ДСТУ EN 60598-2-2:2016 Светильники. Часть 2-2. Дополнительные требования. Светильники вмонтированные (EN 60598-2-2:2012, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18977 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 60598-2-2:2016 Светильники. Часть 2-2. Дополнительные требования. Светильники вмонтированные (EN 60598-2-2:2012, IDT)
Дата начала действия01.11.2017
Дата принятия07.12.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ ГОСТ МЭК 60598-2-2:2006, ДСТУ EN 60598-2-2:2014
Утверждающий документПриказ от 07.12.2016 № 410 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими нормативными документами и отмене национальных нормативных документов, изменений и поправок к национальным нормативным документам и межгосударственным нормативным документам в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа60598-2-2:2016
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Лампы и соответствующее оборудование» (ТК 137)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Лампы и соответствующее оборудование» (ТК 137)


ДСТУ EN 60598-1:2015 Светильники. Часть 1. Общие требования и испытания (EN 60598-1:2015, IDT)

ДСТУ EN 60598-1:2015 Светильники. Часть 1. Общие требования и испытания (EN 60598-1:2015/AC:2015, IDT). Поправка № 1:2016

ДСТУ EN 60598-1:2015 Светильники. Часть 1. Общие требования и испытания (EN 60598-1:2015/AC:2016, IDT). Поправка № 2:2016

ДСТУ HD 21.4 S2:2016 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 4. Кабели в оболочке для стационарной прокладки (HD 21.4 S2:1990, IDT)

ДСТУ IEC 60227-2:2005 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 2. Методы испытаний (IEC 60227-2:2003, IDT)

ДСТУ IEC 60227-5:2004 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение 450/750 В включительно. Часть 5. Гибкие кабели (шнуры) (ІEC 60227-5:1997, ІDT)

ДСТУ IEC 60227-6:2005 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 6. Лифтовые кабели и кабели для гибких соединений (IEC 60227-6:2001, IDT)

ДСТУ IEC 60227-7:2005 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 7. Гибкие кабели двухжильные и многожильные экранированные и неэкранированные (IEC 60227-7:2003, IDT)

ДСТУ IEC 60245-1:2004 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования (ІЕС 60245-1:1994, IDТ)

ДСТУ IEC 60245-2:2005. Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 6. Методы испытаний (IEC 60245-2:1994, IDT)

ДСТУ IEC 60245-4:2002 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение от 450 В до 750 В включительно. Часть 4. Шнуры и гибкие кабели (ІEC 60245-4:1994, ІDT)

ДСТУ IEC 60245-5:2005. Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 5. Лифтовые кабели (IEC 60245-5:1994, IDT)

ДСТУ IEC 60245-6:2005 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 6. Кабели для сварочных электродов (IEC 60245-6:1994, IDT)

ДСТУ IEC 60245-7:2005. Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 7. Кабели с нагревостойкой изоляцией из этиленвинилацетатного каучука (ІEC 60245-7:1994, IDT)

ДСТУ IEC 60245-8:2005. Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 8. Шнуры для областей применения, требующих высокой гибкости (ІEC 60245-8:2004, IDT)

ДСТУ ІЕС 60227-1:2002 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение от 450 В до 750 В включительно. Часть 1. Общие требования (ІЕС 60227-1:1993, IDТ)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 60598-2-2:2016
(EN 60598-2-2:2012, IDT)

СВІТИЛЬНИКИ

Частина 2-2. Додаткові вимоги
Світильники вмонтовані

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Лампи і відповідне обладнання» (ТК 137)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 07 грудня 2016 р. № 410 з 2017-11-01

3 Національний стандарт відповідає EN 60598-2-2:2012 Luminaires — Part 2-2: Particular requirements — Recessed luminaires (Світильники. Частина 2-2. Додаткові вимоги. Світильники вмонтовані) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ГОСТ МЭК 60598-2-2:2006, ДСТУ EN 60598-2-2:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

2.1 Сфера застосування

2.2 Нормативні посилання

2.3 Загальні вимоги до випробування

2.4 Терміни та визначення понять

2.5 Класифікація світильників

2.6 Маркування

2.7 Конструкція

2.8 Шляхи спливу та повітряні проміжки

2.9 Заземлення

2.10 Контактні затискачі

2.11 Зовнішня та внутрішня проводка

2.12 Захист від ураження електричним струмом

2.13 Випробування на старіння й теплові випробування

2.14 Захист від проникання пилу та вологи

2.15 Опір та електрична міцність ізоляції

2.16 Теплостійкість, вогнестійкість і стійкість до утворення струмовідних доріжок

Додаток А (довідковий) Вимірювання температури навколишнього середовища в місці встановлення

Додаток ZA (обов’язковий) Нормативні посилання міжнародних публікацій та їхні відповідники в європейських публікаціях

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних з європейськими та міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60598-2-2:2016 (EN 60598-2-2:2012, IDT) «Світильники. Частина 2-2. Додаткові вимоги. Світильники вмонтовані», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60598-2-2:2012 «Luminaires — Part 2-2: Particular requirements — Recessed luminaires» (IEC 60598-2-2:2011).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 137 «Лампи і відповідне обладнання».

Цей стандарт прийнято на заміну:

— ДСТУ ГОСТ МЭК 60598-2-2:2006 Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 2. Світильники вмонтовані (ГОСТ МЭК 60598-2-2:2002, IDT; IEC 60598-2-2:1997, IDT);

— ДСТУ EN 60598-2-2:2014 Світильники. Частина 2-2. Додаткові вимоги. Світильники вмонтовані (EN 60598-2-2:2012, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 60598-2-2:2012 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних з європейськими та міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті).

Додатки А, НА — довідкові.

Додаток ZA — обов’язковий.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СВІТИЛЬНИКИ
Частина 2-2. Додаткові вимоги
Світильники вмонтовані

LUMINAIRES
Part 2-2. Particular requirements
Recessed luminaires

Чинний від 2017-11-01

2.1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до вмонтовуваних світильників з електричними джерелами світла на напругу живлення не більше ніж 1000 В. Стандарт не поширюється на світильники з вентиляцією та світильники з рідинним охолодженням.

2.2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60227 (all parts) Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V

IEC 60245 (all parts) Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V

IEC 60598-1 Luminaires — Part 1: General requirements and tests.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60227 (усі частини) Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно

ІЕС 60245 (усі частини) Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно

ІЕС 60598-1 Світильники. Частина 1. Загальні вимоги та випробування.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com