і електроізоляційних систем (ЕІС). Він також установлює методику визначення класів нагрівостійкості.

Цей стандарт застосовний у разі, якщо тепловий чинник є визначальним чинником старіння.

Примітка. Клас нагрівостійкості не призначають ЕІМ, якщо це пов'язано з Тхнім застосуванням в ЕІС.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведені нижче документи є обов’язковими для застосування. Для датованих посилань застосовують лише зазначені видання. Для недатованих посилань застосовують останні (разом з усіма змінами) видання.

ІЕС 60216-1: Electrical insulating materials — Properties of thermal endurance — Part 1: Ageing procedures and evaluation of test results

IEC 60216-5 Electrical insulating materials — Thermal endurance properties — Part 5: Determination of relative thermal endurance index (RTE) of an insulating material

IEC 60505: Evaluation and qualification of electrical insulation systems

IEC 61857 (all parts) Electrical insulation systems — Procedures for thermal evaluation

IEC 61858 Electrical insulation systems — Thermal evaluation of modifications to an established wire- wound EIS.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60216-1 Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Частина 1. Методики проведення випробування на старіння і оцінювання результатів

ІЕС 60216-5 Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Частина 5. Визна­чення відносного індексу нагрівостійкості (ІНВ) ізоляційного матеріалу

ІЕС 60505 Оцінювання і кваліфікація систем електроізоляції

ІЕС 61857 (всі частини) Системи електроізоляції. Методики для температурного оцінювання

ІЕС 61858 Системи електроізоляції. Температурне оцінювання змін у встановленій системі елек­троізоляції обмоток з дроту ЕІС.

БІБЛІОГРАФІЯ

IEC 60216-6 Electrical insulating materials — Thermal endurance properties-— Part 6: Determination of thermal endurance indices (Tl and RTE) of an insulating material using the fixed time frame method

IEC 62101/TS Electrical insulation systems — Short-time evaluation of combined thermal and electrical stresses.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60216-6 Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Частина 6. Визначення індексів нагрівостійкості (ТІ і ІН) ізоляційного матеріалу із застосуванням методу рамки з установле­ною тривалістю системи

ІЕС 621ОІ/ТБ Системи електричні ізоляційні. Короткострокове оцінювання комбінованих тепло­вих і електричних навантаг.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com