ДСТУ EN ISO 22300:2017 Безпека суспільства. Словник термінів (EN ISO 22300:2014, IDT; ISO 22300:2012, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20056 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO 22300:2017 Безпека суспільства. Словник термінів (EN ISO 22300:2014, IDT; ISO 22300:2012, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття17.10.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN ISO 22300:2014
Затверджуючий документНаказ від 17.10.2017 № 321/1 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, скасування національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа22300:2017
РозробникТехнічний комітет зі стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 22300:2017
(EN ISO 22300:2014, IDT; ISO 22300:2012, IDT)

БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА

Словник термінів

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем, Технічний комітет стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 17 жовтня 2017 р. № 321/1 з 2019–01–01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 22300:2014; ISO 22300:2012 Societal security — Terminology (Безпека суспільства. Словник термінів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 22300:2014

ЗМIСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

2.1 Безпека суспільства

2.2 Керування безпекою суспільства

2.3 Оперативні аспекти. Зменшення ризиків

2.4 Оперативні аспекти. Навчання

2.5 Оперативні аспекти. Відновлення

2.6 Спеціальна термінологія

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Абетковий покажчик українських термінів

Додаток НБ (довідковий) Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток НВ (довідковий) Перелік національних стандартів, ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 22300:2017 (EN ISO 22300:2014, IDT; ISO 22300:2012, IDT) «Безпека суспільства. Словник термінів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 22300:2012 (версія en) «Societal security — Terminology».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 20 «Інформаційні технології».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 22300:2014 Cоціальна безпека. Термінологія (EN ІSO 22300:2014, ІDT), прийнятого методом підтвердження.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— cтруктурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 22300:2012 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— вилучено друге речення у 2.2.3, примітка 2, бо воно повністю дублює примітку 3 цього самого пункту;

— до «Бібліографії» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідкові додатки НА (Перелік українських термінів), НБ (Перелік англійських термінів), НВ (Перелік національних стандартів, ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА
Словник термінів

SOCIETAL SECURITY
Terminology

Чинний від 2019–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить терміни та визначення понять стосовно безпеки суспільства, потрібні для встановлення загального розуміння та застосування узгоджених термінів.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1 Безпека суспільства

2.1.1 безпека суспільства (societal security)

Захищеність суспільства від інцидентів, надзвичайних ситуацій та катастроф, спричинених навмисними та ненавмисними діями людини, небезпечними природними явищами й технічними несправностями, та реагування на них

2.1.2 причетна сторона (stakeholder)

Особа чи група осіб, думка яких може вплинути на організацію (2.2.9)

2.1.3 структура безпеки суспільства (societal security framework)

Сукупність компонентів, які забезпечують основи та організаційні механізми для розроблення, впровадження, моніторингу, аналізування та постійного поліпшення безпеки суспільства (2.1.1).

Примітка 1. Основи охоплюють політику, мету, повноваження та обов’язки щодо керування безпекою суспільства.

Примітка 2. Організаційні механізми охоплюють планування, взаємозв’язки, підзвітність, ресурси, процеси та діяльність

2.1.4 цивільний захист (civil protection)

Ужиті заходи та системи, призначені для збереження життя й здоров’я громадян, їхнього майна та їхнього оточення від небажаних подій.

Примітка 1. Небажані події можуть охоплювати аварії, надзвичайні ситуації та катастрофи

2.1.5 ризик (risk)

Вплив невизначеності на цілі.

Примітка 1. Вплив — це відхил від очікуваного — позитивний або негативний.

Примітка 2. Цілі можуть мати різні аспекти (такі як фінансові, охорона здоров’я та безпека, а також екологічні цілі) й стосуватися різних рівнів (таких як стратегічний, загальноорганізаційний, проектний, виробу та процесу).

Примітка 3. Ризик часто характеризують посиланням на можливі події та наслідки або їхнє поєднання.

Примітка 4. Ризик часто виражають через поєднання наслідків події (зокрема зміни в обставинах) і пов’язану з ним імовірність виникнення.

Примітка 5. Невизначеність є стан навіть часткового браку інформації, пов’язаної з розумінням або знаннями про подію, її наслідками чи ймовірністю її виникнення

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ