ДСТУ 3215-95 Метрология. Метрологическая аттестация средств измерительной техники. Организация и порядок проведения. С изменением № 1

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17830 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 3215-95 Метрология. Метрологическая аттестация средств измерительной техники. Организация и порядок проведения. С изменением № 1
Дата начала действия01.07.1996
Дата принятия29.09.1995
Дата отмены действия 29.03.2017
СтатусНедействующий
На заменуГОСТ 8.326-89
Утверждающий документприказ от 29.09.1995 № 326
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа3215-95
РазработчикХарьковский государственный научно-исследовательский институт метрологии (ХГНИИМ)
Принявший органХарьковский государственный научно-исследовательский институт метрологии (ХГНИИМ)
Дополнительные данные Отменен в соответствии с приказом от 10.03.2017 № 39


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 3215-95

МЕТРОЛОГІЯ

МЕТРОЛОГІЧНА АТЕСТАЦІЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Організація та порядок проведення

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО И ВНЕСЕНО Харківським державним науково-дослідним інститутом метрології (ХДНДІМ) Держстандарту України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 29 вересня 1995 р. № 326

3 НА ЗАМІНУ ГОСТ 8.326-89

4 ПЕРЕВИДАННЯ ЗІ ЗМІНОЮ № 1 (ІПС 12-99)

5 РОЗРОБНИКИ: Б. Марков, канд. техн. наук; О. Малецька; В. Медреш;

ДСТУ 3215-95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ

МЕТРОЛОГІЧНА АТЕСТАЦІЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Організація та порядок проведення

МЕТРОЛОГИЯ

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Организация и порядок проведения

METROLOGY

METROLOGICOL CERTIFICATION OF MEASURING INSTRUMENTS

Organization and procedure

Чинний від 1996 - 07-01

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на засоби вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), що не підлягають державним випробуванням, у тому числі на:

- ЗВТ, що виготовляють в Україні одиничними зразками чи малими партіями, і які не при­значені для серійного виробництва;

- експериментальні (дослідні) зразки ЗВТ, виготовлені під час науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт, що передають в експлуатацію;

- вбудовані вимірювальні канали виробів, які за своїм прямим функціональним призна­ченням не є ЗВТ;

- одиничні зразки ЗВТ, які виготовляють серійно і використовують в умовах чи режимах експлуатації, відмінних від наведених в документації на ці ЗВТ або для яких необхідно встановити індивідуальні метрологічні характеристики;

- ЗВТ, що імпортують в Україну одиничними зразками чи малими партіями.

Стандарт не поширюється на вимірювальні канали вимірювальних інформаційних систем (ВІС) і автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСК ТП).

Стандарт встановлює загальні технічні вимоги до організації державної метрологічної ате­стації і метрологічної атестації ЗВТ, порядок її проведення та оформлення результатів. В стан­дарті використано терміни згідно з ДСТУ 2681.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Завданнями метрологічної атестації ЗВТ є:

- визначення та встановлення відповідності метрологічних характеристик ЗВТ вимогам технічного завдання на розроблення та іншим нормативним документам (далі - ТЗ та НД), що поширюються на відповідні ЗВТ;

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2018 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com