Регламент контроля качества устройства конструкций фасадной теплоизоляции

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19121 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРегламент контроля качества устройства конструкций фасадной теплоизоляции
Дата принятия27.01.2017
СтатусДействующий
Утверждающий документПротокол секции № 1 от 27.01.2017
Вид документаРегламент контроля качества
РазработчикНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)
Принявший органНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)


ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ДБН А.2.2-3:2014 Состав и содержание проектной документации на строительство

ДБН А.2.2-3:2014 Состав и содержание проектной документации на строительство. Изменение № 1

ДБН А.2.2-3:2014 Состав и содержание проектной документации на строительство. Изменение № 1. Поправка

ДБН А.3.1-5:2016 Организация строительного производства

ДБН В.1.2-5:2007 Система обеспечения надежности и безопасности строительных объектов. Научно-техническое сопровождение строительных объектов

ДБН В.2.5-28:2018 Естественное и искусственное освещение

ДБН В.2.6-33:2018 Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Требования к проектированию

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкции зданий и сооружений. Конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией. Классификация и общие технические требования

ДСТУ Б В.2.6-35:2008 Конструкции зданий и сооружений. Конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией и облицовкой индустриальными элементами с вентилируемой воздушной прослойкой. Общие технические условия

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией и отделкой штукатурками. Общие технические условия. Изменение № 2

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкции зданий и сооружений. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией и отделкой штукатурками. Общие технические условия. Изменение № 1

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкции зданий и сооружений. Конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией и отделкой штукатурками. Общие технические условия

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией и отделкой штукатурками. Общие технические условия. Изменение № 1. Поправка

ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Смеси строительные сухие модифицированные. Общие технические условия

ДСТУ Б В.2.7-158:2008 Материалы герметизирующие полимерные. Классификация. Общие технические требования

ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 Руководство по проведению авторского надзора за строительством

ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 Руководство по выполнению работ с использованием сухих строительных смесей


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
Державне підприємство
«Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»
(ДП «НДІБВ»)

РЕГЛАМЕНТ
КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ УЛАШТУВАННЯ
КОНСТРУКЦІЙ ФАСАДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Київ, 2019

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський, докт. техн. наук (науковий керівник); П. Григоровський, канд. техн. наук; Ю. Крошка; А. Котляренко; О. Пресіч

ЗАТВЕРДЖЕНО: Протокол секції № 1 Вченої ради ДП «НДІБВ» від 27.01.2017 р.

ВСТУП

Контроль якості - це організація та координація дій спрямованих на забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, інструмент контролю ризиків і підвищення відповідальності за результати будівельної діяльності.

При виконанні вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» щодо забезпечення нормативних характеристик матеріалів, конструкцій, обладнання, технологій і кінцевої продукції мають застосовуватися відповідні регламенти (розділ 8 п. 8.4.1.2; п. 8.4.2; п. 8.6).

Цей Регламент містить основні правила, порядок і довідкову інформацію з проведення контролю якості виконання робіт з улаштування конструкцій фасадної теплоізоляції, будівельних матеріалів, виробів, а також необхідні витяги з нормативних документів за станом на 1 січня 2019 року.

Цей Регламент поширюється на конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками або дрібноштучними виробами (далі - конструкція із фасадною теплоізоляцією) житлових та громадських будинків, а також адміністративних і побутових будинків промислових підприємств (ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови).

Для правильного визначення контрольованих параметрів, які підлягають контролю при виконанні робіт, його складу і способу перевірки, строків проведення та оформлення відповідної виконавчої документації наведені схеми операційного контролю якості зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками або дрібноштучними виробами (додаток А).

Регламент має використовуватися інженерно-технічним персоналом будівельних організацій, співробітниками органів державного архітектурно-будівельного контролю, фахівцями організацій, що здійснюють контроль за будівництвом об'єкта, у тому числі технічний та авторський нагляд.

Регламент може становити інтерес для страхових компаній та інвесторів.

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

2.1 Вхідний контроль проектно-технологічної документації

2.2 Порядок проведення вхідного контролю якості матеріалів, виробів і конструкцій

3 ОПЕРАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ УЛАШТУВАННЯ ФАСАДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

4 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ГОТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

5 МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ КОНТРОЛЮ

6 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Додаток А Схема операційного контролю якості виконання робіт

Додаток Б Форма журналу обліку результатів вхідного контролю

Додаток В Форма загального журналу робіт

Додаток Г Форма акту на закриття прихованих робіт

Додаток Д Форма акту проміжного прийняття відповідальних конструкцій

Додаток Е Перелік виконавчої документації з улаштування конструкцій фасадної теплоізоляції

Додаток Ж Вимоги до матеріалів для улаштування збірної системи

Додаток К Форма журналу обліку засобів вимірювальної техніки

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 У цьому документі розглядається порядок здійснення контролю відповідності виконання робіт з улаштування конструкцій фасадної теплоізоляції вимогам ДБН В.2.6-33:2018, ДСТУ Б В.2.6-34:2008, ДСТУ Б В.2.6-35:2008, ДСТУ Б В.2.6-36:2008 та комплекту проектної документації, яка надається на кожний конкретний об'єкт індивідуально.

Контроль якості виконання будівельних робіт спрямований на забезпечення об’єкта експлуатаційними властивостями, які мають відповідати основним вимогам відповідно до призначення об’єкта будівництва.

1.2 Контроль якості включає в себе комплекс технічних та організаційних заходів з ефективного управління якістю на усіх стадіях створення об’єкта відповідно до вимог проекту, ПТД, чинних стандартів ISO серії 9000, у тому числі:

а) контроль показників якості матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування;

б) контроль технологічних процесів;

в) контроль виконання будівельних робіт щодо:

- пожежної безпеки;

- загрози здоров’ю та безпеці людей;

- впливу на навколишнє природне середовище;

- впливу шуму та вібрації;

- економії енергетичних ресурсів

1.3 Під час будівництва здійснюється виробничий контроль, технічний та авторський нагляд, контроль державних органів нагляду за якістю будівництва.

За умови проведення науково-технічного супроводу будівництва об'єктів контроль якості виконується з урахуванням програми цього супроводу згідно з вимогами ДБН В.1.2-5:2007.

1.4 Виробничий контроль якості виконання будівельних робіт включає:

- вхідний контроль проектної документації;

- вхідний контроль конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування;

- операційний контроль будівельних процесів;

- приймальний контроль будівельних робіт та їх результатів.

1.4.1 Під час вхідного контролю проектної документації проводиться перевірка її комплектності, технологічності проектних рішень, відповідності умовам будівельних робіт на об’єкті.

Під час вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування перевіряється їх відповідність вимогам проекту, паспортам, сертифікатам та іншим супроводжувальним документам.

Вхідний контроль продукції постачальників здійснюється у відповідності до вимог проекту та нормативної документації на конкретну продукцію. Параметри, які підлягають контролю, вид контролю, обсяг вибірки або проби визначаються з урахуванням стабільності якості продукції постачальника, ступеня освоєння продукції, впливу конкретного параметра (вимоги) на експлуатаційні властивості продукції.

Результати вхідного контролю заносяться до журналу обліку вхідного контролю, форма якого наведена у додатку Б.

1.4.2 Операційний контроль будівельних процесів (технологічних операцій) здійснюється в ході виконання будівельних робіт і забезпечує своєчасне виявлення дефектів для вжиття заходів щодо їх усунення та запобігання. Склад та параметри операційного контролю визначається у ПВР.

Усі виявлені відхилення від вимог технологічної та нормативної документації повинні бути виправлені до початку виконання наступних операцій.

Результати операційного контролю заносяться до загального журналу робіт, форма якого наведена у додатку В.

Під час приймального контролю проводиться перевірка якості відповідальних конструкцій та закінчених будівельних робіт, у тому числі прихованих.

Приймання прихованих робіт здійснюється безпосередньо перед виконанням наступних робіт, які їх закривають, про що складається акт на закриття прихованих робіт, форма якого наведена у додатку Г.

Відповідальні конструкції підлягають прийманню в процесі будівництва до закриття їх подальшими роботами із складанням акта проміжного прийняття цих конструкцій, форма якого наведена у додатку Д.

Перелік прихованих робіт та відповідальних конструкцій на конкретному об’єкті, для яких необхідне складання актів, наводиться у робочій документації.

В усіх випадках забороняється виконання наступних робіт до підтвердження відповідної якості виконання попередніх прихованих робіт та відповідальних конструкцій.

Приймальний контроль здійснюється комісією з представників будівельної організації, технічного нагляду замовника та авторського нагляду (у випадках, передбачених договором про авторський нагляд).

Результати приймального контролю фіксуються в загальному журналі робіт, в актах на закриття прихованих робіт, актах проміжного прийняття відповідальних конструкцій та інших документах - за наявності вимог нормативних документів на конкретні види будівельних робіт.

1.5 Авторський та технічний нагляд за якістю виконання робіт здійснюється протягом періоду будівництва згідно із законодавством та нормативними документами (Постанова КМУ від 11 липня 2007 р. № 903; ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014).

1.6 Контроль якості будівельних робіт протягом будівництва об’єктів здійснює інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у відповідності до законодавства (Постанова КМУ від 23 травня 2011 р. № 553), а також органи державного пожежного нагляду, інші органи державного нагляду (контролю).

1.7 Склад та обсяги контролю та нагляду встановлюється на підставі вимог проекту та нормативних документів на конкретні види будівельних робіт та їх результати.

1.7.1 За обсягом контролю показників, що характеризують якість будівельних робіт, матеріалів, конструкцій, тощо контроль може бути:

а) суцільний (контролюються всі контрольовані елементи);

б) вибірковий (контролюється частина контрольованих елементів). Обсяг вибірки встановлюється нормативними документами, проектом або іншим документом.

1.7.2 За періодичністю контроль може бути:

а) безперервний (інформація надходить безперервно);

б) періодичний (інформація надходить через певні проміжки часу);

в) епізодичний (виконується за недоцільності застосування суцільного, вибіркового або періодичного контролю).

1.7.3 За засобами проведення контроль може бути:

а) інструментальний контроль (виконується із застосуванням засобів вимірювань, у тому числі лабораторного обладнання);

б) візуальний контроль;

в) технічний огляд;

г) реєстраційний контроль (виконується шляхом аналізу даних, зафіксованих у документах - сертифікатах, актах огляду прихованих робіт, загальних або спеціальних журналах робіт тощо). Застосовується при недоступності об'єкта контролю або недоцільності виконання інструментального або візуального контролю.

1.8 Для забезпечення виконання робіт з визначеними параметрами, що характеризують матеріали, вироби, конструкції, технологічні процеси та будівельну продукцію на усіх етапах її створення, має здійснюватись метрологічне забезпечення процедур контролю з дотриманням вимог законодавства відповідних стандартів з метрології.

1.9 Результати контролю відповідності будівельних робіт, конструкцій та готової конструкції вимогам проектів та нормативних документів фіксуються у виконавчій документації, перелік якої наведений у додатку Е.

1.10 У разі виявлення невідповідностей в процесі будівництва установленим вимогам приймається рішення про усунення підрядником допущених недоліків або про зупинення будівництва об'єкта до виконання рішення.

Вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків фіксуються у загальному журналі робіт.

2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

2.1 Вхідний контроль проектно-технологічної документації

2.1.1 Вхідний контроль якості - перевірка якості та комплектності проектно-технологічної документації з метою забезпечення безперервного та бездефектного виконання робіт з улаштування конструкцій фасадної теплоізоляції.

2.1.2 Документація на виконання робіт з улаштування конструкцій фасадної теплоізоляції, яка надходить в будівельну організацію реєструється в журналі обліку і підлягає вхідному контролю.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com