ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20057 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості
Дата початку дії01.02.2015
Дата прийняття23.10.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 23.10.2014 № 1257
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7525:2014
РозробникІнститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України (ІКХХВ НАН України)


ГОСТ 17.1.4.01-80 Загальні вимоги до методів визначення нафтопродуктів у природних і стічних водах

ГОСТ 18164-72 Вода питна. Метод визначення вмісту сухого залишку

ГОСТ 18165-89 Вода питна. Метод визначення масової концентрації алюмінію

ГОСТ 18190-72 Вода питна. Методи визначення вмісту залишкового активного хлору

ГОСТ 18293-72 Вода питна. Методи визначення вмісту свинцю, цинку, срібла

ГОСТ 18301-72 Вода питна. Методи визначення вмісту залишкового озону

ГОСТ 18308-72 Вода питна. Метод визначення вмісту молібдену

ГОСТ 18309-72 Вода питна. Метод визначення вмісту поліфосфатів

ГОСТ 18826-73 Вода питна. Методи визначення вмісту нітратів

ГОСТ 19355-85 Вода питна. Методи визначення поліакриламіду

ГОСТ 19413-89 Вода питна. Метод визначення масової концентрації селену

ГОСТ 23268.2-91 Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові та природні столові. Методи визначення двоокису вуглецю

ГОСТ 23268.6-78 Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначення іонів натрію

ГОСТ 23268.7-78 Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначення іонів калію

ГОСТ 23950-88 Вода питна. Метод визначення масової концентрації стронцію

ГОСТ 26927-86 Сировина і продукти харчові. Методи визначення ртуті. Зі зміною № 1

ГОСТ 3351-74 Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, колірності і мутності

ГОСТ 4011-72 Вода питна. Методи виміру масової концентрації загального заліза

ГОСТ 4151-72 Вода питна. Метод визначення загальної жорсткості

ГОСТ 4152-89 Вода питна. Метод визначення масової концентрації миш`яку

ГОСТ 4192-82 Вода питна. Методи визначення мінеральних азотовмісних речовин

ГОСТ 4245-72 Вода питна. Методи визначення вмісту хлоридів

ГОСТ 4386-89 Вода питна. Методи визначення масової концентрації фторидів

ГОСТ 4388-72 Вода питна. Методи визначення масової концентрації міді

ГОСТ 4389-72 Методи визначення вмісту сульфатів

ГОСТ 4974-72 Вода питна. Методи визначення вмісту марганцю

Директива Ради 98/83/ЄС від 03.11.1998 Про якість води, призначеної для споживання людиною

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення

ДСТУ 4077-2001 Якість води. Визначення рН (ISO 10523:1994, MOD)

ДСТУ 4078-2001 Якість води. Визначання нітрату. Частина 3. Спектрометричний метод із застосовуванням сульфосаліцилової кислоти (ISO 7890-3:1988, MOD)

ДСТУ 4174:2003 Якість води. Визначення хронічної токсичності хімічних речовин та води на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladosera, Crustacea) (ISO 10706:2000, MOD)

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила. Зі зміною № 1

ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання

ДСТУ 7147:2010 Якість води. Визначення масової концентрації перхлорат-іонів фотометричним методом

ДСТУ 7148:2010 Якість води. Визначення масової концентрації бромат-іонів хемілюмінесцентним методом

ДСТУ 7149:2010 Якість води. Визначення масової концентрації талію методом інверсійної вольтамперометрії

ДСТУ 7150:2010 Якість води. Визначення масової концентрації нікелю експресним безекстракційним фотометричним методом

ДСТУ 7151:2010 Якість води. Визначення масової концентрації срібла експресним безекстракційним фотометричним методом

ДСТУ 7387:2013 Якість води. Метод визначення цито- та генотоксичності води і водних розчинів на клітинах крові прісноводної риби Даніо реріо (Brachydanio rerio Hamilton-buchanan). З поправкою

ДСТУ 7487:2013 Якість води. Метод визначення мікроміцетів у воді

ДСТУ 878-93 Води мінеральні фасовані. Технічні умови. Зі змінами та поправками

ДСТУ 878-93 Води мінеральні фасовані. Технічні умови. Зміна № 33

ДСТУ EN 1420-1:2004 Якість води. Визначання впливу органічних речовин на якість води, призначеної для споживання людиною. Проведення оцінювання води в трубопровідних системах на запах і присмак. Частина 1. Метод випробовування (EN 1420-1:1999, IDТ)

ДСТУ EN 1484:2003 Досліджування води. Настанови щодо визначання загального і розчиненого органічного вуглецю (EN 1484:1997, IDТ)

ДСТУ EN 26461-1:2002 Якість води. Виявляння і підраховування спор сульфіторедукувальних анаеробів (клостридіум). Частина 1. Метод збагачення в рідкому середовищі (EN 26461-1:1993, IDТ)

ДСТУ EN 26461-2:2004 Якість води. Виявлення і підраховування спор сульфіторедукувальних анаеробів (клостридіум). Частина 2. Метод мембранного фільтрування (EN 26461-2:1993, IDТ)

ДСТУ ISO 10301:2004 Якість води. Визначення високолетких галогенованих вуглеводнів методом газової хромотографії (ISO 10301:1997, IDT)

ДСТУ ISO 10304-1:2003 Якість води. Визначання розчинених фторид-, хлорид-, нітрит-, ортофосфат-, бромід-, нітрат- і сульфат-іонів методом рідкої хроматографії. Частина 1. Метод для слабкозабруднених вод (ІSO 10304-1:1992, ІDT)

ДСТУ ISO 10304-4:2003 Якість води. Визначання розчинених аніонів методом рідинного іонного хроматографування. Частина 4. Визначання хлорату, хлориду і хлориту у воді з низьким рівнем забрудненості (ISO 10304-4:1997, IDТ)

ДСТУ ISO 10712:2003 Якість води. Випробовування на пригнічення росту PSEUDOMONAS PUTIDA (випробовування на пригнічення розмножування клітин PSEUDOMONAS) (ISO 10712:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11885:2005 Якість води. Визначання 33 елементів методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв`язаною плазмою (ІSO 11885:1996, ІDT)

ДСТУ ISO 15586:2012 Якість води. Визначення мікроелементів методом атомно-абсорбційної спектрометрії з графітовою пічкою (ISO 15586:2003, IDT)

ДСТУ ISO 17993:2008 Якість води. Визначення 15 поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) у воді методом високоефективної рідинної хроматографії з флуорисцентним детектуванням після рідинно-рідинного екстрагування (ISO 17993:2002, IDT)

ДСТУ ISO 5664:2007 Якість води. Визначення амонію. Метод дистилювання та титрування (ІSO 5664:1984, ІDT)

ДСТУ ISO 5667-1:2003. Якість води. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо проекту програм проведення відбирання проб

ДСТУ ISO 5667-2:2003. Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб

ДСТУ ISO 5667-3-2001 Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами (ISO 5667-3:1994, IDT)

ДСТУ ISO 6059:2003 Якість води. Визначання сумарного вмісту кальцію та магнію. Титрометричний метод із застосовуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти (ISO 6059:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6332:2003 Якість води. Визначення заліза. Спектрометричний метод із використанням 1,10-фенантроліну (ISO 6332:1988, IDT)

ДСТУ ISO 6468-2002. Якість води. Визначання вмісту окремих хлорорганічних інсектицідів, поліхлорованих біфенілів і хлорбензолів. Метод газової хроматографії після екстрагування (рідина — рідина)

ДСТУ ISO 6703-1:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 1. Визначення загального вмісту ціанідів (ISO 6703-1:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6703-2:2007. Якість води. Визначення ціанідів. Частина 2. Визначення легковивільнюваних ціанідів (ISO 6703-2:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6703-3:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 3. Визначення хлориду ціану (ISO 6703-3:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6777:2003 Якість води. Визначання нітритів. Спектрометричний метод молекулярної абсорбції (ІSO 6777:1984, ІDT)

ДСТУ ISO 6778:2003 Якість води. Визначення амонію. Потенціометричний метод (ISO 6778-1984, IDT)

ДСТУ ISO 7150-1:2003 Якість води. Визначання амонію. Частина 1. Ручний спектрометричний метод (ISO 7150/1:1984, IDT)

ДСТУ ISO 7393-1:2003 Якість води. Визначання незв’язаного хлору та загального хлору. Частина 1. Титрометричний метод із застосовуванням N,N-діетил-1,4-фенілендіаміну (ISO 7393/1-1985, IDT)

ДСТУ ISO 7393-2:2004 Якість води. Визначання незв’язаного та загального хлору. Частина 2. Колориметричний метод із застосуванням N,N-діетил-1,4-фенілендіаміну для поточного контролювання (ISO 7393-2:1985, IDТ)

ДСТУ ISO 7875-1:2012 Якість води. Визначення поверхнево-активних речовин. Частина 1. Метод визначення вмісту аніонних поверхнево-активних речовин вимірюванням індексу метиленового блакитного (МБАР) (ISO 7875-1:1996, IDT + ISO 7875-1:1996/Cor 1:2003, IDT)

ДСТУ ISO 7887:2003 Якість води. Визначання і досліджування забарвленості (ISO 7887:1994, IDТ)

ДСТУ ISO 7890-1:2003 Якість води. Визначання нітрату. Частина 1. Спектрометричний метод із застосовуванням 2,6-диметилфенолу (ISO 7890-1:1986, IDT)

ДСТУ ISO 7890-2:2003 Якість води. Визначання нітрату. Частина 2. Спектрометричний метод із застосовуванням перегнаного 4-фторофенолу (ISO 7890-2:1986, IDТ)

ДСТУ ISO 9297:2007 Якість води. Визначення хлоридів. Титрування нітратом срібла із застосуванням хромату як індикатора (метод Мора) (ISO 9297:1989, IDT)

ДСТУ ISO 9696-2001 Захист від радіації. Вимірювання альфа-активності у прісній воді. Метод концентрованого джерела (ISO 9696:1992, IDТ)

ДСТУ ISO 9963-1:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 1. Визначення загальної та часткової лужності (ІSO 9963-1:1994, ІDT)

ДСТУ ISO 9963-2:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 2. Визначення карбонатної лужності (ІSO 9963-2:1994, ІDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

ДСТУ ІSО 7393-3:2004 Якість води. Визначання незв’язаного та загального хлору. Частина 3. Метод йодометричного титрування для визначання загального хлору (ІSО 7393-3:1990, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 27384:2005 Вода. Норми похибок вимірювань показників складу і властивостей (ГОСТ 27384-2002, IDТ)

Закон України від 03.03.2005 № 2455-IV Про Загальнодержавну цільову програму Питна вода України на 2011-2020 роки

МВ 10.2.1-113-2005 Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води

МВВ № 081/12-0174-05 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації формальдегіду фотоколориметричним методом

МР 10.10.2.1-137-2007 Методичні рекомендації. Застосування тестових наборів COLILERT-18 для санітарно-бактеріологічного контролю якості води


ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (у редакції наказу від 21.06.2019 № 271)

ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту. Зміна № 3

ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту. Зміна № 4

ДБН В.2.3-7:2018 Метрополітени

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДСТУ 3500:2019 Макулатура паперова й картонна. Технічні умови

ДСТУ 4181:2003 Спирт етиловий ректифікований і спирт етиловий-сирець. Правила приймання і методи випробувань. Зміна № 1

ДСТУ 4256:2021 Горілки та горілки особливі. Технічні умови

ДСТУ 4257:2021 Напої лікеро-горілчані. Технічні умови

ДСТУ 4258:2021 Напої слабоалкогольні. Загальні технічні умови

ДСТУ 4266:2003 Папір туалетний із макулатури. Технічні умови. З поправкою і змінами № 1, 2

ДСТУ 4266:2003 Папір туалетний із макулатури. Технічні умови. Зміна № 2

ДСТУ 4418:2005 Сметана. Технічні умови. З Поправкою та Змінами № 1 і № 2

ДСТУ 4585:2021 Вироби хлібобулочні здобні. Загальні технічні умови

ДСТУ 4733:2007 Морозиво молочне, вершкове, пломбір. Загальні технічні умови. Зміна № 2

ДСТУ 4734:2007 Морозиво плодово-ягідне, ароматичне, щербет, лід. Загальні технічні умови. Зі змінами та поправкою

ДСТУ 4734:2007 Морозиво плодово-ягідне, ароматичне, щербет, лід. Загальні технічні умови. Зміна № 2

ДСТУ 4735:2007 Морозиво з комбінованим складом сировини. Загальні технічні умови. Зміна № 2

ДСТУ 5081:2008 Продукти томатні концентровані. Загальні технічні умови. Зміна № 2

ДСТУ 6001-1:2020 Ортези на верхні кінцівки. Загальні технічні умови. Частина 1. Шарнірні ортези на верхні кінцівки

ДСТУ 6001-2:2020 Ортези на верхні кінцівки. Загальні технічні умови. Частина 2. Безшарнірні ортези на верхні кінцівки

ДСТУ 7021:2020 Ортези на хребет та голову. Загальні технічні умови

ДСТУ 7043:2020 Вироби макаронні. Загальні технічні умови

ДСТУ 7612:2014 Томати свіжі для промислового переробляння. Технічні умови. Зміна № 1

ДСТУ 7771:2015 Банки металеві для консервів. Технічні умови. Зміна № 1

ДСТУ 7804:2015 Продукти переробляння фруктів та овочів. Методи визначання сухих речовин або вологи. Зміна № 1

ДСТУ 8563:2015 Консерви молочні. Методи визначення фізичних та органолептичних показників

ДСТУ 8566:2015 Продукти харчові з картоплі. Приймання, готування проб і методи випробування

ДСТУ 8636:2016 Овочі швидкозаморожені. Загальні технічні умови

ДСТУ 8641:2016 Консерви. Фрукти у фруктовому соку. Технічні умови

ДСТУ 8642:2016 Капуста квашена. Технічні умови

ДСТУ 8643:2016 Картопля сушена. Технічні умови

ДСТУ 8645:2016 Зелень петрушки, селери та кропу сушена. Технічні умови

ДСТУ 8661:2016 Фрукти сушені. Правила приймання та методи випробувань

ДСТУ 8686.1:2016 Морозиво м’яке та суміші для його виготовлення. Загальні технічні умови. Частина 1. Суміші для виготовлення м’якого морозива

ДСТУ 8686.2:2016 Морозиво м’яке та суміші для його виготовлення. Загальні технічні умови. Частина 2. Морозиво м’яке

ДСТУ 8738:2017 Тютюн для нагрівання. Загальні технічні умови

ДСТУ 8776:2018 Бензол кам`яновугільний та сланцевий. Технічні умови

ДСТУ 8777:2018 Толуол кам`яновугільний та сланцевий. Технічні умови

ДСТУ 8784:2018 Пек кам`яновугільний. Технічні умови

ДСТУ 8825:2019 Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення розтяжності

ДСТУ 8862:2019 Вироби з паперу санітарно-гігієнічної та побутової призначеності. Технічні умови

ДСТУ 8895:2019 Консерви. Соки томатні. Технічні умови

ДСТУ 8931:2019 Якість води. Методика визначення масової концентрації нітрат-іонів хемілюмінесцентним методом

ДСТУ 8979:2020 Спирт етиловий питний. Технічні умови

ДСТУ 9070:2021 Засоби індивідуального захисту. Щитки для захисту рук та ніг. Загальні технічні умови

ДСТУ 9107:2021 Захисні споруди цивільного захисту. Методи випробування

ДСТУ 9126:2021 Соки фруктові концентровані. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-307:2015 Вторинні продукти вугільної промисловості для будівництва автомобільних доріг. Класифікація

Наказ від 09.07.2018 № 579 Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 01.03.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 04.06.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 06.05.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 06.09.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 07.04.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 09.08.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 12.08.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 14.06.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 20.08.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 01.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 01.11.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 02.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.01.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.04.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.07.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 07.12.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 08.11.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 10.01.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 11.07.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 12.03.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 13.09.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 14.12.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 15.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 16.06.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 16.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 17.12.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 18.01.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 18.04.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 19.05.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 20.10.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 21.01.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 21.02.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 21.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 24.11.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 24.12.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 26.07.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 26.12.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 30.08.2022)

Р В.2.3-37641918-916:2020 Рекомендації щодо проектування та влаштування шарів основи дорожнього одягу із ґрунтів і вторинних продуктів промисловості, оброблених водним розчином силікату натрію

Р В.2.7-37641918-894:2018 Рекомендації щодо приготування та застосування асфальтобетонних сумішей на основі спінених бітумів

Регламент контролю якості монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ВОДА ПИТНА

Вимоги та методи контролювання якості

 

ДСТУ 7525:2014

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2014

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Якість питної води» (ТК 147); Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України; Академія медичних наук України; Міністерство з питань житлово-комунального господарства України; Інститут екогігієни та токсикології ім. Я. І. Медведя; Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця; Український науково-дослідний інститут медицини транспорту; Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства Міністерства з питань житлово-комунального господарства України; Міністерство охорони навколишнього природного середовища України; Державний комітет України по водному господарству; Інститут проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

РОЗРОБНИКИ: В. Гончарук, д-р хім. наук (науковий керівник); Є. Гончарук, д-р мед наук, О. Возіанов, д-р мед. наук; С. Гаркавий, д-р мед. наук; І. Чекман, д-р мед. наук; А. Крайнюкова, д-р біол. наук; І. Запатріна, д-р екон. наук; В. Рудой; А. Гоженко, д-р мед. наук; А. Руденко, д-р біол. наук; М. Ситенко; А. Скрипник; І. Болтіна, канд. мед. наук; С. Гаркавий; Н. Музичук, канд. мед. наук; Н. Мєшкова-Клименко, д-р хім. наук; Н. Кущевська, д-р техн. наук; Л. Глоба, д-р мед. наук; А. Чернявська, канд. с.-г. наук; О. Савлук, канд. біол. наук; Г. Терлецька, канд. хім. наук; Г. Пшинко, канд. хім. наук; М. Верголяс, канд. біол. наук; В. Кравченко, канд. техн. наук; Л. Юрчак; О. Лисюк; Є. Яковлев, д-р техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 23 жовтня 2014 р. № 1257

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ВСТУП

У цьому стандарті реалізовано норми Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», основні вимоги Директиви Ради Європейського Союзу № 98/83 ЄС від 03.11.1998 р. про якість води, призначеної для споживання людиною, Керівних принципів забезпечення якості питної води ВООЗ від 2011 р. і документа Комісії Аліментаріус «Загальний стандарт на розфасовані у пляшки/упаковані питні води (відмінні від мінеральних вод)» CODEX STAN 227-2001.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОДА ПИТНА

Вимоги та методи контролювання якості

ВОДА ПИТЬЕВАЯ

Требования и методы контролирования качества

DRINKING WATER

Requirements and control methods of quality

Чинний від 2015-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на воду питну централізованого й нецентралізованого водо­постачання, зокрема фасовану та нефасовану.

1.2 Цей стандарт рекомендовано застосовувати:

- суб’єктам господарювання, що виробляють питну воду шляхом централізованого питного водопостачання або в пунктах розливу води (зокрема бюветних і пересувних), за допомогою установок (пристроїв), інших засобів нецентралізованого водопостачання, фасування питної води;

- органам виконавчої влади; підприємствам питного водопостачання, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль якості питної води;

- споживачам товарної питної води.

1.3 Цей стандарт не поширюється на води мінеральні лікувальні, лікувально-столові, природні столові, а також на фасовану воду, що містить специфічні лікувальні речовини (йод, фтор, селен тощо) для спеціального дієтичного споживання дітьми, хворими та спортсменами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 878-93 Води мінеральні питні. Технічні умови

ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціональ­ного використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення

ДСТУ 4077-2001 Якість води. Визначання pH (ISO 10523:1994, MOD)

ДСТУ 4078-2001 Якість води. Визначання нітрату. Частина 3. Спектрометричний метод із застосовуванням сульфосаліцилової кислоти (ISO 7890-3:1988, MOD)

ДСТУ 4174:2003 Якість води. Визначання сублетальної та хронічної токсичності хімічних, речовин та води на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea)’ (ISO 10706:2000, MOD)

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила

ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання

ДСТУ 7147:2010 Якість води. Визначення масової концентрації перхлорат-іонів фотометричним методом

ДСТУ 7148:2010 Якість води. Визначення масової концентрації бромат-іонів хемілюмінесцентним методом

ДСТУ 7149:2010 Якість води. Визначення масової концентрації талію методом інверсійної вольтамперометрії

ДСТУ 7150:2010 Якість води. Визначення масової концентрації нікелю експресним безекстракційним фотометричним методом

ДСТУ 7151:2010 Якість води. Визначення масової концентрації срібла експресним безекстракційним фотометричним методом

ДСТУ 7387:2013 Якість води. Метод визначення цито- та генотоксичності води і водних розчинів на клітинах крові прісноводної риби Даніо реріо (Brachydanio гегіо Hamilton-Buchanan)

ДСТУ 7487:2013 Якість води. Метод визначення мікроміцетів у воді

ДСТУ ГОСТ 18294:2009 Вода питна. Метод визначення вмісту берилію (ГОСТ 18294-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 27384:2005 Вода. Норми похибки вимірювань показників складу і властивостей (ГОСТ 27384-2002, IDT)

ДСТУ EN 1420-1:2004 Якість води. Визначення впливу органічних речовин на якість води, призначеної для споживання людиною. Оцінювання води в трубопровідних системах на запах. Частина 1. Метод випробування (EN 1420-1:1999, IDT)

ДСТУ EN 1484:2003 Досліджування води. Настанови щодо визначання загального і розчиненого органічного вуглецю (EN 1484:1997, IDT)

ДСТУ EN 26461-1:2002 Якість води. Виявлення і підрахунок спор сульфітредукуючих анаеробів (клостридіум). Частина 1. Метод збагачення в рідкому середовищі (EN 26461-1:1993, IDT)

ДСТУ EN 26461-2:2004 Якість води. Виявлення і підраховування спор сульфітредукувальних анаеробів (клостридіум). Частина 2. Метод мембранного фільтрування (EN 26461-2:1993, ІDT)

ДСТУ ISO 5664:2007 Якість води. Визначення амонію. Метод дистиляції та титрування (ISO 5664:1984, IDT)

ДСТУ ISO 5667-1:2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо проекту програм відбирання проб (ISO 5667-1:1980, IDT)

ДСТУ ISO 5667-2:2003 Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб (ISO 5667-2:1991, IDT)

ДСТУ ISO 5667-3-2001 Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами (ISO 5667-3:1994, IDT)

ДСТУ ISO 6058:2003 Якість води. Визначання кальцію. Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти (ISO 6058:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6059:2003 Якість води. Визначання сумарного вмісту кальцію та магнію. Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти (ISO 6059:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6107:2004 (усі частини) Якість води. Словник термінів

ДСТУ ISO 6332:2003 Якість води. Визначання заліза. Спектрометричний метод із використанням 1,10-фенантроліну (ISO 6332:1988, IDT)

ДСТУ ISO 6468-2002 Якість води. Визначання вмісту окремих хлорорганічних інсектицидів, поліхлорованих біфенілів та хлорбензолів. Метод газової хроматографії після екстракції типу «рідина-рідина» (ISO 6468:1996, IDT)

ДСТУ ISO 6703-1:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 1. Визначення загального вмісту ціанідів (ISO 6703-1:1984, IDT)

.ДСТУ ISO 6703-2:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 2. Визначення легковив/льнюваних ціанідів (ISO 6703-2:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6703-3:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 3. Визначення хлориду ціану (ISO 6703-3:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6777:2003 Якість води. Визначання нітритів спектрометричним методом молекулярної абсорбції (ISO 6777:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6778:2003 Якість води. Визначання амонію потенціометричним методом (ISO 6778:1984, IDT)

ДСТУ ISO.7027:2003 Якість води. Визначання каламутності (ISO 7027:1999, IDT)

ДСТУ ISO 7150-1:2003 Якість води. Визначання амонію. Частина 1. Ручний спектрометричний метод (ISO 7150-1:1984, IDT)

ДСТУ ISO 7393-1:2003 Якість води. Визначання незв’язаного та загального хлору. Частина 1. Титриметричний метод із застосуванням N.N-діетил-1,4-фенілендіаміну (ISO 7393-1:1985, IDT)

ДСТУ ISO 7393-2:2004 Якість води. Визначання незв’язаного та загального хлору. Частина 2. Колориметричний метод із застосуванням N.N-діетил-1,4-фенілендіаміну для поточного контролю (ISO 7393-2:1985, IDТ)

ДСТУ ISO 7393-3:2004 Якість води. Визначання незв'язаного та загального хлору. Частина 3. Метод йодометричного титрування для визначення загального хлору (ISO 7393-3:1990, IDТ)

ДСТУ ISO 7875-1:2012 Якість води. Визначення поверхнево-активних речовин. Частина 1. Визначення аніонних поверхнево-активних речовин вимірюванням індексу метиленового блакитного (МБАР) (ISO 7875-1:1996 + ISO 7875-1:1996/Соr 1:2003)

ДСТУ ISO 7887:2003 Якість води. Визначання і дослідження забарвленості (ISO 7887:1994, IDT)

ДСТУ ISO 7890-1:2003 Якість води. Визначання нітрату. Частина 1. Спектрометричний метод із застосуванням 2,6-диметилфенолу (ISO 7890-1:1986, IDT)

ДСТУ ISO 7890-2:2003 Якість води. Визначання нітрату. Частина 2. Спектрометричний метод із застосуванням перегнаного 4-фторофенолу (ISO 7890-2:1986, IDТ)

ДСТУ ISO 9297:2007 Якість води. Визначення хлоридів. Титрування нітратом срібла із застосуванням хромату як індикатору (метод Мора) (ISO 9297-2:1989, IDТ)

ДСТУ ISO 9696-2001 Захист від радіації. Вимірювання альфа-активності у прісній воді. Метод концентрованого джерела (ISO 9696:1992, IDT)

ДСТУ ISO 9963-1:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 1. Визначення загальної та часткової лужності (ISO 9963-1:1994, IDТ)

ДСТУ ISO 9963-2:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 2. Визначення карбонатної лужності (ISO 9963-2:1994, IDТ)

ДСТУ ISO 10301:2004 Якість води. Визначення високолетких галогенованих вуглеводнів методом газової хроматографії (ISO 10301:1997. IDТ)

ДСТУ ISO 10304-1:2003 Якість води. Визначення розчинених фторид-, хлорид-, нітрит-, орто- фосфат-, бромід-, нітрат- і сульфат-іонів методом рідинної хроматографії. Частина 1. Метод для малозабруднених вод (ISO 10304-1:1992, IDТ)

ДСТУ ISO 10304-4:2003 Якість води. Визначення розчинених аніонів методом рідинної іонної хроматографії. Частина 4. Визначення хлорату, хлориду і хлориту у воді з низьким рівнем забруднення (ISO 10304-4:1997, IDТ)

ДСТУ ISO 10712:2003 Якість води. Тест на пригнічення росту Pseudomonas putida (тест на пригнічення розмноження клітин Pseudomonas) (ISO 10712:1995, IDТ)

ДСТУ ISO 11885:2005 Якість води. Визначення 33 елементів методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивнозв’язаною плазмою (ISO 11885:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 15586:2012 Якість води. Визначення мікроелементів методом атомно-абсорбційної спектрометрії з графітовою пічкою (ISO 15586:2003, IDТ)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDТ)

ДСТУ ISO 17993:2008 Якість води. Визначення 15 поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) у воді методом високоефективної рідинної хроматографії з флуоресцентним детектуванням після рідинно-рідинного екстрагування (ISO 17993:2002, IDТ)

ГОСТ 17.1.4.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до методів визначання нафтопродуктів у природних і стічних водах)

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности (Вода питна. Методи визначання смаку, запаху, забарвленості й каламутності)

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа (Вода питна. Методи визначання масової концентрації загального заліза)

ГОСТ 4151-72 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости (Вода питна. Метод визначання загальної жорсткості)

ГОСТ 4152-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка (Вода питна. Метод визначання масової концентрації миш'яку)

ГОСТ 4192-82 Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ (Вода питна. Методи визначання мінеральних азотовмісних речовин)

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов (Вода питна. Методи визначання вмісту хлоридів)

ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов (Вода питна. Методи визначання масової концентрації фторидів)

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди (Вода питна. Методи визначання масової концентрації міді)

ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов (Вода питна. Методи визначання вмісту сульфатів)

ГОСТ 4974-72 Вода питьевая. Методы определения содержания марганца (Вода питна. Методи визначання вмісту марганцю)

ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка (Вода питна. Метод визначання вмісту сухого залишку)

ГОСТ 18165-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации алюминия (Вода питна. Методи визначання масової концентрації алюмінію)

ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора (Вода питна. Методи визначання вмісту залишкового активного хлору)

ГОСТ 18293-72 Вода питьевая. Метод определения содержания свинца, цинка, серебра (Вода питна. Метод визначання вмісту свинцю, цинку, срібла)

ГОСТ 18301-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного озона (Вода питна. Методи визначання вмісту залишкового озону)

ГОСТ 18308-72 Вода питьевая. Метод определения содержания молибдена (Вода питна. Метод визначання вмісту молібдену)

ГОСТ 18309-72 Вода питьевая. Метод определения содержания полифосфатов (Вода питна. Метод визначання вмісту поліфосфатів)

ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Методы определения содержания нитратов (Вода питна. Методи визначання вмісту нітратів)

ГОСТ 19355-85 Вода питьевая. Методы определения полиакриламида (Вода питна. Методи визначання поліакриламіду)

ГОСТ 19413-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации селена (Вода питна. Метод визначання масової концентрації селену)

ГОСТ 23268.2-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения двуокиси углерода (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання двоокису вуглецю)

ГОСТ 23268.6-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов натрия (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання іонів натрію)

ГОСТ 23268.7-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов калия (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання іонів калію)

ГОСТ 23268.12-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения перманганатной окисляемости (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Метод визначання перманганатної окиснюваності)

ГОСТ 23950-88 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации стронция (Вода питна. Метод визначання масової концентрації стронцію)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ДСанПіН 2.2.4-005-98 Фторування води на водопроводах централізованого господарсько-питного водопостачання.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 У цьому стандарті використано терміни, установлені в Законі України «Про питну воду та питне водопостачання»: виробництво питної води, централізоване питне водопостачання, нецентралізоване питне водопостачання, підприємство питного водопостачання, система питного водопостачання, фасована питна вода, пункт розливу питної води, індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання, споживач питної води; використано термін, установлений в Директиві Ради 98/83/ЕС: вода питна, призначена для споживання людиною; використано терміни, установлені в ДСТУ ISO 6107 (усі частини): вода для водопостачання, критерії якості води; використано термін, установлений у ДСанПіН 2.2.4-171: бювет; використано терміни, установлені в ДСТУ 3041: норматив, показник складу і властивостей води, моніторинг води.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ