ДСТУ ISO 50003:2016 Системы энергетического менеджмента. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем энергетического менеджмента (ISO 50003:2014, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 50003:2016 Системы энергетического менеджмента. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем энергетического менеджмента (ISO 50003:2014, IDT)
Дата начала действия01.09.2016
Дата принятия29.04.2016
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 29.04.2016 № 125 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными нормативными документами
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа50003:2016
РазработчикТК 48 "Энергосбережение"
Принявший органТК 48 "Энергосбережение"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO 50003:2016
(
ISO 50003:2014, IDT)

Системи енергетичного менеджменту
ВИМОГИ ДО ОРГАНІВ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ АУДИТ І
СЕРТИФІКАЦІЮ СИСТЕМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Громадська спілка «Асоціація інженерів енергетиків України», Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В.Розен, д-р техн. наук (науковий керівник); С.Вятчаніна; Є.Іншеков, канд. техн. наук; О.Овдієнко; І.Соколовська, канд. техн. наук; І.Стоянова, канд. техн. наук; А.Чернявський, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 29 квітня 2016 р. № 125 3 2016-09-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 50003:2014 Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems (Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISО 50003:2014

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Характеристики проведення аудиту системи енергетичного менеджменту

5 Вимоги до процесу проведення аудиту

5.1 Загальні положення

5.2 Підтвердження сфери охоплення сертифікації

5.3 Визначення тривалості проведення аудиту

5.4 Збирання інформації на кількох об’єктах

5.5 Проведення аудитів

5.6 Звіт з аудиту

5.7 Первинний сертифікаційний аудит

5.8 Наглядовий аудит

5.9 Повторний сертифікаційний аудит

6 Вимоги щодо компетентності

6.1 Загальні положення

6.2 Загальна компетентність

6.3 Технічна компетентність

Додаток А Тривалість аудитів СЕМ

Додаток В Збирання інформації на кількох об’єктах

Додаток С Безперервне підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності

Додаток НА Перелік національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт є ідентичний переклад (для опублікування) ISO 50003:2014 (версія еn) Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems (Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту).

Цей стандарт установлює вимоги до компетентності, послідовності та неупередженості у проведенні аудиту та сертифікації систем енергетичного менеджменту (СЕМ) для органів, які надають ці послуги.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 48 «Енергозбереження».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та структурному елементі «Бібліографія» наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO 50003:2014;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651;

— долучено додаток НА «Перелік національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті».

Додатки А і В цього стандарту — обов’язкові, додатки С і НА - довідкові.

У цьому стандарті є посилання на:

— ISO 50002, який прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDТ) Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення;

— ISO 50006, який прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 50006:2016 (ISO 50006:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова;

— ISO 50015, який прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 50015:2016 (ISO 50015:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 50003:2014

Цей стандарт призначено для використання разом з ISO/IEC 17021:2011. На момент публікації цього стандарту ISO/IEC 17021:2011 — у стадії перегляду і буде скасовано заміною на ISO/IEC 17021-1. Для цілей цього стандарту ISO/IEC 17021:2011 та ISO/IEC 17021-1 вважають еквівалентними. З моменту публікації ISO/IEC 17021-1 усі посилання на ISO/IEC 17021:2011 у цьому стандарті вважаються посиланнями на ISO/IEC 17021-1.

Додатково до вимог ISO/IEC 17021:2011 у цьому стандарті визначено вимоги, що відображають конкретні технічні області систем енергетичного менеджменту (СЕМ), які необхідні для забезпечення ефективності аудиту й сертифікації. Зокрема, цей стандарт розглядає додаткові вимоги щодо процесу планування аудиту, первинного сертифікаційного аудиту, проведення аудиту на об’єкті, компетентності аудиторів, тривалості аудитів СЕМ, збирання інформації на кількох об’єктах.

У розділі 4 визначено характеристики аудиту СЕМ, у розділі 5 визначено вимоги щодо процесу проведення аудиту СЕМ, у розділі 6 визначено вимоги, які пред’являють до персоналу, що бере участь у процесі сертифікації СЕМ. Додатки А. В і С забезпечують додаткову інформацію, яка доповнює ISO/IEC 17021:2011. Цей стандарт поширюється на аудити систем енергетичного менеджменту з метою сертифікації, але він не поширюється на енергоаудити, мета яких полягає у проведенні систематичного аналізу споживання енергії та використання енергії і які визначено в ISO 50002.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ВИМОГИ ДО ОРГАНІВ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ АУДИТ І
СЕРТИФІКАЦІЮ СИСТЕМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS
REQUIREMENTS FOR BODIES PROVIDING AUDIT AND
CERTIFICATION OF ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS

Чинний від 2016-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до компетентності, послідовності та неупередженості під час проведення аудиту та сертифікації систем енергетичного менеджменту (СЕМ) для органів, які надають ці послуги. Для того щоб забезпечити ефективність проведення аудиту СЕМ, у цьому стандарті визначено процес проведення аудиту, вимоги щодо компетентності персоналу, який бере участь у процесі сертифікації систем енергетичного менеджменту, тривалість аудитів та збирання інформації на кількох об’єктах.

Цей стандарт призначено для використання разом з ISO/IEC 17021:2011. Вимоги ISO/IEC 17021:2011 також застосовні до цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO/IEC 17021:20111) Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems

ISO 50001 Energy management systems — Requirements with guidance for use.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISО/ІЕС 17021:20111) Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем менеджменту

ISО 50001 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання.

1) Буде замінено на ISO/IEC 17021-1.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та відповідні визначення, наведені в ISO 50001 і ISO/IEC 17021:2011, та подані нижче.

3.1 аудиторський доказ (audit evidence)

Записи, констатація фактів чи інша інформація, яка відповідає критеріям аудиту та яку перевіряють.

Примітка 1. Аудиторський доказ може бути якісним або кількісним

3.2 головний офіс (central office)

Місце або мережа місцевих відділень або філій (об’єктів) багатооб’єктної організації, де діяльність СЕМ повністю або частково планують, контролюють чи нею управляють.

Примітка 1. Головний офіс не є обов’язково головним управлінням або розташованим в одному місці

3.3 дієвий персонал СЕМ (EnMS effective personnel)

Люди, які активно сприяють виконанню вимог СЕМ.

Примітка 1. Дієвий персонал СЕМ сприяє вимогам СЕМ у визначених рамках і межах для формування, впровадження та застосування заходів з підвищення рівня досягнутої/досяжної енергетичної ефективності.

Примітка 2. Дієвий персонал СЕМ впливає на рівень досягнутої/досяжної енергетичної ефективності або ефективність СЕМ і може охоплювати підрядників.

Примітка 3. Додаток А містить більш детальну інформацію щодо дієвого персоналу СЕМ

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 50002 Energy audits — Requirements with guidance for use

2 ISO 50004 Energy management systems — Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an energy management system

3 ISO 50006 Energy management systems — Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) — General principles and guidance

4 ISO 50015 Energy management systems — Measurement and verification of energy performance of organizations — General principles and guidance

5 ISO/IEC/TS 17022 Conformity assessment — Requirements and recommendations for content of a third-party audit report on management systems

6 ISO/IEC/TS 17023 Conformity assessment — Guidelines for determining the duration of management system certification audits

7 IEC 60027 (all parts) Letter symbols to be used in electrical technology

8 IAF MD1:2007 Certification of Multiple Sites Based on Sampling, available at: http://www.iaf.nu/ upFiles/IAFMD12007 Certification of Multiple Sites lssue1v3Pub5.pdf

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 ISО 50002 Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення

2 ISО 50004 Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту

3 ISО 50006 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова

4 ISО 50015 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова

5 ISO/IEC/TS 17022 Оцінка відповідності. Вимоги та рекомендації щодо змісту звіту з аудитів третьою стороною систем менеджменту

6 ISO/IEC/TS 17023 Оцінка відповідності. Настанови щодо визначення тривалості сертифі­каційних аудитів систем менеджменту

7 ІЕС 60027 (усі частини) Літерні позначення, які треба використовувати в електротехніці

8 IAF MD1:2007 Сертифікація організацій, що мають мережу підприємств, яка основана на вибірковому контролі. Доступно за адресою: http://www.iaf.nu/upFiles/IAFMD12007 Certification of Multiple Sites lssue1v3Pub5.pdf

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com