ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 Еврокод 1. Действия на конструкции. Часть 1-7. Общие действия. Особые динамические воздействия (EN 1991-1-7:2006/А1:2014, IDT). Изменение № 2:2018

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18754 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 Еврокод 1. Действия на конструкции. Часть 1-7. Общие действия. Особые динамические воздействия (EN 1991-1-7:2006/А1:2014, IDT). Изменение № 2:2018
Дата начала действия01.02.2019
Дата принятия14.11.2018
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 14.11.2018 № 414 О принятии изменений к национальным стандартам
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа1991-1-7:2010
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Металлостроительство» (ТК 301)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Металлостроительство» (ТК 301)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

ДСТУ Б EN 1536:2015 Выполнение специальных геотехнических работ. Сваи буровые (EN 1536:2010, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия во время возведения (EN 1991-1-6:2005, IDT). Изменение № 1

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-7. Общие воздействия. Особые динамические воздействия (EN 1991-1-7:2006, IDT). Изменение № 1

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-10:2012 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-10. Свойства трещиностойкости и прочности материала в направлении толщины проката (EN 1993-1-10:2005, IDT). Изменение № 1

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2012 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-7. Пластинчатые конструкции при нагрузке вне плоскости (EN 1993-1-7:2007, IDT). Изменение № 1. Проект, окончательная редакция

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-9:2012 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-9. Выносливость (EN 1993-1-9:2005, IDT). Изменение № 1

ДСТУ-Н Б EN 1993-3-1:2012 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты (EN 1993-3-1:2006, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1993-3-1:2012 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты (EN 1993-3-1:2006, IDT). Изменение № 1

ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012 Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 2. Мосты (EN 1995-2:2005, IDT). Изменение № 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010/Зміна № 2:2018
(EN 1991-1-7:2006/А1:2014, IDT)

ЄВРОКОД 1. ДІЇ НА КОНСТРУКЦІЇ

Частина 1-7. Загальні дії.
Особливі динамічні впливи
(EN 1991-1-7:2006, IDT)

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ЄВРОКОД 1. ДІЇ НА КОНСТРУКЦІЇ
Частина 1-7. Загальні дії.
Особливі динамічні впливи
(EN 1991-1-7:2006, IDT)

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301), Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 14 листопада 2018 р. № 414 з 2019–02–01

ЗМІСТ

CONTENTS

Передмова

Foreword

1 Зміна до 5.3 «Принципи проектування»

1 Modification to 5.3, Principles for design

2 Зміна до додатка D (довідкового) «Вибухи всередині приміщень»

2 Modification to Annex D (informative), Internal explosions

Передмова

Foreword

Цей інформативний документ EN 1991-1-7:2006/А1:2014 підготовано Технічним комітетом CEN/ ТС 250 «Будівельні Єврокоди», секретаріат якого підтримується BSI.

This document (EN 1991-1-7:2006/A1:2014) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 250 «Structural Eurocodes», the secretariat of which is held by BSI.

Статус цієї «Зміни» до Європейського стандарту EN 1991-1-7:2006 можна буде прирівняти до статусу національного стандарту з публікацією ідентичного тексту або схваленням не пізніше червня 2015, у цьому разі не сумісні з ним національні стандарти має бути скасовано не пізніше червня 2015 року.

This Amendment to the European Standard EN 1991-1-7:2006 shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by June 2015, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by June 2015.

Звертаємо увагу на те, що деякі елементи цього документа можуть бути предметом патентних прав. CEN (і/або CENELEC) не несе відповідальність за ідентифікацію будь-якого чи всіх таких патентних прав.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Відповідно до внутрішніх постанов CEN/CENELEC цей стандарт зобов’язані прийняти національні органи стандартизації таких країн, як: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Республіка Македонія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина та Велика Британія.

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

1 Зміна до 5.3 «Принципи проектування»

1 Modification to 5.3, Principles for design

Пункт 1 Замінити текст наявної примітки на такий:

In Paragraph (1), replace the existing Note by the following one:

«Примітка. У національному додатку може бути встановлено необхідні розрахункові методи, які використовують стосовно різних вибухів усередині приміщень. У додатку D наведено рекомендації щодо врахування таких видів вибухів:

«NOTE The National Annex may give the procedures to be used for the types of internal explosions. Guidance on dealing with the following specific types of explosion is given in Annex D:

— вибухи газу і пароповітряних сумішей у приміщеннях та закритих стічних резервуарах;

— gas and vapour/air explosions in rooms and closed sewage basins;

— вибухи пилу в приміщеннях, резервуарах і бункерах;

— dust explosions in rooms, vessels and bunkers;

— вибухи газу і пароповітряних сумішей в автомобільних та залізничних тунелях;

— gas and vapour/air explosions in road and rail tunnels;

— вибухи пилу, газу і пароповітряних сумішей у трубопроводах.

— dust, gas and vapour/air explosions in energy ducts.

Значення, наведені в додатку D цього стандарту, можна розглядати як номінальні значення за умови виникнення вибуху.

The values presented in Annex D of this part may be considered as nominal values given that the explosion occurs.

Під час визначення реакції конструкції допустимо враховувати динамічні та нелінійні характеристики. Можна застосовувати навантаження тривалістю 0,2 с, у цьому разі допустимими є пошкодження за умови, що вони не призводять до непропорційних руйнувань.

When calculating the structural response, dynamic and nonlinear behaviour may be taken into account. A load duration of 0,2 s may be adopted and damage is acceptable provided it does not lead to disproportional collapse.

Функцію залежності навантаження й часу можна вважати функцією трикутника. Необхідно аналізувати чутливість функції залежності навантаження та часу для того, щоб визначити пікове навантаження за період часу 0,2 с.».

The load-time function may be assumed triangular. A sensitivity study on the load-time function should be performed to identify the peak load time within the 0,2 s duration.».

2 Зміна до додатка й (довідкового) «Вибухи всередині приміщень»

2 Modification to Annex D (informative), Internal explosions

Замінити наявний додаток D на такй додаток:

Replace the existing Annex D with the following one:

«Додаток D

«Annex D

(довідковий)

(informative)

Вибухи всередині приміщень

Internal explosions

D.1 Вибухи природного газу

D.1 Natural gas explosions

(і) Для будівель із газовими трубопроводами чи таких, де може бути встановлено газові балони, допустимо розраховувати конструкції на стійкість до наслідків вибуху природного газу всередині приміщень, використовуючи еквівалентний статичний номінальний тиск, який визначають за формулами (D.1) та (D.2):

(1) For buildings which might have piped natural gas installed, or where gas canisters can be present, the structure may be designed to withstand the effects of an internal natural gas explosion using a nominal equivalent static pressure given by Formulae (D.1) and (D.2):

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com