ДСТУ Б EN 539-1:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 1. Випробування на герметичність (EN 539-1:2005, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20263 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 539-1:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 1. Випробування на герметичність (EN 539-1:2005, IDT)
Дата початку дії01.07.2017
Дата прийняття17.06.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Англійська
Затверджуючий документНаказ від 17.06.2016 № 170 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа539-1:2016
РозробникДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів» (НДІБМВ)
Орган, що прийнявДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів» (НДІБМВ)


ДСТУ Б EN 1304:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток і фасонні вироби. Технічні умови на продукцію (EN 1304:2013, IDT)

ДСТУ Б EN 538:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Випробування міцності на згин (EN 538:1994, IDT)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЧЕРЕПИЦЯ КЕРАМІЧНА ПОКРІВЕЛЬНА
ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ ВНАПУСТОК
ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Частина 1. Випробування на герметичність
(EN 539-1:2005, IDT)

ДСТУ Б EN 539-1:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструк- торський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ" ,ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Палієнко, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.06.2016 р. № 170, чинний з 2017-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 539-1:2005 Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical characteristics - Part 1: Impermeability test (Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 1. Випробування на водонепроникність")

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

CONTENTS

Національний вступ

 

1 Сфера застосування

1 Scope

2 Нормативні посилання

2 Normative references

3 Познаки та скорочення

3 Terms and definitions

4 Зразки

4 Samples

5 Метод випробувань 1

5 Test method 1

6 Метод випробувань 2

6 Test method 2

Додаток НА

 

Перелік міжнародних і/або регіональних стандартів, на які є посилання у EN 539-1:2005, та відповідних національних стандартів за їх наявності .

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 539-1:2005 Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical characteristics - Part 1 : Impermeability test (Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 1. Випробування на герметичність)

EN 539-1:2005 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 128 "Roof covering products for discon­tinuous laying and products for wall cladding" ("Покрівельні вироби для укладання переривчасто і товари для облицювання стін")

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 539-1:2016 "Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характе­ристик. Частина 1. Випробування на герметичність" (EN 539-1:2005, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні поло­ження" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До національного стандарту внесені такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Титульний аркуш", "Передмова", "Національний вступ", "Терміни та визначення", "Бібліографія" - оформлено згідно з вимогами національної стандар­тизації України;

- з "Передмови до EN539-1:2005 " у цей "Національний вступ" взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997"Метрологія. Одиниці фізичних величин".

Перелік міжнародних і/або регіональних стандартів, на які є посилання в EN 539-1:2005, та відповідних національних стандартів за наявності наведено в додатку НА.

Копії міжнародних і/або регіональних стандартів, на які є посилання в EN 539-1:2005 і які не прийняті в Україні як національні стандарти, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЧЕРЕПИЦЯ КЕРАМІЧНА ПОКРІВЕЛЬНА ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ ВНАПУСТОК
ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Частина 1. Випробування на герметичність

ЧЕРЕПИЦА КЕРАМИЧЕСКАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВНАХЛЕСТ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Часть 1. Испытание на герметичность

CLAY ROOFING TILES FOR DISCONTINUOUS LAYING - DETERMINATION OF PHYSICAL
CHARACTERISTICS - Part 1: Impermeability test

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1 SCOPE

Цей стандарт описує два методи випробувань для перевірки герметичності керамічної черепиці та фасонних виробів, які можна розглядати як еквівалент.

This European Standard describes two test methods for testing the impermeability to water of clay roof tiles and fittings which can be considered as equivalent.

Примітка. Методи не можуть застосовуватися до всіх фасонних виробів через їх різну форму.

NOTE The methods are not applicable to all fittings, because of their different shapes.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2 NORMATIVE REFERENCES

Наступні нормативні документи є обов'язковими для застосування цього документа. Для датованих посилань застосовують лише зазначене видання. Для недатованих посилань застосовують останнє видання публікації (включаючи будь-які поправки).

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 1304 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток і фасонні вироби. Технічні умови на продукцію.

EN 1304 Clay roofing tiles and fittings - Product definitions and specifications.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com