ДСТУ 8785:2018 Пек каменноугольный. Методы определения температуры размягчения с использованием устройств Кольцо и стержень и Кольцо и шар

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19011 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 8785:2018 Пек каменноугольный. Методы определения температуры размягчения с использованием устройств Кольцо и стержень и Кольцо и шар
Дата начала действия01.01.2019
Дата принятия17.07.2018
СтатусДействующий
На заменуГОСТ 9950-83
Утверждающий документПриказ от 17.07.2018 № 217 О принятии национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа8785:2018
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Кокс» (ТК 12)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Кокс» (ТК 12)
Дополнительные данные Внесего изменение в название согласно приказу от 23.08.2018 № 297


ДСТУ 7261:2012 Продукты химические технические. Методы определения плотности жидкостей

ДСТУ 7727:2015 Продукты коксования химические. Правила приемки и методы отбора проб

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для использования в лабораториях. Требования и методы проверки (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO 80000-1:2016 Величины и единицы. Часть 1. Общие положения (ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor.1:2011, IDT)

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гири классов точности E1, Е2, F1, F2, М1, M1-2, М2, М2-3 и M3. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний (OIML R 111-1:2004, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT)

ДСТУ ГОСТ 18481:2009 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия. С изменениями (ГОСТ 18481-81)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427-75)

ДСТУ ГОСТ 6507:2009 Микрометры. Технические условия (ГОСТ 6507-90)

НПАОП 73.1-1.11-12. Правила охраны труда во время работы в химических лабораториях


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8785:2018

Пек кам’яновугільний

МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РОЗМ’ЯКШЕННЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЇВ «КІЛЬЦЕ І СТРИЖЕНЬ»
ТА «КІЛЬЦЕ І КУЛЯ»

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Кокс» (ТК 12)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 17 липня 2018 р. № 217 з 2019-01-01, з урахуванням зміни, внесеної наказом ДП «УкрНДНЦ» від 23 серпня 2018 р. № 297

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 9950-83)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Суть методів

6 Вимоги щодо безпеки

7 Умови виконання вимірювань

8 Метод «Кільце і стрижень»

8.1 Засоби вимірювальної техніки, випробувальне та допоміжне обладнання, реактиви

8.1.1 ЗВТ

8.1.2 Випробувальне обладнання

8.1.3 Допоміжне обладнання

8.1.4 Реактиви

8.2 Готування до виконання вимірювання

8.2.1 Готування ЗВТ та обладнання

8.2.2 Готування реактивів

8.2.3 Відбирання проб пеку та готування їх до вимірювання

8.3 Виконання вимірювання

8.4 Точність методу

8.5 Протокол вимірювання

9 Метод «Кільце і куля»

9.1 Засоби вимірювальної техніки, випробувальне та допоміжне обладнання, реактиви

9.1.1 ЗВТ

9.1.2 Випробувальне обладнання

9.1.3 Допоміжне обладнання

9.1.4 Реактиви

9.2 Готування до виконання вимірювання

9.2.1 Готування ЗВТ та обладнання

9.2.2 Готування реактивів

9.2.3 Відбирання проб пеку та готування їх до вимірювання

9.2.4 Готування зразків для вимірювання

9.3 Виконання вимірювання

9.4 Точність методу

9.5 Протокол вимірювання

Додаток А (обов’язковий) Метрологічні та технічні характеристики термометрів для виконання вимірювань за методами «Кільце і стрижень» та «Кільце і куля»

Додаток Б (обов’язковий) Методика готування проб пеку плавленням для випробувань за методом «Кільце і куля»

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕК КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИЙ
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РОЗМ’ЯКШЕННЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЇВ «КІЛЬЦЕ І СТРИЖЕНЬ» ТА «КІЛЬЦЕ І КУЛЯ»

COAL-TAR PITCH
METHODS FOR DETERMINATION OF SOFTENING
POINT BY «RING AND BAR» AND «RING AND BALL» DEVICES

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи визначення температури розм’якшення пеку кам’яновугільного будь-якого типу (далі — пек) з використанням пристроїв «Кільце і стрижень» та «Кільце і куля».

Діапазон вимірювання температури розм'якшення методом:

— «Кільце і стрижень» від 50 °С до 160 °С;

— «Кільце і куля» від 30°С до 200 °С.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 7261:2012 Продукти хімічні технічні. Методи визначення густини рідин

ДСТУ 7727:2015 Продукти коксування хімічні. Правила приймання та методи відбирання проб

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDТ)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ДСТУ ГОСТ 6507:2009 Микрометры. Технические условия

ДСТУ ГОСТ 18481:2009 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO 80000-1:2016 (ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor. 1:2011, IDT) Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності Е1, Е2, F1, F2, M1, M1-2, М2, М2-3 і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDT).

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації — каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якіцо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com