ДСТУ ISO 14021:2016 Экологические маркировки и декларации. Экологические самодекларации (экологическая маркировка типа II) (ISO 14021:2016, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18953 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 14021:2016 Экологические маркировки и декларации. Экологические самодекларации (экологическая маркировка типа II) (ISO 14021:2016, IDT)
Дата начала действия01.10.2017
Дата принятия13.12.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ ISO 14021:2002
Утверждающий документПриказ от 13.12.2016 № 426 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими нормативными документами, и отмене национальных нормативных документов, изменений к национальным нормативным документам
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа14021:2016
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Системы управления качеством, окружающей средой и безопасностью пищевых продуктов» (ТК 93)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Системы управления качеством, окружающей средой и безопасностью пищевых продуктов» (ТК 93)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO 14021:2016
(ISO 14021:2016, IDT)

Екологічні марковання та декларації

ЕКОЛОГІЧНІ САМОДЕКЛАРАЦІЇ

(екологічне маркування типу II)

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації України «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (ТК 93)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 13 грудня 2016 р. № 426з2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14021:2016 Environmental labels and declarations — Self- declared environmental claims (Type II environmental labelling) (Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу II))

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 14021:2002

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14021:2016

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Загальні терміни

3.2 Окремі загальноприйняті терміни, використовувані в екологічних самодеклараціях

4 Ціль екологічних самодекларацій

5 Вимоги, застосовні до всіх типів екологічних самодекларацій

5.1 Загальні положення

5.2 Взаємозв’язок з ISO 14020

5.3 Нечіткі чи неконкретні твердження

5.4 Твердження «вільний від...»

5.5 Твердження щодо екологічної сталості

5.6 Використання пояснювальних доповнень

5.7 Конкретні вимоги

5.8 Використання символів для екологічних тверджень

5.9 Інші інформація чи твердження

5.10 Конкретні символи

5.10.1 Загальні положення

5.10.2 Листок Мебіуса

6 Оцінювання екологічного твердження та вимоги щодо його перевіряння

6.1 Відповідальність заявника

6.2 Надійність методології оцінювання

6.3 Оцінювання порівняльних тверджень

6.4 Вибирання методів

6.5 Доступ до інформації

7 Конкретні вимоги щодо окремих тверджень

7.1 Загальні положення

7.2 Придатний для компостування

7.2.1 Тлумачення терміна

7.2.2 Застороги щодо використання

7.2.3 Методологія оцінювання

7.3 Здатний до розкладання

7.3.1 Тлумачення терміна

7.3.2 Застороги щодо використання

7.3.3 Методологія оцінювання

7.4 Розбірна конструкція

7.4.1 Тлумачення терміна

7.4.2 Застороги щодо використання

7.4.3 Методологія оцінювання

7.5 Продукція зі збільшеним строком служби

7.5.1 Тлумачення терміна

7.5.2 Застороги щодо використання

7.5.3 Методологія оцінювання

7.6 Рекуперована енергія

7.6.1 Тлумачення терміна

7.6.2 Застороги щодо використання

7.6.3 Методологія оцінювання

7.7 Придатний для повторного переробляння

7.7.1 Тлумачення терміна

7.7.2 Застороги щодо використання

7.7.3 Використання символу

7.7.4 Методологія оцінювання

7.8 Вміст повторно переробленого матеріалу

7.8.1 Тлумачення термінів

7.8.2 Застороги щодо використання

7.8.3 Використання символу

7.8.4 Методологія оцінювання

7.9 Зменшене енергоспоживання

7.9.1 Тлумачення терміна

7.9.2 Застороги щодо використання

7.9.3 Методологія оцінювання

7.10 Зменшене використання ресурсів

7.10.1 Тлумачення терміна

7.10.2 Застороги щодо використання

7.10.3 Методологія оцінювання

7.11 Зменшене водоспоживання

7.11.1 Тлумачення терміна.

7.11.2 Застороги щодо використання

7.11.3 Методологія оцінювання

7.12 Придатний для повторного використання та повторного наповнювання

7.12.1 Тлумачення термінів

7.12.2 Застороги щодо використання

7.12.3 Методологія оцінювання

7.13 Маловідходний

7.13.1 Тлумачення терміна

7.13.2 Застороги щодо використання

7.13.3 Методологія оцінювання

7.14 Відновний матеріал

7.14.1 Тлумачення терміна

7.14.2 Застороги щодо використання

7.14.3 Методологія оцінювання

7.15 Поновлювана енергія

7.15.1 Тлумачення терміна

7.15.2 Застороги щодо використання

7.15.3 Методологія оцінювання

7.16 Екологічно сталий

7.16.1 Тлумачення терміна

7.17 Твердження, стосовні викидів парникових газів

7.17.1 Загальні положення

7.17.2 «Вуглецевий слід» продукції

7.17.3 «Вуглецево-нейтральний»

Додаток А (довідковий) Спрощене схематичне подання системи повторного перероблення

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 14021:2016 (ISO 14021:2016, IDT) «Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу II)», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 14021:2016 (версія en) «Environmental labels and declarations — Selfdeclared environmental claims (Type II environmental labelling)».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 14021:2002, який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 14021 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

У стандарті використано такі познаки та скорочення:

ПГ — парникові гази.

Терміни «марковання», «маркування» та «паковання» у цьому стандарті вжито згідно з ДСТУ 3966:2009 «Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять». Міжнародний стандарт ISO/TS 14067, на який є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національний.

Копії міжнародних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 14021:2016

Внаслідок поширення екологічних тверджень, якщо такі твердження зроблено, виникає потреба у стандартах щодо екологічного маркування, які вимагають розглядати всі належні аспекти життєвого циклу продукції.

Екологічні самодекларації можуть подавати виробники, імпортери, дистриб’ютори чи будь-які особи, які хочуть мати певні переваги завдяки таким твердженням. Екологічні твердження стосовно продукції може бути представлено у вигляді формулювань, символів чи зображень на етикетках, прикріплюваних до продукції чи паковання, або їх може бути подано в документації на продукцію, технічних бюлетенях, рекламних матеріалах, у мережі телемаркетингу, а також у цифрових чи електронних засобах інформації, таких як Інтернет.

Для екологічних самодекпарацій суттєвим є запевнення в надійності інформації. Важливо належним чином перевіряти твердження, щоб уникати негативних наслідків для ринку, наприклад перешкод у торгівлі чи нечесної конкуренції, до яких можуть призвести ненадійні та оманливі екологічні твердження. Треба, щоб методологія оцінювання, використовувана авторами екологічних тверджень, була чіткою, прозорою, науково обґрунтованою та задокументованою для того, щоб замовники чи потенційні покупці продукції могли бути впевненими в достеменності тверджень.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНІ МАРКОВАННЯ ТА ДЕКЛАРАЦІЇ
ЕКОЛОГІЧНІ САМОДЕКЛАРАЦІЇ
(екологічне маркування типу II)

ENVIRONMENTAL LABELS AND DECLARATIONS
SELF-DECLARED ENVIRONMENTAL CLAIMS
(Type II environmental labelling)

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до екологічних самодекларацій, зокрема до заяв, символів чи зображень, стосовно продукції. У цьому стандарті подано пояснення до окремих термінів, зазвичай використовуваних в екологічних твердженнях, а також установлено вимоги щодо їхнього використання.

У цьому стандарті також описано загальну методологію оцінювання та перевіряння екологічних самодекларацій і конкретні методи оцінювання та перевіряння деяких наведених у стандарті тверджень.

Цей стандарт не спростовує та не змінює законодавчо встановлені вимоги щодо екологічної інформації, тверджень чи екологічного маркування або будь-які інші застосовні законодавчі вимоги.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи, в цілому чи в частинах, є обов’язковими для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols

ISO 14020 Environmental labels and declarations — General principles

ISO/TS 14067 Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification and communication.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 7000 Графічні символи для використання на устаткованні. Зареєстровані символи

ISO 14020:1998 Екологічні марковання та декларації. Загальні принципи

ISO/TS 14067 Парникові гази. Вуглецевий слід продукту. Вимоги та настанови щодо кількісного оцінювання та подання інформації.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com