ДСТУ Б EN 538:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Випробування міцності на згин (EN 538:1994, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19432 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 538:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Випробування міцності на згин (EN 538:1994, IDT)
Дата початку дії01.07.2017
Дата прийняття17.06.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Англійська
Затверджуючий документНаказ від 17.06.2016 № 170 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа538:2016
РозробникДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів» (НДІБМВ)
Орган, що прийнявДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів» (НДІБМВ)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЧЕРЕПИЦЯ КЕРАМІЧНА ПОКРІВЕЛЬНА
ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ ВНАПУСТОК
Випробування міцності на згин
(EN 538:1994, IDT)

ДСТУ Б EN 538:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ", ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Палієнко, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.06.2016 р. № 170, чинний з 2017-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 538:1994 Clay roofing tiles for discontinuous laying - Flexural strength test (Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Випробування міцності на згин)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

CONTENTS

Національний вступ

 

1 Сфера застосування

1 Scope

2 Нормативні посилання

2 Normative references

3 Познаки та скорочення

3 Symbols and abbreviations

4 Порядок проведення випробування

4 Test principle

5 Зразки

5 Sample

6 Обладнання

6 Appatatus

7 Процедура проведення випробувань

7 Test procedure

7.1 Пласка черепиця

7.1 Plain tiles

7.2 Черепиця пазова. Пазова стрічкова, S-подібна черепиця

7.2 Tiles with sidelock and headlock. Tiles with sidelock only and overlapping tiles

7.3 Жолобоподібна черепиця (нижня та верхня)

7.3 Over and under tiles

8 Протокол випробувань

8 Test report

Додаток НА Перелік міжнародних і/або регіональних стандартів, на які є посилання у EN 538:1994, та відповідних національних стандартів за їх наявності

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 538:1994 Clay roofing tiles for discontinuous laying - Flexural strength test (Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Випробування міцності на згин).

EN 538:1994 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 128 "Roof covering products for discontinuous laying and products for wall cladding" ("Покрівельні вироби для укладання переривчасто і товари для облицювання стін").

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 538:2016 "Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Випробування міцності на згин" (EN 538:1994, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До національного стандарту внесені такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Титульний аркуш", "Передмова", "Національний вступ", "Бібліографіяі" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 538:1994 " у цей "Національний вступ" взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Перелік міжнародних і/або регіональних стандартів, на які є посилання в EN 538:1994, та відповідних національних стандартів за наявності наведено в додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЧЕРЕПИЦЯ КЕРАМІЧНА ПОКРІВЕЛЬНА ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ ВНАПУСТОК
Випробування міцності на згин

ЧЕРЕПИЦА КЕРАМИЧЕСКАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВНАХЛЕСТ
Испытание прочности на изгиб

CLAY ROOFING TILES FOR DISCONTINUOUS LAYING - Flexural strength test

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1 SCOPE

Цей стандарт встановлює метод випробування для визначення міцності на згин покрівельної черепиці, як визначено в стандарті EN 1304 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток і фасонні вироби. Технічні умови на продукцію.

This European Standard describes the test method used to evaluate the flexural strength of clay roofing tiles as defined in the standard EN
1304 Clay roofing tiles - Product definitions and specifications.

Інші фізичні характеристики визначаються за стандартом EN 539 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Водонепроникність і морозостійкість.

Other physical characteristics are dealt with by the standard EN 539 Clay roofing tiles - Determination of physical characteristics: Impermeability and frost resistance.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2 NORMATIVE REFERENCES

Цей стандарт містить датовані і недатовані посилання, положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання наведені у відповідних місцях в тексті, а публікації перераховані нижче. Для недатованих посилань наступні поправки або перегляди будь-якої з цих публікацій дійсні для цього стандарту тільки при внесенні до нього змін або перегляд. Для датованих посилань застосовують останнє видання публікації.

This European Standard incorporates, by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references, the latest edition of the publication referred to applies.

EN 1304 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток і фасонні вироби. Технічні умови на продукцію

EN 1304 Clay roofing tiles and fittings - Product definitions and specifications

EN 539-1 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 1. Випробування на водонепроникність

EN 539-1 Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical characteristics - Part 1: Impermeability test

EN 539-2 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 2. Випробування на морозостійкість

EN 539-2 Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical characteristics - Part 2: Test for frost resistance

ISO 48:1979 Гума. Визначення твердості (твердість від 30 до 85 IRHD).

ISO 48:1979 Vulcanized rubbers - Determination of hardness (Hardness between 30 and 85 IRHD)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com