ДСТУ Б EN 1304:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток і фасонні вироби. Технічні умови на продукцію (EN 1304:2013, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19457 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 1304:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток і фасонні вироби. Технічні умови на продукцію (EN 1304:2013, IDT)
Дата початку дії01.07.2017
Дата прийняття17.06.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Англійська
Затверджуючий документНаказ від 17.06.2016 № 162 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 1304:2016
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа1304:2016
РозробникДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів» (НДІБМВ)
Орган, що прийнявДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів» (НДІБМВ)


ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення.

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 1

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 2

ДСТУ Б EN 1024:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення геометричних характеристик (EN 1024:2012, IDT)

ДСТУ Б EN 538:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Випробування міцності на згин (EN 538:1994, IDT)

ДСТУ Б EN 539-1:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 1. Випробування на герметичність (EN 539-1:2005, IDT)

ДСТУ Б EN 539-2:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 2. Випробування на морозостійкість (EN 539-2:2013, IDT)


ДСТУ Б EN 1024:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення геометричних характеристик (EN 1024:2012, IDT)

ДСТУ Б EN 538:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Випробування міцності на згин (EN 538:1994, IDT)

ДСТУ Б EN 539-1:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 1. Випробування на герметичність (EN 539-1:2005, IDT)

ДСТУ Б EN 539-2:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 2. Випробування на морозостійкість (EN 539-2:2013, IDT)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЧЕРЕПИЦЯ КЕРАМІЧНА ПОКРІВЕЛЬНА ДЛЯ
РОЗТАШУВАННЯ ВНАПУСТОК І ФАСОННІ ВИРОБИ
Технічні умови на продукцію
(EN 1304:2013, IDT)

ДСТУ Б EN 1304:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ", ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Палієнко, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.06.2016 р. № 162, чинний з 2017-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1304:2013 Clay roofing tiles and fittings - Product definitions and specifications (Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток і фасонні вироби. Технічні умови на продукцію)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

CONTENTS

Національний вступ

 

1 Сфера застосування

1 Scope

2 Нормативні посилання

2 Normative references

3 Терміни та визначення

3 Terms and definitions

3.1 Загальні положення

3.1 General

3.2 Загальні положення

3.2 General

3.3 Специфічні визначення, що стосуються пазової, пазової стрічкової черепиці та фасонних виробів

3.3 Definitions specific to tiles and fittings with sidelock and headlock and tiles with sidelock only

3.4 Специфічні визначення, що стосуються жолобоподібної (верхньої і нижньої) черепиці

3.4 Definitions specific to over and under tiles

3.5 Інші визначення

3.5 Further definitions

4 Вимоги

4 Requirements

4.1 Властивості структури

4.1 Structural characteristics

4.2 Закріплення

4.2 Fixing

4.3 Геометричні характеристики

4.3 Geometric characteristics

4.4 Фізичні та механічні властивості

4.4 Physical and mechanical characteristics

4.5 Пожежні характеристики

4.5 Fire performance

4.6 Виділення небезпечних речовин

4.6 Dangerous substances

5 Маркування та етикетування

5 Marking and labeling

6 Підтвердження відповідності

6 Evaluation of conformity

Додаток А Первинне випробування типу і періодичність випробувань виробів для контролю виробництва на підприємстві

Annex A Initial type testing and frequency of product tests for factory production control

Додаток В Зовнішній вигляд

Annex В Appearance

Додаток С Рівень(ні) морозостійкості та кількість циклів, що застосовуються в різних державах

Annex С Level(s) of frost resistance and number of cycles applicable in different coutries

Додаток ZA Розділи цього стандарту, що посилаються на положення Директиви EU стосовно будівельних виробів

Annex ZA Clauses of this European Standard addressing the provisions of the EU Construction Products Directive

Додаток НА Перелік міжнародних і/або регіональних стандартів, на які є посилання у EN 1304:2013, та відповідних національних стандартів за їх наявності

 

Бібліографія

Bibliography

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 1304:2013 Clay roofing tiles and fittings - Product definitions and specifications (Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток і фасонні вироби. Технічні умови на продукцію).

EN 1304:2013 підготовленого Технічним комітетом CEN/TC 128 "Roof covering products for discontinuous laying and products for wall cladding" ("Покрівельні вироби для укладання переривчасто і товари для облицювання стін")

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 1304:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток і фасонні вироби. Технічні умови на продукцію (EN 1304:2013, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До національного стандарту внесені такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт"; структурні елементи стандарту - "Титульний аркуш", "Передмову", "Національний вступ", "Терміни та визначення", "Бібліографія" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 1304:2013" у цей "Національний вступ" взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 "Метрологія. Одиниці фізичних величин".

В Україні національний знак відповідності наноситься на продукцію відповідно до чинного законодавства.

Перелік міжнародних і/або регіональних стандартів, на які є посилання в EN 1304:2013, та відповідних національних стандартів за наявності наведено в додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЧЕРЕПИЦЯ КЕРАМІЧНА ПОКРІВЕЛЬНА ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ ВНАПУСТОК
І ФАСОННІ ВИРОБИ
Технічні умови на продукцію

ЧЕРЕПИЦА КЕРАМИЧЕСКАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВНАХЛЕСТ
И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Технические условия на продукцию

CLAY ROOFING TILES AND FITTINGS - Product definitions and specifications

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1 SCOPE

Цей стандарт встановлює вимоги до покрівельної черепиці та фасонних виробів для скатних покрівель, а також для облицювання зовнішніх і внутрішніх стін.

This European Standard specifies requirements for clay roofing tiles and fittings for pitched roof coverings and wall cladding and lining.

Цей документ придатний для всіх видів покрівельної черепиці та фасонних виробів, визначених у розділі 3.

It applies to all tiles and fittings as defined in Clause 3.

Покрівельна черепиця і фасонні вироби повинні відповідати вимогам цього стандарту та бути придатними для влаштування скатних покрівель, а також для облицювання зовнішніх 1 внутрішніх стін.

Clay roofing tiles and clay fittings which conform to this European Standard are suitable for use as roof coverings, vertical wall cladding and lining.

Цей документ визначає мінімальні вимоги до продукції, які, в разі їх виконання в момент відвантаження, гарантують, що виріб залежно від передбаченої придатності до використання виконує необхідні функції, а також і у випадку настання змін, до яких будівельний матеріал схильний за звичайних умов використання.

This European Standard defines the minimum requirements for a product which if satisfactory at the time of delivery will ensure that the product is able to perform its function in relation to the performance levels declared for it, whilst subjected to the changes that occur in such materials during normal conditions of use.

Результати досліджень, які отримані у відповідності до цього стандарту, відносяться до виробів у момент їх введення в обіг.

The results obtained according to the European Standard apply to products at the time they are offered for sale.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2 NORMATIVE REFERENCES

Нижче наведені документи, необхідні для застосування цього стандарту. Для датованих посилань дійсне тільки видання, на яке надається посилання. Для недатованих посилань дійсним є останнє видання документа, на яке наводиться посилання (включаючи всі зміни).

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies.

EN 538 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення міцності на згин

EN 538 Clay roofing tiles for discontinuous laying - Flexural strength test

EN 539-1 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 1. Випробування на герметичність

EN 539-1 Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical characteristics - Part 1: Impermeability test

EN 539-2 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 2. Випробування на морозостійкість

EN 539-2 Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical characteristics - Part 2: Test for frost resistance

EN 1024 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення геометричних характеристик

EN 1024 Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of geometric characteristics

EN 13501-1 Пожежна класифікація будівельних виробів і конструкцій. - Частина 1. Класифікація за реакцією на вогневий вплив

EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

PrEN 13501-5 Пожежна класифікація будівельних виробів і конструкцій. - Частина 5: Класифікація за результатами, отриманими в результаті випробувань дахів при впливі на них зовнішнього вогню.

EN 13501-5 Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roof tests

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com