ДСТУ EN 1427:2018 Битум и битумные вяжущие. Определение температуры размягчения по методу кольца и шара (EN 1427:2015, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19076 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 1427:2018 Битум и битумные вяжущие. Определение температуры размягчения по методу кольца и шара (EN 1427:2015, IDT)
Дата начала действия01.06.2019
Дата принятия21.08.2018
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуГОСТ 11506-73
Утверждающий документПриказ от 21.08.2018 № 290 О принятии национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа1427:2018
РазработчикГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)
Принявший органГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)


Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

ДСТУ 4044:2019 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

ДСТУ 8772:2018 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытания

ДСТУ EN 12593:2018 Битум и битумные вяжущие. Определение температуры хрупкости по методу Фрааса (EN 12593:2015, IDT)

ДСТУ EN 13108-3:2018 Битумоминеральные смеси. Технические условия. Часть 3. Мягкий асфальтобетон (EN 13108-3:2016, IDT)

ДСТУ EN 1426:2018 Битум и битумные вяжущие. Определение глубины проницаемости иглы (пенетрации) (EN 1426:2015, IDT)

Р В.2.7-37641918-894:2018 Рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонных смесей на основе вспененных битумов

Р В.2.7-37641918-895:2018 Рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонов на основе модифицированных битумов для устройства покрытия автодорожных железобетонных мостов

СОУ 42.1-37641918-087:2019 Автомобильные дороги. Инженерно-техническое сопровождение строительства объектов дорожного хозяйства

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 1427:2018
(EN 1427:2015, IDT)

Бітум та бітумні в’яжучі

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
РОЗМ’ЯКШЕНОСТІ ЗА МЕТОДОМ
 КІЛЬЦЯ І КУЛІ

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науководослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 21 серпня 2018 р. № 290 з 2019–06–01

3 Національний стандарт відповідає EN 1427:2015 «Bitumen and bituminous binders — Determinationof the softening point — Ring and Ball method» (Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності. Метод кільця і кулі) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 11506–73)

ЗМIСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Реагенти та матеріали

5.1 Загальні положення

5.2 Рідина для бані

5.2.1 Дистильована або деіонізована вода

5.2.2 Гліцерин

5.3 Антиадгезійна речовина

6 Апаратура

6.1 Прилад для визначення температури розм’якшеності

6.2 Калібрування/повірка

7 Приготування (підготування) та зберігання лабораторних зразків і зразків для випробування

8 Методика випробування та опрацювання результатів

9 Вираження результатів

10 Точність методу

10.1 Збіжність.

10.2 Відтворюваність

11 Протокол випробування

Додаток А (довідковий) Технічні вимоги до термометрів

Додаток В (довідковий) Приклади допустимих та недопустимих температурних перепадів (відхилів)

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1427:2018 (EN 1427:2015, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності за методом кільця і кулі», прийнятий методом перевидання (перекладу), — ідентичний щодо EN 1427:2015 (версія en) «Bitumen and bituminous binders — Determination of the softening point — Ring and Ball method» (Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності. Метод кільця і кулі). Назву цього національного стандарту було змінено відносно назви європейського стандарту для узгодження її з чинними національними НД.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства України.

Цей стандарт розроблено на заміну ГОСТ 11506–76 «Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару», який технічно застарів і не відповідає сучасним міжнародним вимогам.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 1427:2015 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин наведено згідно із серією стандартів ДСТУ ISO 80000;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В’ЯЖУЧІ
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РОЗМ’ЯКШЕНОСТІ
ЗА МЕТОДОМ КІЛЬЦЯ І КУЛІ

BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS
DETERMINATION OF THE SOFTENING POINT
BY RING AND BALL METHOD

Чинний від 2019–06–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення температури розм’якшеності бітумів та бітумних в’яжучих у діапазоні значень від 28 °С до 150 °С.

ТЕХНІЧНА ЗАСТОРОГА! Перехід від ртутних термометрів на електронні прилади вимірювання температури показав, що визначення температури ртутними термометрами не було достатньо точним, щоб зробити правильний об’єктивний перехід на електронні прилади. Слід звертати особливу увагу на значення температури розм’якшеності за методом кільця та кулі, що перевищують 100 °C, оскільки умови випробування на сучасному обладнанні можуть відрізнятися від попередньої процедури. Якщо температура нижче ніж 100 °C, різниця в показаннях температури між електронним і ртутним паличним термометром є прийнятною в аспекті збіжності цих методів випробування (посилання: ASTM E20 Group).

Примітка. Метод, установлений цим стандартом, також можна застосовувати для випробування бітумних в’яжучих, виділених (наприклад, екстракцією) з бітумних сумішей.

ЗАСТОРОГА! Під час випробування за цим стандартом можливо використання небезпечних речовин, операцій та обладнання. Цей стандарт не передбачає розгляду всіх небезпечних ситуацій, пов’язаних з його застосуванням. Відповідальність за виявлення та встановлення заходів щодо забезпечення техніки безпеки та охорони здоров’я, а також визначення обмежень щодо застосування цього стандарту несе його користувач.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous binders

EN 12594 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test samples

EN 12597 Bitumen and bituminous binders — Terminology

EN ISO 3696:1995 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (ISO 3696:1987).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 58 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих

EN 12594 Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування

EN 12597 Бітум та бітумні в’яжучі. Термінологія

EN ISO 3696:1995 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевірення (ISO 3696:1987).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com