ДСТУ EN 355:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Амортизатори (EN 355:2002, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19458 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 355:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Амортизатори (EN 355:2002, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття12.12.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 355-2001
Затверджуючий документНаказ від 12.12.2017 № 409 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, скасування чинності національних нормативних документів, зміни та поправок до національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа355:2017
РозробникТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)
Додаткові дані Прийнят методом перекладу


ДСТУ EN 353-1:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Частина 1. Пристрої зупинення падіння спрямованого типу на твердій лінії кріплення (EN 353-1:2002, IDT)

ДСТУ EN 353-2:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Частина 2. Пристрої зупинення падіння спрямованого типу на гнучкій лінії кріплення (EN 353-2:2002, IDT)

ДСТУ EN 354-2001 Iндивiдуальне спорядження для захисту вiд падiння з висоти. Сполучнi стропи (EN 354:1992, IDT)

ДСТУ EN 355-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Поглиначі енергії (EN 355:1992, IDТ)

ДСТУ EN 355:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Амортизатори (EN 355:2002, IDT)

ДСТУ EN 360:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Системи для зупинення падіння втягувального типу (EN 360:2002, IDT)

ДСТУ EN 361-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Ремені безпеки (EN 361:1992, IDT)

ДСТУ EN 363:2006. Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Системи зупинення падіння (EN 363:2002, IDT)

ДСТУ EN 364-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Методи випробовування (EN 364:1992, IDT)

ДСТУ EN 365-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкції із застосування і маркування (EN 365:1992, IDT)

ДСТУ ЕN 362-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З’єднувачі (EN 362:1992, IDТ)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 355:2017
(EN 355:2002, IDT)

ІНДИВІДУАЛЬНЕ СПОРЯДЖЕННЯ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПАДІННЯ З ВИСОТИ

Амортизатори

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 12 грудня 2017 р. № 409 з 2019–01–01

3 Національний стандарт відповідає EN 355:2002 Personal protective equipment against falls from a height –– Energy absorbers (Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Амортизатори) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 355–2001

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

4.1 Конструкція та ергономіка

4.2 Матеріали та конструкція

4.3 Статичне попереднє навантаження

4.4 Динамічні характеристики

4.5 Статична міцність

4.6 Маркування та інформація

5 Методи випробування

5.1 Випробування статичним попереднім навантаженням

5.2 Випробування динамічних характеристик

5.3 Випробування на статичну міцність

6 Маркування

7 Інформація, що її надає виробник

8 Пакування

Додаток ZA (довідковий) В заємозв’язок між положеннями EN 355:2002 та основними вимогами Директив ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) П ерелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 355:2017 (EN 355:2002, IDT) «Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Амортизатори», прийнятий методом перекладу, –– ідентичний щодо EN 355:2002 (версія en) «Personal protective equipment against falls from a height –– Energy absorbers».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 355–2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Поглиначі енергії, який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

–– з «Передмови» до EN 355:2002 в цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

–– долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

–– познаки одиниць фізичних величин наведено згідно із серією стандартів ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці».

Цей стандарт замінює EN 355:1992. Це нове видання містить попередній текст стандарту та долучає окремі необхідні доповнення, призначені для надання додаткової інформації та уточнення розбіжностей.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ СПОРЯДЖЕННЯ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПАДІННЯ З ВИСОТИ
Амортизатори

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
AGAINST FALLS FROM A HEIGHT
Energy absorbers

Чинний від 2019–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає технічні вимоги, методи випробування, марковання, інформацію, що надає виробник, та паковання для амортизаторів. Амортизатори, що відповідають цьому стандарту, використовують як елементи або компоненти чи вбудовують у строп, лінію кріплення чи спорядження для всього тіла, або у поєднанні з одним із них.

Поєднання амортизатора та стропа є підсистемою, що складає одну із систем зупинення падіння, які охоплено EN 363, якщо вона поєднується зі спорядженням для всього тіла, описаним у EN 361. Пристрої зупинення падіння наведено в EN 353-1, EN 353-2 та EN 360.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів (разом зі змінами).

EN 354:2002 Personal protective equipment against falls from a height –– Lanyards

EN 362 Personal protective equipment against falls from a height –– Connectors

EN 363:2002 Personal protective equipment against falls from a height –– Fall arrest systems

EN 364:1992 Personal protective equipment against falls from a height –– Test methods

EN 365:1992 Personal protective equipment against falls from a height –– General requirements for instructions for use and for marking.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 354:2002 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Стропи

EN 362 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З’єднувачі

EN 363:2002 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Системи зупинення падіння

EN 364:1992 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Методи випробування

EN 365:1992 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкції з використання та маркування.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com