ДСТУ ISO 1042:2005 Посуд лабораторний скляний. Колби мірні з однією позначкою (ІSO 1042:1998, ІDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20118 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 1042:2005 Посуд лабораторний скляний. Колби мірні з однією позначкою (ІSO 1042:1998, ІDT)
Дата початку дії01.01.2008
Дата прийняття21.10.2005
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 21.10.2005 № 306 Про затвердження національних стандартів України та скасування національного та міждержавного стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа1042:2005
РозробникНаціональний науковий центр «Інститут метрології»


ДСТУ 2436.11:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Методи визначення бромного числа

ДСТУ 2436.1:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Методи визначення зовнішнього вигляду та кольору

ДСТУ 2436.4:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення сірковуглецю в бензолі

ДСТУ 2436.5:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення тіофену в бензолі

ДСТУ 4181:2003 Спирт етиловий ректифікований і спирт етиловий-сирець. Правила приймання і методи випробувань. Зміна № 1

ДСТУ 4258:2021 Напої слабоалкогольні. Загальні технічні умови

ДСТУ 4282:2018 Солод пивоварний ячмінний. Загальні технічні умови

ДСТУ 4851:2020 Пиво. Методи визначення кольору

ДСТУ 8030:2015 Риба та рибні продукти. Методи визначення білкових речовин

ДСТУ 8659:2016 Макухи та шроти. Метод визначення пероксидного числа олії

ДСТУ 8811.5:2020 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Метод визначення заліза (ІІ) у перерахунку на оксид

ДСТУ 8811.7:2020 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Метод визначення оксиду калію та оксиду натрію

ДСТУ 8840:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення кольору та запаху

ДСТУ 8842:2019 Олії. Методи визначення запаху, смаку, кольору та прозорості

ДСТУ 8923:2019 Чавун, сталь, феросплави, хром та марганець металеві. Загальні вимоги до методів аналізування

ДСТУ 8979:2020 Спирт етиловий питний. Технічні умови

ДСТУ 9021:2020 Метрологія. pH-метри та іономіри лабораторні. Методика повірки

ДСТУ 9023:2020 Метрологія. pH-метри та іономіри промислові. Методика повірки

ДСТУ 9045:2020 Паливо тверде. Методи визначення хімічного складу золи

ДСТУ 9128:2021 Рідини, що використовують в електронних сигаретах. Загальні технічні умови

ДСТУ EN 12829:2008 Речовини поверхнево-активні. Приготування води відомої кальцієвої твердості (ЕN 12829:1977, IDТ)

ДСТУ EN 14078:2009 Нафтопродукти рідкі. Визначення вмісту метилових естерів жирних кислот у середніх дистилятах методом інфрачервоної спектроскопії (EN 14078:2003, IDT)

ДСТУ EN 16006:2015 Корм для тварин. Визначення фумонізинів В1 та В2 імуноафінним очищенням і високоефективною рідинною хроматографією з дериватизацією та флуоресцентним виявленням (EN 16006:2011, IDT)

ДСТУ EN 16007:2015 Корм для тварин. Визначення охратоксину А очищенням на імуноафінній колонці та високоефективною рідинною хроматографією з флуоресцентним виявленням (EN 16007:2011, IDT)

ДСТУ EN 238:2008 Нафтопродукти рідкі. Бензин. Визначення вмісту бензолу методом інфрачервоної спектрометрії (EN 238:1996, IDT)

ДСТУ EN 60754-1:2015 Випробування на гази, які виділяються під час горіння матеріалів кабелів. Частина 1. Визначення виходу галогеноводнів (EN 60754-1:2014, IDT)

ДСТУ EN 60754-2:2015 Випробування на гази, які виділяються під час горіння матеріалів кабелів. Частина 2. Визначення ступеня кислотності вимірюванням водневого показника рН та питомої електропровідності (EN 60754-2:2014, IDT)

ДСТУ ISO 13313:2006 Руди залізні. Визначення натрію полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом (ISO 13313:1997, IDT)

ДСТУ ISO 13759:2009 Нафтопродукти. Визначення вмісту алкілнітратів у дизельних паливах спектрометричним методом (ІSO 13759:1996, ІDT)

ДСТУ ISO 17932:2014 Олія пальмова. Метод визначення погіршення показника знебарвлення і вмісту каротину (ISO 17932:2011, IDT)

ДСТУ ISO 2271:2007 Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні. Визначення аніонної поверхнево-активної речовини методом двофазного титрування ручним або механічним способом (ІSO 2271:1989, ІDT)

ДСТУ ISO 2871-1:2015 Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні. Метод визначення вмісту катіон-активних речовин. Частина 1. Високомолекулярні катіон-активні речовини (ISO 2871-1:2010, IDT)

ДСТУ ISO 3656:2017 Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначення абсорбції ультрафіолетового світла у вигляді питомої УФ-екстинкції (ISO 3656:2011, IDT)

ДСТУ ISO 4389:2009 Тютюн і тютюнові вироби. Визначення залишкового вмісту хлорорганічних пестицидів методом газової хроматографії (ISO 4389:2000, IDT)

ДСТУ ISO 457:2007 Мила. Визначення вмісту хлориду титрометричним методом (ISO 457:1983, IDT)

ДСТУ ISO 4687-1:2008 Руди залізні. Визначення фосфору. Частина 1. Спектрометричний метод із застосуванням молібденової сині (ISO 4687-1:1992, IDT). З поправкою

ДСТУ ISO 4691:2006 Руди залізні. Визначення титану спектрофотометричним методом із застосуванням діантипірилметану (ISO 4691:1985, IDT)

ДСТУ ISO 4787:2009 Посуд лабораторний скляний. Посуд мірний. Методи використання та перевіряння місткості (ISO 4787:1984, IDT)

ДСТУ ISO 5416:2008 Залізо прямого відновлювання. Визначення металевого заліза титрометричним методом із застосуванням бром-метанолу (ISO 5416:2006, IDT)

ДСТУ ISO 5565-2:2007 Ваніль [Vanilla fragrans (Salisbury) Ames]. Частина 2. Методи випробування (ISO 5565-2:1999, IDT)

ДСТУ ISO 6326-3:2015 Природний газ. Визначання сполук сірки. Частина 3. Визначання сірководню, меркаптанової сірки та карбонілсульфідної сірки потенціометричним методом

ДСТУ ISO 6326-5:2015 Природний газ. Визначання сполук сірки. Частина 5. Метод спалювання за Лінгенером

ДСТУ ISO 9855:2014 Повітря атмосферне. Визначення вмісту мікрочастинок свинцю в аерозолях, що осіли на фільтрах. Спектрометричний метод атомної абсорбції (ISO 9855:1993, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОСУД ЛАБОРАТОРНИЙ СКЛЯНИЙ

Колби мірні з однією позначкою
(ISO 1042:1998, IDТ)

ДСТУ ISO 1042:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрологі» Держспоживстандарту України спільно з Технічним комітетом «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Народницький, канд. ф.-м. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту Украіни від 21 жовтня 2005 р. № 306 з 2007-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 1042:1998 Laboratory glassware — One-mark volumetric flasks (Посуд лабораторний скляний. Колби мірні з однією позначкою)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 1042

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Основні положення

4 Класи точності

5 Ряд місткостей

6 Визначання місткості

7 Точність

8 Кострукція

9 Градуювальна лінія

10 Метод випробовування на визначання місткості та точність

11 Марковання та познаки

12 Видимість градуювальної лінії, цифр та написів

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 1042:1998 «Laboratory glassware — One-mark volumetric flasks» (Посуд лабораторний скляний. Колби мірні з однією позначкою).

Міжнародний стандарт було підготовлено Технічним комітетом ISO/TC 48 «Laboratory glassware and related apparatus» (Лабораторний скляний посуд та відповідні прилади), підкомітетом SC1, «Volumetric instruments» (прилади для вимірювання об’єму).

Технічний комітет, відповідальним за цей стандарт в Україні, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювання».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі «Нормативні посилання» та у розділі «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділені рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» і «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандартизація»;

— згідно з вимогами ДСТУ 1.5:2003 уведено «Передмову».

В Україні також чинний ГОСТ 29044-91 (ИСО 384:1978) «Посуда лабораторная стеклянная. Принципы устройства и конструирования мерной посуды».

Четверте видання має нижче наведені доповнення, які відсутні у третьому виданні (ISO 1042:1983):

a) долучені колби місткістю 1 мл, 2 мл, 20 мл та 5000 мл;

b) долучені колби конічної форми;

c) долучені колби з широкою шийкою;

d) точніше визначено матеріал та метод визначання місткості;

e) до таблиць 1 та 2 долучені розміри пришліфованих з’єднань.

На посуд лабораторний скляний також поширюються положення міждержавних стандартів:

— ГОСТ 29044-91 (ИСО 384:1978) «Посуда лабораторная стеклянная. Принципы устройства и конструирования мерной посуды»;

— ГОСТ 1770-74 «Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия».

ВСТУП ДО ISO 1042

Мірні колби разом з аналітичними вагами є основним інструментом для приготування зразкових розчинів — основи аналітичної хімії. Конструкція мірних колб з вузькою шийкою класу А — це оптимальна конструкція для досягнення мінімально можливих допустимих похибок.

Зростаюча популярність поршневих піпеток зумовила потребу в мірних колбах з широкою шийкою, в які можна встановити піпеточні наконечники для відбирання розчину. Колби з широкою шийкою використовують, якщо необхідна точність має бути нижчою, ніж для колб з вузькою шийкою та наявні інші джерела похибок.

Для приготування стандартних розчинів рекомендують застосувати мірні колби з вузькою шийкою, необхідну кількість рідини наливають у проміжну посудину, в яку можна встановити піпеточний наконечник.

Зважаючи на лабораторний досвід, для точних аналітичних задач придатні тільки мірні колби з вузькою шийкою класу А, описані в цьому стандарті.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОСУД ЛАБОРАТОРНИЙ СКЛЯНИЙ
Колби мірні з однією позначкою

ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ СТЕКЛЯННАЯ
Колбы мерные с одной отметкой

LABORATORY GLASSWARE
One-mark volumetric flasks

Чинний від 2007-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на посуд скляний і встановлює вимоги до мірних колб з однією міткою, використовуваний у міжнародній практиці, і призначений для загального лабораторного застосування.

Положення цього стандарту відповідають положенням ISO 384 та OIML Recommendation № 4 (Рекомендація № 4).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені стандарти містять положення, які через посилання в цьому тексті утворюють положення цього стандарту.

На час опублікування цього стандарту, стандарти, на які є посилання, були чинні. Усі стандарти підлягають перегляду і учасники угод основаних на цьому стандарті повинні використовувати найостанніші видання стандартів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO затверджують реєстри чинних міжнародних стандартів.

ISO 383:1976 Laboratory glassware — Interchangeable conical ground joints

ISO 719:1985 Glass — Hydrolytic resistance of glass grains at 98 °С — Method of test and classification

ISO 4787:1984 Laboratory glassware — Volumetric glassware — Methods for use and testing of capacity.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 383:1976 Посуд лабораторний скляний. Штифти конічні скляні взаємозамінні

ISO 719:1985 Скло. Гідролітична тривкість скла при температурі 98 °С. Метод випробовування та класифікація

ISO 4787:1984 Посуд лабораторний скляний. Методи використовування та визначання місткості.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ