ДСТУ ISO Guide 73:2013 Керування ризиком. Словник термінів (ISO Guide 73:2009, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20163 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO Guide 73:2013 Керування ризиком. Словник термінів (ISO Guide 73:2009, IDT)
Дата початку дії01.07.2014
Дата прийняття29.11.2013
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 29.11.2013 № 1423 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, міждержавних нормативних документів як національних стандартів України, затвердження національних стандартів України, змін до національних стандартів України та скасування національних стандартів України і нормативних документів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа73:2013
РозробникНауково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДП «НДІ «Система»)


ДСТУ 7731:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Основні положення щодо забезпечення невтручання в особисте життя (ISO/IEC 29100:2011, MOD)

ДСТУ EN 15224:2019 Системи управління якістю. EN ISO 9001:2015 у сфері охорони здоров’я (EN 15224:2016, IDT)

ДСТУ EN 60947-1:2017 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 1. Загальні правила (EN 60947-1:2007; A1:2011; A2:2014, IDT; IEC 60947-1:2007, A1:2010; A2:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 22300:2017 Безпека суспільства. Словник термінів (EN ISO 22300:2014, IDT; ISO 22300:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 22301:2017 Безпека суспільства. Системи керування неперервністю діяльності. Вимоги (EN ISO 22301:2014, IDT; ISO 22301:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 22301:2021 Безпека та стабільність. Системи управління неперервністю бізнесу. Вимоги (EN ISO 22301:2019, IDT; ISO 22301:2019, IDT)

ДСТУ EN ISO 41001:2021 Системи управління інфраструктурою. Вимоги та настанови щодо застосування (EN ISO 41001:2018, IDT; ISO 41001:2018, IDT)

ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування (ISO 14004:2016, IDT)

ДСТУ ISO 14005:2020 Системи екологічного управління. Настанови щодо гнучкого підходу до поетапного запровадження (ISO 14005:2019, IDT)

ДСТУ ISO 14031:2016 Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості. Настанови (ISO 14031:2013, IDT)

ДСТУ ISO 15378:2019 Матеріали первинні пакувальні на лікарські засоби. Окремі вимоги щодо застосування ISO 9001:2015 з урахуванням належної виробничої практики (GMP) (ISO 15378:2017, IDT)

ДСТУ ISO 19011:2019 Настанови щодо проведення аудитів систем управління (ISO 19011:2018, IDT)

ДСТУ ISO 22000:2019 Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі (ISO 22000:2018, IDT)

ДСТУ ISO 37001:2018 Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 37001:2016, IDT)

ДСТУ ISO 37100:2019 Сталий розвиток міст та громад. Словник (ISO 37100:2016, IDT)

ДСТУ ISO 39001:2015 Системи управління безпекою дорожнього руху. Вимоги та настанова щодо застосування (ISO 39001:2012, IDT)

ДСТУ ISO 45001:2019 Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 45001:2018, IDT)

ДСТУ ISO 46001:2021 Системи управління ефективністю використання води. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 46001:2019, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15026-3:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Гарантії стосовно систем і програмних засобів. Частина 3. Рівні цілісності системи (ISO/IEC 15026-3:2015, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 38502:2015 Інформаційні технології. Керування IT. Структура і модель (ISO/IEC TR 38502:2014, IDТ)

ДСТУ В 15.003:2021 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Процеси життєвого циклу озброєння та військової техніки

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керування ризиком

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

(ISO Guide 73:2009, IDT)

ДСТУ ISO Guide 73:2013

Відповідає офіційному тексту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2014


ПЕРЕДМОВА

1     ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Горопацький, канд. фіз.-мат. наук; І. Єршова, канд. техн. наук; А. Сухенко (науковий керівник); Ю. Тройнін

2     ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1423 з 2014-07-01

3     Національний стандарт відповідає ISO Guide 73:2009 Risk management — Vocabulary (Керування ризиком. Словник термінів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4     УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Мінекономрозвитку України

Мінекономрозвитку України, 2014


ЗМІСТ

Національний вступ........................................................................................................................IV

Вступ до ISO Guide 73:2009..........................................................................................................IV

0 Сфера застосування........................................................................................................1

1 Терміни стосовно ризику................................................................................................1

2 Терміни стосовно керування ризиком.............................................................................2

3 Терміни стосовно процесу керування ризиком...............................................................2

Бібліографія.......................................................................................................................9

Абетковий покажчик англійських термінів..............................................................................10

Абетковий покажчик французьких термінів................................................................................11

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів.....................................................12

Додаток НБ Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними

нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті...................................13


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є письмовий переклад ISO Guide 73:2009 Risk management — Vocabulary (Керування ризиком. Словник термінів).

Національний орган, відповідальний за цей стандарт, — ДП НДІ «Система».

У стандарті наведено терміни та визначення понять у сфері керування ризиком.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

—       слова «ця настанова» замінено на «цей стандарт»;

—       вилучено «Передмову» до ISO Guide 73:2009;

—       структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

—       долучено національні додатки НА «Абетковий покажчик українських термінів» і НБ «Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті»;

—       оформлення терміностатей та іншомовних відповідників виконано згідно з вимогами

ДСТУ 3966:2009 (Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO GUIDE 73:2009

У цьому стандарті наведено словник термінів, щоб сформувати в усіх організаціях і функційних підрозділах, незалежно від типу та сфери діяльності, єдине розуміння понять і термінів стосовно керування ризиками.

Використовуючи термінологію щодо керування ризиком, перевагу треба віддавати визначенням понять, наведеним у цьому стандарті.

Керування ризиками застосовують у конкретних галузях. Тому може бути потрібно, за деяких обставин, доповнити поданий у цьому стандарті словник термінів. Коли терміни стосовно керування ризиком, використовують у стандарті, конче важливо, щоб їхні значення в контексті стандарту не було хибно інтерпретовано, зазначено чи використано.

Поряд з керуванням загрозами досягненню своїх цілей організації все частіше вдаються до застосування процесів керування ризиком і до розробляння комплексного підходу до керування ризиком з тим, щоб поліпшувати керування потенційними можливостями. Тому наведені в цьому стандарті терміни та визначення понять, з концептуального та практичного погляду, — ширші за ті, що є в Настанові ISO/IEC 51, яку обмежено аспектами ризику, пов’язаними з безпекою, тобто такими, що мають небажані чи негативні наслідки. Оскільки організації все частіше приймають ширший підхід до керування ризиком, цей стандарт охоплює всі сфери та галузі застосування.

Цей стандарт має родовий характер і за своїм складом охоплює загальну термінологію у сфері керування ризиком. Терміни подано таким порядком:

—    терміни стосовно ризику;

—    терміни стосовно керування ризиком;

—    терміни стосовно процесу керування ризиком;

—    терміни стосовно обмінювання інформацією та консультування;

—    терміни стосовно оточення;

—    терміни стосовно загального оцінювання ризику;

—    терміни стосовно ідентифікування ризику;

—    терміни стосовно аналізування ризику;

—    терміни стосовно оцінювання ризику;

—    терміни стосовно обробляння ризику;

—    терміни стосовно моніторингу та вимірювання.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ