ДСТУ ISO 14020:2003. Экологические маркировки и декларации. Общие принципы

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19121 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 14020:2003. Экологические маркировки и декларации. Общие принципы
Дата начала действия01.07.2004
Дата принятия11.06.2003
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 11.06.2003 г. № 102
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа14020:2003
РазработчикНаучно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем (ГП «НИИ «Система»)
Принявший органНаучно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем (ГП «НИИ «Система»)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO 14020:2003

ЕКОЛОГІЧНІ МАРКОВАННЯ ТА ДЕКЛАРАЦІЇ

Загальні принципи

Держспоживстандарт

2004

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державний науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДНДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Управління якістю і за­безпечення якості» (ТК 93)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Горопацький, канд. фіз.-мат. наук; Т. Комоцька; А. Сухенко (керівник розробки); Ю. Тройнін

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 червня 2003 р. № 102 з 2004-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14020:2000 Environmental labels and declarations - General principles (Екологічні марковання та декларації. Загальні принципи)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 14020:2000 Environmental labels and declarations - General principles (Екологічні марковання та декларації. Загальні принципи), який розроблено Технічним комітетом ISO/TC 207 «Екологічне управління», Підкомітетом SC3 «Екологічне маркування».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, -ТК 93 «Управління якістю і забезпечен­ня якості».

Стандарт встановлює основні принципи розробляння і застосування екологічних марковань та декларацій як дійового засобу екологічного управління. Стандарт доповнює і розвиває комплекс стандартів ДСТУ ISO серії 14000, прийнятих в Україні раніше.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять», «Бібліографію» - оформлено згідно з вимогами націо­нальної стандартизації України;

- вилучено структурний елемент «Передмову» до ISO 14020;

- долучено структурний елемент «Національний вступ»;

- долучено структурний елемент «Зміст»;

- слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- у розділі «Терміни та визначення понять» після українського терміна в дужках з позначен­нями еn і ru наведені відповідно англійські і російські терміни-відповідники, а також подано «На­ціональні пояснення», які взято в рамку, щодо визначення деяких термінів у національних стан­дартах;

- до розділу «Бібліографія» подано «Національне пояснення», яке в тексті стандарту виді­лено рамкою.

ВСТУП

Екологічні марковання та декларації є одним із засобів екологічного управління, що становить предмет стандартів ISO серії 14000.

Екологічні марковання та декларації надають інформацію про певну продукцію (послугу) сто­совно її загальної екологічної особливості, конкретного екологічного аспекту або будь-якої сукуп­ності аспектів. Замовники та потенційні покупці можуть враховувати цю інформацію під час вибо­ру бажаної продукції чи послуги, виходячи з екологічних та інших міркувань. Сподіванням поста­чальника продукції чи послуги є те, що екологічне марковання чи екологічна декларація відігра­ватимуть ефективну роль у прийнятті рішень про закупівлю саме його продукції чи послуги. Ос­кільки екологічному маркованню або екологічній декларації цей ефект притаманний, то ринкова частка відповідної продукції чи послуги може збільшуватися. Інші постачальники можуть реагува­ти на це поліпшенням екологічних аспектів своєї продукції чи послуги для уможливлення викори­стання відповідних екологічних марковань або екологічних декларацій. Це сприятиме зменшенню екологічного тиску, який чинить цей вид продукції чи послуги.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com