ДСТУ ISO 9635-3:2013 Сельскохозяйственное ирригационное оборудование. Клапаны для орошения. Часть 3. Технические требования и методы испытания обратных клапанов (ISO 9635-3:2006, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17746 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 9635-3:2013 Сельскохозяйственное ирригационное оборудование. Клапаны для орошения. Часть 3. Технические требования и методы испытания обратных клапанов (ISO 9635-3:2006, IDT)
Дата начала действия01.07.2014
Дата принятия11.12.2013
СтатусДействующий
На заменуДСТУ ISO 9635:2006
Утверждающий документПриказ от 11.12.2013 № 1469 О принятии национальных стандартов Украины и пробных национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейским стандартами, утверждении национальных стандартов Украины, изменений к национальным стандартам Украины, отмене национальных стандартов Украины и нормативных документов в Украине
Вид документаДСТУ ISO (Государственный Стандарт Украины - выдано ISO)
Шифр документа9635-3:2013
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (ТК 69)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (ТК 69)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Сільськогосподарське іригаційне устатковання
КЛАПАНИ ЗРОШУВАЛЬНІ
Частина 3. Технічні вимоги та методи випробування зворотних клапанів

(ISO 9635-3:2006, IDT)
ДСТУ ISO 9635-3:2013

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Гринь, д-р техн. наук; О. Воронков, канд. техн. наук; М. Коцар (науковий керівник), С. Логвін; А. Нілова; Р. Нілов; Ю. Шехтман, канд. техн. наук; А. Харченко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. № 1469 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 9635-3:2006 Agricultural irrigation equipment — Irrigation valves — Part 3: Check valves (Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 3. Зворотні клапани)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 9635:2006

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до конструкції

5 Вимоги до технічних характеристик

5.1 Механічна міцність

5.2 Водо- і повітронепроникність

5.3 Гідравлічні характеристики

5.4 Опір впливу хімікатів і добрив

5.5 Довговічність

6 Оцінювання відповідності

6.1 Загальні положення

6.2 Типові випробування

6.3 Контролювання виробничого процесу і система якості

7 Маркування

8 Пакування

Додаток А Метод випробовування на довговічність

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 9635-3:2006 Agricultural irrigation equipment — Irrigation valves — Part 3: Check valves (Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 3. Зворотні клапани).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполуку «ця частина ISO 9635» замінено на «цей стандарт»;

— змінено назву стандарту згідно з вимогами національної стандартизації України;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до ISO 9635-3:2006 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— до розділу «Нормативні посилання» долучено національне пояснення, виділене в тексті рамкою.

ISO 9635-1 та ISO 9644, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як ДСТУ ISO 9635-1:2013 та ДСТУ ISO 9644:2004 відповідно.

ISO 9635 складається із наведених нижче частин із загальною назвою «Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні».

Частина 1. Загальні технічні вимоги.

Частина 2. Відсічні клапани.

Частина 3. Зворотні клапани.

Частина 4. Повітряні клапани.

Частина 5. Регулювальні клапани.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ІРИГАЦІЙНЕ УСТАТКОВАННЯ
КЛАПАНИ ЗРОШУВАЛЬНІ
Частина 3. Технічні вимоги та методи випробування зворотних клапанів

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИРРИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КЛАПАНЫ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
Часть 3. Технические требования и методы испытания обратных клапанов

AGRICULTURAL IRRIGATION EQUIPMENT
IRRIGATION VALVES
Part 3: Technical requirements and test methods for check valves

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цим стандартом установлено вимоги до конструкції й основних характеристик та методи випробовування зворотних клапанів, призначених для іригаційних систем із температурою води не вище ніж 60 °С, яка може містити добрива та інші хімічні речовини типів і концентрацій, застосовних у сільському господарстві.

Цей стандарт поширюється на зрошувальні клапани діаметром DN 15 мм (1/2 дюйма) і більше, які працюють у повністю відкритому чи повністю закритому положеннях, але які також можуть працювати певний період часу в будь-якому проміжному положенні.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 9635-1:2006 Agricultural irrigation equipment — Irrigation valves — Part 1: General requirements

ISO 9644:1993 Agricultural irrigation equipment — Pressure losses in irrigation valves — Test method

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 9635-1:2006 Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 1. Загальні технічні вимоги

ISO 9644:1993 Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Втрати тиску в гідравлічних засувках. Метод випробовування.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2018 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com