ДСТУ 3004-95. Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20056 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 3004-95. Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними
Дата початку дії01.01.1996
Дата прийняття25.01.1995
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 25.01.1995 р. № 31
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа3004-95
РозробникАсоціація «Надійність машин та споруд»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДСТУ 3906-99 Техніка пожежна. Драбини пожежні ручні. Загальні технічні умови. Зі зміною № 1

ДСТУ 3950-2000 Техніка пожежна. Головки з`єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови

ДСТУ 4262:2003 Пояси пожежні рятувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування

ДСТУ 4366:2004 Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробовування (ISO 11613:1999, NEQ; EN 469:1995, NEQ)

ДСТУ 4442:2005 Пожежна техніка. Установки аерозольного пожежогасіння. Генератори вогнегасного аерозолю. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ 4446:2005 Взуття пожежника захисне. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ 4859:2007 Вітроенергетика. Установки електричні вітряні малої потужності. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4902.1:2007 Протипожежна техніка. Інструмент для проведення пожежно-рятувальних робіт. Частина 1. Немеханізований переносний інструмент. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ 4902.2:2007 Протипожежна техніка. Інструмент для проведення пожежно-рятувальних робіт. Частина 2. Механізований переносний інструмент із пневматичним приводом. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ 7232:2011 Таблички марковальні. Технічні умови

ДСТУ 7272:2012 Лазери газові. Загальні технічні умови

ДСТУ 7309:2019 Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V та VI. Технічні умови

ДСТУ 7571:2014 Рухомий склад залізниць. Норми допустимого впливу на залізничну колію шириною 1520 мм

ДСТУ 7588:2014 Сільськогосподарська техніка. Установки біогазові. Методи випробування

ДСТУ 7955:2015 Геотермальна енергетика. Станції теплові геотермальні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 8312:2015 Машини електричні малої потужності. Двигуни. Загальні технічні умови

ДСТУ 8647:2016 Надійність техніки. Оцінювання та прогнозування надійності за результатами випробувань і/або експлуатації в умовах малої кількості відмов

ДСТУ 8834:2019 Спеціальні засоби. Кайданки. Загальні технічні умови

ДСТУ 8835:2019 Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови

ДСТУ 8925:2019 Спеціальні засоби. Кийки гумові. Загальні технічні умови

ДСТУ 9070:2021 Засоби індивідуального захисту. Щитки для захисту рук та ніг. Загальні технічні умови

СОУ-Н ЕЕ 40.1.21677681-97:2014 Технологічні захисти, що реалізуються на базі мікропроцесорної техніки. Технічні вимоги

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

Описание: Описание: C:\Users\Алекс\Desktop\Исходники\12.03.13\дсту 3004-95_\media\image1.jpeg

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Надійність техніки

МЕТОДИ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ДАНИМИ

ДСТУ 3004-95

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

Київ


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Асоціацією «Надійність машин та споруд»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України 31 від 25 січня 1995 р.

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В. П. Стрельніков, докт. техн. наук (керівник розробки), Є. С. Переверзєв, докт. техн. наук, М. А. Шишонок, канд. техн. наук, В. П. Коньков, канд. техн. наук, О. В. Федухін, канд. техн. наук, Ю. К. Скрипник


ДСТУ 3004-95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІКИ

МЕТОДИ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ

ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ДАНИМИ

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИКИ

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ

ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ

DEPENDABILITY OF TECHNICS

METHODS OF ESTIMATION DEPENDABILITY

BY OPERATING DATA

Чинний від 1996-01-01

1 Галузь використання

Цей стандарт поширюється на технічні системи, пристрої, машини, механізми, апаратуру, прилади чи будь-які їхні частини (далі - об’єкти), що розглядаються з погляду надійності як самостійні одиниці, і встановлює методи вибору планів і обсягів випробувань, оцінки показників надійності за результатами випробувань.

Цей стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность

3 Визначення

Поняття, терміни та їхні визначення, що використовуються в цьому стандарті, відповідають ДСТУ 2860, ГОСТ 27.410.

Додатково до них у цьому стандарті використовуються такі визначення:

Цензурування справа (цензурування) - подія, яка призводить до припинення випробувань чи експлуатаційних спостережень об’єкта до настання відмови (граничного стану).

Примітка. Причинами цензурування е:

- різний час початку І (або) закінчення випробувань чи експлуатації об’єкта;

- зняття з випробувань чи експлуатації деяких об’єктів з організаційних причин, або внаслідок відмов складових частин, надійність яких не досліджується;

- переведення об’єктів з одного режиму використання в Інший під час випробувань чи експлуатації;

- необхідність оцінки надійності до настання відмов усіх випробовуваних об'єктів.

Наробіток до цензурування - наробіток об’єкта від початку випробувань чи експлуатаційних спостережень до настання цензурування.

Цензурована вибірка - вибірка, елементами якої є значення на- робітку до відмови та наробітку до цензурування.

Одноразово цензурована вибірка - цензурована вибірка, в якій значення всіх наробітків до цензурування дорівнюють одне одному і не менші за найбільший наробіток до відмови.

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ