ДСТУ EN 355:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Амортизаторы (EN 355:2002, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18954 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 355:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Амортизаторы (EN 355:2002, IDT)
Дата начала действия01.01.2019
Дата принятия12.12.2017
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 355-2001
Утверждающий документПриказ от 12.12.2017 № 409 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими и международными нормативными документами, отмене действия национальных нормативных документов, изменения и поправок к национальным нормативным документам
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа355:2017
РазработчикТехнический комитет "Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих" (ТК 135)
Принявший органТехнический комитет "Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих" (ТК 135)
Дополнительные данные Принят методом перевода


ДСТУ EN 353-1:2006 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Часть 1. Устройства остановки падения направленного типа на твердой линии крепления (EN 353-1:2002, IDT)

ДСТУ EN 353-2:2006 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Часть 2. Устройства остановки падения управляемого типа на гибкой линии крепления (EN 353-2:2002, IDT)

ДСТУ EN 354-2001 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Соединительные стропы (EN 354:1992, IDT)

ДСТУ EN 355-2001 Индивидуальные средства для защиты от падений с высоты. Поглотители энергии (EN 355:1992, IDТ)

ДСТУ EN 355:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Амортизаторы (EN 355:2002, IDT)

ДСТУ EN 360:2006 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Системы для остановки падения втягивающего типа (EN 360:2002, IDT)

ДСТУ EN 361-2001 Индивидуальные средства для защиты от падений с высоты. Ремни безопасности (EN 361:1992, IDT)

ДСТУ EN 363:2006. Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Системы остановки падения (EN 363:2002, IDT)

ДСТУ EN 364-2001 Индивидуальные средства для защиты от падений с высоты. Методы испытаний (EN 364:1992, IDT)

ДСТУ EN 365-2001 Индивидуальные средства для защиты от падения с высоты. Общие требования к инструкции по применению и маркировке (EN 365:1992, IDT)

ДСТУ ЕN 362-2001 Индивидуальные средства для защиты от падений с высоты. Соединители (EN 362:1992, IDТ)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 355:2017
(EN 355:2002, IDT)

ІНДИВІДУАЛЬНЕ СПОРЯДЖЕННЯ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПАДІННЯ З ВИСОТИ

Амортизатори

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 12 грудня 2017 р. № 409 з 2019–01–01

3 Національний стандарт відповідає EN 355:2002 Personal protective equipment against falls from a height –– Energy absorbers (Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Амортизатори) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 355–2001

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

4.1 Конструкція та ергономіка

4.2 Матеріали та конструкція

4.3 Статичне попереднє навантаження

4.4 Динамічні характеристики

4.5 Статична міцність

4.6 Маркування та інформація

5 Методи випробування

5.1 Випробування статичним попереднім навантаженням

5.2 Випробування динамічних характеристик

5.3 Випробування на статичну міцність

6 Маркування

7 Інформація, що її надає виробник

8 Пакування

Додаток ZA (довідковий) В заємозв’язок між положеннями EN 355:2002 та основними вимогами Директив ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) П ерелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 355:2017 (EN 355:2002, IDT) «Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Амортизатори», прийнятий методом перекладу, –– ідентичний щодо EN 355:2002 (версія en) «Personal protective equipment against falls from a height –– Energy absorbers».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 355–2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Поглиначі енергії, який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

–– з «Передмови» до EN 355:2002 в цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

–– долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

–– познаки одиниць фізичних величин наведено згідно із серією стандартів ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці».

Цей стандарт замінює EN 355:1992. Це нове видання містить попередній текст стандарту та долучає окремі необхідні доповнення, призначені для надання додаткової інформації та уточнення розбіжностей.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ СПОРЯДЖЕННЯ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПАДІННЯ З ВИСОТИ
Амортизатори

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
AGAINST FALLS FROM A HEIGHT
Energy absorbers

Чинний від 2019–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає технічні вимоги, методи випробування, марковання, інформацію, що надає виробник, та паковання для амортизаторів. Амортизатори, що відповідають цьому стандарту, використовують як елементи або компоненти чи вбудовують у строп, лінію кріплення чи спорядження для всього тіла, або у поєднанні з одним із них.

Поєднання амортизатора та стропа є підсистемою, що складає одну із систем зупинення падіння, які охоплено EN 363, якщо вона поєднується зі спорядженням для всього тіла, описаним у EN 361. Пристрої зупинення падіння наведено в EN 353-1, EN 353-2 та EN 360.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів (разом зі змінами).

EN 354:2002 Personal protective equipment against falls from a height –– Lanyards

EN 362 Personal protective equipment against falls from a height –– Connectors

EN 363:2002 Personal protective equipment against falls from a height –– Fall arrest systems

EN 364:1992 Personal protective equipment against falls from a height –– Test methods

EN 365:1992 Personal protective equipment against falls from a height –– General requirements for instructions for use and for marking.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 354:2002 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Стропи

EN 362 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З’єднувачі

EN 363:2002 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Системи зупинення падіння

EN 364:1992 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Методи випробування

EN 365:1992 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкції з використання та маркування.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com