ДСТУ ISO 11465-2001. Якість ґрунту. Визначання сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний метод (ISO 11465:1993, IDТ)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20056 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 11465-2001. Якість ґрунту. Визначання сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний метод (ISO 11465:1993, IDТ)
Дата початку дії01.01.2003
Дата прийняття28.12.2001
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2001 р. № 658
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа11465-2001
РозробникІнститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського Української Академії аграрних наук


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДСТУ 4375:2005 Якість грунту. Метод визначання калій-буферності грунту

ДСТУ 4724:2007 Якість ґрунту. Визначання фосфат-буферності ґрунту

ДСТУ 7537:2014 Якість ґрунту. Визначення гідролітичної кислотності

ДСТУ 7829:2015 Якість ґрунту. Визначення ступеня розкладу і гуміфікації торфового ґрунту хімічним методом

ДСТУ 7847:2015 Якість ґрунту. Визначення чисельності мікроорганізмів у ґрунті методом посіву на тверде (агаризоване) живильне середовище

ДСТУ 7865:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук фосфору і калію в торфовому ґрунті

ДСТУ 7910:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінної кислотності

ДСТУ 7913:2015 Якість ґрунту. Метод визначання рухомих сполук заліза

ДСТУ 7931:2015 Якість ґрунту. Ґрунт для культивування грибів шампіньйонів покривний. Основні вимоги

ДСТУ 7946:2015 Якість ґрунту. Методи визначання амонійного азоту в торфовому ґрунті

ДСТУ 7947:2015 Якість ґрунту. Методи визначення нітратного азоту в торфовому ґрунті

ДСТУ 7987:2015 Угіддя природні кормові. Якість ґрунту. Основні показники та їхні параметри

ДСТУ 8157:2015 Захист від радіації. Радіаційний моніторинг ґрунту і сільськогосподарської продукції. Терміни та визначення понять

ДСТУ 8345:2015 Якість ґрунту. Методи визначення ємності катіонного обміну

ДСТУ 8418:2015 Добрива органічні. Метод визначення коефіцієнтів і ступенів гуміфікації та мінералізації

ДСТУ EN 15192:2015 Характеризування відходів та ґрунту. Визначення хрому (VI) у твердому матеріалі лужним розкладанням та методом іонної хроматографії зі спектрофотометричним детектуванням (EN 15192:2006, IDT)

ДСТУ EN 15309:2015 Характеризування відходів та ґрунту. Визначення елементного складу методом рентгенофлуоресценції (EN 15309:2007, IDT)

ДСТУ ISO 11047:2005 Якість ґрунту. Визначання кадмію, хрому, кобальту, купруму, плюмбуму, мангану, ніколу та цинку в екстракті, отриманому після оброблення ґрунту царською водкою. Методи полуменевої та електротермічної атомно-абсорбційної спектрометрії (ISO 11047:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11262:2005 Якість грунту. Визначання ціанідів (ІSO 11262:2003, ІDT)

ДСТУ ISO 13877:2005 Якість грунту. Визначення багатоядерних ароматичних вуглеводнів. Метод з використанням високоефективної рідинної хроматографії (ІSO 13877:1998, ІDT)

ДСТУ ISO 14154:2007 Якість ґрунту. Визначення деяких окремих хлорфенолів. Газово-хроматографічний метод з детектуванням захватом електронів (ІSO 14154:2005, ІDT)

ДСТУ ISO 14235:2005 Якість ґрунту. Визначення органічного вуглецю сульфохромним окислюванням (ІSO 14235:1998, ІDT)

ДСТУ ISO 14869-1:2005 Якість грунту. Розчинення для визначення загального вмісту елемента. Частина 1. Розчинення плавиковою та перхлоратною кислотами (ІSO 14869-1:2001, ІDT)

ДСТУ ISO 14870:2005 Якість грунту. Екстрагування слідів елементів буферним розчином ДТНО (ISO 14870:2001, IDT)

ДСТУ ISO 15009:2005 Якість ґрунту. Газово-хроматографічне визначення вмісту летких ароматичних вуглеводнів, нафталіну та летких галогенвуглеводнів. Метод продування-вловлювання з термодесорбцією (ISO 15009:2002, IDT)

ДСТУ ISO 15178:2005 Якість ґрунту. Визначення загальної сірки сухим спалюванням (ISO 15178:2000, IDT)

ДСТУ ISO 15685:2005 Якість ґрунту. Визначення потенціалу нітрифікації та інгібіторної дії на нітрифікацію. Експрес-аналіз окислюванням амонію (ІSO 15685:2004, ІDT)

ДСТУ ISO 15800:2005 Якість ґрунту. Характеристика ґрунту щодо експозиції людини (ISO 15800:2003, IDT)

ДСТУ ISO 16586:2005 Якість ґрунту. Визначення об`ємної вологості грунту за відомою щільністю складення на суху масу. Гравіметричний метод (ІSO 16586:2003, ІDT)

ДСТУ ISO 16772:2005 Якість ґрунту. Визначення ртуті в ґрунтових екстрактах царською водкою методом атомної спектрометрії холодної пари або атомнофлуоресцентної спектрометрії холодної пари (ІSO 16772:2004, ІDT). З поправкою

ДСТУ ISO 18589-2:2015 Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 2. Настанови щодо вибору стратегії відбирання проб, відбирання та попереднього обробляння проб (ІSO 18589-2:2007, ІDT)

ДСТУ ISO 19730:2015 Якість ґрунту. Екстрагування з ґрунту перехідних елементів розчином нітрату амонію (ISO 19730:2008, ІDТ)

ДСТУ ISO 23753-1:2010 Якість ґрунту. Визначення дегідрогеназної активності ґрунтів. Частина 1. Метод з використанням трифенілтетразолхлориду (ISO 23753-1:2005, IDT)

ДСТУ ISO 23753-2:2010 Якість ґрунту. Визначення дегідрогеназної активності ґрунтів. Частина 2. Метод з використанням іодтетразолхлориду (ISO 23753-2:2005, IDT)

ДСТУ ISO/TS 14256-1:2005 Якість грунту. Визначення нітрату, нітриту і амонію в грунтах польової вологості екстрагуванням розчином хлориду калію. Частина 1. Ручний метод (ІSO/TS 14256-1:2003, ІDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту

ВИЗНАЧАННЯ СУХОЇ РЕЧОВИНИ ТА ВОЛОГОСТІ ЗА МАСОЮ.

ГРАВІМЕТРИЧНИЙ МЕТОД

(ISO 11465:1993, IDТ)

ДСТУ ISO 11465-2001

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2002


ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Інститутом ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського Української Академії аграрних наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 658 з 2003-01-01

3 Стандарт відповідає ISO 11465:1993 Soil quality - Determination of dry matter and water content on a mass basis - Gravimetric method (Якість ґрунту. Визначання сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний метод)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Балюк, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Н. Чешко, канд. с.-г. наук; О. Ільїна; Ю. Тертишна; В. Хоролець

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 11465:1993 Soil quality - Determination of dry matter and water content on a mass basis - Gravimetric method (Якість ґрунту. Визначання сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний метод) із поправкою Technical corrigendym 1:1994, опублікованою 01.05.1994 року.

Мета розробляння стандарту - переклад міжнародного стандарту для застосовування його в галузі ґрунтознавства, агрохімії та захисту ґрунтів.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 142 «Ґрунтознавство».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

а) слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

б) «Національне пояснення» виділено рамкою;

в) змінений текст з врахуванням технічної поправки виділено подвійною рискою на полях (||);

г) введено структурний елемент «Зміст» для зручності користувачів;

д) структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст» та «Національний вступ» - оформлено згідно вимог державної системи стандартизації України.

У цьому стандарті залишено без зміни наскрізну нумерацію приміток.

У цьому стандарті є посилання на ISO 11464:1994, що його впроваджують в Україні як державний стандарт.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ

ВИЗНАЧАННЯ СУХОЇ РЕЧОВИНИ ТА ВОЛОГОСТІ ЗА МАСОЮ ГРАВІМЕТРИЧНИЙ МЕТОД

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ