ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19799 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять
Дата початку дії01.07.2011
Дата прийняття09.12.2010
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ 2391-94
Затверджуючий документНаказ від 09.12.2010 № 555 Про затвердження національних стандартів України, змін до національних стандартів України, національних змін до міждержавних стандартів та скасування чинності національного стандарту України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа2391:2010
РозробникНауково-дослідний технологічний інститут приладобудування
Орган, що прийнявНауково-дослідний технологічний інститут приладобудування


ГОСТ 15895-77 Статистичні методи управління якістю продукції. Термiни та визначення. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 16504-81 Система державних випробувань продукції. Випробування і контроль якості продукції. Основні терміни та визначення. Зі зміною № 1

ГОСТ 2.501-88 (СТ СЭВ 159-83) Єдина система конструкторської документації. Правила обліку та зберігання

ГОСТ 2.503-90 (СТ СЭВ 1631-79, СТ СЭВ 4405-83) ЄСКД. Правила внесення змін

ГОСТ 2601-84 Зварювання металів. Терміни та визначення основних понять. Зі змінами № 1, 2

ГОСТ 3.1201-85 ЄСТД. Система позначення технологічної документації

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3761.2-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення

ДСТУ 3761.2-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення. Зміна № 1


ДСТУ 33.110:2020 Страховий фонд документації. Правила комплектування документації для формування

ДСТУ 3946:2018 Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Настанови щодо розроблення і поставлення на виробництво нових та новітніх харчових продуктів

ДСТУ 7302:2013 Статична електрика. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 8733:2017 Атомна енергетика. Терміни та визначення понять

ДСТУ В 8821-1:2018 Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 1. Основні терміни та визначення понять

ДСТУ В-П 15.004:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стадії життєвого циклу озброєння та військової техніки

ДСТУ В-П 15.111:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стандартизація та уніфікація озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт

ДСТУ В-П 15.201:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи. Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування

ДСТУ-Н 7914:2015 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення документів на технологічні процеси ремонтування

ДСТУ-Н 7915:2015 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення карти реєстрування результатів випробування

ДСТУ-Н 7916:2015 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення документів, застосовуваних для розроблення, упровадження та функціювання технологічних процесів

ДСТУ-Н 7917:2015 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення технологічного паспорта, карти вимірів і журналу контролю технологічного процесу

ДСТУ-Н 7918:2015 Система технологічного підготовлення виробництва. Настанови щодо вибирання засобів контролювання

ДСТУ-Н 7919:2015 Система технологічного підготовлення виробництва. Настанови щодо проектування систем і процесів технічного контролювання

МР 75.2-37763687-011:2014 Страховий фонд документації. Створення та формування галузевого страхового фонду документації

СОУ НАЕК 158:2020 Забезпечення технічної безпеки. Технічні вимоги до влаштування та безпечної експлуатації обладнання і трубопроводів атомних електричних станцій з реакторами ВВЕР

СОУ НАЕК 159:2020 Забезпечення технічної безпеки. Зварювання та наплавлення устаткування і трубопроводів атомних електричних станцій з реакторами ВВЕР. Технічні вимоги

СОУ НАЕК 160:2020 Забезпечення технічної безпеки. Контроль якості основного металу, зварних з`єднань і наплавлень обладнання і трубопроводів атомних електричних станцій з реакторами ВВЕР. Технічні вимоги

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Терміни та визначення основних понять

 

ДСТУ 2391:2010

 

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНІ
2011

 

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Науково-дослідний технологічний інститут приладобу­дування (ДП НДТІП)

РОЗРОБНИКИ: М. Замірець, д-р техн. наук (науковий керівник): С. Пащенко; 1. Попова; В. Рикова

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 грудня 2010 р. № 555

3  НА ЗАМІНУ ДСТУ 2391-94

 

ЗМІСТ

1   Сфера застосування

2  Нормативні посилання

3   Загальні пояснення

4   Основні поняття

5   Основні види технологічної документації та ступені деталізації опису технологічних процесів

6   Види технологічних документів

7   Позначання технологічної документації

8   Обіг технологічної документації

9   Види та методи виконування технологічних процесів і операцій

9.1   Види технологічних процесів і операцій з організовування виробництва

9.2  Методи виконування технологічних процесів і операцій

Додаток А Додаткові терміни та визначення понять, які характеризують виробничий процес, застосовні в технологічній документації

Додаток Б Абетковий покажчик українських термінів

Додаток В Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток Г Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Д Бібліографія.


ДСТУ 2391:2010

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
 Терміни та визначення основних понять

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
 Термины и определения основных понятий

TECHNOLOGICAL DOCUMENTATION SYSTEM
 Terms and definitions of fundamental conception

Чинний Від 2011-07-01

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює українські терміни та визначення основних понять стосовно тех­нологічної документації та технологічних процесів виготовляння або ремонтування продукції.

Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовані для вживання в усіх видах норматив­них документів, що стосуються розробляння та оформлювання технологічних процесів чи опе­рацій виготовляння або ремонтування виробів, для робіт зі стандартизування, наукової, навчально- методичної та публіцистичної літератури.

Вимоги стандарту чинні для застосування у роботі підприємств, установ і організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

 

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2249-93 Оброблення різанням. Терміни, визначення та позначення

ДСТУ 2263-93 Операції кування та штампування металу. Терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3761.2-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ