ДСТУ ISO 9635-5:2013 Сельскохозяйственное ирригационное оборудование. Клапаны для орошения. Часть 5. Технические требования и методы испытания регулирующих клапанов (ISO 9635-5:2006, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18954 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 9635-5:2013 Сельскохозяйственное ирригационное оборудование. Клапаны для орошения. Часть 5. Технические требования и методы испытания регулирующих клапанов (ISO 9635-5:2006, IDТ)
Дата начала действия01.07.2014
Дата принятия11.12.2013
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ ISO 9635:2006
Утверждающий документПриказ от 11.12.2013 № 1469 О принятии национальных стандартов Украины и пробных национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейским стандартами, утверждении национальных стандартов Украины, изменений к национальным стандартам Украины, отмене национальных стандартов Украины и нормативных документов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа9635-5:2013
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (ТК 69)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (ТК 69)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Сільськогосподарське іригаційне устатковання
КЛАПАНИ ЗРОШУВАЛЬНІ
Частина 5. Технічні вимоги та методи випробування регулювальних клапанів

(ISO 9635-5:2006, IDТ)
ДСТУ ISO 9635-5:2013

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Гринь, д-р техн. наук; М. Коцар (науковий керівник); О. Лесик; А. Нілова; Р. Нілов; Ю. Шехтман, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. № 1469 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 9635-5:2006 Agricultural irrigation equipment — Irrigation valves — Part 5: Control valves (Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 5. Регулювальні клапани)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 9635:2006

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до конструкції

5 Вимоги до технічних характеристик

5.1 Механічна міцність

5.2 Водонепроникність

5.3 Гідравлічні характеристики

5.4 Опір впливу хімікатів і добрив

5.5 Довговічність

6 Оцінювання відповідності

6.1 Загальні положення

6.2 Типові випробування

6.3 Контролювання виробничого процесу і система якості

7 Маркування

8 Пакування

Додаток А Метод випробовування для оцінення гідравлічних характеристик регулювальних клапанів, які забезпечують регулювання функції потоку

Додаток В Метод випробовування для оцінення гідравлічних характеристик регулювальних клапанів, які забезпечують регулювання функції тиску

Додаток С Метод випробовування для оцінення гідравлічних характеристик регулювальних клапанів, які забезпечують регулювання рівня

Додаток D Метод випробовування регулювальних клапанів на довговічність

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 9635-5:2006 Agricultural irrigation equipment — Irrigation valves — Part 5: Control valves (Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 5. Регулювальні клапани).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

—  словосполуку «ця частина ISO 9635» замінено на «цей стандарт»;

—  змінено назву стандарту згідно з вимогами національної стандартизації України;

—   структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

—   з «Передмови» до ISO 9635-5:2006 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

—   до розділу «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

—   виправлено помилку оригіналу: у додатку В у виносці до рисунку В.2 замінено познаку «b» на «а».

ISO 9635-1, ISO 9635-2 та ISO 9644, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як ДСТУ ISO 9635-1:2013, ISO 9635-2:2013 і ДСТУ ISO 9644:2004 відповідно.

ISO 9635 складається із наведених нижче частин із загальною назвою «Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні».

Частина 1. Загальні технічні вимоги.

Частина 2. Відсічні клапани.

Частина 3. Зворотні клапани.

Частина 4. Повітряні клапани.

Частина 5. Регулювальні клапани.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ІРИГАЦІЙНЕ УСТАТКОВАННЯ
КЛАПАНИ ЗРОШУВАЛЬНІ
Частина 5. Технічні вимоги та методи випробування регулювальних клапанів

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИРРИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КЛАПАНЫ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
Часть 5. Технические требования и методы испытания регулирующих клапанов

AGRICULTURAL IRRIGATION EQUIPMENT
IRRIGATION VALVES
Part 5. Control valves requirements and test methods

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цим стандартом установлено вимоги до конструкції та до основних технічних характеристик і методи випробовування регулювальних клапанів, призначених для використання в іригаційних системах із температурою води не вище ніж 60 °С, яка може містити добрива та інші хімічні речовини типів і концентрацій, застосовних у сільському господарстві.

Цей стандарт поширюється на гідравлічні регулювальні зрошувальні клапани діаметром DN 15 мм (1/2 дюйма) чи більше, призначені для роботи в будь-якому положенні, від повністю відкритого до повністю закритого. Клапани можуть працювати або безпосередньо (тобто сила, прикладена до затвора крізь пружину чи діафрагму), або бути керованими (тобто сила, прикладена через регульований керувальний клапан крізь діафрагму).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 9635-1:2006 Agricultural irrigation equipment — Irrigation valves — Part 1: General requirements

ISO 9635-2:2006 Agricultural irrigation equipment — Irrigation valves — Part 2: Isolating valves

ISO 9644 Agricultural irrigation equipment — Pressure losses in irrigation valves — Test method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 9635-1:2006 Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 1. Загальні технічні вимоги

ISO 9635-2:2006 Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 2. Зворотні клапани

ISO 9644 Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Втрати тиску в гідравлічних засувках. Метод випробовування.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com