ГОСТ 14254-96. Ступені захисту, що забезпечуються оболонками

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19168 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГОСТ 14254-96. Ступені захисту, що забезпечуються оболонками
Дата прийняття18.10.1996
Дата скасування дії 01.05.2019
СтатусНедіючий
На замінуГОСТ 14254-80
Вид документаГОСТ (Міждержавний стандарт)
Шифр документа14254-96
РозробникНемає даних
Орган, що прийнявНемає даних
Додаткові дані Скасований згідно з наказом від 02.04.2019 № 85


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГОСТ 14693-90 Пристрої комплектні розподільчі негерметизовані в металевій оболонці на напругу до 10 кВ. Загальні технічні умови

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення (укр)

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДСТУ 2858:2015 Термоперетворювачі опору. Загальні технічні вимоги і методи випробування

ДСТУ 3339-96 Теплолічильники. Загальні технічні вимоги. Зміна № 1

ДСТУ 3399-96 Підстанції трансформаторні комплектні потужністю від 25 до 2500 кВ • А на напругу до 10 кВ. Загальні технічні умови (ГОСТ 14695-97)

ДСТУ 4045-2001 Візки вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. Загальні технічні умови. Зміна № 1

ДСТУ 4156-2003 Конвеєри стрічкові. Системи електропривода. Методика розрахунку та вибору

ДСТУ 4308:2004 Конвеєри стрічкові. Системи електропривода. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4859:2007 Вітроенергетика. Установки електричні вітряні малої потужності. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7266:2012 Метрологія. Витратоміри швидкісні, вихрові та електромагнітні. Загальні технічні умови

ДСТУ 7308:2013 Пристрої ввідно-розподільчі для споруд цивільної призначеності. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ 8280:2015 Вироби електротехнічні. Методи випробовування на тривкість до дії зовнішніх кліматичних чинників

ДСТУ 8312:2015 Машини електричні малої потужності. Двигуни. Загальні технічні умови

ДСТУ 8546:2015 Світильники зі світлодіодними джерелами світла. Загальні технічні умови

ДСТУ EN 60309-1:2016 Вилки, штепсельні розетки та з`єднувачі промислової призначеності. Частина 1. Загальні технічні вимоги (EN 60309-1:1999; EN 60309-1:1999/А1:2007; EN 60309-1:1999/А2:2012; IDT)

ДСТУ EN 60998-1:2016 Пристрої з`єднувальні низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні технічні вимоги (EN 60998-1:2004, IDТ)

ДСТУ EN 61058-1:2015 Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61058-1:2002; EN 61058-1:2002/A2:2008, IDT)

ДСТУ EN 61199:2014 Лампи люмінесцентні одноцокольні. Вимоги щодо безпеки (EN 61199:2011, А1:2013, IDT)

ДСТУ EN 61439-1:2016 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 1. Загальні правила (EN 61439-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 837-3:2004 Манометри. Частина 3. Манометри з мембраною та мембранною коробкою. Розміри, метрологічні характеристики, вимоги та випробовування (EN 837-3:1996, IDT)

ДСТУ IEC 61800-4:2008 Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 4. Загальні вимоги та номінальні технічні характеристики електроприводів змінного струму напругою від 1000 В до 35 кВ включно (ІEC 61800-4:2002, ІDT)

ДСТУ IEC 62103:2010 Устатковання електронне для застосування в силових установках. Загальні вимоги та вимоги щодо безпечності (IEC 62103:2003, IDT)

ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом

ДСТУ ГОСТ 1.5:2004 Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Загальні вимоги до побудови, викладення, оформлення, змісту та позначень (ГОСТ 1.5-2001, IDT). Зі зміною № 1

ДСТУ ГОСТ 12.2.113:2007 Преси кривошипні. Вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.113-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.2.116:2007 Машини листозгинальні три- та чотиривалкові. Вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.116-2004, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 2582:2017 Машини електричні обертові тягові. Загальні технічні умови (ГОСТ 2582-2013, IDT; IEC 60349-1:2010, NEQ; IEC 60349-2:2010, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 33263:2018 Роз`єднувачі, короткозамикачі, віддільники, заземлювачі високовольтні для залізничного рухомого складу. Вимоги щодо безпеки і методи контролювання (ГОСТ 33263-2015, IDT)

ДСТУ ГОСТ 33725:2017 Пристрої протигазові пасажирського та моторовагонного рухомого складу. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання (ГОСТ 33725-2016, IDT)

ДСТУ ГОСТ 9200:2007 Транспорт дорожній. З’єднання семиконтактні електричні для автомобілів та тракторів. Загальні технічні умови (ГОСТ 9200-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ ЕH 12478:2008 Безпечність металооброблювальних верстатів. Верстати великі токарні з числовим програмним керуванням і великі токарні оброблювальні центри (ГОСТ ЕН 12478:2006, ІDT; EN 12478:2000, MOD)

ДСТУ-Н 4486:2005. Система конструкторської документації настанови щодо типової побудови технічних умов

ДСТУ-П IEC/PAS 62663-1:2015 Лампи світлодіодні, не поєднані з допоміжними пристроями. Частина 1. Вимоги щодо безпеки (IEC/PAS 62663-1:201_, IDТ)

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

МВ 03450778-733:2014 Методичні вказівки щодо розрахунку енергоефективності джерел світла для освітлення автомобільних доріг загального користування

ПУЕ Правила улаштування електроустановок (перше переглянуте, перероблене, доповнене та адаптоване до умов України видання)

СОУ НЕК 20.561:2019 Методика розрахунку уставок системи АЧР ОЕС України, що використовує абсолютне значення частоти та швидкість зниження частоти

СОУ-Н ЕЕ 20.131:2007 Захист теплових мереж від зовнішньої корозії. Типова інструкція

СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-63:2012 Сигналізатори високої напруги стаціонарні. Застосування та експлуатація. Настанова

Elec.ru

ГОСТ 14254-96

 (МЭК 529-89)

Группа Е02

УДК 621.3.002.5.027.3-758:006.354

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБОЛОЧКАМИ

(КОД IP)

Degrees of protection provided by enclosures

(IP Code)

ОКС 29.020

ОКП 33 0000; 34 0000; 43 0000

60 0000; 61 0000; 62 0000;

63 0000; 65 0000; 66 0000;

67 0000; 68 0000

Дата введения 1997-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 341 “Внешние воздействия”
ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол № 9-96 от 12 апреля 1996 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика

Азгосстандарт

Республика Армения

Армгосстандарт

Республика Белоруссия

Белстандарт

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизская Республика

Киргизстандарт

Республика Молдова

Молдовастандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикский государственный центр по стандартизации,

метрологии и сертификации

Туркменистан

Туркменглавгосинспекция

Республика Узбекистан

Узгосстандарт

Украина

Госстандарт Украины

3 Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 529:1989 “Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)”, за исключением
набранных курсивом требований в разделах и пунктах: 1; 3.5.3; 4.1; 4.2; 8; 11.1; 11.2; 11.3. Замененный в этих разделах и пунктах аутентичный текст МЭК 529-89 приведен в приложении
В. Настоящий стандарт содержит также дополнительные требования, набранные курсивом в пунктах 13.4.1; 13.4.2; 13.5; 14.2.4, перечисление в.

4 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 18 октября 1996 г. № 601 межгосударственный стандарт ГОСТ 14254-96 (МЭК
529-89) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.

 5 ВЗАМЕН ГОСТ 14254-80

Введение

Текст настоящего стандарта представляет собой аутентичный текст МЭК 529:1989 с отражающими потребности народного хозяйства стран СНГ дополнениями, относящимися к двум группам вопросов:

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com