ДСТУ ISO 9004:2018 Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху (ISO 9004:2018, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20048 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 9004:2018 Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху (ISO 9004:2018, IDT)
Дата початку дії01.01.2020
Дата прийняття12.12.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ ISO 9004:2012; ДСТУ ISO 9004-2-96; ДСТУ ISO 9004-3-98; ДСТУ ISO 9004-4-98
Затверджуючий документНаказ від 12.12.2018 № 479 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа9004:2018
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Системи управління якістю» (ТК 189)


ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління (ISO 19011:2011, IDT)

ДСТУ ISO 37001:2017 Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 37001:2016, IDT)

ДСТУ ISO 50001:2014 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2011, IDT)

ДСТУ ISO 50001:2014 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання. Поправка

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. Поправка

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги. Поправка

ДСТУ ISO 9004-2-96. Управління якістю і елементами якості. Частина 2. Вказівки по послугах (ISO 9004-2:1991)

ДСТУ ISO 9004-3-98 . Управління якістю та елементи системи якості. Частина 3. Настанови щодо перероблюваних матеріалів

ДСТУ ISO 9004:2012 Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю (ISO 9004:2009, IDT)

ДСТУ ISO/CD 26000:2009 Системи управління соціальною відповідальністю. Вимоги. Проект

ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 Інформаційні технології. Методи захисту cистеми управління інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2013; Cor 1:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 Інформаційні технології. Методи захисту системи управління інформаційною безпекою. Вимоги. Поправка (ISO/IEC 27001:2013; Сог 1:2014, IDТ)

ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2013/Cor 2:2015, IDT). Поправка № 2:2019


ДСТУ ISO 10001:2019 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо кодексів поведінки для організацій (ISO 10001:2018, IDT)

ДСТУ ISO 10002:2019 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях (ISO 10002:2018, IDT)

ДСТУ ISO 10003:2019 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розв’язання спорів поза межами організації (ISO 10003:2018, IDT)

ДСТУ ISO 10004:2019 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо моніторингу та оцінювання (ISO 10004:2018, IDT)

ДСТУ ISO 10006:2018 Управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах (ISO 10006:2017, IDT)

ДСТУ ISO 12944-4:2019 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та її готування (ISO 12944-4:2017, IDT)

ДСТУ ISO 15378:2019 Матеріали первинні пакувальні на лікарські засоби. Окремі вимоги щодо застосування ISO 9001:2015 з урахуванням належної виробничої практики (GMP) (ISO 15378:2017, IDT)

ДСТУ ISO 18091:2020 Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 у суб’єктах місцевого самоврядування (ISO 18091:2019, IDТ)

ДСТУ ISO/TS 54001:2020 Системи управління якістю. Специфічні вимоги щодо застосування ISO 9001:2015 у виборчих організаціях на всіх рівнях урядування (ISO/TS 54001:2019, IDT)

Наказ від 28.12.2022 № 285 Про пакетне прийняття європейських нормативних документів CEN/CENELEC

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Управління якістю
ЯКІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
Настанови щодо досягнення сталого успіху

ДСТУ ISO 9004:2018
(ISO 9004:2018, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Системи управління якістю» (ТК 189)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 12 грудня 2018 р. № 479 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 9004:2018 Quality management — Quality of an organization — Guidance to achieve sustained success (Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 9004:2012, ДСТУ ISO 9004-2-96, ДСТУ ISO 9004-3-98, ДСТУ ISO 9004-4-98

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 9004:2018

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Якість організації та сталий успіх

4.1 Якість організації

4.2 Управління для досягнення сталого успіху організації

5 Середовище організації

5.1 Загальні положення

5.2 Відповідні заінтересовані сторони

5.3 Зовнішні та внутрішні чинники

6 Ідентичність організації

6.1 Загальні положення

6.2 Місія, бачення, цінності та культура

7 Лідерство

7.1 Загальні положення

7.2 Політика та стратегія

7.3 Цілі

7.4 Обмінювання інформацією

8 Керування процесами

8.1 Загальні положення

8.2 Визначення процесів

8.3 Відповідальність і повноваження, пов’язані з процесом

8.4 Керування процесами

9 Керування ресурсами

9.1 Загальні положення

9.2 Персонал

9.3 Знання організації

9.4 Технологія

9.5 Інфраструктура та робоче середовище

9.6 Надавані іззовні ресурси

9.7 Природні ресурси

10 Аналізування та оцінювання дієвості організації

10.1 Загальні положення

10.2 Показники дієвості

10.3 Аналізування дієвості

10.4 Оцінювання дієвості

10.5 Внутрішній аудит

10.6 Самооцінювання

10.7 Аналізування

11 Поліпшування, вивчення досвіду та інноваційна діяльність

11.1 Загальні положення

11.2 Поліпшування

11.3 Вивчення досвіду

11.4 Інноваційна діяльність

Додаток А (довідковий) Інструмент самооцінювання

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 9004:2018 (ISO 9004:2018, IDT) «Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 9004:2018 (версія en) «Quality management — Quality of an organization — Guidance to achieve sustained success».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 189 «Системи управління якістю».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 9004:2012.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах 2, 3 та в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO 9004:2018 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

ВСТУП до ISO 9004:2018

Цей стандарт подає настанови організаціям щодо досягнення сталого успіху в складному, вибагливому, постійно мінливому середовищі з посиланням на принципи управління якістю, описані в ISO 9000:2015. Якщо їх застосовують разом, то принципи управління якістю можуть стати уніфікованою основою для цінностей і стратегії організації.

Якщо ISO 9001:2015 спрямовано на забезпечення впевненості в продукції та послугах організації, то цей стандарт зосереджено на забезпеченні впевненості в здатності організації досягати сталого успіху.

Зосередження найвищого керівництва на здатності організації задовольняти потреби й очікування замовників та інших відповідних заінтересованих сторін забезпечує впевненість у досягненні сталого успіху. Цей стандарт спрямовано на систематичне поліпшування загальної дієвості організації. Він охоплює планування, упровадження, аналізування, оцінювання та поліпшування результативної та ефективної системи управління.

Чинники, які впливають на успіх організації, постійно виникають, еволюціонують, збільшується чи зменшується їх кількість протягом багатьох років, і адаптація до цих змін є важливою для сталого успіху. Приклади охоплюють соціальну відповідальність, екологічні та культурні чинники, крім тих, які могло б бути раніше розглянуто, такі як результативність, якість та оперативність; разом узяті ті чинники є частиною середовища організації.

Здатність досягати сталого успіху підвищується керівниками на всіх рівнях, які вивчають та розуміють середовище організації, що еволюціонує. Поліпшування та інноваційна діяльність також підтримують сталий успіх.

Цей стандарт сприяє самооцінюванню та забезпечує інструмент самооцінювання для аналізування ступеня, до якого організація адаптувала положення, викладені в цьому стандарті (див. додаток А).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ЯКІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
Настанови щодо досягнення сталого успіху

QUALITY MANAGEMENT
QUALITY OF AN ORGANIZATION
Guidance to achieve sustained success

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт подає настанови щодо підвищення здатності організації досягати сталого успіху. Ці настанови узгоджено з принципами управління якістю, наведеними в ISO 9000:2015.

Цей стандарт забезпечує інструмент самооцінювання для аналізування ступеня, до якого організація адаптувала положення, викладені в цьому стандарті.

Цей стандарт застосовний до будь-яких організацій, незалежно від їхніх розмірів, типу та виду діяльності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ