ДСТУ Б EN 539-2:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 2. Випробування на морозостійкість (EN 539-2:2013, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19419 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 539-2:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 2. Випробування на морозостійкість (EN 539-2:2013, IDT)
Дата початку дії01.07.2017
Дата прийняття17.06.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Англійська
Затверджуючий документНаказ від 17.06.2016 № 170 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа539-2:2016
РозробникДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів» (НДІБМВ)
Орган, що прийнявДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів» (НДІБМВ)


ДСТУ Б EN 1304:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток і фасонні вироби. Технічні умови на продукцію (EN 1304:2013, IDT)

ДСТУ Б EN 538:2016 Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Випробування міцності на згин (EN 538:1994, IDT)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЧЕРЕПИЦЯ КЕРАМІЧНА ПОКРІВЕЛЬНА
ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ ВНАПУСТОК.
ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК.
Частина 2. Випробування на морозостійкість
(EN 539-2:2013, IDT)

ДСТУ Б EN 539-2:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструк­торський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ", ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Палієнко, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.06.2016 р. № 170, чинний з 2017-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 539-2:2013 Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical characteristics - Part 2: Test for frost resistance (Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 2. Випробування на морозостійкість (EN 539-2:2013, IDT)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

CONTENTS

Національний вступ

1 Сфера застосування

1 Scope

2 Нормативні посилання

2 Normative references

3 Терміни та визначення

3 Terms and definitions

4 Зразки для випробувань

4 Test pieces

5 Метод випробування (європейський єдиний метод випробування)

5 Test method (European single test method)

Додаток А

Annex А

Визначення густини методом гідро­статичного зважування

Determination of the dry density by hydrostatic weighting

Додаток НА

Перелік міжнародних і/або регіональних стандартів, на які є посилання у EN 539-2:2013, та відповідних національних стандартів за їх наявності .

Бібліографія

Bibliography

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУПП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 539-2:2013 Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical characteristics - Part 2: Test for frost resistance (Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 2. Випро­бування на морозостійкість).

EN 539-2:2013 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 128 "Roof covering products for discon­tinuous laying and products for wall cladding" ("Покрівельні вироби для укладання переривчасто і товари для облицювання стін")

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 539-2:2016 "Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характе­ристик. Частина 2. Випробування на морозостійкість" (EN 539-2:2013, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні поло­ження" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До національного стандарту внесені такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Титульний аркуш", "Передмова", "Національний вступ", "Терміни та визначення", "Бібліографія" - оформлено згідно з вимогами національної стандар­тизації України;

- з "Передмови до EN 539-2:2013 " у цей "Національний вступ" взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651.0-97 "Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення".

Перелік міжнародних і/або регіональних стандартів, на які є посилання в EN 539-2:2013, та відповідних національних стандартів за наявності наведено в додатку НА.

Копії міжнародних і/або регіональних стандартів, на які є посилання в EN 539-2:2013 і які не прийняті в Україні як національні стандарти, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЧЕРЕПИЦЯ КЕРАМІЧНА ПОКРІВЕЛЬНА ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ ВНАПУСТОК.
ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК.
Частина 2. Випробування на морозостійкість

ЧЕРЕПИЦА КЕРАМИЧЕСКАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВНАХЛЕСТ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.
Часть 2. Испытание на морозостойкость

CLAY ROOFING TILES FOR DISCONTINUOUS LAYING -
Determination of physical characteristics - Part 2: Test for frost resistance

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1 SCOPE

Цей стандарт встановлює метод випробувань для визначення морозостійкості покрівельної черепиці та фасонних виробів.

This European Standard specifies the test method for the determination of frost resistance of clay roofing tiles and fittings.

Метод випробувань може застосовуватись у всіх країнах-членах ЄС відповідно з необхідним рівнем продуктивності кожної держави-члена.

The test method is applicable in all CEN member countries in accordance with the required performance level of each member state.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2 NORMATIVE REFERENCES

Немає.

Not applicable.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com