СОУ НАЕК 105:2015 Обеспечение радиационной безопасности. Дозиметрический контроль. Определение эффективной дозы внутреннего облучения персонала ОП АЭС на основе биофизических измерений. Методические указания....

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом»

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Забезпечення радіаційної безпеки
ДОЗИМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ. ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДОЗИ
ВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ВП АЕС НА ОСНОВІ
БІОФІЗИЧНИХ ВИМІРІВ
Методичні вказівки

СОУ НАЕК 105:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ 2015 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Дирекція з ядерної та радіаційної безпеки ДП «НАЕК «Енергоатом», Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»

2 РОЗРОБНИКИ: В. Б. Берковський, к.б.н.; Ю. В. Бончук; I. A. Ліхтарьов, д.ф.-м.н., проф.; Г. Г. Ратіа

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від 21.10.2015 № 956

УЗГОДЖЕНО: Міністерство охорони здоров’я України, лист від 17.08.2015 № 7.03/26520

4 ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 30.11.2015

5 НА ЗАМІНУ: СТП 0.03.064-2007 «Визначення ефективної дози внутрішнього опромінення персоналу АЕС на основі біофізичних вимірювань. Методичні вказівки»

6 ПЕРЕВІРКА: 30.11.2020, 30.11.2025

7 Код КНДК: 3.20.20

8 ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВВЕДЕННЯ НД: відділ радіаційної безпеки та підготовки до зняття з експлуатації виконавчої дирекції з ядерної та радіаційної безпеки і науково-технічної підтримки

9 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРИГІНАЛУ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації виконавчої дирекції з якості та управління .

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Поточний ІДК

7 Операційний ІДК

8 Спеціальний ІДК

9 Інтерпретація первинних даних, отриманих в ході проведення ІДК

10 Порядок обліку і зберігання даних ІДК

Додаток А. Види і когорти ІДК при нормальних умовах експлуатації АЕС

Додаток Б. Виконання розрахунку ефективної дози внутрішнього опромінення, сформованої надходженням 131l

Додаток В. Публікації МКРЗ, в яких викладені біокінетичні моделі

Аркуш реєстрації змін

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Забезпечення радіаційної безпеки
ДОЗИМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ. ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДОЗИ
ВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ВП АЕС НА ОСНОВІ
БІОФІЗИЧНИХ ВИМІРІВ
Методичні вказівки

Обеспечение радиационной безопасности
ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
ДОЗЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ОП АЭС НА
ОСНОВАНИИ БИОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
Методические указания

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює:

- загальні вимоги до проведення індивідуального дозиметричного контролю внутрішнього опромінення персоналу ВП АЕС і осіб, які прибули у відрядження;

- порядок визначення ефективної дози внутрішнього опромінення персоналу ВП АЕС і осіб, які прибули у відрядження, на підставі біофізичних вимірів. Зазначені положення стосуються нормальних умов експлуатації ВП АЕС.

1.2 Вимоги цього стандарту є обов’язковими при плануванні і проведенні поточного, операційного і спеціального індивідуального дозиметричного контролю внутрішнього опромінення персоналу ВП АЕС і осіб, які прибули у відрядження, а також при визначенні ефективних доз внутрішнього опромінення зазначеного персоналу.

1.3 Вимоги цього стандарту є обов’язковими для включення їх у документацію конкурсних торгів та/або договір (контракт) з підрядними організаціями, які виконують роботи, пов’язані з індивідуальним дозиметричним контролем внутрішнього опромінення на ВП АЕС.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ (змінено, зм. №1)

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДГН 6.6.1-6.5.061-98 (НРБУ-97) Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи

ДСП 6.177-2005-09-02 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України

НП 306.2.141-2008 Загальні положення безпеки атомних станцій

СОУ НАЕК 163:2018 Забезпечення радіаційної безпеки. Методика проведення індивідуального дозиметричного контролю зовнішнього і внутрішнього опромінення персоналу в умовах аварії

СОУ-Н ЯЕК 1.029:2011 Настанова з організації та проведення індивідуального дозиметричного контролю на АЕС

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online