ДСТУ 7887:2015 Зрошення. Строки та норми поливу сільськогосподарських культур за краплинного зрошення. Методи визначення

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19979 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7887:2015 Зрошення. Строки та норми поливу сільськогосподарських культур за краплинного зрошення. Методи визначення
Дата початку дії01.07.2016
Дата прийняття22.06.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 22.06.2015 № 61 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7887:2015
РозробникНаціональний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП)


ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки

ГОСТ 5180-84 Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних характеристик

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Зі зміною № 1

ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди

ДСТУ 7591:2014 Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії

ДСТУ 7592:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення розсадників. Загальні вимоги та методи контролювання

ДСТУ 7593:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення ягідних культур. Загальні вимоги та методи контролювання

ДСТУ 7594:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення плодових культур. Загальні вимоги та методи контролювання

ДСТУ 7595:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення виноградників. Загальні вимоги та методи контролювання

ДСТУ 7596:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення овочевих культур. Загальні вимоги та методи контролювання

ДСТУ ISO 10573-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту води в ненасиченій зоні. Метод глибинного нейтронного зонда (ISO 10573:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11274-2001 Якість грунту. Визначання водоутримувальної характеристики. Лабораторні методи (ІSO 11274:1998, ІDT)

ДСТУ ISO 11275:2005. Якість ґрунту. Визначення ненасиченої гідравлічної провідності та водоутримувальної характеристики. Метод висушування вітром (ІSO 11275:2004, ІDT)

ДСТУ ISO 11276-2001. Якість грунту. Визначання тиску порової води. Метод з використовуванням тензіометра (ІSO 11276:1995, ІDT)

ДСТУ ISO 16586:2005 Якість ґрунту. Визначення об`ємної вологості грунту за відомою щільністю складення на суху масу. Гравіметричний метод (ІSO 16586:2003, ІDT)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗРОШЕННЯ. СТРОКИ ТА НОРМИ
ПОЛИВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
КУЛЬТУР ЗА КРАПЛИННОГО
ЗРОШЕННЯ
Методи визначення

ДСТУ 7887:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний університет біоресурсів та природокористування України (НУБіП України) та Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПіМ НААН)

РОЗРОБНИКИ: А. Калєніков, канд. техн. наук; Б. Конаков, канд. техн. наук; В. Корюненко, канд. техн. наук; В. Присяжнюк; М. Ромащенко, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Рябков, канд. с.-г. наук; С. Усатий; А. Шатковський, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

5.1 Вимоги до водозабезпеченості системи зрошення

5.2 Вимоги до визначення режиму зрошення

6 Охорона довкілля

7 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Довідкові матеріали

Додаток Б Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт є складовою частиною стандартів у галузі сільськогосподарської меліорації і безпосередньо стосується одного виду водних меліорацій - зрошення.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 145 «Меліорація і водне господарство».

Цей стандарт установлює методи визначення строків і норм поливу сільськогосподарських культур за краплинного зрошення.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗРОШЕННЯ. СТРОКИ ТА НОРМИ
ПОЛИВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
ЗА КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ
Методи визначення

ОРОШЕНИЕ. СРОКИ И НОРМЫ
ПОЛИВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ
Методы определения

IRRIGATION. TERMSAND NORMS OF WATER
APPLICATION FOR CROPS WITH DRIP IRRIGATION
Methods of determination

Чинний від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи визначення строків і норм поливу сільськогосподарських культур за краплинного зрошення.

Положення цього стандарту застосовують, виконуючи роботи з проектування, експертизи та експлуатування систем краплинного зрошення, всі суб’єкти підприємницької діяльності, що діють в Україні, незалежно від форм власності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2730-94 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії

ДСТУ 4930:2008 Розсадники. Плодові, ягідні, виноградні насадження. Проектування систем зрошення. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7591:2014 Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії

ДСТУ 7592:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення розсадників. Загальні вимоги та методи контролювання

ДСТУ 7593:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення ягідних культур. Загальні вимоги та методи контролювання

ДСТУ 7594:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення плодових культур. Загальні вимоги та методи контролювання

ДСТУ 7595:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення виноградників. Загальні вимоги та методи контролювання

ДСТУ 7596:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення овочевих культур. Загальні вимоги та методи контролювання

ДСТУ ISO 10573-2001 Якість ґрунту. Визначення вмісту води в ненасиченій зоні. Метод глибинного нейтронного зонду (ISO 10573:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11274-2001 Якість ґрунту. Визначення водоутримувальної характеристики. Лабораторні методи (ISO 11274:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11275:2005 Якість ґрунту. Визначення ненасиченої гідравлічної провідності та водоутримувальної характеристики. Метод висушування вітром (ISO 11275:2004, IDT)

ДСТУ ISO 11276-2001 Якість ґрунту. Визначення тиску парової води. Метод з використовуванням тензіометра (ISO 11276:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11461-2001 Якість ґрунту. Визначення вмісту води в ґрунті як частки за об’ємом із застосуванням керновирізувальних трубок. Гравіметричний метод (ISO 11461:2001, IDT)

ДСТУ ISO 15275:2004 Якість ґрунту. Характеристика ґрунту відносно охорони ґрунтової води (ISO 15275:2004, IDT)

ДСТУ ISO 15709:2004 Якість ґрунту. Ґрунтова вода та ненасичена зона. Визначення, позначення та теорія (ISO 15709:2002, IDT)

ДСТУ ISO 16586:2005 Якість ґрунту. Визначення об’ємної вологості ґрунту за відомою щільністю складення на суху масу. Гравіметричний метод (ISO 16586:2003, IDT)

ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (Шкідливі речовини. Класифікування і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик (Ґрунти. Метод лабораторного визначення фізичних характеристик)

ГОСТ 28268-89 Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений (Ґрунти. Методи визначення вологості, максимальної гігроскопічної вологості й вологості стійкого в’янення рослин)

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ