ДСТУ ISO 9635-1:2013 Сельскохозяйственное ирригационное оборудование. Клапаны для орошения. Часть 1. Общие технические требования и методы испытания (ISO 9635-1:2006, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 9635-1:2013 Сельскохозяйственное ирригационное оборудование. Клапаны для орошения. Часть 1. Общие технические требования и методы испытания (ISO 9635-1:2006, IDT)
Дата начала действия01.07.2014
Дата принятия11.12.2013
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ ISO 9635:2006
Утверждающий документПриказ от 11.12.2013 № 1469 О принятии национальных стандартов Украины и пробных национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейским стандартами, утверждении национальных стандартов Украины, изменений к национальным стандартам Украины, отмене национальных стандартов Украины и нормативных документов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа9635-1:2013
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (ТК 69)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (ТК 69)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Сільськогосподарське іригаційне устатковання
КЛАПАНИ ЗРОШУВАЛЬНІ
Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування

(ISO 9635-1:2006, IDT)
ДСТУ ISO 9635-1:2013

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО. Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

ПЕРЕКЛАД 1 НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Гринь, д-р техн. наук; М. Коцар (науковий керівник): С, Логвін; А, Нілова; Р. Нілов; Ю. Шехтман, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. № 1469 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 9635-1:2006 Agricultural irrigation equipment— Irrigation valves — Part 1: General requirements (Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 1. Загальні технічні вимоги)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 9635:2006

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до конструкції

4.1 Матеріали

4.2 DN

4.3 Тиски

4.4 Температура

4.5 Конструкція корпусу й затвора

4.6 Класифікація складових частин та взаємозамінюваність

4.7 Напрямок закривання

4.8 Максимальна швидкість потоку води

4.9 Складові частини клапана

4.10 Внутрішня корозія й опір старінню

4.11 Зовнішня корозія й опір старінню

4.12 Ремонт і технічне обслуговування

5 Вимоги до технічних характеристик

5.1 Механічна міцність

5.2 Водонепроникність

5.3 Гідравлічні характеристики

5.4 Опір впливу хімікатів і добрив

5.5 Випробовування на довговічність

6 Оцінювання відповідності

6.1 Загальні положення

6.2 Типові випробування

6.3 Контролювання виробничого процесу і система якості

7 Маркування

8 Пакування

Додаток А Метод випробовування корпусів та усіх складових частин, що сприймають тиск, на опір внутрішньому тиску

Додаток В Метод випробовунзтшя-затвора та опір перепаду тиску

Додаток С Метод випробовування клапанів на опір згинанню

Додаток D Метод мінімальних випробовувань герметичності корпусу та усіх складових частин, що сприймають зовнішній тиск

Додаток Е Метод випробовування на опір впливу хімікатів і добрив

Додаток F Метод випробовування корпусу клапана на герметичність водою або повітрям

Додаток G Метод випробовування герметичності сідла

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних та міждержавних стандартів, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 9635-1:2006 Agricultural irrigation equipment — Irrigation valves — Part 1: General requirements (Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 1. Загальні технічні вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт у певній частині замінює ДСТУ ISO 9635:2006 Іригаційне устатковання. Втрати тиску в гідравлічних засувках. Метод випробування (ISO 9635:1990, ЮТ), який після надання чинності в Україні усім частинам ISO 9635 буде скасовано.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполуку «ця частина ISO 9635» замінено на «цей стандарт»;

— змінено назву стандарту згідно з вимогами національної стандартизації України; структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до ISO 9635-1:2006;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою, а також вилучено виноску 1) як таку, що втратила актуальність у зв’язку з прийняттям стандарту;

— долучено додаток НА, у якому наведено перелік національних та міждержавних стандартів, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті,

— у розділі 7 позначення стандартів «ISO 9635» та «ISO 9635-1» замінено на «ДСТУ ISO 9635» та «ДСТУ ISO 9635-1».

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ІРИГАЦІЙНЕ УСТАТКОВАННЯ
КЛАПАНИ ЗРОШУВАЛЬНІ
Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИРРИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КЛАПАНИ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
Часть 1. Общие технические требования и методы испытания

AGRICULTURAL IRRIGATION EQUIPMENT
IRRIGATION VALVES
Part 1. General requirements and test methods

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цим стандартом установлено вимоги до конструкції й основних характеристик і методи випробовування клапанів, призначених для використання в іригаційних системах з температурою води не вище ніж 60 °С, яка може містити добрива та інші хімічні речовини типів і концентрацій, застосовних у сільському господарстві.

Цей стандарт поширюється на зрошувальні клапани діаметром 15 мм або більше, які працюють у повністю відкритому чи повністю закритому положеннях, але також можуть працювати певний період часу в будь-якому проміжному положенні.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 4633 Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines — Specification for materials

ISO 5209 General purpose industrial valves — Marking

ISO 5752 Metal valves for use in flanged pipe systems — Face-to-face and centre-to-face dimensions ISO 6708:1995 Pipework components — Definition and selection of DN (nominal size)

ISO 7005-1 Metallic flanges — Part 1: Steel flanges

ISO 7005-2 Metallic flanges — Part 2: Cast iron flanges

ISO 7005-3 Metallic flanges — Part 3: Copper alloy and composite flanges

ISO 9227 Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests

ISO 9635-2:2006 Agricultural irrigation equipment — Irrigation valves — Part 2: Isolating valves

ISO 9635-3:2006 Agricultural irrigation equipment — Irrigation valves — Part 3: Check valves

ISO 9635-4:2006 Agricultural irrigation equipment — Irrigation valves — Part 4: Air valves

ISO 9635-5:2006 Agricultural irrigation equipment — Irrigation valves — Part 5: Control valves

ISO 9644 Agricultural irrigation equipment — Pressure losses in irrigation valves — Test method

ISO 9911:2006 Agricultural irrigation equipment — Manually operated small plastics valves

ISO 9080 Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

EN 681-1 Elastomeric seals — Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications — Part 1: Vulcanized rubber

EN 12627 Industrial valves — Butt welding ends for steel valves

EN 12982 Industrial valves — End-to-end and centre-to-end dimensions for butt welding end valves.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 4633 Ущільнення ґумові. Прокладкові кільця для живильних дренажних та каналізаційних трубопроводів. Технічні умови на матеріали

ISO 5209 Основні призначення промислових вентилів. Маркування

ISO 5752 Арматура трубопровідна металева фланцева. Будівельні довжини

ISO 6708:1995 Компоненти трубопроводів. Визначання і вибирання номінального діаметра (номінального розміру)

ISO 7005-1 Фланці металеві. Частина 1. Сталеві фланці

ISO 7005-2 Фланці металеві. Частина 2. Фланці з ливарного чавуну

ISO 7005-3 Фланці металеві. Частина 3. Фланці з мідних сплавів композиційних матеріалів

ISO 9227 Корозійні випробування у штучних атмосферах. Випробування у соляному тумані

ISO 9635-2:2006 Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 2. Відсічні клапани

ISO 9635-3:2006 Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 3. Зворотні клапани

ISO 9635-4:2006 Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 4. Повітряні клапани

ISO 9635-5:2006 Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 5. Керувальні клапани

ISO 9644 Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Втрати тиску в гідравлічних засувках. Метод випробовування

ISO 9911:2006 Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани пластмасові мало- розмірні з ручним керуванням

ISO 9080 Пластикові труби й системи трубопроводів. Визначення довготривалої стійкості термопластичних матеріалів для труб за допомогою екстраполяції

EN 681-1 Еластомірні ущільнення. Вимоги до матеріалів для ущільнень з’єднань труб, які використовують у водних і дренажних системах. Частина 1. Вулканізована ґума

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com