ГОСТ 8.010-99 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Методики виконання вимірювань. Основні положення

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20048 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГОСТ 8.010-99 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Методики виконання вимірювань. Основні положення
Дата початку дії01.05.2002
Дата прийняття21.01.2002
СтатусДіючий
Мова документаРосійська
На замінуГОСТ 8.010-1990
Затверджуючий документНаказ від 21.01.2002 № 36
Вид документаГОСТ (Міждержавний стандарт)
Шифр документа8.010-99
РозробникМіждержавна Рада зі стандартизації, метрології і сертифікації


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


MBB № 081/12-0109-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика визначення масової концентрації сухого залишку (розчинених речовин) гравіметричним методом

MBB № 081/12-0310-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика визначення біохімічного споживання кисню після n днів (БСК) за допомогою оксиметра

MBB № 081/12-0401-06 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки кобальту атомно-абсорбційним методом

MBB № 081/12-0726-10 Відходи. Методика виконання вимірювань масової частки кобальту атомно-абсорбційним методом

MBB № 081/12-0727-10 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки амонію обмінного фотоколориметричним методом

MBB № 081/12-0787-11 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки рухомих форм свинцю, міді, цинку, кадмію, хрому, кобальту, марганцю із однієї витяжки атомно-абсорбційним методом (полуменева атомізація)

ДСТУ 3211:2009 Брухт і відходи кольорових металів і сплавів. Загальні технічні умови (ГОСТ 1639:2009)

ДСТУ 4117:2007 Зерно та продукти його переробки. Визначення показників якості методом інфрачервоної спектроскопії

ДСТУ 4134-2002 Метрологія. Канали вимірювальні вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами. Вимоги до структури та змісту методик виконання вимірювань

ДСТУ 4172:2003 Виноград столових сортів. Настанови зі зберігання на холоді (ISO 2168:1974, MOD). З Поправкою

ДСТУ 5098-2:2015 Харчова промисловість. Методики виконання вимірювання. Частина 2. Порядок розроблення

ДСТУ 7094:2009 Метрологія. Маса нафти та нафтопродуктів. Загальні вимоги до методик виконання вимірювання (ГОСТ 8.587-2009, MOD)

ДСТУ 7369:2013 Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання

ДСТУ 7392:2013 Метрологія. Атестація методик виконання вимірювання. Основні положення та порядок виконання

ДСТУ 7591:2014 Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії

ДСТУ 7762:2015 Сплави дорогоцінних металів ювелірні. Загальні вимоги до методів аналізу

ДСТУ 7823:2015 Ферми тваринницькі. Вимоги до параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень

ДСТУ 8364:2015 Нафталін коксохімічний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-182:2009 Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних

ДСТУ ГОСТ 10791:2006 Колеса суцільнокатані. Технічні умови. Зі зміною № 1 (ГОСТ 10791-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31262:2009 Продукти харчові та продовольча сировина. Інверсійно-вольтамперометричні методи визначення вмісту токсичних елементів (кадмію, свинцю, міді та цинку) (ГОСТ 31262-2004, IDT). З Поправкою

ДСТУ ГОСТ 8.532-2003 Метрологія. Стандартні зразки складу речовин і матеріалів. Міжлабораторна метрологічна атестація. Зміст і порядок проведення робіт (ГОСТ 8.532-2002, IDT)

ДСТУ-Н ISO Guide 34:2006 Загальні вимоги до компетентності виробників стандартних зразків (ІSO Guіde 34:2000, ІDT)

ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 Система стандартів безпеки праці. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об`єктів будівництва

ДСТУ-Н РМГ 60:2014 Метрологія. Суміші атестовані. Загальні вимоги щодо розроблення (РМГ 60-2003, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 62:2006 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювань під час керування технологічними процесами. Оцінення похибки вимірів у разі обмеженої вихідної інформації (РМГ 62-2003, ІDT)

ДСТУ-Н РМГ 63:2013 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювання під час керування технологічними процесами. Метрологічна експертиза технічної документації (РМГ 63-2003, IDT)

МВВ 081/12-0295-06 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки сірководню титриметричним методом

МВВ 081/12-0296-06 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації летких органічних сполук в організованих викидах стаціонарних джерел методом газової хроматографії

МВВ 081/12-0297-06 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації спиртів в організованих викидах стаціонарних джерел методом газової хроматографії

МВВ 081/12-0298-06 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації летких галогенорганічних сполук в організованих викидах стаціонарних джерел методом газової хроматографії

МВВ 081/12-0299-06 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації гексану в організованих викидах стаціонарних джерел методом газової хроматографії

МВВ 081/12-0304-06 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки хлорорганічних пестицидів (альфа-ГХЦГ, бета-ГХЦГ, гама-ГХЦГ) методом газової хроматографії

МВВ 081/12-0309-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації фтор-іонів потенціометричним методом

МВВ 081/12-0311-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань температури

МВВ 081/12-0312-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації сапонінів гравіметричним методом

МВВ 081/12-0314-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації ціанідів фотоколориметричним методом

МВВ 081/12-0315-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації сірководню (сульфідів) фотоколориметричним методом

МВВ 081/12-0316-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації метанолу фотоколориметричним методом

МВВ 081/12-0455-07 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації кадмію атомно-абсорбційним методом (електротермічна атомізація)

МВВ 081/12-0456-07 Грунти. Методика виконання вимірювань масової частки орто-, мета-, пара-ксилолів методом газової хроматографії

МВВ № 081/12-0105-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації алюмінію екстракційно-фотоколориметричним методом з 8-оксихіноліном

МВВ № 081/12-0106-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації амоній-іонів фотоколориметричним методом з реактивом Неслера. Зі зміною № 1

МВВ № 081/12-0107-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації марганцю фотоколориметричним методом з персульфатом амонію

МВВ № 081/12-0110-03 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації ртуті та ії сполук в організованих викидах стаціонарних джерел атомно-абсорбційним методом

МВВ № 081/12-0111-03 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації формальдегіду в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0112-03 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації свинцю в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0113-03 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації озону в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0114-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації хрому загального, хрому (VI) та хрому (III) екстракційно-фотоколорометричним методом з дифенілкарбазидом

МВВ № 081/12-0115-03 Поверхневі, підземні та стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації капролактаму фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0116-03 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки нафтопродуктів гравіметричним методом

МВВ № 081/12-0117-03 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки рухомих форм нікелю та кобальту атомно-абсорбційним методом

МВВ № 081/12-0118-03 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки формальдегіду фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0119-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації летких з паром фенолів з використанням 4-аміноантипірину

МВВ № 081/12-0159-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації цинку та його сполук в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовини у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом

МВВ № 081/12-0162-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації водню хлористого в організованих викидах стаціонарних джерел турбідиметричним методом

МВВ № 081/12-0167-05 Відходи. Методика виконання вимірювань масової частки кадмію атомно-абсорбційним методом

МВВ № 081/12-0169-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації хлору в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0170-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації фтору і його пароподібних та газоподібних сполук у перерахунку на фтористий водень в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0171-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації сірководню в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0172-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації алюмінію та його сполук в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0173-05 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації цинку фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0174-05 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації формальдегіду фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0175-05 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації заліза загального фотоколориметричним методом з роданідом

МВВ № 081/12-0177-05 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації сульфатів титриметричним методом

МВВ № 081/12-0178-05 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації нікелю фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0179-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації кислоти сірчаної в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0303-06 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки симтриазинових гербіцидів (прометрину і семерону) хроматографічним методом

МВВ № 081/12-0306-06 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки хлорорганічних пестицидів (альдріну, дільдріну, гептахлору) методом газової хроматографії

МВВ № 081/12-0308-06 Морські води. Методика виконання вимірювань масової концентрації амонію сольового фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0317-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань водневого показника (рН) електрометричним методом

МВВ № 081/12-0338-06 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки ванадію атомно-абсорбційним методом

МВВ № 081/12-0402-06 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації марганцю в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0403-06 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації заліза в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0404-07 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації нікелю в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0406-07 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації хрому(III) в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0407-07 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації хрому(VІ) в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0408-07 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації ванадію в організованих викидах стаціонарних джерел атомно-абсорбційним методом

МВВ № 081/12-0413-07 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації цинку атомно-абсорбційним методом (полуменева атомізація)

МВВ № 081/12-0414-07 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації свинцю атомно-абсорбційним методом (полуменева атомізація)

МВВ № 081/12-0415-07 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації заліза атомно-абсорбційним методом (полуменева атомізація)

МВВ № 081/12-0416-07 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації марганцю атомно-абсорбційним методом (полуменева атомізація)

МВВ № 081/12-0457-07 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки бензолу методом газової хроматографии

МВВ № 081/12-0565-08 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації стиролу в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0567-08 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації етилену оксиду в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0568-08 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації трикрезолу в організованих викидах стаціонарних джерел газогроматографічним методом

МВВ № 081/12-0569-08 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації сірковуглецю в організованих викидах стаціонарних джерел титриметричним методом

МВВ № 081/12-0570-08 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації сполук хрому (III) в організованих викидах стаціонарних джерел титриметричним методом

МВВ № 081/12-0571-08 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації акролеїну в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0572-08 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації ацетальдегіду в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0573-08 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації сірковуглецю в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0574-08 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації лугів їдких (гідроксиду натрію та гідроксиду калію) в організованих викидах стаціонарних джерел титриметричним методом

МВВ № 081/12-0575-08 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки сульфатів гравіметричним методом

МВВ № 081/12-0576-08 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки марганцю фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0578-08 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки миш`яку атомно-абсорбційним методом

МВВ № 081/12-0579-08 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки водорозчинних рухомих форм фтору потенціометричним методом

МВВ № 081/12-0580-08 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки ванадію фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0581-08 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки валового вмісту фосфору фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0632-09 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації міді в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0634-09 Методика виконання вимірювань масової концентрації водню ціаністого в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0635-09 Методика виконання вимірювань масової концентрації магнію в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0636-09 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації кобальту в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0637-09 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки нафтопродуктів (неполярних вуглеводнів) методом інфрачервоної спектрофотометрії

МВВ № 081/12-0639-09 Методика виконання вимірювань масової частки сульфатів (водна витяжка) (далі-сульфат-іонів) у ґрунтах турбідиметричним методом у діапазоні від 20 мг/кг до 5000 мг/кг включно для повітряно-сухої проби

МВВ № 081/12-0640-09 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР) у спиртовій витяжці з метиленовим блакитним екстракційно-фотометричним методом

МВВ № 081/12-0644-09 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації кальцію та магнію титриметричним методом

МВВ № 081/12-0646-09 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації жирів та масел гравіметричним методом

МВВ № 081/12-0647-09 Методика виконання вимірювань масової концентрації ХСК у зворотних, поверхневих і підземних водах фотоколориметричним методом у діапазоні від 4 мгО/дм3 до 10000 мгО/дм3 включно (з використанням тестової суміші реагентів на визначений діапазон вимірювання ХСК) (тільки для фотометрів або спектрофотометрів типу PhotoLab Spectral, Spectroquant NOVA, Spektroflex, DR або аналогічних)

МВВ № 081/12-0648-09 Води зворотні, поверхневі, підземні.Методика виконання вимірювань масової концентрації міді атомно-абсорбційним методом (полуменева атомізація)

МВВ № 081/12-0649-09 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації нікелю атомно-абсорбційним методом (полуменева атомізація)

МВВ № 081/12-0651-09 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації нітрат-іонів фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0652-09 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації хрому атомно-абсорбційним методом (електротермічна атомізація)

МВВ № 081/12-0722-10 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки фенолів летких фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0723-10 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки нітратів фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0724-10 Відходи. Методика виконання вимірювань масової частки нафтопродуктів (неполярних вуглеводнів) гравіметричним методом

МВВ № 081/12-0725-10 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки нафтопродуктів (неполярних вуглеводнів) гравіметричним методом

МВВ № 081/12-0781-11 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації свинцю та його сполук в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0782-11 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації фурфуролу в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0785-11 Ґрунти та відходи. Методика виконання вимірювань вологості методом висушування до постійної маси

МВВ № 081/12-0786-11 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки стиролу методом газової хроматографії

МВВ № 081/12-0788-11 Відходи. Методика виконання вимірювань масової частки ртуті атомно-абсорбційним методом

МВВ № 081/12-0789-11 Відходи. Методика виконання вимірювань масової частки хрому атомно-абсорбційним методом (полуменева атомізація)

МВВ № 081/12-0817-12 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації толуолу в організованих викидах стаціонарних джерел методом газової хроматографії

МВВ № 081/12-0819-12 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації телуру та його сполук (у перерахунку на телур) в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0821-12 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової частки нітратів потенціометричним методом (від 15,5 мг/кг до 500000 мг/кг включно)

МВВ № 081/12-0826-12 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації 1,3,5-триметилбензолу в організованих викидах стаціонарних джерел методом газової хроматографії

МВВ № 081/12-0875-13 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації жирів методом інфрачервоної спектрофотометрії

МВВ № 081/12-0877-13 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації нафтопродуктів методом інфрачервоної спектрофотометрії

МВВ № 081/12-0879-13 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації ортофосфатів фотоколориметричним методом

Покажчик нормативних документів з метрології, чинних в Україні (станом на 01.01.2015 р.)

СОУ 74.30-37-244:2005 Галузеві стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів. Порядок розроблення, метрологічної атестації і впровадження

СОУ МПП 77.080-150:2006 Сталь легована. Методика виконання вимірювань масових часток марганцю, хрому та нікелю фотоелектричним спектральним методом

СОУ НЕК 33.040.6-15:2019 Методика оцінки експлуатаційної готовності до використання каналів зв`язку телекомунікаційної мережі ДП НЕК УКРЕНЕРГО

ГОСТ 8.010-99

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


Государственная система обеспечения единства измерений

МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Основные положения

Издание официальное

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Минск

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы, Уральским научно-исследовательским институтом метрологии, Научно-технической комиссией по метрологии Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ВНЕСЕН Госстандартом Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 16 - 99 от 8 октября 1999 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа стандартизации

Азербайджанская Республика

Азгосстандарт

Республика Армения

Армгосстандарт

Республика Беларусь

Госстандарт Республики Беларусь

Грузия

Грузстандарт

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

Кыргызстандарт

Республика Молдова

Молдовастандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикгосстандарт

Туркменистан

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Республика Узбекистан

Узгосстандарт

Украина

Госстандарт Украины

4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ в качестве государственного стандарта Украины приказом Госстандарта Украины от 21.01.2002 № 36 с 01-05-2002

5 ВЗАМЕН ГОСТ 8.010-1990

© Госстандарт Украины, с дополнением и поправкой, 2002

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Украины без разрешения Госстандарта Украины

Стандарт издается на основании

«Соглашения о проведении согласованной политики

в области стандартизации, метрологии и сертификации»

от 1992-03-13

ПОПРАВКА к ГОСТ 8.010-99

Государственная система обеспечения единства измерений

МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Основные положения

Раздел 5 «Разработка МВИ» стр. 3 п. 5.2.2

Первый абзац после слов «... могут быть выражены в соответствии с [1]»

Дополнить:

«и другие нормативные документы»

Второй абзац после слов «... может выполняться в соответствии с [4] и [5]»

Дополнить:

«и другие нормативные документы»

Третий абзац после слов «... могут быть выбраны в соответствии с приложением Б и [7]»

Дополнить:

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ